Lämmitä koko taloa lämmönsiirtimen avulla

Säästä rahaa ja paranna sisäilmaa lämmönsiirtojärjestelmällä, joka kierrättää takasta tulevaa lämpöä ympäri taloa. Katso, miten lämmönsiirrin toimii ja miten se asennetaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
Viikonlopun
Hinta
1.000 euroa

Johdanto

Takan lämpö leviää kaikkiin huoneisiin, kun taloon asennetaan lämmönsiirtojärjestelmä. Se on yksinkertainen putkisto, joka kuljettaa lämmintä ilmaa olohuoneen takan luota talon muihin huoneisiin. Makuuhuoneisiin virtaava lämmin ilma työntää kylmää ilmaa tieltään olohuoneeseen takan luo. Ilma kiertää ympäri taloa ja lämpenee asteittain.

Lämmönsiirtolaitteisto on helppo rakentaa itse. Siihen tarvitaan vain ilmastointiputkia ja niihin sopivia erikoisosia sekä kanavapuhallin. Yhden huoneen putkisto maksaa vain parisataa euroa, mutta neljän huoneen järjestelmälle voi kertyä hintaa noin tuhat euroa talon koosta riippuen. Ilmastointiputket voi asentaa itse, mutta sähköasentajan pitää kytkeä virta kanavatuulettimeen.

LUE LISÄÄ: Infrapunalämpömittari - mittaa lämpötilat kaikilta pinnoilta

Osta sopivat osat

Taloissa on isoja eroja. Jotkut ovat neliömäisiä, toiset suorakaiteen muotoisia ja joissakin on erilaisia siipiä. Monessa talossa on kellari, joissakin useita kerroksia. Järjestelmä kannattaa mitoittaa tarkasti lämmitettävien huoneiden ja neliömäärän mukaan.

Ilmastointiputket ja niiden osat eivät ole kovin kalliita. Lämmönsiirtojärjestelmään kannattaa käyttää 150 millin, 125 millin ja 100 millin putkia.

Tässä jutussa rakennettava kolmen huoneen järjestelmä maksaa noin 1000 euroa. Hieman tavallista kovempi hinta johtuu siitä, että kanavapuhallin on äänetön, ja ilmastointiputket ovat keskimääräistä laadukkaampia.

Napsauta alla olevan kuvan numeroita ja katso, miten lämmönsiirto toimii.

  1. TAKKA: Ilma lämpenee ja nousee ylöspäin, un takkaa lämmitetään.
  2. IMU: Putket imevät lämpimän ilman sisäänsä ja vievät sen eteenpäin.
  3. PUTKISTO: Välikatolla olevat putket kuljettavat ilmaa ja jakavat lämpöä kylmiin huoneisiin.
  4. ILMAN KIERTO: On tärkeää, että ilma pääsee liikkumaan. Sen vuoksi ovet on pidettävä raollaan. Toinen vaihtoehto on jättää oven päälle tai alle pieni rako.
  5. SUPISTUS: Asteittain kapeneva putkisto pakottaa ilman virtaamaan kaikkiin kolmeen huoneeseen.
  6. PUHALLUS: Lämmin ilma virtaa pois putkista kylmiin huoneisiin.

Näin asennat järjestelmän

Lämmönsiirtojärjestelmän asentamiseen kannattaa valmistautua huolellisesti ja varata työhön tarpeeksi aikaa.

Osat pitää mitata ja katkaista itse erittäin huolel-lisesti. Mittaaminen ja asentaminen kannattaa aloittaa takan päälle tulevasta imuputkesta. Loput putket kannattaa mitata ja asentaa sitä mukaa, kun työ etenee.

ÄLÄ leikkaa osia valmiiksi, sillä mittaamisessa tulee helposti virheitä, ja yksikin virhe vaikuttaa kaikkiin jäljellä oleviin mittoihin.

Ohjeet

01
Reikä kattoon 3 Vaihe

Reiän tekeminen kattoon voi tuntua hurjalta, mutta se ei ole niin vaikeaa ja vaarallista, kuin voisi kuvitella. Työssä pitää kuitenkin tietää, mitä on tekemässä.

