Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Tutki ja korjaa halkeamat

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Löysitkö talostasi halkeaman? Lue tämä artikkeli, niin tiedät, onko ongelma vakava vai onko kyseessä vain esteettinen haitta.

Tutki ja korjaa halkeamat

Taloissa on aina halkeamia, niitä on sisällä ja ulkona, uusissa ja vanhoissa taloissa, puurakenteissa, tiiliseinissä ja erilaisten rakennusosien välissä. Halkeamat ovat harvoin kauniita, mutta niihin voi suhtautua monin eri tavoin.

Joidenkin halkeamien syy on parasta selvittää heti ja halkeama korjata tai ainakin rajata. Näin halkeama ei johda rakenteellisiin vaurioihin tai aiheuta suurempia, pahempia ja kalliimpia vaurioita, kun vesi tunkeutuu halkeamaan ja työntyy hauraisiin materiaaleihin tai irrottaa pakkasella talon rappausta. Jotkin muut halkeamat voi sen sijaan vain täyttää tai piilottaa, koska ne eivät ole vaarallisia eivätkä johda kalliisiin vaurioihin. Niille kannattaa kuitenkin tehdä jotakin, sillä pienellä vaivalla voi kohentaa paljon talon ilmettä.

Nyt opit tunnistamaan, mitkä halkeamat ovat vaarallisia ja mitkä kosmeettisia, ja opit paikkaamaan ja ehkäisemään halkeamia.

Joskus halkeamat ovat vaarallisia, ja niihin on puututtava nopeasti, sillä ne voivat johtaa vakaviin ja kalliisiin vaurioihin. Pahimpia ovat raudoitettujen tiilirakenteiden, kivipintojen ja muiden kantavien rakenteiden halkeamat. Niitä voi olla tiiliseinässä, kattover-hoilussa, taitteissa, koteloinneissa ja muissa rakenne osissa, joiden pitäisi pitää vesi, lumi ja kosteus poissa talosi rakenteista.

😐 Jotkin halkeamat ovat vaarattomia, mutta näkyvillä. Jotkin halkeamat näyttävät rumilta ja ikäviltä, mutta niillä ei silti välttämättä ole mitään erityistä vaikutusta rakenteen kestävyyteen tai toimintaan. Se, päätätkö täyttää tai peittää nämä vaarattomat halkeamat vai sietää niitä, riippuu pitkälti omasta esteettisestä vaatimustasostasi.

☹ Sokkelin ja seinän rappaushalkeamat

Rappaushalkeamat eivät ole vaaraksi rakennukselle, mutta ne on aina syytä tarkistaa. Jos halkeaman ympärillä oleva rappaus on ir ronnut, on syytä toimia. Irtorappaus on merkki rappauspinnan alle päässeestä vedestä, ja pakkasella vaurio laajenee nopeasti.

1

JOS RAPPAUSPINNASSA ON HALKEAMA, NAPUTTELE SITÄ esim. vasaran kannalla. Näin kuulet heti, onko rappaus irronnut.

2

2 NAPUTTELE IRRONNUT RAPPAUS POIS. Käytä muurarin vasaraa tai tavallista vasaraa ja talttaa. Pyyhi ja pese pinta pölystä.

3

PAIKKAA AUKKOKOHTA LAASTILLA. Levitä ensin melko ohut laastikerros, ja sen jälkeen alustaan sopivaa laastia.

😐 Haljenneet laatat ja klinkkerit

Kylpyhuoneen haljennut laatta ei ole vaarallinen, sillä sen takana on tiivis vesieriste. Haljennutta laattaa ei kuitenkaan tarvitse katsoa seuraavaan kylpyhuoneremonttiin asti. Voit vaihtaa vain yksittäisen, haljenneen laatan.

1

AUKAISE LAATAN SAUMAT esim. monitoimi-työkalun timanttileikkuuterällä. Älä leikkaa niin syvälle, että vesieriste rikkoutuu.

