Asenna avotakkaan takkasydän

Takkasydän on ihanteellinen ratkaisu, kun haluat sulkea sisätiloissa olevan avotakan. Katso tästä, miten saat asennettua sen tyylikkäästi nykyiseen hormiin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1.650 euroa

Johdanto

Avotulessa on jotain kiehtovaa. Sen vuoksi useisiin koteihin on aikaisemmin rakennettu avotakka. Ratkaisua ei kuitenkaan enää pidetä niin viisaana, koska avotakasta aiheutuu epämiellyttävää vetoa ja tulen luoma lämpö häviää savupiipusta harakoille. Jopa silloin, kun takassa ei edes ole tulta. Avotakan sulkeminen onkin merkki järjen käytöstä, josta seuraa taloudellista hyötyä.

Takkasydän hyödyntää polttopuun yhtä tehokkaasti kuin parhaat pystyuunit. Tuli näkyy luukun läpi ja lämmin ilmavirta ”huuhtelee” lasin puhtaaksi noesta.

Näytämme, kuinka vanhaan avotakkaan asennetaan takkasydän. Voit hyödyntää samaa menetelmää, vaikka sinulla ei olisikaan takkaa. Uunin ympärille rakennetaan nimittäin ylimääräinen tiiliseinä, johon takkasydän sopii kuin nakutettu.

Mallin valinnassa on tärkeää ottaa huomioon huoneen koko. Takkauunin tulee olla mieluummin hieman liian pieni kuin liian suuri. Me asensimme SCAN DSA 3-5 -takan, joka on suunniteltu 20-90 m2:n tiloihin.

LUE LISÄÄ: Nerokas hybriditakka

Ohjeet

01
Avotakan poisto 4 Vaihe

Avotakka irrotetaan ja takkasydämelle tehdään tilaa. Sydän koostuu kahdesta ”laatikosta”: lämmönjohtumiskam-miosta ja itse takasta. Edellisen takan pohjan voi hyödyntää poistamalla vain sen ympärillä olleen teräskehyksen.

Takkasydän on 64,1 cm leveä, 65 cm korkea ja 41,4 cm syvä.

Takkasydän avotakkaan: Vanha avotakka poistetaan 1

Vanha avotakka poistetaan, jotta takkasydämelle saadaan tilaa. Takan ja savupiipun välillä oleva pelti poistetaan kokonaan. Mahdolliset nokikertymät takas- ta ja savupiipusta poistetaan teräsharjalla.

Takkasydän avotakkaan: Tulisijan ylin osa on rakennettu betonista 2

Tulisijan ylin osa on rakennettu betonista. Se on poistettava piipun uusien ilmanvaihtoputkien tieltä. Valetun betonin saa irrotettua vasaralla ja taltalla tai piikkausvasaralla.

Takkasydän avotakkaan: Tulisijassa on vankka teräs-kehikko 3

Tulisijassa on vankka teräs-kehikko, joka on hitsattu pohja-kehykseen kiinni. Teräskehikon reuna-kaiteet katkaistaan kulmahiomakoneella.

TÄRKEÄÄ! Muista käyttää kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Takkasydän avotakkaan: Teräskehikko poistetaan ja pohja-kehys puhdistetaan 4

Teräskehikko poistetaan ja pohja-kehys puhdistetaan, jotta se toimisi valmiina tukevana alustana lämmönjohtu-miskammiolle. Kammion täytyy olla luoti-suorassa ja vaaterissa ennen kiinnittämistä.

02
Putki ja kammio 8 Vaihe

Tarkista vielä, että takkasydämen mitat sopivat vanhaan takkaan tehtyyn tilaan.

Takkasydämen mukana tuleva, avoi-men tulisijan pohjalle asennettava läm-mönjohtumiskammio on säädettävissä. Itse takkauuni laitetaan paikoilleen rakennusurakan loppupuolella. Kun lämmönjohtumiskammio on täysin luotisuorassa ja vaaterissa, takkauuni on helppo asettaa paikoilleen - sitten kun sen aika tulee.

Jos haluat tehdä kuten me teimme ja vaihtaa uunin edessä olevaa päällys-tettä, kannattaa poistaa vanha päällyste nyt tai sitten kun lämmönjohtumis-kammio on saatu paikoilleen.