Selvitä aluksi kattoristi­ koiden paikat, jotta et sahaa niitä poikki. Selvitä myös ilmastointiputkien ja sähkö­ johtojen paikat, jotta et osu niihin. Mene välikatolle ja katso, mihin kohtaan reikä mahtuu.

Katso eristeiden alle 1

Katso eristeiden alle. Onko putkille tilaa, vai ovatko kattoristikot liian lähellä?

Poraa puuterällä reikä katon läpi, kun olet löytänyt luukulle sopivan paikan 2

Poraa puuterällä reikä katon läpi, kun olet löytänyt luukulle sopivan paikan.

Poraa reikä sopivalla reikä sahalla 3

Poraa reikä sopivalla reikä sahalla. Reiän halkaisijan pitää sopia ilmastointiputken kokoon.

02
Leikkaa putket 3 Vaihe

Lämmönsiirtojärjestelmän ilmastointiputket pitää leikata tarkasti sopivan mittaisiksi. Putket on helpointa katkaista kulmahiomakoneella ja ohuella katkaisulaikalla.

Merkitse putken pituus 1

Merkitse putken (B) pituus. Käytä paksua tussia.

Taita A4-arkki putken ympärille ja piirrä viiva reunaa pitkin 2

Taita A4-arkki putken (B) ympärille ja piirrä viiva reunaa pitkin. Jos putki on paksu, voit teipata kaksi aanelosta yhteen.

Sahaa putki poikki kulma hiomakoneella 3

Sahaa putki (B) poikki kulma hiomakoneella. Pidä putki lujasti paikallaan. Viilaa terävät reunat pois lopuksi.

03
Yhdistä putket 3 Vaihe

Liitoskappaleita tarvitaan pitkien ja suorien putkien yhdistämiseen. Kaikissa liitoskappaleissa ja mutkis-sa on kumitiivisteet, jotka pitävät liitokset tiiviinä. Osat liukuvat helposti toistensa päälle ja sisään, kun niihin voidellaan silikonia.

Suihkuta silikonia liitos kappaleen tiivisteisiin, ennen kuin painat osat yhteen 1

Suihkuta silikonia liitos kappaleen (L) tiivisteisiin, ennen kuin painat osat yhteen.

Paina liitoskappale putkien väliin 2

Paina liitoskappale (L) putkien (B) väliin. Varo teräviä reunoja.

Poraa jokaiseen liitokseen kolme porakärkiruuvia 3

Poraa jokaiseen liitokseen kolme porakärkiruuvia eri puolille putkea. Ruuvit pitävät putket lujasti yhdessä.

04
Asenna kannattimet 3 Vaihe

Ilmastointiputket kannattaa kiinnittää välikatolla katto ristikoihin. Siihen voi käyttää valmiita kan-nattimia. Kannattimet ruuvataan kiinni kattoristi-koiden alapaarteisiin. Putket kiinnitetään kannattimiin muutamalla ruuvilla.

Ruuvaa kannattimet kiinni kattoristikoihin yleisruuveilla 1

Ruuvaa kannattimet (J) kiinni kattoristikoihin yleisruuveilla. Varo kannattimien teräviä reunoja.

Asenna putket kannatti-miin 2

Asenna putket (B) kannatti-miin (J). Erikokoiset kannattimet sopivat erikokoisille putkille.

Ruuvaa porakärkiruuvi kannattimen läpi putken molemmilta puolilta 3

Ruuvaa porakärkiruuvi kannattimen (J) läpi putken (B) molemmilta puolilta.

05
Asenna puhallin 3 Vaihe

Järjestelmän sydän eli kanavapuhallin asennetaan kahden pitkän ja suoran putken liitoksen kohdalle. Varmista, ettei puhallin osu putkiin, sillä se voimistaa tuulettimen ääntä huomat-tavasti. Puhallin ripustetaan putkien sisään kahdella kumikiinnikkeellä.

Ruuvaa ensimmäinen kiinnike putken päähän 1

Ruuvaa ensimmäinen kiinnike (D) putken (B) päähän.

Purista puhallin kiinni kiinnikkeeseen 2

Purista puhallin (E) kiinni kiinnikkeeseen (D). Tarkista, että puhallin on oikein päin (johtorasia ylöspäin).

Kiristä toinen kiinnike kiinni 3

Kiristä toinen kiinnike (D) kiinni. Kun puhallin on asen-nettu, voit pyytää sähkömiestä kytkemään sen verkkoon.

