Lisäseinä teräsrungosta ja mineraalivillasta

Jos rakennat sisälle uuden seinän, jossa on sekä vaneria että kipsiä teräskehikossa, niin saat lämpöhyödyn lisäksi lujan seinän, johon voi ripustaa painavia esineitä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
8 päivää
Hinta
40 €/m2

Johdanto

Kun lisäeristää seinän, lämmityskulut pienenevät väistämättä. Huone pysyy kaiken kaikkiaan paremmassa kunnossa, kun eristämisen myötä päästään myös vedosta eroon. Huone tuntuu tämän ansiosta lämpimämmältä kuin se onkaan. Sisäseinän lisäeristäminen tarjoaa monia muitakin etuja:

 • Vältytään tahroilta ja raidoilta, joita kylmäsillat usein aiheuttavat.
 • Pinnan vanhat epätasaisuudet peittyvät uuden ja sileän seinäpinnan alle.
 • Sähköasennuksia voi helposti ja edullisesti laajentaa, kaapelit saa piiloon.
 • Bonuksena saa seinän, johon on erittäin helppo ripustaa hyllyjä ja tauluja.

Näin me teimme – emme asentaneet runkoon perinteiseen tapaan kahta kipsilevykerrosta vaan korvasimme sisemmän kerroksen hieman kalliimmalla vanerilevyllä. Säilytimme kipsilevyn edut: paloturvallisuus, muotonsa pitävyys, helppo tapetointi ja maalaus, mutta pääsimme sen epäkohdista: kipsilevyyn on lähes mahdotonta ripustaa mitään painavampaa ilman ruuvitulppia. Nyt naulat ja ruuvit saa varmasti kiinni alla olevaan vanerilevyyn.

Ohjeet

01
Teräsranka 8 Vaihe

1

Asenna lattiakiskot, kun olet poista-nut kaikki listat yms., ja varmistanut, että seinäpinta ei ole liian tiivis. Kun kisko (A) kiinnitetään lattiaan, määritellään seinän sijainti niin, että sen takareuna sijoittuu noin 50 mm:n etäisyydelle ulkoseinästä.

2

Lattialistasta pystytetään pystykisko (A) naapuriseinälle, jota ei eristetä. Kisko kiinnitetään ruuveilla.

VINKKI: Seinäkisko helpottaa kattokiskon asennusta. Jos molemmat naapuriseinät eristetään, kiinnitä seinäkisko väliaikaisesti.

3

Kattoon kiinnitetään vielä kisko seinäkiskosta alkaen ja suoraan lattiakiskon yläpuolelle. Kisko voidaan katkaista putkien ohittamiseksi. Pitkällä vesi-vaa’alla tarkistetaan, että kiskot tulevat put-ken ympärille täsmälleen samalle kohdalle.

4

Ikkunan ympärille asennetaan kaksi tolppaa (B) selkä aukkoon päin niin, että syvennykseen asennettavat uudet 15 mm vanerilevyt voidaan kiinnittää kiskoille siten, että levyt myötäilevät sy-vennyksen vanhojen paneelien reunoja.

5

Loput tolpat väännetään paikoil-leen lattia- ja kattokiskoihin. Ne sijoite-taan vanerilevyjen mittojen mukaan eli noin 60 cm välein. Siirtele hieman joitakin tolppia tarvittaessa, jotta ne istuvat eristeisiin. Suo-rista kiskot ja kiinnitä ylä- ja alakiskoihin.

6

Syvennyksen ylle tuleva vaakaprof ili tehdään kiskosta, josta on poistettu vaahtomuovikaistale. Kiskon pitää olla 6-8 cm aukkoa pidempi. Sen molemmat päät lei-kataan pohjan ja sivujen välistä niin, että pohjan voi taittaa ja sivut yltävät tolppaan.

7

Kahden sisäseinän välinen sisä-kulma rakennetaan kahdesta tolpasta, jottei teräs tai levy kohtaa kylmää seinää. Ulkokulma (huoneeseen päin) rakennetaan yhdestä tolpasta, jonka selkä on kulmaan päin. Kts. edellisen aukeaman piirros.