Takkasydän avotakkaan: Takkasydän kootaan 1

Takkasydän kootaan. Alinta savun-kääntöhyllyä nostetaan, jotta sivu-kivissä olevat lukitusjouset saadaan pois-tettua. Savunkääntöhylly vedetään ulos. Ylempi hylly poistetaan samalla tavalla.

Takkasydän avotakkaan: Takkasydän nostetaan pois irrallaan olevasta kammiosta 2

Takkasydän nostetaan pois irrallaan olevasta kammiosta. Kehys nostetaan tulisijan pohjalle, jotta savuputki voidaan mitata. Kehys viedään luotisuoraan ja vaateriin aukon keskelle.

Takkasydän avotakkaan: Jotta fleksiputken ja kammion välinen liitos olisi tiivis 3

Jotta fleksiputken ja kammion välinen liitos olisi tiivis, putken toiseen päähän kiinnitetään suukappale.

Takkasydän avotakkaan: Fleksiputki taivutetaan oikeaan muotoon 4

Fleksiputki taivutetaan oikeaan muotoon. Putki on aika jäykkä, mutta se säilyttää muotonsa hyvin. Tarkista vielä taivutuksen sopivuus aukkoon. Putken tu-lee ylettyä vain savupiipun aukkoon asti.

Takkasydän avotakkaan: Fleksiputken pituus leikataan sopivaksi kulmahiomakoneen 5

Fleksiputken pituus leikataan sopivaksi kulmahiomakoneen metallikatkaisulaikalla. Käsittele varovasti, sillä leikatun putken reunat ovat todella terävät. Kädet kannattaa suojata käsineillä.

Takkasydän avotakkaan: Putken toinen pää viedään paikoilleen savupiippuun 6

Putken toinen pää viedään paikoilleen savupiippuun ja toinen pää suukappaleineen kammion suuauk-koon. Fleksiputki muurataan kiinni savu-piippuun. Jauhemainen sementtilaasti sekoitetaan veteen porakoneen vispilällä.

Takkasydän avotakkaan: Putken ympärillä oleva aukko on helpointa sulkea 7

Putken ympärillä oleva aukko on helpointa sulkea tiilenpalasilla ja laastilla. Saumausta jatketaan, kunnes seinän ja putken väli on täysin tiivis.

Takkasydän avotakkaan: Fleksiputki on linjassa savupiipun aukon kanssa 8

Fleksiputki on linjassa savupiipun aukon kanssa. Putken ympärillä oleva aukko voidaan tiivistää laastilla ja mahdollisella paloeristeellä puhdistus-kanavan kautta. Savupiipun sisäpintojen tulee olla aivan sileät.

03
Uusi betonilattia 3 Vaihe

Takkauunin eteen tulee palamattomasta materiaalista, esim. pellistä, lasista tai laatoista/klinkkereistä valmistettu levy. Me valitsimme laatat. Päällysteen tulee ylettyä uuniaukosta mitattuna vähintään 40 cm huoneeseen päin.

Me päätimme päällystää isomman alueen, jotta saimme peitettyä lattiassa jo ennestään olevan aukon. Valoimme alustan vedestä ja hienosta kiviaineesta valmistetulla valubetonilla (0-4 mm). Tarvittava määrä on niin pieni, että se voidaan sekoittaa sangossa porakonee-seen kiinnitetyllä vispilällä.

Takkasydän avotakkaan: Valmistimme ensin apuvälineen 1

Valmistimme ensin apuvälineen: pitkän vetolaudan, jonka toisessa päässä on kaakeleiden paksuuden (10 mm) lisäksi 3 mm:n paksuiselle kaakeliliima-kerrokselle (3 mm) sopiva 13 mm syvä lovi.

Takkasydän avotakkaan: Parkettilattian aukko on sahattu mittaan 2

Parkettilattian aukko on sahattu mittaan. Kuivana sekoitettava valu-betonijauhe sekoitetaan veteen porako-neen vispilällä ja levitetään paikoilleen. Kun lautaa vedetään betonipinnan päältä myös poikittain, pinnasta saadaan tasainen.

