10 asiaa jotka JOKAISEN talonomistajan on tarkistettava talven jälkeen

Pakkaset ja lumi koettelevat taloa. Mahdolliset vauriot kannattaa kartoittaa ja korjata, ennen kuin ne pahanevat. Voit säästää paljon vaivaa... ja rahaa!

Sadevesikourun tehtävä käy ilmi, kun se puuttuu: tässä seinä on hyvin kostea, koska vettä ei ole johdettu pois julkisivusta.

Talvi on kovaa aikaa talolle. Lunta tupruttaa halkeamiin ja rakoihin, ja sulavedet löytävät reitin rakenteisiin. Kun pakkaset jälleen palaavat, vesi jäätyy ja laajenee, jolloin halkeamat kasvavat entisestään.

Vesi tai kosteus on yleensä huono seuralainen, sillä se saattaa aiheuttaa lahoa, joka vaurioittaa talon suuria puurakenteita tai aiheuttaa hometta ja synnyttää näin terveysriskin.

Tarkista vaipan tiiviys

Ammattilaiset kutsuvat talon ulkokuorta vaipaksi. Se koostuu mm. ovista, ikkunoista, katosta ja julkisivuista. Vaipan tulee olla vesitiivis, sillä vesi voi vaurioittaa talon eristeitä ja kantavia rakenteita. Erilaisten materiaalien liitoskohdat ovat vaipan tiiviyden suhteen talon vaikeimmin selvitettäviä kohteita.

Joskus niissä on peitelistoja ja -suojia, toisinaan saumoja. Nämä hauraat kohdat on tarkistettava säännöllisin väliajoin, jotta talo on varmasti aina tiivis.

Lue täältä, mitkä 10 kohtaa on kaikkein tärkein tarkistaa.

1. KATTO

Talon katto joutuu suurimmalle koetukselle. Katon tarkistuksesta ei selviä 10 minuutissa – varaa koko päivä sen sisä- ja ulkopuoliseen tarkistamiseen.

Jos katto vuotaa vettä, tai löydät kosteusläikkiä sisäpinnalta, katto on korjattava vauhdilla, ennen kuin se lahoaa tai homehtuu. Tutki, onko kate kunnolla kiinni harjalla.

Tutki räystäs- ja tuulilaudat. Kiinnitä irroneet osat. Vaihda vaurioituneet osat uusiin.

LUE LISÄÄ: NÄIN tarkistat kattosi

2. JULKISIVUT

Jos asut tiilitalossa, tarkista, että tiilet ja saumat ovat ehjiä. Vaihda haljenneet tiilet ja vaurioituneet saumat uusiin. Jos talossa on puuverhous, tarkista, onko verhouksessa alueita, jotka näyttävät muita tummemmilta, sillä se voi olla merkki puun kosteudesta.

Tarkista kosteusmittarilla tai pidemmän kuivan jakson jälkeen. Kosteutta ei saa olla yli 20 %, sillä tällöin riskinä ovat lahoaminen ja homekasvu. Lahonneet osat on uusittava, ja reitit veden sisäänpääsylle selvitettävä ja tukittava.

3. OVET

Tutki ovien ympärillä olevat saumat ja korjaa ne, jos niissä on puutteita. Ovenkynnys ja alakarmi ovat alttiina vaurioille – pistele niitä ruuvitaltalla löytääksesi mahdolliset lahokohdat. Jos lahoa löytyy, kohta on joko korjattava tai osa siitä on vaihdettava uuteen. Ratkaisu riippuu lahonneen alan määrästä.

Tarkista myös, sulkeutuvatko ovet tiiviisti, ja uusi tarvittaessa vanhat tai vuotavat tiivisteet.

LUE LISÄÄ: Infrapunalämpömittari - mittaa lämpötilat kaikilta pinnoilta

4. SAVUPIIPPU

Suurin riski on, että savupiippu ajan myötä rapautuu ja putoaa lopulta alas.

Onko tiilissä halkeamia? Jos on, vaihda ne uusiin. Kaavi muuratut saumat ruuvitaltalla ja korjaa irronneet saumat.

Jos piippu on rapattu, tarkista se halkeamien ja reikien varalta ja naputtele pintaa vasaralla. Jos ääni on ontto, rappaus on irronnut ja se on hakattava irti ja rapattava uudelleen. Jos piipun päällä on piipunhattu tai päällyslevy, tarkista, että se on kunnolla kiinni.

KORJAUS: Tartu savupiipun pelastustoimiin

5. KATTOTAITTEET

Katon kulmittain kohtaavien pintojen, taitteiden, tulee olla tiiviit. Jos taitteeseen kerääntyy harjalta sammalta, rappauslaastia yms., veden virtaus katolla voi estyä, vesi kerääntyä ja kulkeutua rakenteisiin. Tutki, mistä vesi voi päästä rakenteisiin. Puhdista taitteet ja paikkaa mahdolliset reiät.

6. PEITELISTAT

Erilaisten materiaalien yhtymäkohdassa on yleensä peitelista. Se voi olla esim. kivi- ja puupinnan tai puu- ja laastipinnan välissä. Tarkastele piippua, kattoikkunoita, ikkunoita ja katon taitteita. Niiden pitää olla ehjät, jotta ne toimivat oikein eli pitävät tuulen ja veden ulkona. Tarkista listat ja korjaa tai vaihda ne uusiin, jos niissä on halkeamia ja reikiä. Kiinnitä ne, jos ne ovat irronneet.

7. SADEVESIKOURUT

Kourut on puhdistettava syksyisin ja keväisin. Lehdet, neulaset, sammal ja laastijäänteet voivat tukkia sadevesiviemärin. Puhdista kourut ja syöksytorvet ja korjaa ne, jos ne vuotavat. Muista myös tyhjentää sadevesikaivo, jotta vesi pääsee ulos. Ole tarkkana piilossa olevien kourujen kanssa – niissä voi olla paljon roskia. Kouruja voi liimata tai juottaa tai ne voi vaihtaa uusiin.

VIDEO: Korjaa vuotava sadevesikouru**

8. IKKUNAT

Ikkunoiden ympärillä olevat saumat voivat vaurioitua pakkasista, ja ne on tietenkin korjattava, samoin vesipenkit ja ikkunoita paikallaan pitävät listat. Jos listat on maalattu, maalin on kestettävä säätä, jotta pinnan taakse ei pääse vettä. Tarkista myös, että listat ovat tiiviisti kiinni lasissa. Jos lasin ja listan väliin pääsee vettä, jännitys voi rikkoa tai halkaista lasin.

9. SOKKELI

Talon alaosan tulee olla täysin tiivis. Pohjarakenteisiin ja perustuksiin ei saa päästä vettä, sillä talo lepää niiden päällä. Tarkista ja korjaa halkeamat ja reiät ja varmista, että kaikki tuuletusaukot ovat avoinna. Niitä ei saa peittää esimerkiksi polttopuupinoilla, sillä alapohjan täytyy voida tuulettua, jotta se pysyy kuivana.

KORJAUS: Paikkaa seinän halkeamat

10. JULKISIVURAPPAUS

Rappauksen on pidettävä vesi etäällä sen takana olevasta kiviseinästä tai eristeistä. Julkisivupinnassa ei siis saa olla reikiä eikä halkeamia. Kaavi auki kaikki halkeamat ja reiät ja korjaa ne uudella laastilla. Jos pinta kuulostaa sitä naputeltaessa ontolta, rappaus on irti ja se on poistettava, jotta kohdan voi korjata uudella laastilla.

Lue lisää täältä: Tutki ja korjaa halkeamat

    Lisää samasta aiheesta Talo