06
Eristä putket 3 Vaihe

Putket pitää eristää, jotta lämpö ei karkaa harakoille eikä putkien sisään tiivisty kosteutta. Putket kannattaa eristää alumiinipintaisella villa matolla, sillä se eristää lämpöä tehokkaasti ja varmasti.

Leikkaa eristeet sopiviksi putkien ja muiden osien ympärille 1

Leikkaa eristeet sopiviksi putkien ja muiden osien ympärille.

Taittele eristeet putkien ympärille ja teippaa eristeet yhteen alumiiniteipillä 2

Taittele eristeet putkien ympärille ja teippaa eristeet yhteen alumiiniteipillä. Peitä kaikki saumat teipillä.

Eristä koko putkisto 3

Eristä koko putkisto. Älä kuitenkaan kääri eristeitä suodatinlaatikon kannen tai sähkörasian päälle.

07
Katso, kuinka järjestelmä asennetaan 11 Vaihe

1

Putkiston sisäänmenoventtiili sijoitetaan läm-mönlähteen yläpuolelle. Pyöreään reikään asennettava venttiili kootaan monesta osasta, joihin kuuluvat mm. peite- ja liitososat.

2

Ensimmäiseksi reikään asennetaan yhdysputki, johon kiinnitetään venttiilin osat. Yhdysputki kiinnitetään ruuveilla välipohjaan. Sen ja välipohjan rako tiivistetään.

3

Yhdysputkeen ruuvataan ensimmäiseksi kiinni altapäin peitekaulus, joka muodostaa venttii-lin sisäreunuksen sekä peittää yhdysputken ja katon välisen sauman.

4

Kauluksen keskellä olevaan rei-kään kierretään venttiililautanen. Saatavana on myös narusta vetä-mällä avattavia venttiilimalleja.

5

Putkia voi katkaista päästä, jossa ei ole tiivis-tettä. Merkitse katkaisulinja esim. paperiarkin avulla kuten kuva osoittaa. Sen pitää olla A3-kokoa tai kaksi A4-paperia päittäin.

6

Ilmastointiputki on paksuseinäistä sinkittyä teräslevyä, jonka katkaisu käy kätevimmin kulmahiomakoneella. Kipinöinnin takia työ pitää tehdä puhtaalla palamattomalla alustalla.

7

Jokaisen putken toisessa päässä sekä liitoskap-paleiden päissä on kumitiivisteet. Yhdistettä-vät putket painetaan sisäkkäin. Pysyvyyden voi varmistaa osien läpi kierrettävällä ruuvilla.

8

Välipohjan läpi menevä putki oikealla on lämmityslaitteen sijaintihuo-neen kulmassa. Asentajan edessä olevat paksut osat ovat puhallin ja äänenvaimentimet. Puhaltimen jälkeen ilma jaetaan talon eri huoneisiin.

9

Yläpohjan yläpuolelle asennetut ilmastointi-putket lepäävät kannakkeilla, jollaiset voi tehdä itsekin. Niitä on helppo tarvittaessa korottaa alle sijoitettavilla laudanpätkillä.

10

Eristeen yläpuolelle asennetut putket pitää eristää yhteensä vähintään noin 100 mm put-kieristeillä. Pintaeristeessä on alumiinikalvo. Eristeet sidotaan rautalangalla.

11

Kuvassa lämpimissä maissa käytettävää “eristesukkaa”, johon ei tarvitse kiinnittää sen enempää huomiota, koska se ei ole meillä käyttökelpoista.

08
Näin putkisto toimii 13 Vaihe

Putkiston keskellä oleva kanavapuhallin imee lämmintä ilmaa olohuoneesta ja työntää sitä kylmiin huoneisiin.

Lämmönsiirtolaitteistoon tarvitaan:

Lämmönsiirtoputkisto koostuu monesta osasta. Siihen tarvitaan erikokoisia putkia, liitos kappaleita, mutkia, äänenvaimentimia, kanava­ puhallin ja niin edelleen. Järjestelmä voi tuntua aluksi monimutkaiselta, mutta sen kokoaminen ei ole kovin paljon vaikeampaa kuin legoilla rakentaminen.