Takkasydän avotakkaan: Kun kaikki ylimääräinen betoni on poistettu 3

Kun kaikki ylimääräinen betoni on poistettu, betonin pinta kiillo-tetaan teräksisellä silotelastalla. Puulattian vastaiset reunat tasoitetaan suoriksi, jotta kovettunutta betonia ei tarvitse poistaa kaakeleita myöhemmin asennettaessa.

04
Kammion kiinnitys 4 Vaihe

Kammiossa on neljä säätöpulttia, joita säädetään pareittain (takimmainen tai etummainen pari ja sen jälkeen sivu sivulta), kunnes pohja on vaaka- ja etu-sivu pystysuorassa. Vasta tämän jäl-keen ruuvit kiinnitetään säätöpultteihin.

Takkasydän avotakkaan: Ennen uuden tiiliseinän muuraa-mista takkasydämen ympärille 1

Ennen uuden tiiliseinän muuraa-mista takkasydämen ympärille tarkistetaan fleksiputki ja liitännät. Putken suuhun asennetaan kiristysrengas.

Takkasydän avotakkaan: Lämmönjohtumiskammio kiinni-tetään pohjakehykseen 2

Lämmönjohtumiskammio kiinni-tetään pohjakehykseen. Alustan tulenkestävään kiveen porataan reiät kiinnittimille. Me pystyimme poraamaan reiät vain kahdelle takaruuville/-pultille.

Takkasydän avotakkaan: Säädettäviä pultteja säädetään, kunnes kammio on pystysuoras-sa ja vaaterissa 3

Säädettäviä pultteja säädetään, kunnes kammio on pystysuoras-sa ja vaaterissa. Sitten kammio kiinnite-tään ruuveilla säädettävien pulttien läpi.

Takkasydän avotakkaan: Takkasydän on tulevasti paikallaan vanhalla takkapohjalla ja tulisijan eteen on valettu betonikate 4

Tähän saakka kaikki hyvin. Takkasydän on tulevasti paikallaan vanhalla takkapohjalla ja tulisijan eteen on valettu betonikate.

05
Pystytä uusi seinä 8 Vaihe

Takkasydän on yleensä vanhan takan aukkoa syvempi. Ratkaisimme ongel-man muuraamalla kevytbetonilaatoista uuden seinän. Seinän tulee olla linjassa takkasydämen etuosan kanssa. Me pää-timme rakentaa seinän katosta lattiaan hieman takkasydäntä leveämmäksi. Vaihtoehtona olisi ollut takkahyllyn hankkiminen.

Työ vaatii paljon leikkaamista, minkä takia on hyvä joko työskennellä parin kanssa tai leikata osa harkoista jo etukä-teen, jotta muuraus etenee sujuvasti.

Lämmönjohtumiskammion ja tiilisei-nän välinen tila täytetään eristeellä.

Takkasydän avotakkaan: Uuden seinän sijainti merkitään 1

Uuden seinän sijainti merkitään lämmönjohtumiskammion etureunaa pitkin lattiaan lyijykynää ja vesivaakaa apuna käyttäen.

Takkasydän avotakkaan: Seinän ääriviivat merkitään lattiaan 2

Seinän ääriviivat merkitään lattiaan. Tässä seinän leveys on sama kuin kevytbetonilaatan, siis 120 cm. Näin työ on helppo toteuttaa ja lopputuloksesta tulee kaunis.

Takkasydän avotakkaan: Kevytbetonilaatat liimataan toisiinsa ohutsaumaliimalla 3

Kevytbetonilaatat liimataan toisiinsa ohutsaumaliimalla. Liimapinnat puhdistetaan kostealla kalkki-harjalla ja liima levitetään muurauslastalla. Liimapinnat tasoitetaan hampaallisella liimakauhalla, jotta liima levittyy tasaisesti.

Takkasydän avotakkaan: Kaksi laattaa sahataan lämmön-johtumiskammioon sopivaan mittaan 4

Kaksi laattaa sahataan lämmön-johtumiskammioon sopivaan mittaan. Kammion ja laattojen väliin tulee kaikkialle viiden senttimetrin sauma.