2

NAPUTTELE LAATTA VAROVASTI IRTI vasaralla ja taltalla. Poista laasti- ja sauma jäänteet. Alustan pitää olla tasainen ja puhdas.

3

PAINA UUSI LAATTA LAASTIIN muiden laattojen tasoon. Lisää tai poista laastia tar-peen mukaan. Saumaa seuraavana päivänä.

Huomioi aina kattorakenteiden halkeamat

Katon pitää olla tiivis, joten kattoon ilmes-tyneet halkeamat ja reiät on korjattava heti. Tällöin on aina tärkeintä estää veden pääsy halkeamista rakenteisiin.

Kattopinnoitteen halkeamat, vuotavat sadevesikourut, ikkunoiden kehyslauto-jen halkeamat, piipun ja erilaisten ilmas-tointiaukkojen ja muiden läpivientien halkeamat on aina korjattava mahdolli-simman nopeasti.

Olipa kate savi- tai betonitiiltä, bitumi-huopaa tai jotakin muuta, sen on aina oltava tiivis. Pidä kattoasi silmällä, jotta havaitset halkeamat ja vuotokohdat, ennen kuin niistä pääsee vettä sisään.

☹ KATTOTIILET

Kattolevyissä ja -tiilissä olevat halkeamat on korjattava heti.

VAIHDA HALJENNEET LEVYT JA TIILET uusiin. Jos et ehdi tehdä sitä heti, korjaa halkeamat väliaikaisesti bitumisaumamassalla.

😐 PUUOSAT

Useimmat puuosissa olevat hal-keamat eivät heikennä puuta.

TÄYTÄ ULKONA VAIN SUUREMMAT HALKEAMAT rakennussaumamassalla. Pie niä halkeamia ei täytetä, jotta kosteus ei jää puun sisään.

☹ PELLITYKSET

Pellitysten halkeamat ovat riskitekijä. Kysy mielellään neuvoa ammattilaiselta.

ERIKOISSAUMAMASSALLA voi paikata pellitysten halkeamia ensi hätään, mutta pellitys pitäisi uusia mahdollisimman pian.

☹ TAITTEET

Vuotavat kattotaitteet on korjat-tava heti - tästä ei saa tinkiä.

HALJENNUT KATTOTAITE ON HAASTE, sillä vaurion vaikutusta on vaikea havaita. Taite on uusittava, mielellään ammattilaisen avulla.

😐 SAUMAT

Monet rakennus osien välissä olevat halkeamat vaurioittavat hyvin vähän.

SEINÄN JA JALKALISTAN VÄLINEN HALKEA-MA EI OLE VAARAKSI, mutta se on hyvä täyttää akryylisaumamassalla, ennen kuin maalaa.

☹ Betonilattia

Kutistuminen, kuivuminen, iskut ja kiinnitykset voivat halkaista kovan betonin. Pienistä märkätilan alustan halkeamista ei usein tarvitse huolestua, mutta ne näkyvät selvemmin, jos lattia maalataan. Isot ja yllättävät halkeamat vaativat ammattilaisen arvion.

1

HALKEAMA LEIKATAAN HIUKAN ISOM-MAKSI kulmahiomakoneen katkaisulaikalla. Leikkaa ura niin, että se on levein pohjastaan.

2

PIENET HALKEAMAT VOI TÄYTTÄÄ KEMIAL-LI SELLA TASOITTEELLA tai jollain muulla korjausmassalla, isommat sementtilaastilla.

3

KORJAUKSEN VOI HIOA PINNAN TASOON karborundum-hiomakupilla tai karkealla kulmahiomakoneen hiomapyöröllä.

☹ Vuotavat sadevesikourut

Jos kouruissa ja syöksyputkissa on vuotokohtia, viemäriin tarkoitettu sadevesi pääsee valumaan talon seinille. Ongelmaan on syytä tarttua heti.

