Hyvällä ilmanvaihdolla parempi sisäilma

Huono tuuletus tekee talosta kostean ja toimii kasvualustana homeelle. Onneksi ongelmaan on monta ratkaisua.

Hyvällä ilmanvaihdolla parempi sisäilma

Ilmanvaihto toimii silloin, kun raikas ilma pääsee sisälle ja vanha ulos.

Nelihenkinen perhe tuottaa vuorokaudessa 10–15 litraa vettä pelkästään hengittämällä. Lisäksi perheenjäsenet käyvät suihkussa, tekevät ruokaa, kastelevat huonekasveja ja polttavat kynttilöitä. Kaikesta syntyy kosteutta, joka voi johtaa rakenteiden lahoamiseen ja homehtumiseen.

Tunkkaisen ilman pitää päästä ulos ja raittiin ilman sisään. Joidenkin suositusten mukaan talo pitäisi tuulettaa läpivedolla kolme kertaa päivässä viiden minuutin ajan. Ikkunoiden raollaan pitäminen ei riitä, sillä se ei luo tarpeeksi tehokasta läpivetoa. Ilma kiertää niin hitaasti, että talo vain viilenee. Onneksi taloon voi tehdä monia pieniä remontteja, jotka auttavat pitämään sisäilman puhtaana ja raittiina.

Painovoimainen tai koneellinen ilmastointi

Vaihtoehdot voi jakaa karkeasti kahteen. Painovoimainen ilmastointi luo vedon paine- ja lämpötilaerojen avulla. Painovoimainen ilmas- tointi perustuu enemmän perustekniikkaan kuin tuotteisiin. Se tulee halvaksi, mutta sen toiminta vaatii aktiivista otetta ja laitteiden säätämistä käsin. Painovoimaisen ilmastoinnin haittapuoli on, että se korvaa lämpimän ilman kylmällä.

Koneellinen ilmastointi toimii tuulettimilla ja lämmönvaihtimilla. Automatisoitu prosessi on tehokas, mutta sen asentaminen maksaa. Koneellinen ilmastointi on yleinen uusissa taloissa, jotka ovat vanhoja taloja tiiviimpiä.

Ilman pitää kiertää

Kaikki ilmastointiratkaisut perustuvat siihen, että ilma kiertää talon läpi. Tiiviit huoneet huonontavat sisäilmaa. Joskus huoneiden väliin pitää asentaa tuu- letusritilät, mutta yleensä avatut väliovet riittävät.

Huoneeseen tulee raitista ilmaa venttiileistä ja raoista. Ilma poistuu talosta savupiipun ja liesituulettimen kautta, koska lämmin ilma nousee ylöspäin. Liesituuletin parantaa luonnollista vetoa.

Hyödynnä paine-erot ja luo läpiveto

Yksinkertainen läpiveto on helpoin ja tehokkain tapa talon tuulettamiseen. Jos talon molemmilta puolilta avataan ovi tai ikkuna, tuulesta johtuva ilmanpaineero imee ilmaa talon läpi ja vaihtaa koko sisäilman muutamassa minuutissa. Läpiveto toimii parhaiten, kun väliovet ovat auki.

Läpivedosta kannattaa tehdä mahdollisimman tehokas, jotta talo tuulettuu nopeasti eikä lämpö karkaa harakoille. Jos ikkunat jätetään raolleen, tuulettaminen kestää pitempään. Se tarkoittaa, että seinät ja lattiat ehtivät luovuttaa enemmän lämpöä, kylmenevät tarpeettomasti ja pitävät talon viileänä pitkään. Läpivedon suurin haittapuoli on luonnollisesti se, että ikkunat tai ovet pitää avata ja sulkea kolme kertaa päivässä.

Luo veto venttiileillä ja tuulettimilla

Uudet talot ovat
yleensä huomattavasti tiiviimpiä kuin vanhat. Jos talo on tiivis, seiniin pitää asentaa venttiilejä ja ritilöitä, jotka pitävät huolen siitä, että ilma pääsee kiertämään tarpeeksi.

Tuulettimia käytetään yleensä kylmissä ja kosteissa huoneissa, joissa vesihöyry tiivistyy pisaroiksi. Usein tuuletusventtiili asennetaan vessaan, kylpyhuoneeseen tai kodinhoitohuoneeseen. Venttiilit voivat toimia esimerkiksi kosteuden perusteella tai ajastimella.

Yksinkertaiset raitisilmaventtiilit antavat ilman kiertää huoneesta toiseen, kun väliovet ovat kiinni. Ilma kiertää auto­ maattisesti. Venttiiliin voi asentaa lisäksi pölysuodattimen.

Ritilöitä käytetään hyvän läpivedon luomiseksi talon sisällä. Ritilä asennetaan yleensä välioven päälle, ja se pitää huolen siitä, että ilma pääsee kiertämään raitisilmaventtiililtä tuuletusventtiilille.

Hyödynnä lämpötilaerot

Lämpötilaeroilla voi olla iso vaikutus ilmastointiin. Painovoimainen ilmanvaihto on perustunut perinteisesti siihen, että lämmin ilma poistuu talosta savupiipun kautta. Myös harjalle asennettu kattoikkuna toimii tehokkaana tuuletusaukkona. Samalla taloon syntyy alipaine, joka imee sisälle korvausilmaa raitisilmaventtiilien, avoimien ikkunoiden tai rakojen kautta. Toimiva painovoimainen ilmastointi tuulettaa talon yhtä tehokkaasti kuin läpiveto. Parasta painovoimaisessa ilmastoinnissa on, että se toimii itsestään ja kierrättää ilmaa tasaisesti. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kattoikkunaa saa jättää auki pitkäksi ajaksi kylmällä säällä. Se on silkkaa energianhukkaa, sillä pakkasella avattu kattoikkuna jäähdyttää talon todella tehokkaasti.

Käytä ilmankuivaajaa

Ilmankuivaaja ei sovi tuulettamiseen, mutta se pitää ilmankosteuden kurissa ja auttaa pitämään lahottajat ja homeen loitolla. Ilmankuivaaja ei korvaa ilmastointia, mutta siitä voi olla todella paljon hyötyä etenkin kosteissa huoneissa, joita on vaikea tuulettaa kunnolla.

Anna huoneelle keuhkot

Kaksisuuntainen tuuletin on hyvä ratkaisu huoneissa, joihin on vaikea luoda vetoa. Kone vetää vuorotellen ilmaa sisäänsä ja puhaltaa sitä ulos. Se tarkoittaa, että koneella voi tuulettaa myös tiiviin huoneen. Tällaisia tuulettimia käytetään usein lämmön talteen- ottojärjestelmissä. Kun tuuletin puhaltaa käytetyn ilman ulos, se menee keraamisen levyn kautta, joka lämpenee ilman vaikutuksesta. Lämmin levy lämmittää taloon tulevan ilman.

Pane ilma liikkeelle lämpöpumpulla

Ilmalämpöpumppu imee ilmaa sisälle ulos asennettavan lämmönvaihtimen kautta. Pumppu lämmittää taloa ja vaikuttaa myönteisesti myös talon sisäilmaan. Lämmin ja liikkuva ilma saa ilman kiertämään myös muissa huoneissa. Muista pitää huoli siitä, että ilma pääsee liikkumaan huoneesta toiseen joko avoimien väliovien kautta tai tuuletusritilöiden läpi.

Osta tehokas liesituuletin

Uuteen keittiöön kannattaa asentaa tehokas liesituuletin, jotta keittiö ei täyty ruuan kärystä ja vesihöyrystä. Liesituuletin toimii periaatteessa kuin mikä tahansa ilmastointilaite, jonka tarkoitus on poistaa tunkkaista sisäilmaa. Liesituulettiimen kanssa pitää huolehtia siitä, että keittiöön tulee tarpeeksi korvausilmaa.

Kaikki liesituulettimet eivät ole samanlaisia, ja niiden imutehossa on isoja eroja. Tehokas liesituuletin voi tehdä keittiöstä tyhjiömäisen tilan, vetää ilmaa talon muista osista ja parantaa ilman kiertämistä.

Tuuletin lämmön talteenotolla

Lämmön talteenottolaitteisto on nykyaikainen tapa järjestää talon ilmastointi. Se on kokonaan automa- tisoitu, koneellinen ilmastointijärjes- telmä, joka lämmittää sisään tulevaa ilmaa ulos puhallettavan ilman lämmöllä. Koneellisen ilmanvaihdon hankkiminen ja asennuttaminen ei ole halpaa lystiä, mutta laitteiston kanssa ei tarvitse huolehtia ovien ja ikkunoiden avaamisesta. Lisäksi laite leikkaa lämmityskustannuksia.

Lämmön talteenottojärjestelmät ovat yleisiä uusissa taloissa, joissa on tiiviit rakenteet. Talteenottojärjestelmä ohjaa koko koneellista ilmanvaihtoa. Järjestelmät ovat kalliita, niiden asentaminen on melko työlästä, ja siihen tarvitaan ammattilaisen apua. Kun laitteisto on asennettu, sitä on helppo käyttää, ja se on energiaa säästävin tapa huolehtia talon ilmastoinnista.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ilmastointi