Takkasydän avotakkaan: Uuden ja vanhan seinän väliin jäävä tyhjä tila täytetään 5

Uuden ja vanhan seinän väliin jäävä tyhjä tila täytetään eristeellä työn edetessä. Harkkoja muurataan rivi kerrallaan, ja liitosten tulee aina olla lomittain. Tässä käytämme eristysteenä mittaan leikattua Flexi-Batts-eristelevyä.

Takkasydän avotakkaan: Viimeinen harkkorivi sahataan sopivaan korkeuteen 6

Viimeinen harkkorivi sahataan sopivaan korkeuteen ja kattoa vasten jätetään korkeintaan 1 cm:n rako. Harkkorivin taakse jäävä tyhjä tila on jo aikaisemmin täytetty eristemateriaalilla.

Takkasydän avotakkaan: Kammion kaksi etummaista säätöpulttia ruuvataan paikoil-leen 7

Kammion kaksi etummaista säätöpulttia ruuvataan paikoil-leen. Ensin kiinnittimille porataan reiät kevytbetoniin. Ruuvi ruuvataan vain puo-liksi säätöpulttiin. Säätöpultti ruuvataan ke-hyksen läpi kevytbetoniharkkoon saakka.

Takkasydän avotakkaan: Pultteja säädetään 8

Pultteja säädetään, kunnes kammion etureuna on vaakasuorassa. Tarkista vaakasuoruus vesivaa’alla ja kiinnitä ruuvi pulttiin aivan sen pohjaan saakka, jotta kammio on tiiviisti paikallaan.

06
Graniittilattia 5 Vaihe

Takan edusta voidaan päällystää joko ohuella peltilevyllä, lasilevyllä, kaakeleilla tai laatoilla.

Me valitsimme suuret, mustat, kiiltä-väksi käsitellyt graniittilaatat (Golden Black), joiden koko on 30,5 x 30,5 cm ja paksuus 10 mm. Graniitti liimataan kar-heutettuun betonilattiaan ja laattojen väleihin jätetään ohuet saumat. Saumat täytetään mustalla saumausaineella, jol-loin graniittipinta näyttää yhtenäiseltä.

Tässä lattiapinnassa oli tilaa vain kahdelle kokonaiselle laatalle, joten loput jouduimme leikkaamaan mittaan. Kannattaa leikata kaikki laatat valmiiksi ja tehdä koelaatoitus ennen liimausta.

Takkasydän avotakkaan: Kaikki laatat leikataan mittaan sähkökäyttöisellä kaakelileikku-rilla 1

Kaikki laatat leikataan mittaan sähkökäyttöisellä kaakelileikku-rilla, joka pitää kovaa meteliä mutta työs-tää kaakelit nopeasti ja pölyttömästi veden avulla. Kaikki laatat leikataan mittaan ja asetellaan lattialle liimausjärjestyksessä.

Takkasydän avotakkaan: Saumausliima sekoitetaan kermavaahtomaiseksi 2

Saumausliima sekoitetaan kermavaahtomaiseksi seokseksi ja levitetään 4-5 mm:n paksuiseksi kerrok- seksi. Silotetaan 6 mm:n hammaslastalla.

Takkasydän avotakkaan: Kaakelit asetellaan liiman päälle ja painellaan paikoilleen 3

Kaakelit asetellaan liiman päälle ja painellaan paikoilleen. 6 mm:n korkuiset liimaurat painetaan yhtenäiseksi 3 mm:n paksuiseksi liimapinnaksi, jolloin laattojen pinta laskeutuu olohuoneen lattianpinnan tasolle.

Takkasydän avotakkaan: Laattalattia saumataan mustalla 4

Laattalattia saumataan mustalla klinkkerisaumoihin tarkoitetulla sau-mausaineella. Aine työstetään kumilastalla.

TÄRKEÄÄ! Saumausainetta ei saa vetää pitkin puulattiaa, sillä aine saattaa värjätä.

Takkasydän avotakkaan: Ylimääräinen saumausaine poistetaan kostealla sienellä 5

Ylimääräinen saumausaine poistetaan kostealla sienellä 15-20 minuutin kuluttua. Saumausaineesta jäävä harsomainen pinta kuivataan kuivalla liinalla noin tunnin kuluttua.