1

PAIKKAA PIENEMMÄT HALKEAMAT sisä-puolelta saumausmassalla, kun kouru on kuiva. Kiireessä voi käyttää bitumimassaa.

2

ERIKOISPAIKKA TIIVISTÄÄ ISOMMAT HAL-KEAMAT. Itsekiinnittyvä, rullittain ostettava paikka pitää hyvin, mutta uusi kouru on paras.

😐 Halkeamat kiinteissä sisärappauksissa

Rapatut pinnat halkeilevat usein. Jos rappaus on muuten kiinni, sisätilojen halkeamat on helppo paikata, eivätkä ne yleensä ole syviä. Tärkeintä on korjata halkeama niin, ettei se näy pinnan maalaamisen jälkeen.

1

KAAVI PIENET HALKEAMAT NIIN, että niissä on tilaa korjausmassalle. Tee halkeamasta vähintään 3 mm leveä ja 5 mm syvä.

2

PUHDISTA HALKEAMA PÖLYSTÄ JA TÄYTÄ SE akryylitasoitteella. Tasoitteen sisältämä hiek ka tekee korjauksesta rapatun näköisen.

3

POISTA YLIMÄÄRÄINEN TASOITE lastalla. Voit varovasti pyyhkiä korjauskohdan lähes näkymättömiin siveltimen avulla.

☹ Tiiliseinän halkeamat

Ulkoseinässä olevat syvät halkeamat on täytettävä. Vanhat, asettumisesta johtuvat halkeamat voi paikata, mutta tiiliseinää on vahvistettava liikehdintähalkeamissa.

1

POISTA LAASTI HALJENNEISTA SAUMOISTA 3-4 cm:n syvyydeltä. Jyrsi joitakin kaapi mia si saumoja auki, jos aluetta on vahvistettava.

2

POISTA LAASTI HUOLELLISESTI taltalla ja kulmahiomakoneen saumajyrsimellä, imuroi urat ja kostuta alue.

3

ASENNA VAAKASAUMOIHIN RAUDOITUSTE RÄK SET. Paina sementtilaastia pohjalle, aseta teräs saumaan ja täytä sementtilaastilla.

4

TÄYTÄ SAUMAT SEINÄÄN SOPIVALLA LAASTILLA, kun sementtilaasti on asettunut. Vanhojen talojen laastissa ei ole sementtiä.

Tiiliseinän halkeamien syyt

Tiiliseinä halkeilee monella tapaa, ja jos voit osoittaa halkeaman syyn, tiedät, onko kyse asettumis- vai liikehdintähalkeamasta.

Asettumishalkeamien syynä voi olla esim. talon rakennemuutos, joka on muuttanut rungon jäykistystä esim. silloin, jos väliseinä on poistettu tai oviaukko on lisätty. Selityksenä voi olla myös se, että iso puu on työntänyt juurensa talon alle. Jos asettumishalkeama jatkaa laajenemistaan, tarvitset ammattilaista syyn selvittämiseen ja korjaustavan valintaan, muissa tapauksissa riittää, että täytät halkeaman laastilla. Liikeh dintähalkeamat paljastavat seinän heikon kohdan, esim. ruostuneen tiilisiteen. Ne voivat johtua mm. liikenteen tärinästä. Niitä voi korja ta ja ehkäistä raudoitusteräksellä.

☹ Kattohuovan halkeamat ja reiät

Kattohuovassa olevat halkeamat on paikattava, sillä pienetkin halkeamat voivat päästää veden rakenteisiin ja aiheuttaa suuret vauriot. Jos kattohuopa on hyvässä kunnossa, suurta remonttia voi lykätä ja paikata reiät bitumiliiimalla ja paikkapalalla.

1

ASETA PAIKKAPALA BITUMILIIMAN PÄÄLLE. Pienet korjaukset onnistuvat ilman paikkapalaa hyvällä kylmäbitumiemulsiolla.