8

Teräsprof ili (C) asennetaan tolp-pien taakse keskelle seinäkorkeutta. Kaikki tolpat kiinnitetään kahdella levy-ruuvilla - kiinnityspihdit eivät riitä. Profiili kiinnitetään metrin välein seinään. Seinän ja profiilin väliin laitetaan kiilapala.

02
Irrallinen seinä 4 Vaihe

Teräsranka rakennetaan 45 mm teräsprofii-leista 50 mm ulkoseinän sisäpuolelle. Näin voimme eristää kahdella eristekerroksella, yhteensä 90 mm, ilman kylmäsiltoja. Ratkaisu vaatii hieman pohtimista. Jos seinä on yli 230 cm korkea, 45 mm:n profiilit ovat liian hentoja. Valmistajat määrittelevät näin:

● 45 mm ranka - huonekorkeus enint. 230 cm

● 70 mm ranka - huonekorkeus enint. 270 cm

● 95 mm ranka - huonekorkeus enint. 390 cm

Tämä huoneen korkeus on yli 3 metriä. Mutta kun tuemme pystytolpat puolivälistä vaakaprofiileilla, jotka kiinnitetään ulkoseinään, voimme tyytyä 45 mm:n rankarakenteeseen.

Teräsrangat on nopea koota erikoiskiinnityspihdeillä. Ne puristetaan kahden yhdistettä-vän rangan ympärille. Pihtien jättämä pieni lommo pitää ran-gat paikallaan, kunnes levyt on ruuvattu k iinni ja koko rakenne lukittu. Jos et halua koota rankoja erikoisruuveilla, käytä sileä-kantaisia ruuveja.

Teräsrangat sovitetaan pel-tisaksilla. Leikkaa molempien laippojen läpi, jotta voit taivuttaa teräsrankaa takaa noin 45 asteen kulmaan. Näin pohja on helpompi leikata. VINKKI: Jos ranka tuetaan tois-ta rankapohjaa vasten, älä leikkaa pohjaa, vaan säästä sitä kokoamista varten.

Pihdit puristetaan yhteen kahden teräslevyn ympärille...

...ja tuloksena on kaksi lommoa, jotka kiinnit-tävät rangat, kunnes levyt on asennettu.

Vaihtoehtoisesti kiskot voi ruuvata yhteen erikois-levyruuveilla.

Teräsrangat sovitetaan pel-tisaksilla.

03
Kaksi eristekerrosta 3 Vaihe

1

Ensimmäinen eristekerros (D) painetaan tolppien ja seinän väliin. Työ sujuu nopeasti, sillä eristeet tarvitsee tässä korkeassa huoneessa sovittaa paikoilleen vain reunoista ja vaakaprofiilin kohdalta. Eristehävikki on vähäistä.

2

Sähköasentaja voi vetää kaapelit ja putket. Hän vetää ne tolppien takaa, jotta ne eivät ole seuraavan eristekerroksen tiellä. Kun kaikki on valmista ja pinnat maalattu, sähköasentaja palaa poraamaan reiät ulosotoille ja poimii kaapelit esille.

3

Toinen eristekerros (E) sijoitetaan puristuksiin tolppien väliin. Leikkaa putkille ja muille esteille urat, niin eristeisiin ei synny pitkiä vetoväyliä. Limitä liitoskohdat ensimmäisen eristekerroksen kanssa.

04
Vanerilevyt 3 Vaihe

1

Vanerilevyt (F) sahataan ja ne kiinnitetään ruuveilla rankarunkoon. Asetamme levyt pitkittäin, jotta ne tulevat kipsilevyjen vastaisesti. Ostimme kattolevyjä, koska ne ovat edullisia, ja niiden ura- ja ponttiliitokset vakauttavat rakennetta.

2

Levyt ruuvataan kiinni esiporat-tuihin reikiin niin, että ruuvien kannat uppoavat levyyn. Nosta levy paikalleen ja kiinnitä se väliaikaisesti parilla ruuvilla. Merkitse tolppien keskelle linja, poraa levyn läpi ja ruuvaa levy kiinni.

3

Sisäkulmissa kahteen vanerile-vyyn kiinnitetään kulmaprof ili (G), jotta kulmasta tulee vankka. Melun eristämiseksi kaikki raot levyjen ympärillä ja lattiaa, kattoa ja naapuriseinää vasten tiivistetään akryylisaumamassalla (H).

05
Höyrynsulku 3 Vaihe

1

Höyrynsulku (J) kiinnitetään vanerilevyihin. Se leikataan kaistaleiksi, jotka ovat vähintään 10 cm huonekorkeutta pidempiä. Kaistaleet asennetaan vähintään 15 cm limityksin. Limitykset teipataan tarvittaessa.

2

Höyrynsulku kiinnitetään vanerilevyihin sinkilöillä. Käytä naulainta - tai tätäkin nopeammin toimivaa sinkilävasaraa.

TÄRKEÄÄ! Käytä laadukasta höyrynsulkua, joka on vahva ja kestää vuosikausia.

3

Paina höyrynsulku huolellisesti kiinni akryylisaumamassaan levyjen ympärillä. Tiivistä läpivientikohdat saumamassalla ja höyrynsulkuteipillä. Myös tässä on tärkeää käyttää kestävää höyrynsulkuteippiä.

06
Kipsilevyt 3 Vaihe

1

Nyt kipsilevyt (K) voidaan asentaa. Kipsilevyille tarkoitetulla syvyydenrajoit-timella varustettu ruuvinväännin on korvaa-maton, sillä ruuvienkannat upotetaan, mutta ne eivät saa rikkoa paperia. Sijoita ruuvit pit-killä sivuilla 20 cm:n, keskeltä 30 cm:n välein.

2

Levyt leikataan niin, että ne asettuvat tiiviisti: viillä paperi, taita levy terävän kulman yli ja viillä paperi toiselta puolelta. Tässä korkeassa seinässä edellisen rivin ylijäämälevy aloittaa seuraavan levyrivin, jotta vaakasaumat limittyvät.

3

Höyrynsulku siistitään, kun kaikki levyt on kiinnitetty. Alareunassa, jonne tulee jalkalistat, höyrynsulku mitoitetaan 10 mm levyn alareunan yli. Muissa kohdin höyrynsulku leikataan tasan. Tämän jälkeen levyihin sivellään akryylipohjuste.

07
Syvennyksen vaneri 2 Vaihe

1

Seinästä on tullut paksumpi, joten ikkunasyvennystä laajennetaan vanerilla (F). Jotta vanha ja uusi levy voi-daan yhdistää, leikkaamme niihin urat ja yhdistämme levyt irtopontilla. Käytämme yläjyrsintä, mutta lamellikone käy yhtä hyvin.

2

Uusi vanerilevy (F) kiinni-tetään kulmatolppaan, kun levyn reunoihn on sivelty akryyli-saumamassaa ja 4 mm vanerinen irtopontti on asetettu uraan. Jos käytät lamelleja, aseta lamelli.

08
Peitelistat ja paneelit 2 Vaihe

1

Kiinnitä peitelistat (L), kun olet laittanut uuden vaneripalan reunoihin liimaa. Liimaa myös yläosan jiiriliitokset.

VINKKI: Jos peitelistojen reunat tulevat suoraan kulmaan, voit tehdä ensin seinän valmiiksi.

2

Jalkalistat (M) asennetaan paikalleen. Nyt ne voidaan kiinnittää mukavasti suoraan vanerilevyjen läpi. Voimme käyttää vanhat jalkalistat, puhdistaa niiden takapinnat huolella ja viimeistellä listat sopivaan pituuteen.

09
Tasoittaminen 3 Vaihe

1

Kipsilevyjen saumat vahvistetaan ennen kuin ne tasoitetaan. Tottunut remontoija käyttää paperiteippiä, me muut itsestään kiinnittyvää vahviketeippiä, joilla vähemmän harjaantunut nikkari saa siistit ja vahvat saumaliitokset.