07
Uuni paikalleen 7 Vaihe

Jännittävä hetki koittaa, kun takkasydän nostetaan paikoilleen lämmönjohtumis-kammioon.

Ensin tulee kuitenkin valmistella fleksiputken suukappale siten, että putki ja suukappale voidaan viedä paikalleen uunin suuaukkoon.

Lisäksi peitekehys on napsautettava paikoilleen kammion sivuille neljällä klipsillä. Peitekehys on linjassa seinän kanssa koko matkalta, jos se on sijoitettu oikein tiiliseinään nähden.

Takkasydän avotakkaan: Suukappaleeseen asennetaan ruuvihelallinen kahva 1

Suukappaleeseen asennetaan ruuvihelallinen kahva. Muuten suukappaletta ei saada vedettyä paikoil-leen aukkoon sen jälkeen, kun uuni on paikoillaan. Suukappale täytyy työntää ylös ennen kuin uuni mahtuu paikoilleen.

Takkasydän avotakkaan: Uunin suuaukko tiivistetään 2

Uunin suuaukko tiivistetään koko matkalta itsestään kiinnittyvällä tiivisteellä, jotta suukappale menee tiiviisti suuaukkoon.

Takkasydän avotakkaan: Musta peitekehys painetaan kammion reunoihin asennettui-hin klipseihin 3

Musta peitekehys painetaan kammion reunoihin asennettui-hin klipseihin. Klipsit voi ujuttaa paikoilleen tarvittaessa ruuvimeisselillä. Peitekehys painetaan jokaisen neljän klipsin pohjaan saakka.

Takkasydän avotakkaan: Fleksiputken suukappaleen tulee olla työnnettynä hieman ylös 4

Fleksiputken suukappaleen tulee olla työnnettynä hieman ylös, muuten uuni ei ylety kammioon. Huomaa, että tässä ruuvihelallinen kahva on poistettu näkyvyyden parantamiseksi.

Takkasydän avotakkaan: Uunin ja lämmönjohtumis-kammion välissä ei ole paljon tilaa 5

Uunin ja lämmönjohtumis-kammion välissä ei ole paljon tilaa, joten uuni täytyy lopuksi työntää paikalleen. Se on oikealla paikallaan vasta sitten, kun kaikki neljä jalkaa ovat lovissaan.

Takkasydän avotakkaan: Uuni on paikallaan 6

Uuni on paikallaan ja valmiina liitettäväksi poistoputkeen. Vedä ruuvihelallinen kahva alas ja kiinnitä se hyvin poistoputken reunaan, jotta suukappale on aivan tiivistettä vasten.

Takkasydän avotakkaan: Lopuksi savunkääntölevyt asetetaan paikoilleen uunin päälle 7

Lopuksi savunkääntölevyt asetetaan paikoilleen uunin päälle. Näin uuni on valmiina paloviranomaisten hyväksyttäväksi.

Materiaalit

 • Takkasydän, SCAN DSA 3-5
 • Poistoputki SCAN DSA 3-5:lle
 • Ruuveja takan asentamiseen
 • Supistuskappale takan asennukseen
 • Supistusputki takan asennukseen
 • Galvanoitua Nito-letkunkiristintä

Lisäksi:

 • Tiiliä takan muuraamiseen
 • Kuivana sekoitettavaa sementti- laastia, KC 20/80-laastia
 • Yleisbetonia
 • Mustaa graniittia, Golden Black
 • Lip-monikäyttökiinnitettä
 • Saumauslaastia, Alfix Cerafill Colour
 • Kevytbetonilaattoja (600 x 400 x 100 mm)
 • Ohutsaumaliimaa (H+H)
 • 100 mm:n Flexi-Batts-levyjä
 • Yleispesuainetta
 • Betokontakt-tartunta-ainetta
 • Kipsipuhdistetta (Knauf Goldband)
 • Kipsikulmia
 • Teräslasta laastin levittämiseen
 • Tartuntapohjustetta
 • Tapettiliimaa
 • Lasikuitutapettia
 • Maalia (Flügger Flutex 10, matta, valkoinen)
 • 2 lautaa

