Luja puuverhoilu vaivattomasti

Jos et jaksa edes ajatella vanhan ja kuluneen puuverhoilun uusimista, saat nyt hyviä uutisia. Usein nimittäin riittää, että uudet laudat asennetaan vanhojen päälle. Näin säästyy paljon voimia.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
1.000 euroa

Johdanto

LUE LISÄÄ: Limilaudoitus ulkoverhouslaudoista

Aidan ylittäminen matalimmasta kohdasta ei aina ole se huonoin vaihtoehto. Se voi yhtä hyvin olla myös nerokas ja kestävä oikotie. Tämän yhdistetyn autotallija verstasrakennuksen verhoilu kaipasi kipeästi kunnostusta, ja tällaisissa tapauksissa yleensä puretaan vanha verhoilu ja tehdään kokonaan uusi laudoitus.

Nyt uudet laudat asennetaan kuitenkin suoraan vanhojen päälle. Ratkaisun edellytyksenä on tietenkin, että vanha verhoilu ei ole lahonnut tai sienien pilaama. Tällöin oikoteitä ei ole, vaan vanha verhoilu on purettava. Nyt asennamme saumarimalaudoituksen vanhan limilaudoituksen päälle. Muista sahata verhoilulautojen alareunat viistoon, jotta vesi valuu laudoilta alas maahan. Näin laudat kestävät pidempään.

LUE LISÄÄ: Tee tyylikäs julkisivu ulkoverhouspaneeleista

Ohjeet

01
Valmistelut 3 Vaihe

Tutki ensin, voitko valita oikotien ja asentaa uudet laudat vanhan puuverhoi-lun päälle. Jos vajan tai talon puuver-hoilu on kulunut ja lahonnut useam-masta kohtaa, verhoilu on syytä purkaa.

Jos sen sijaan vanha verhoilu on tehty vankasta puutavarasta, kuten tässä, saattaa olla, että päälleverhoilu riittää.

Edellytyksenä toki on, että voit asentaa uudet laudat niin, että ne eivät taivu, ja että uuden verhoilun taak se jää tuule-tusrako. Tässä se oli mahdol lista vanhan limilaudoituksen ansiosta.

Ikkunoiden ja ovien ympärillä olevat vuorilaudat korvataan uusilla.

1

Kiinnitämme verhoilulaudan (A) pätkän vanhan verhoilun päälle. Näin näemme, voimmeko jättää vanhan verhoi-lun paikalleen. Asettuuko testilaudan pätkä suo raan ja saako sen kunnolla kiinni?

2

Hyvältä näyttää. Uuden verhoilun taakse jää rakoa, joten tuuletus toimii hyvin. Naulat kiinnittyvät kunnolla. Vedäm-me ja vääntelemme lautaa, mutta se kestää.

3

Poistamme kaikki vuorilaudat ikkunoiden ja ovien ympäriltä. Nyt emme voi käyttää niitä uudelleen.

VINKKI: Jos haluat vaihtaa ikkunan tai oven, nyt siihen on hyvä tilaisuus.

02
Valmistelut jatkuvat 5 Vaihe

Saumarimalaudoitus koostuu kahdesta lautakerroksesta: aluslaudoituksesta, joka asennetaan tietyin etäisyyksin ja sen päälle saumakohtiin asennettavista rimoista. Aloitamme oven ja ikkunoiden vierestä koko julkisivun korkuisilla laudoilla, ja asennamme laudat sopivin välein. Tähän valittiin malli, jossa lautojen saumaväli on hyvin pieni (noin 6 mm). Jos haluat saumavälistä leveämmän, poista rivistöstä yksi lauta ja laske saumaväli. Kulmiin tarvitaan leveämmät laudat.

1

Puhdista ikkuna- ja ovipuitteet. Tämä on helpointa tehdä nyt, ennen kuin vuorilaudat asennetaan.

2

Räystäspohjan kannattimien väliin asennetaan laudat (C), jotka myötäilevät kannattimien ala reunaa seinän vierustalla. Näin laudat (A) voidaan tukea niitä vasten.

3

Aloita täyspitkillä verhoilu-laudoilla (A). Kiinnitä ne oven ja ikkunoiden viereen 2,8 x 75 mm:n ulkokäyttöön tarkoitetuilla nauloilla.

4

Verhoilulautaa (A) on työnnetty hieman karmin päälle sekä oven että ikkunan vierustalla. Pari senttimetriä on sopiva mitta. Asenna kaikki ikkunoiden ja ovien ympärille tulevat laudat.