2

Laita liitoksiin reilusti tasoite-massaa ja paina sitä kunnolla levyjen välisiin rakoihin. Vedä massa sileäksi jäykällä, leveällä lastalla. Anna sen kovettua ja toista työ. Hio lopuksi ja maalaa - tarvittaessa vahvikevuodan päälle.

3

Hylly on nopea asentaa ja kun se pitää siirtää, reiät voi jälleen peittää.

Materiaalit

 • 45 mm kiskoja (A) (4 mm vaahtomuovilla)
 • 45 mm tolppia (B ja C)
 • 5 x 60 mm ruuveja kiskojen kiinnitykseen
 • 6 ja 8 mm kiviseinätulppia (tarvitt.)
 • Levyruuveja teräsrankojen kokoamiseen
 • 45 mm mineraalivillaa (D ja E)
 • 15 mm vanerilevyjä (F), 122 x 244 cm
 • 35 mm kipsilevyruuveja, kipsi-teräskiinn.
 • 50 x 50 mm kulmaprofiili (G)
 • Akryylisaumamassaa (H)
 • Höyrynsulku (J) ja höyrynsulkuteippiä
 • 13 mm kipsilevyjä (K), leveys 90 cm
 • 35 mm kipsilevyruuveja, kipsi-puukiinn.
 • Profiilit ikkunasyvennystä varten (L)
 • 4 mm vaneria ikkunasyven. varten (tarv.)
 • Puusepänliimaa (tarv.)
 • Kipsitasoitemassaa
 • Akryylipohjustetta
 • Akryylimaalia seinäpinnoille
 • Alkydimaalia paneeleita varten (tarv.)

Vie aikaa

2 seinää 15 m2:n huoneessa vie 7-8 päivää + kuivumisajat.

Hinta

Noin 40 €/seinäneliömetri

Vaikeusaste

Isot pinnat ovat helppoja, mutta ikkunasyvennykset vaativat sovittamista.

Piirustus

Väliseinä kipsistä ja puusta

Väliseinä rakennetaan irti ulkoseinästä. Ranka koostuu kiskoista (A), jotka kiinnitetään lattiaan, kattoon ja tukiseinään, ja siihen yhdistetään pystytolpat (B). Tässä käytetään vaakarimoja (C), koska seinä on tavallista korkeampi. Asentamalla ranka 50 mm ulkoseinästä sisäänpäin se voidaan eristää kahdella kerroksella, ensin rangan taakse tulevalla kerrok-sella (D) ja sen jälkeen tolppien välisellä kerroksella (E). Näin ehkäistään kylmäsillat. Tolppien välinen etäisyys sovitetaan puulevyjen (F) mukaan niin, että levyjen pystyreunat saadaan tuettua. Tolppien väliin jää näin noin 600 mm. Levyjen vaakareunat kootaan urista ja ponteista, joten niitä ei tarvitse sen enempää tukea.

Höyrynsulku (J) asennetaan levykerrosten väliin, jolloin se saadaan hyvin tiiviisti ja suo-jaan. HUOM. Vain yksi höyrynsulkukerros koko rakenteeseen.

Kipsilevyt (K) ruuvataan kiinni vanerilevyyn, niitä ei tarvitse kiinnittää rankaan.

Sisäkulmat rakennetaan kahdesta tolpasta niin, että uloin eristekerros jatkuu keskeytyksettä koko vanhan seinän leveydeltä. Kun sisimmäinen vanerilevykerros on asennettu, sitä vahvistetaan kulmaprofiileilla (G) ennen kipsilevyn asentamista.

Ulkokulmat rakennetaan tolppien ympärille niin, että tolpat ovat selkä huoneeseen päin. Tässä on pää-dytty erikoisratkaisuun, jossa ole-massa olevaa puista ikkunasyven-nystä jatketaan puulevyllä (F).

Vinkit & niksit

LUE LISÄÄ: Lisäeristäminen

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Seinien eristys