Erikoistyökalut

 • Moukari ja taltta (piikkausvasara)
 • Sähkökäyttöinen kaakelileikkuri
 • Vispilä porakoneeseen
 • Muuraus- ja saumauslastoja
 • Hammastettuja laastikampoja ja kumisia silotuslastoja
 • 12 mm:n betoniporanterä
 • Kiillotuslauta, 221/120
 • Tasoituslauta, 262/450
 • Silotuslasta punaisella sienikumilla 20 mm, 125/195 mm
 • Pitkä vesivaaka

Vie aikaa

Vähintään viikko (sisältäen useita kovettumisjaksoja, joista on pidettävä kiinni).

Hinta

Noin 1650 €

Vaikeusaste

Hieman keskitasoa haaastavampi tehtävä. Uunin ja putkien liitokset voivat olla hankalia, muut työosiot ovat helpompia.

Piirustus

Kaksi erilaista savuputkea

Takkauunia tilattaessa on ostettava myös savupiippuun johtava putki. Niitä on kahdenlaisia. Tässä käyttämäämme fleksiputkea on helppo muotoilla, ja se on kätevä kiinnittää.

Jotkut kunnat eivät kuitenkaan hyväksy fleksiputkea vaan vaativat teräsputken käyttöä. Fleksiputken pelätään vaurioituvan nuohouksen yhteydessä. Asia kannattaa tarkistaa oman kunnan paloviranomaisilta, sillä määräykset ovat kuntakohtaisia.

Kaksi erilaista savuputkea

Pohja kiinnitetään kahteen kertaan

Pohjakehys keskitetään aukkoon ja sen jälkeen lämmönjohtumiskammio ase-tetaan pysty- ja vaakasuoraan ennen pohjakehyksen kiinnittämistä. Me jou-duimme kiinnittämään kahteen ker-taan. Ensin pohjakehykseen porataan kaksi takimmaista reikää kiinnittimille. Etummaiset reiät voi porata vasta, kun sydämen ympärille on muurattu seinä.

Pohja kiinnitetään kahteen kertaan

Asenna takkasydän, vaikka sinulla ei olisikaan takkaa

Tässä urakassa käytimme takkasydäntä sulkemaan talossa olleen avotakan. Takka-sydämiä voidaan käyttää monella muullakin tapaa, vaikka sinulla ei edes olisi takkaa. Tarvitset vain savupiipun, johon sydän yhdistetään. Esittelemme pari vaihtoehtoa.

Leijuva tulenlähde
Voit kiinnittää takkasydämen seinään. Sijoittaessasi sen tarpeeksi korkealle varmistat, että pienet, uteliaat sormet eivät ylety siihen. Luukun edessä lattialla on joka tapauksessa oltava suojalevy.

Paikoilleen muurattu takkasydämen kasetti työntyy useimmiten ulospäin joko edestä, takaa tai sivuilta, koska takkapesä on syvempi kuin muurattu kaksoistiiliseinä. Muurattaessa käytetään raudoitettua kaasubetonia tai teräs-tiiltä takkasydämen alla. Takkasydämen muuraaminen suoraan savupiippuun vaatii teräskammion, johon sekä lämmönjohtumiskammio että takkasydän sijoitetaan.

Asenna takkasydän, vaikka sinulla ei olisikaan takkaa

Varaava takka

Takkasydän voidaan asentaa myös tiilistä rakennettuun varaavaan takkaan, joka säilyttää lämmön pitkään. Sen rakentamiseen valitaan takkasydän ILMAN lämmönjohtumiskammiota, jolloin pesästä säteilevä lämpö lämmittää uunin tiiliskivet.

Rakenne vaatii tuuletuskanavat uunin ylä- ja alaosiin. Lisäksi on noudatettava tiettyjä etäisyysvaatimuksia suhteessa palavaan materiaaliin. Piirroksesta nähdään, kuinka uuni on koottava, jotta se täyttää tiukat viran-omaismääräykset. SCAN suosittelee viranomaismääräysten noudattamista aina asennettaessa uunia ilman lämmönjohtumiskammiota.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Takka