2

KIINNITÄ PAIKKA 1-2 liima kerroksella. Paina ilma huolella ulos. Lämpö kiinnittää liiman tiiviisti kermiin.

3

SIROTTELE KOHTAAN LIUSKESIROTETTA, joka suojaa paikkaa ja tekee siitä huomaa-mat to man. Valitse huovan värinen sirote.

😐 Halkeamat sisärappauksissa

Kun rappauspinta halkeaa, se on yleensä irronnut alustastaan. Sisätiloissa irronnut ja haljennut rappaus on vain kosmeettinen on gel ma. Jos päätät paikata halkeaman, rappaus halkeaa pian uudelleen. Jos haluat korjauksesta kestävän, irronnut rappaus on uusittava.

1

POISTA IRRONNUT RAPPAUS HALKEAMAN YMPÄRILTÄ. Naputtelemalla rappausta kuulet heti, onko se yhä kiinni alustassaan.

2

KOSTUTA ALUSTA JA TYÖSTÄ RAPPAUS-KERROS ympärillä käytetyn kaltaisesta laastista. Työstä tarvittaessa useita kerroksia.

3

SILOTA KORJAUS ympärillä olevalla rappaus-laastilla, kun laasti on asettunut. Valitse hierrin, joka jättää sopivan pintarakenteen.

😐 Halkeamat ulkorappauksissa

Kapeat ulkorappaushalkeamat eivät ole vaarallisia, jos rappaus on yhä kiinteä ja tiiviisti alustassa kiinni. Halkeamien täyttäminen kaunistaa kuitenkin ilmettä.

1

KAAVI HALKEAMA AUKI niin, että saat siihen korjausmassaa. Käytä esim. palikkaan kiinni-tettyä ruuvia, jos rappauspinta on kova.

2

PAIKKAA ULKOKÄYTTÖÖN TARKOITETULLA KORJAUSMASSALLA. Se on yleensä varsin karkeaa ja sementtipohjaista.

🙂 Ehkäise

VAHVISTA KUIDULLA
Kuituvahvike ja maalin alle jäävä liima vahvistavat pintaa ja pitävät seinät ja katot tiiviinä estäen myös rappausta ja levyjä halkeamasta.

KUMIA SAUMOIHIN
Tee kahden rakennusosan väliin tarpeeksi iso tila leveälle saumalle. Paraskin kumisauma kestää liikeh-dintää enintään neljänneksen mitalla leveydestään.

RAUTAA/KUITUA BETONIIN
Sitkeä raudoitusteräs antaa kovalle betonille vetolujuutta, jotta se ei halkea. Samaan tulokseen pääsee se-koittamalla valumassaan lasikuitua.

JOUSTAVA SAUMALAASTI
Jotkut saumalaastit ovat niin jousta-via, että ne kestävät klinkkerilattian pientä liikettä halkeamatta. Laasteja voi ostaa valmiina ja sekoitettavina.

LAASTI ILMAN SEMENTTIÄ
Ohut laasti ilman sementtiä on peh-meää ja joustavaa, eikä halkea yhtä helposti kuin kova laasti. Valitse laasti, joka on alustaansa ohuempaa.

KOSTUTA UUSI RAPPAUS
Rappauslaasti tarvitsee vettä kovet-tuakseen. Jos laasti kuivuu, se voi hal -jeta. Kostuta siis alustaa hyvin, ja suo-jaa rappausta auringolta ja tuulelta.

MUOVITETUT LAUDAT
Puu halkeilee, olipa se kallista jalopuuta tai kyllästettyä kuusta. Jos et halua terassiisi halkeamia, voit valita modernit komposiittilaudat.

HUOMIOI HALKEAMAT
Halkeamilta ei aina voi välttyä. Tällöin alueen peittäminen jo etukä-teen voi olla oikea ratkaisu. Ovien peitelaudat, katon varjolistat ja pelti-tms. listat ovat perinteisiä ratkaisuja.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin