Näin rakennat vaatehuoneen

Vanha vaatekaapin virkaa toimittanut piironki siirrettiin eläkkeelle. Nyt makuuhuoneesta pääsee vaatehuoneeseen, jossa vaatteet saavat olla esillä ja tilaa on paljon asujen valintaan sekä sovittamiseen ja pukeutumiseen.

Vaatehuone tee se itse

Tässä upeassa vaatehuoneessa on reilusti tilaa. Mittojen mukaan tehdyt elementit sopivat vinon katon alle täydellisesti.

Johdanto

Vaatehuone - mittojen mukaan tehty vaatekaappi kahdelle

Yläkerran huoneen vinokattoiseen sivutilaan sisustettiin vaatehuone, jossa on niin paljon tilaa, että se toimii myös pukuhuoneena.

Nyt remonttia tekevän pariskunnan isovanhemmat tai ainakin edellisen sukupolven varakkaimmat olisivat pitäneet tällaista tilaa itsestäänselvyytenä jokaisessa kodissa. Sittemmin pukeutumishuone on matkannut Atlantin yli ja palannut amerikkalaisissa sisustuslehdissä takaisin Eurooppaan. Huonetilan tarkoitus on selkeä ja ymmärrettävä.

Kokonainen huone on omistettu vain vaatteille, jotka voidaan taitella hyllyille sekä ripustaa vapaasti esille. Näin ne ovat helposti päälle puettavina.

Halpa vaatehuone – tee se itse

Edelläkuvattu ratkaisu sopi tätä remonttia tekevälle pariskunnalle. Heidän talonsa yläkerrassa oli makuuhuone ja sen vieressä huonolla hyötysuhteella käytettyä sivutilaa, jossa vaatteet kamppailivat tilasta. Vaatteita oli vanhassa vaatekaapissa sekä myös kaikilla vapailla pinnoilla.

Makuuhuoneen ja sivutilan välinen seinä purettiin ja sivulle sisustettiin pukuhuone, johon asennettiin vaatetankoja, vetolaatikoita ja hyllyjä lattiasta kattoon. Lastulevykaapeista syntyi ruhtinaalliset tilat vaatteille. Sinne mahtuivat vetolaatikot ja vastakkaiselle puolelle vaatetangot sekä uudet hyllyköt.

Säästä rahaa tekemällä vaatekaappi itse

Vaatehuoneen rakentaminen saattaa tulla kalliiksi, jos työ teetetään ulkopuolisilla. Voit säästää osan hinnasta tekemällä vaatekaapin itse. Tämän vaatehuone maksoi kaikkine materiaaleineen noin 2000 euroa.

Ohjeet

01
Liukuovi: ensin avataan uusi reitti komerotilaan... 5 Vaihe

Makuuhuone ja sen viereinen osittain matala, vinokattoinen sivutila ovat vie-rekkäin väliseinän erottamina.

Ensin piti avata aukko näiden tilojen välille. Muuten vaatekaappi olisi varmasti raahattu pian vaatehuoneesta ma-kuuhuoneeseen.

Tilan säästämiseksi tilojen välille pää-tettiin asentaa liukuovi, jonka voi vain työntää uusien kaappien taakse.

Sopiva ovikin oli valmiina. Yksi pei-liovi oli nimittäin jäänyt vapaaksi re-monttia tehtäessä. Puhdistettuna, kunnostettuna ja maalattuna se ripustettiin liukuoviheloihin. Liukuovi peittää uuden sisustuksen säilyttäen samalla 75 vuot-ta vanhan talon klassisen tyylin.

1

Tarvittava aukko liukuovelle on helppo sahata kipsilevyllä verhottuun seinään. Aukon linjat mitattiin ja piirrettiin vesi-vaa’an avulla. Aukosta tehtiin 100 mm kapeampi ja 20 mm matalampi kuin ovi, joka asennetaan aukon peitteeksi.

2

Seinästä irtosi sahatessa kerralla ehjä, kokonainen pala, mutta seinäpä olikin melko ohut. Jos seinä olisi ollut niin paksu, ettei pistosahan terä olisi ulottunut sen läpi, aukon kulmat olisi pitänyt merkitä ja sitten sahata seinän molemmilta puolilta.

3

Aukon reunat vahvistettiin kolmessa vaiheessa. Ensin kipsilevyjen väliin kiinni-tettiin seinärungon paksuinen rima (A). Rimaan kiinnitettiin höylätty lauta (B), joka peittää sekä runkoriman että kipsilevyjen reunat ja muodostaa aukkoon kehyksen.

4

Aukon reunoille kiinnitettiin kehyslistat (C). Yläkulmissa listojen päät sahattiin 45° kulmassa jiiriin ja naulattiin kiinni aukon kehyslautoihin. Ylälista sahataan 1 mm liian pitkäksi, se painetaan paikalleen liimaa liitospinnoissa ja naulataan kiinni.

5

Liukuoveksi muutettava vanha peiliovi maalataan. Irtomaali kaavitaan pois ja pinnat hiotaan paperilla nro 80. Ovi maalataan poh-jamaalilla ja kolot sekä naarmut kitataan. Sitten tehdään välihionta papereilla nro 80-150 ja valmiiksimaalaus kahteen kolmeen kertaan.

02
... sitten asennamme liukuoven aukon eteen 7 Vaihe

1

Ripustushelat (D) ruuvataan kiinni oven yläreunaan. Etäisyyden helan keskeltä oven kulmaan tulee olla noin 18 % oven levey-destä. Tässä leveys on 850 mm. Paikkalaskelma on 0,18 x 850 = 153 mm.

2

Oven pohjaan jyrsitään ohjausura, jossa kulkee lattiaan kiinnitettävä alaohjain (J). Uraterä tekee 8 mm leveää uraa, joka jyrsit-tiin 20 mm syvyyteen. Jos yläjyrsintä ei ole, uran voi sahata pyörösahalla.

3

Oven liukukisko (F) ruuvataan kattoon kiinnitettyyn rimaan (K). Kiskon yläreunan ja oven etäisyyden tulee olla 45-55 mm. Etäisyys pitää tarkistaa valitun liukukisko-järjestelmän asennusohjeista.

4

Ovi ripustetaan kiskolle työntämällä kaksi oven ripustushelaa liukupyörästöjen kannatintappeihin. Oven korkeuden ja asennon voi säätää kannatinpyörästöissä olevilta säätöruuveilta.

5

Oven pysäyttimet (G) kiinnitetään liuku-kiskoon paikkaan, jossa ovi peittää aukon. Vaikka mitta osoittaisikin oven olevan keskellä, katsojan mielestä saattaa pieni siirto saattaa näyttää paremmalta.

6

Kannatinpyörästöt ja liukukisko jäävät peitelevyn (H) taakse piiloon. Peitelevyksi sopii leveä lauta tai lastulevystä sahattu kaista, joka maalataan. Se ei peitä koko kiskoa, koska osa siitä jää kaappien taakse.

7

Alaohjain (J) ruuva-taan lattiaan paikkaan, jossa se jää oven liike-alueelle oven ollessa auki ja kiinni.

03
Kaapit: kaappielementit tehtiin erikseen 7 Vaihe

Yläkerran huoneen vinokattoisen sivuti-laan ei ollut saatavana kaappeja.

Eräs ratkaisu olisi ollut teettää kaapit paikalla tai puusepänliikkeessä tarkko-jen mittojen mukaan, jolloin ne olisivat varmasti sopineet sijoituspaikkoihinsa.

Pariskunta päätti kuitenkin tehdä taustalevyillä varustetut kaapit itse. Työhön kului enemmän aikaa, mutta mitoitus ei ollut yhtä hankalaa.

Elementit koottiin työn helpottami-seksi sokkeleille. Taustalevyjen ansiosta välitilaa ja hyllyjä ei tarvitse sovittaa sei-niin. Leveyssuunnassa elementtien sisä-mitoiksi tuli 46 ja 96 cm. Niihin mittoi-hin oli saatavana valmiita vetolaatikoi-ta, mikä säästi työaikaa.

1

Kaappien paikat mitattiin erittäin tarkasti ja levyt sahautettiin puutavaraliikkeessä, josta levytavara ostettiin. Levyjen sahaaminen kotioloissa ei ole lainkaan helppoa. Työhön tarvitaan vähintään ohjauskiskolla varustettu hyvä käsipyörösaha tai pöytäsirkkeli ja levikepöytiä. Yksikin väärä sahaus maksaa tavallisesti enemmän kuin sahauttaminen puutavaraliikkeessä. Omatoimisen sahauksen etuna on kuitenkin se, että vinot kulmat ja seinien kallistukset on helpompi ottaa huomioon, kun mitat voi tarkistaa läheltä.

2

Sahatut levyt pohjamaalataan kahteen kertaan. Lastulevy ja myös MDF-levy imevät maalia paljon, joten halvan pohjamaalin säästäminen tulee kalliiksi. Kalliimmalla pintamaalilla tulee valmista parhaassa tapauksessa yhdellä telauksella.

3

Ennen valmiiksimaalausta levyt hiotaan hiomapaperilla nro 150 tai hienommalla. Jos pintamaalia levitetään monta kerrosta, välillä tehdään hiota. Siten saadaan tasainen pinta, epätasaisuudet vähenevät ja seuraava maalikerros saa hyvän tartuntapinnan.

4

Hyllyjen paikat merkitään suurta tarkkuutta noudattaen kaappien alareunasta alkaen. Kolme vetolaatikkoa vievät kukin korkeudesta noin 20 cm, joten vetolaatikoil-la varustetussa kaapissa ylimmän hyllyn alareuna tulee 60 cm ja seuraavan hyllyn alareuna 90 cm etäisyydelle pohjasta.

5

Kaappien sivuihin joutuu poraamaan paljon reikiä ennen elementtien kokoamis-ta, sillä tavalliset ruuvit tarvitsevat sekä esi-porauksen että kantojen upotukset. Työtä varten kannattaa valmistaa pari porausoh-jainta. Toisen reiät sopivat kiinteisiin hyllyi-hin ja toisen pohja- ja ylälevyihin.

6

Elementit kootaan parhaiten tasaisella alustalla. Liimaa levitetään hyllylevyn syrjään, levy sovitetaan tarkasti paikalleen kaapin toista sivua vasten alareunan merk-kien mukaan ja ruuvit kierretään kiinni esiporattujen reikien läpi. Kulmat tarkistetaan ennen kuin muut reunat kiinnitetään.

7

Taustalevyt naulataan kiinni ennen poh-jan, ylälevyn ja hyllyjen liimojen kuivumista. Taustalevy kiinnitettiin huullokseen, joten levy vetää samalla elementin muotoonsa. Taustalevy naulattiin pienikantaisilla 30 mm nauloilla 100 mm välein. Levyn kupertumista seurattiin ja varottiin kiinnityksen ajan.

04
Sokkeli sovitetaan ja kiinnitetään lattialle 5 Vaihe

1

Sokkelin osat sahattiin jiirisirkkelillä. Sokkeli kiilataan vaakasuoraan ennen kiinni-tystä ja mahdollista varustamista peitelevyil-lä. Kaapit tuetaan pitkille sokkelilistoille. Niiden väliset poikkilistat sahataan 10 mm kapeammiksi, ettei niille tule kuormaa.

2

Kapeisiin sokkelilevysuikaleisiin (MDF-levyä) porattiin tarvittavat kiinnitysruuvien esireiät levynpalat tiukkaan nippuun puristettuina. Mikäli mahdollista ruuvit sijoite-taan syrjien keskilinjalle ja vähintään 70 mm etäisyydelle kulmista.

3

Kaksi pitkää sokkelilistaa kiinnitetään poikittaisiin välilistoihin liimalla ja ruuveilla. Välilistat eivät saa koskea lattiaa tai kaap-peja, siksi ne on sahattu 10 mm pitkiä sokke-lilistoja kapeammiksi. Mahdollisen peitesok-kelin kiinnitysruuvien kannat upotetaan.

4

Koottu sokkeli kiilataan vaakasuoraan ja kiinnitetään lattiaan. Sijoituksen arvioimi-seksi yksittäisten elementtien paikat on piirretty etukäteen ääriviivoina lattiaan. Korkein kohta lähtökohtana sokkeli tuetaan vaakasuoraan. Kiiloiksi sopivaa materiaalia ovat kova-levy ja vaneri, vaikka kuvassa nähdäänkin muoviliuskoja. Kiilat nidotaan tai liimataan lattiaan kiinni sokkelin kantavien osien alle. Lopuksi sokkeli kiinnitetään lattiaan esimerkiksi naulauskulmalevyillä, jotka ensin ruuvataan kiinni tuettavaan osaan ja sitten lattiaan.

5

Sokkelin peitelevy ruuvataan kiinni sisä-kautta, jolloin ruuvinkantoja ei jää näkyviin. Peitelevyn yläreunan täytyy nousta lähelle kaapin pohjaa. Peitelevy täytyy sahata tarkasti tai korjata huomaamattomalla listalla ettei sen ja kaapin väliin jää rakoa.

05
Lopuksi kaapisto kootaan sokkelin päälle 9 Vaihe

1

Sitten kootaan suuri palapeli. Osien sopivuus kannattaa kokeilla ja varmistaa ennen kuin niitä ruvetaan kiinnittämään.

2

Kaappielementit kiinnitetään vasta, kun niiden sopivuus on varmistettu. Kiinnitys aloittaan etummaisesta kaapista, jonka tulee olla tasan sokkelin reunan kanssa.

3

Elementit ruuvataan toisiinsa ennen kuin ne kiinnitetään sokkeliin. Näkyviin jää-vät ruuvinkannat ja kolot pitää kitata ennen maalausta. Siksi ruuvit sijoitetaan mieluiten näkymättömiin paikkoihin. Kaapit vedetään puristimilla yhteen ennen kiinniruuvausta.

4

Nyt kaapiston voi ruuvata kiinni sokkeliin. Sen etäisyys etureunasta mitataan ruuvin sijoitusta varten. Etureunan ruuvit voi kohdistaa arviomitallakin. Takana se on vaikeaa. Yksikin ruuvi takaosassa varmistaa, ettei kaappi pääse kaatumaan.

5

Peitelistat kiinnitetään ylälevyihin ja kaikkiin pystyreunoihin. Katon ja kaapin sauma peitetään 10-12 mm lastu- tai MDF-levyn suikaleella tai laudalla. Oikeanpuolei-sen kaapin pääty oikaistaan, silotetaan ja maalataan ennen peilin liimausta siihen.

6

Maalaus muuttaa kaapiston ilmeen yhtenäiseksi. Kitatut ruuvien sekä naulojen kannat jäävät kitin lisäksi myös maalin alle.

7

Vaatetangot kiinnitettiin ruuveilla toiseen korkeaan kaappiin. Tankoa ei maalattu, koska maali kuluisi nopeasti rumaksi.

8

Vetolaatikoiden kannatinkiskot kiinni-tetään noin 20 cm etäisyydelle toisistaan yläreunoista mitattuna. Alin kannatin kiinnitetään pohjalevyyn. Kannatinten väliksi säädettiin 198 mm kuvassa nähtävän puukapulan avulla mitattuna.

9

Vaatteet ovat nyt käden ulottuvilla. Uudistus tuottaa iloa päivittäin, kun ulos lähtiessä vaatteet löytyvät hetkessä ja silittämiselle on saatu vakituinen paikka. Eikä mitään vaatekappaleita tarvitse piilottaa lipaston syvien vetolaatikoiden uumeniin!

Materiaalit

Oviaukon kehyspuut

• rimaa (A), sama paksuus kuin seinärungon paksuus
• lautaa (B), leveys seinän paksuus levypinnasta toiseen
• kehyslistat (C), uusia tai vanhoja

Liukuoven ripustaminen

• 2 ripustushelaa (D)
• 2 kannatinpyörästöä (E)
• 1 liukukisko (F)
• 2 pysäytintä (G)
• 1 peitelevy (H)
• 1 alaohjain (J)
• 38 x 56 mm rimaa (K), pituus sama kuin kiskon ja peitelevyn pituus

Lisäksi
• puuliima ja ruuveja
• pienikantaisia 30 mm nauloja
• akryylisaumamassaa
• kalustemaalia
• ovi

Hinta: Helat noin 80 euroa. Puuosat ja maalit noin 40 euroa.

Yksi kaappielementti

Korkeus 2000 mm korkea, sisäleveys 960 mm, yksi kiinteä hylly, vaatetanko ja kolme vetolaatikkoa.

21/22 mm lastu- tai MDF-levyä
• 2 sivua (A ja B), 650 x 2000 mm

18/19 mm lastu- tai MDF-levyä
• 3 hyllyä (C, D, E), 650 x 960 mm

9/10 mm kova- tai MDF-levyä
• taustalevy (F), 980 x 1980 mm

12 x 45 mm listaa
• vaakalista (G), kaapiston leveys
• pystylistat (H), noin 2050 mm, sahataan kootun kaapiston mittaan

Lisäksi
• 1 vaatetanko, teräsputkea tai puutankoa, pituus 960 mm
• 3 vetolaatikkoa, leveys 960 mm
• 60 mm yleisruuveja
• 30 mm pienikantaisia nauloja
• puuliimaa
• lakka- tai akryylikittiä
• pohjamaalia
• pintamaalia

Hinta:

Yksi kaappi noin 100 €, vetolaatikot ja vaatetanko noin 100 euroa. Koko kaapisto tuli maksamaan noin 900 euroa.

Piirustus

Kaapistot tilan mittojen mukaan

Vaatehuoneen kaapit tehtiin samalla yk-sinkertaisella periaatteella. Kaappien si-vut sahattiin 22 mm MDF-levystä ja ylä-levyt, pohjat ja kaikki kiinteät hyllyt 19 mm MDF-levystä. Elementit koottiin liimalla ja ruuveilla.Taustalevyiksi kiinni-tettiin 10 mm MDF-levyt. Paljon edulli-sempaa ja yhtä hyvää levyä on kotimai-nen puusepänlaatuinen lastulevy. Yli noin 80 cm pitkiä hyllyjä lukuun otta-matta levypaksuudeksi riittää 18 mm.

Elementtien sisäleveydet olivat 46 ja 96 cm. Ne voi varustaa vetolaatikoilla, lankakoreilla, vaatetangoilla jne. Jos ele- menttien perusrakenne on yksinkertai-nen, sitä erilaisempia niistä tulee, jos huonetila käytetään tarkasti sisäkattoon saakka. Tarveaineluettelossa on yksin-kertaiseen vakioelementin osat (ennen sovitusta), sillä harvallapa meistä on huonetilaa samoilla mitoilla.

Elementit kootaan ruuveilla yksinker-taiselle, yhtenäiselle sokkelille, joka on kiilattu vaakasuoraan ja kiinnitetty si-säpuolelta ruuveilla lattiaan. Jos lattia on kovin epätasainen, kantavan sokkelin päälle voi kiinnittää lattian muotojen mukaan tehdyt peitelevyt.

Kaapistot tilan mittojen mukaan

Video

VINKIT: Mittaa tarkasti kolmen pisteen avulla

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

VINKIT: Vähennä lämpöä, kun maalaat

VINKIT: Estä nukan irtoaminen telasta

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …