Eristetty varasto a:sta ö:hön

Eristetty varasto on kullanarvoinen. Sitä voi käyttää vuoden ympäri, ja siellä voi säilyttää akkutyökaluja ja maaleja talven yli. Näytämme koko projektin alusta loppuun, aina perustusten valamisesta sisäseinien rakentamiseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 kuukautta
Hinta
13.000 euroa

Johdanto

Jos aiot rakentaa varaston alusta asti, se kannattaa eristää. Lämmintä varastoa voi käyttää vuoden ympäri, ja siinä voi säilyttää akkutyökaluja ja materiaaleja, jotka eivät kestä pakkasta.

Tämän varaston tekemi-nen aloitetaan valamalla maahan betoniantura, jonka päälle muurataan perustus leca-harkoista. Sokkelin sisäpuolelle asennetaan styroksieristeet ja valetaan paksu betonilaatta.

Sen jälkeen rakennetaan puurunko ja tehdään katto.

Seinät vuorataan laudoilla, jotka maalataan mustiksi. Lopuksi eristetään katto ja seinät, ja villojen sisäpuolelle asennetaan kattovanerit ja OSB-levyt.

Ohjeet

01
Perustus 6 Vaihe

1

Mittaa ja merkitse vajan paikka ja ala kaivaa. Tässä käytetään vuokrattua mini-kaivuria. Se on halpaa mutta säästää selkää ja paljon työaikaa.

2

Näiden perustusten antura valetaan 90 senttiä syvään kouruun. Kourun sisä-puolelle kaivetaan 50 senttiä syvä alue.

3

Sekoita sementti ja hiekka suhteessa 1:7. Lisää vettä, kunnes betoni muistuttaa paksua puuroa. Kaada kourun pohjalle 10-15 senttiä betonia ja upota harjateräkset märkään betoniin.

4

Ensimmäisen valukerran jälkeen betoniin lisätään reilusti vettä, ja se peitetään muovilla. Se estää betonin liian nopean kuivumisen ja halkeamisen.

5

Käytä valumuottia, kun ensimmäinen kerros on kuivunut vuorokauden. Muotti varmistaa, että kourusta tulee yhtä leveä joka puolella. Täytä muotti betonilla ja vedä ylimääräinen betoni pois.

6

Kourun päälle asennetaan kaksi kerrosta perustusharkkoja (15x50x20 senttiä). Harkot asennetaan limittäin eli siten, etteivät niiden saumat osu päällekkäin.

02
Betonilaatta 3 Vaihe

Varaston lattia pitää eristää, jotta rakennus pysyy lämpimänä vuoden ympäri.

Vajan lattiaalle valetaan betonilaatta. Styroksilevyjen alle levitetään 10 sentin kerros lecasoraa, jotta maan kosteus ei nouse eristeisiin. Styroksin päälle asennetaan valuverkot ja kannakkeet, jotta verkot jäävät betonilaatan keskelle. Sen jälkeen betonin voi levittää levyjen päälle.

1

Tasoita pohja. Asenna pohjalle kaksi kerrosta 15 sentin paksuisia styroksi­ levyjä. Limitä levyjä siten, etteivät niiden saumat osu päällekkäin, jotta kylmyys ei nouse niiden välistä.

2

Levitä raudoitusverkot styroksien päälle. Käytä apuna korokkeita, jotta verkot jäävät noin 5 senttiä pohjan yläpuolelle betonilaatan puoliväliin. Nämä verkot ovat kooltaan 150x250 senttiä.

3

Sekoita sementti ja hiekka suhteessa 1:7 samalla tavalla kuin anturan valamisessa. Sekoita betoniin vähän enemmän vettä kuin aiemmin, jotta betonista tulee juoksevampaa. Tiivistä betoni sauvatäryttimellä, jotta se leviää tasaisesti rautojen ympärille eikä betoniin jää ilmakuplia. Kastele lattia valamisen jälkeen ja peittele se muovilla.

03
Puurunko 9 Vaihe

Rungon rakentaminen on suhteellisen helppoa. Alapalkki kiinnitetään tolppiin ja perustukseen, sen päälle asennetaan pystytolpat ja yläpalkki.

Yläpalkin päälle asennetaan kattopalkit kulmarautojen avulla, ja kattolevyt kiinnitetään palkkeihin ruostumattomilla ruuveilla.

1

Liimaa bitumikaistale perustuksen päälle. Huopa suojaa puuta perustuksista nousevalta kosteudelta.

2

Kiinnitä alapalkki (B) perustukseen betoniruuveilla ja kierretangoilla. Kierre-tangot asennetaan poraamalla perustuksiin 12-15 senttiä syvät reiät ja liimaamalla ne kiinni kaksikomponenttisella laastilla.

3

Kiinnitä nurkkatolpat (A) alapalkkiin (B) kulmaraudoilla. Kulmarautoja on helppo käyttää, ja ne pitävät tolpan lujasti kiinni alapalkissa.

4

Nämä tolpat asennettiin tarkasti pysty­ suoraan tolppavatupassin avulla. Väärin pystytetyt tolpat heikentävät rakennetta ja vaikeuttavat rakentamista huomattavasti.

5

Nurkkatolppien päälle asennetaan yläpalkki (B). Sekin kiinnitetään kulmaraudoilla. Sen jälkeen asennetaan pystytolpat (C) 60 sentin välein. Lankut kiinnitetään ylä- ja alapalkkiin kulmaraudoilla.

6

Asenna kattopalkkien kulmaraudat yläpalkkiin (B). Merkitse kattopalkkien paikat yläpalkkiin ja asenna kulma-raudat merkkien kohdalle.

7

Asenna kattopalkit (D) yläpalkkien (B) päälle 45 sentin välein ja kiinnitä ne kulmaraudoilla. Jätä keskimmäisten palkkien väliin 60 senttiä tilaa kattoikkunan asentamista varten.

8

Tee katto ympäripontatusta kattovanerista. Limitä levyjen saumat ja ruuvaa ne kiinni kattopalkkeihin (D) yläpuolelta ruostumattomilla ruuveilla. Paina pontit kunnolla kiinni, jotta liitoksista tulee tiiviit.

9

Asenna päätyyn ikkuna ja tarkista, että se on pysty- ja vaakasuorassa. Ison ikkunan asentamiseen kannattaa pyytää avuksi kaveri. Kiinnitä ikkuna karmiruuveilla ja tarkista, että ikkuna pysyy paikallaan.

04
Seinät ja katto 9 Vaihe

Varasto saa tuoksua sahanpurulta ja öljyltä mutta näyttää ulospäin mahdol­ lisimman hyvältä.

Tämä varasto vuorataan pysty­ paneeleilla. Paneelit tekevät seinästä tii­ viin, ne on helppo asentaa ja ne pysyvät hyvässä kunnossa pitkään.

1

Asenna otsalaudat (G). Katon reunoille asennetaan kolme päällekkäistä otsalautaa, jotka suojaavat rakenteita ja johtavat veden tehokkaasti pois.

2

Katon reunoille asennetaan kolmio-rimat (E). Rimat toimivat alustana katto­ huovalle, johon ei saa tulla jyrkkiä mutkia.

3

Tee ulkovuoraus paneeleista (H). Ruuvaa paneelit kiinni koolausrimoihin (F).

4

Ikkunan päälle asennetaan lyhyet laudanpätkät, jotta seinästä tulee yhtenäisen näköinen.

5

Ikkunan alle asennetaan alumiinipellit. Pelti suojaa ikkunan alapuolta vedeltä, ja tippanokka johtaa veden seinän ulkopuolelle.

6

Asenna räystään alle hyönteisverkko, jos haluat pitää surisijat loitolla. Kun verkko on paikallaan, asenna sen päälle räytäspohja­ laudat (H) noin sentin välein, jotta ilma pääsee virtaamaan niiden välistö.

7

Maalaa paneelit (H) ja muut laudat kahteen kertaan. Tässä käytetään himmeää ja mustaa maalia, joka levitetään seinälle pensselillä ja telalla. Tela sopii hyvin isoille pinnoille, mutta pensseliä tarvitaan maalin levittämiseen rakoihin ja pontteihin.

8

Kattolevyihin pitää sahata reikä ikkunaa varten. Tämä kattoikkuna asennetaan puukehikkoon. Kehikon sisämitan pitää olla yhtä iso kuin katossa olevan reiän.

9

Kattohuovan hitsaamiseen käytettiin ammatti taitoista asentajaa. Bitumikermin hitsaamiseen tarvitaan tulityökortti. Markkinoilla on myös liimataustaisia kattohuopia, jotka voi asentaa

05
Sisäseinät 6 Vaihe

Varaston seinät ja katot eristetään villa­ levyillä, jotta varastossa voi säilyttää maaleja ja akkutyökaluja vuoden ympäri.

Sisäkattoon asennetaan ympäri­ pontatut vanerilevyt, jotka tekevät katosta tiiviin ja tukevan. Seiniin asennetaan OSB­levyt, jotka sopivat varastoon paitsi ulkonäkönsä puolesta, myös siksi, että niihin voi ruuvata.

1

Jäykistä seinän rakenne ikkunan molemmilta puolilta vinolankuilla (C). Merkitse lankkujen paikat huolellisesti ja sahaa niiden päät poikki viistossa kulmassa, jotta vinotuet sopivat paikoilleen tiukasti. Puu on elävä materiaali, ja vähän väliä avattava ikkuna aiheuttaa seinään niin paljon jännitettä, että rakenne kannattaa jäykistää.

2

Eristä seinät. Tässä käytetään 100 milliä paksuja kivivilla levyjä. Villojen päälle asennetaan ympäri­ pontatut vanerilevyt.

3

Kattoon asennetaan 100 milliä paksut kivivillalevyt. Eristeet pysyvät paikoillaan kattopalkkeihin (D) kiinnitettävien teräs­ lankojen avulla.

4

Ulkokaton levyjen ja eristeiden väliin jätetään pieni rako, jotta ilma pääsee kiertämään. Kattopalkkien (D) päähän asennetaan tuuliohjaimet, jotka estävät tuulta puhaltamasta suoraan sisään.

5

Vuoraa katto ympäripontatuilla vaneri­ levyillä. Rakenteesta tulee tiivis ja vahva, kun levyt ruuvataan kiinni kattopalkkeihin.

6

Kun levyt on kiinnitetty, voi aloittaa varaston sisustamisen. Maalarinteippi antaa hyvän käsityksen siitä, kuinka paljon tilaa hyllyt, työpöydät ja työkalut vievät.

Materiaalit

Puutavara

 • Kestopuutolppia (A), 100x100 mm
 • Ylä- ja alapalkkia (B), 48x123 mm
 • Runkotolppia (C), 48x98 mm
 • Kattopalkkeja (D) 48x198 mm
 • Kolmiorimaa (E), 50x50 mm
 • Koolausrimaa (F), 25x50 mm
 • Otsalautoja (G), 25x125 mm
 • Ulkoverhouspaneelia (H), esim. 21x120 mm
 • Ympäripontattua kattovaneria, paksuus 18 mm
 • OSB-levyä sisäkattoon ja seiniin, 15 mm

Lisäksi

 • Ikkunoita, kattohuopaa, tuulensuoja-pahvia, tuuliohjaimia, bitumikaistaa, kivivillaa, alumiinipeltiä, kulmarautoja, ruuveja, karmiruuveja, kierretankoa, laastia, valuverkkoa, betonia, valukannakkeita, styroksia, perustus-harkkoja ja lecasorarakeita.

Erikoistyökalut

 • Jiirisirkkeli
 • Tolppavatupassi

Vie aikaa

Kuukauden päivät kahdelta ihmiseltä.

Hinta

Noin 13.000 euroa. Maansiirto ja am-mattilaisten palkat kuuluvat hintaan.

Vaikeusaste

Ison vajan rakentaminen vaatii moni-puolista rakennuskokemusta. Urakassa pitää muurata, eristää ja rakentaa.

Video

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

Video

VINKIT: Asenna pystylaudat vaakatuen avulla

Video

TEKNIIKAT: Suorat ruuvirivit ulkovuoraukseen

Porausohjaimella työ sujuu nopeasti ja riveistä tulee suorat

Video

VINKIT: Johda vesi maahan laudan päästä

Video

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

Video

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Pihavarasto