5

Lautojen välinen etäisyys: tässä on tilaa seitsemälle laudalle. Kun ne on asetettu täysin tiiviisti, tilaa jää noin 5 cm. 5 cm jaettuna 8:lla on 6,2 mm. Näin saim­ me selville lautojen välisen raon leveyden.

03
Verhoilulaudat 3 Vaihe

1

Ikkunoiden ylä- ja alapuolelle asennetaan lista (F). Tähän sopii 20 x 45 mm:n rima. Listan päälle kiinnite tään vuori­ laudat. Jatka pystyverhoilulautojen asennusta ikkunan ylä­ ja alapuolelle.

2

Kulmissa kokeillaan mitoitusta. Lauta (D) on kapeampi kuin lauta (B), sillä näiden lautojen täytyy näyttää yh den­ mukaisilta. Nyt oikeat laudat voidaan asen­ taa täyspitkinä verhoilulautojen tasoon.

3

Kiinnitä loput laudat. Kun tämä on tehty, laudat maalataan kertaalleen, jotta maalaamatonta puupintaa ei näy, kun laudat myöhemmin vuorotellen laajenevat ja vetäytyvät.

04
Saumarimoitus 6 Vaihe

Nyt päästään asentamaan saumarimoi-tusta verhoilulautojen päälle. Valitsimme tähän kapeat 20 x 45 mm höylä-tyt listat. Voit halutessasi valita sauma-kohtiin myös leveämmät listat tai laudat.

On tärkeää, että saumarimoja tai -lautoja ei naulata kiinni alla oleviin verhoi-lulautoihin! Kun verhoilulaudat laajene-vat ja vetäytyvät yhteen ilman kosteus-pitoisuuden mukaan, vaarana on, että päällimmäiset listat tai laudat halkeavat. Tämän vuoksi kiinnityskohta on tarkasti kapean listan keskikohta, jolloin naula osuu alla olevien lautojen väliin.

1

Näin saumarimat (F) asennetaan: Vaakalista takaa, että rimat/laudat saadaan tuettua jotakin vasten, jotta ne on helppo sahata tarkasti yhtä pitkiksi. Näin päästään hyödyntämään sarjatuotantoa.

2

Merkitsemme saumarimojen (F) paikat (F). Naulat eivät saa osua ver­ hoilu lautoihin, joten merkitsemme sauma­ rimojen oikean reunan sijainnin pienen rimanpätkän avulla. Siinä on keskellä viiva.

3

Kannattaa esiporata rimojen ylä­ ja alareunoihin, jotta ne eivät halkea, kun ne naulataan kiinni. 4 mm:n puupora sopii hyvin 3,4 x 100 mm galvanoiduille nauloille.

4

Näin jatketaan koko rakennuksen ympäri. Työ vie aikaa, mutta samalla syntyy nopeasti hyviä rutiineja. Naulaimesta on paljon apua.

5

Kulmalaudat (B ja D) ovat jo valmiiksi valkoiset. Valkoista maalia olisi vaikea poistaa punaisilta laudoilta, jos kulma lautoja joutuisi maalaamaan vasta siinä vaihees sa, kun ne on jo asennettu.

6

Julkisivu on uusittu, ja vanhat verhoilulaudat jätettiin uusien alle. Mene telmä säästää paljon aikaa, sillä vanhaa verhoilua ei tarvitse purkaa eikä koko julkisivua rakentaa uusiksi.

Materiaalit

20 x 145 mm:n kuusilautaa:
• Verhoilulaudat (A)
• Kulmalaudat (B)
• Räystään alalaudat (C)

20 x 120 mm:n kuusilautaa:
• Kulmalaudat (D)
• Vuorilaudat (E)

20 x 45 mm:n listaa:
• Saumarimat (F)
• Ikkunoiden ympärysrimat (G)

Lisäksi:
• Galvanoituja nauloja: 2,8 x 75 ja 3,4 x 100 mm
• Maalia

Vie aikaa

Tämän kokoisen tallin ver-hoilu vie 2-4 päivää. Muista kuivumisajat, sillä talli maa-lataan useampaan kertaan.

Hinta

Noin 1 000 €

Vaikeusaste

Jos olosuhteet ovat kunnossa, kuten tässä, jokainen edes vähän nikkaroinut selviää tehtävästä hyvin.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puujulkisivu