A: T-OSIA
Järjestelmään tarvitaan T-osia, jotta ilma leviää moneen huoneeseen.

B: ILMASTOINTIPUTKEA

C: SUPISTUSKAULUKSIA
Putken halkaisijan pienentäminen luo putkistoon ylipaineen, joka pakottaa ilman taempana olevien T-osien läpi.

D: JOUSTAVIA KIINNIKKEITÄ
Kanavapuhallin kiinnitetään putkiston sisään kahdella joustavalla kiinnikkeellä, jotta puhallin ei saa aikaan kovaa ääntä. Kiinnikkeet pitävät puhaltimen irti putkista ja estävät sen heikon äänen kantautumisen putkistoa pitkin makuuhuoneisiin.

E: KANAVAPUHALLIN
Puhallin on järjestelmän sydän. Putkistoon kannattaa hankkia puhallin, joka pitää mahdollisimman pientä ääntä. Muista, ettet saa kytkeä puhaltimeen sähköä itse, vaan työhön tarvitaan valtuutettu sähköasentaja.

F: SUODATINLAATIKKO
Järjestelmässä on suodatinlaatikko, joka kerää talteen putkistoon päässeen pölyn, siitepölyn ja muun lian. Suodatinlaatikko on imuaukon lähellä. Suodatin on helppo vaihtaa uuteen. Suodatin pitäisi vaihtaa noin kerran vuodessa.

G: ÄÄNENVAIMENTIMIA
Järjestelmässä on useita äänenvaimentimia. Ne sijoitetaan mahdollisimman lähelle imu- ja puhallusaukkoja. Vaimentimien tarkoitus on hiljentää puhaltimen ääntä ja estää äänen kantautuminen huoneesta toiseen. Vaimentimet ovat taipuisia ja niitä voi muotoilla.

H: MUTKIA
Käytetään ilmastointiputkien ohjaamiseen ylös ja alas sekä nurkkien ympäri.

I: IMU/PUHALLUSOSIA
Puhalluspään halkaisija on 100 milliä, eli se on hieman pienempi kuin imu-aukko, jonka leveys on 150 milliä.

J: SEINÄKIINNIKKEITÄ

K: TUULETTIMEN SÄÄDIN

L: LIITOSKAPPALEITA

M: PORAKÄRKIRUUVEJA

Materiaalit

Vie aikaa

Viikonlopun.

Hinta

Kolmen huoneen järjestelmä maksaa noin 1 000 euroa.

Vaikeusaste

Järjestelmässä on paljon osia, mutta ne on helppo yhdistää toisiinsa. Välikatolla konttaaminen voi olla hankalaa.

Piirustus

Video

VINKIT: Suorat sahauslinjat pyöreisiin esineisiin

TYÖKALUT: Näin käytät kulmahiomakonetta

Videolla näytetään, mitä kulmahiomakoneella voi tehdä ja miten sitä käytetään. Koneessa on paljon voimaa, joten sillä voi leikata kiveä, metallia ja betonia, Oikean laikan kanssa koneella voi leikata kaikkea alumiinista muoviin ja klinkkereihin. Kerromme kaiken koneen säätämisestä ja suojavarusteista, jotta voit työskennellä turvallisesti.

Vinkit & niksit

Lämmönjako eri huoneisiin

Putkitus on kuin mikä tahansa koneellisen ilmas-toinnin putkitus paitsi että siinä ei ole poistohormia, vaan ilma kerä-tään yhdestä huoneesta ja puhalletaan toisiin. Kamiinan lämmittämää ilma puhalletaan kaikkiin huoneisiin pesutilat mukaan lukien, mutta niistä poistoilma ohjataan ulos, ei takaisin taloon. Ilmanvaihto talossa tapah-tuu entiseen tapaan ikkunoiden ja poistoventtiilien kautta.

Koneellinen tuuletus

Piirroksessa on kuvattu ilmaputkiston ja puhaltimen käyttö pesutilojen tuulettamiseen. Ilma johdetaan ulos katon läpi asennetun poistohormin kautta. Korvausilma tulee entisten venttiilien sekä ikku-noiden kautta ja sisällä ilma kulkee myös muista huoneista (punakeltaiset nuolet) pesu- ja WC-tiloihin, joista se poistuu ulos.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Takka