Piharakennus viistolla katolla

Haaveiletko upeasta piharakennuksesta, jota voi käyttää pihatyökalujen varastona ja satunnaisena vierasmajana? Oletko hulluna viistoihin linjoihin? Siinä tapauksessa tämä piharakennus on sinua varten. Rakennuksen koko on 4 x 4 metriä, ja sen katto kallistuu etunurkasta katsottuna molempiin suuntiin. Se on poikkeuksellisen tyylikästä!

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 viikkoa
Hinta
2.000 euroa

Johdanto

Suunnikas piharakennus näyttää todella tyylikkäältä ja mielenkiintoiselta tavalliseen, suorakulmaiseen rakennukseen verrattuna. Tämän piharakennuksen pohja on nelikulmainen, ja siinä on paljon suoria kulmia, mutta se näyttää siitä huolimatta kolmionmuotoiselta. Se johtuu katosta, joka kallistuu kahteen eri suuntaan.

Rakennus on viisto, koska siinä on eripituiset nurkkatolpat. Etunurkka on muita korkeampi, ja katto kallistuu sekä sivulle että taaksepäin. Osat pitää mitata ja sahata tarkasti, mutta se on vaivan arvoista!

Näin rakennat piharakennuksen

Piharakennuksen erityisessä rakenteessa on vino julkisivu ja suuri katto, jossa on kallistus etummaisesta kulmatolpasta takimmaiseen viistoon sijoitettuun tolppaan. Siksi saat suuret rakennuspiirustukset ja 3D-mallit, joissa selitetään, miten tärkeät yksityiskohdat on tehty.

Rakennusohjeet sisältävät kaiken tämän:

 • Rakennuspiirustukset
 • Video
 • 3D-mallit
 • Perusteelliset vaihe vaiheelta etenevät ohjeet
 • Materiaalilista

Ohjeet

01
Pisteperustus 3 Vaihe

Lisärakennus tehdään pisteperustuksen varaan. Betoniin valettujen tolppakenkien päälle rakennetaan kehikko painekyllästetyistä lankuista.

1

Tee pohjarunko. Tämän piharakennuksen kehikko tehdään 48x198 millin kestopuulankuista. Kehikko tuetaan vaakatasoon ja oikeaan korkoon laatoilla siksi aikaa, että runko saadaan kiinnitettyä tolppakenkiin. Kiinnitä kehikkoon väliaikaiset jäykistyslankut, jotta se pysyy suorakulmaisena.

2

Asenna lankut viistosti kehikon sisäpuolelle. Lankut asennetaan tässä 60 sentin välein lukuun ottamatta keskimmäisiä lankkuja, joiden väli on 40 senttiä. Ne tuetaan parilla poikittaisella lankulla, jotka kiinnitetään pohjarunkoon.

3

Pohjarunko ja lattialankut ovat valmiina. Jokaisen seinän kohdalla on kolme pisteperustusta. Myös keskimmäisten lattialankkujen alla on pisteperustukset.

02
Puurunko 3 Vaihe

Yläpalkit, kattopalkit ja runkotolpat tehdään tavallisista lankuista. Vain uloimmat yläpalkit ovat painekyllästettyjä, sillä muut lankut ovat hyvässä suojassa.

1

Asenna nurkkatolpat. Kiinnitä tolpat pohjakehikkoon isoilla kulmaraudoilla. Tue tolpat pystyyn molemmista suunnista väliaikaisilla vinotuilla. Tolpat ovat eripituisia siten, että katon oikea etureuna on kaikkein korkein. Katto kallistuu vasemmalle ja taaksepäin, joten takana vasemmalla oleva nurkka on matalin.

2

Asenna yläpalkit ja kattopalkit. Runkoon asennetaan kaksi yläpalkkia. Yksi kiinnitetään tolppiin lankun leveyden verran yläpäästä ja toinen tolppien yläreunan linjaan.

Ulompi yläpalkki asennetaan tolppien ulkopuolelle siten, että katto ulottuu seinän ulkolinjan yli. Kattopalkit asennetaan nurkittain korkeimman ja matalimman tolpan väliin ja kiinnitetään ulompaan yläpalkkiin.

Pari poikittaista palkkia tukee pitkittäisiä ja nurkittaisia kattopalkkeja. Poikkipalkit kiinnitetään yläpalkkiin tolppien välille.

3

Asenna runkotolpat nurkkatolppien väliin. Kiinnitä runkotolpat ala- ja yläpalkkeihin. Runkotolpat tekevät rakennuksesta vakaan ja tukevan.

03
Ikkunat ja ovi 4 Vaihe

Rakennukseen asennetaan kaksi isoa ikkunaa, jotta sisään pääsee paljon valoa. Toinen ikkuna tulee etupuolelle oven viereen ja toinen toiselle seinustalle taloa. Toiselle puolelle asennetaan kaksi pientä ikkunaa hieman limittäin. Valoa pääsee sisään myös ovesta, jossa on alhaalta ylös asti ulottuvat ikkunat.

1

Asenna isot ikkunat. Ikkuna-aukon viereiset runkotolpat on kohdistettu siten, että ikkuna sopii niiden väliin. Ikkunan alle ja päälle asennetaan poikkilankut, ja niiden ylä- ja alapuolelle lyhyet runkotolpat, sillä ikkuna-aukko on kaksi kertaa leveämpi kuin tavallinen tolpanväli. Ikkunat kiinnitetään pitkillä ruuveilla.

2

Asenna pienet ikkunat. Ne ovat puolet kapeampia kuin isot ikkunat, joten niiden alle ja päälle tarvitaan vain poikkilankut. Runkotolpat ovat niin lähellä toisiaan, ettei ikkunan kohdalle tarvita ylimääräisiä lyhyitä pystytolppia.

3

Asenna ovi. Myös oven viereiset runkotolpat on asennettu siten, että ne sopivat oven leveyteen. Ovi kiinnitetään runkotolppiin pitkillä ruuveilla. Tarkista useampaan kertaan, että ovi on suorassa sekä avautuu ja sulkeutuu kunnolla. Oven yläreunaan kannattaa jättää hieman painumavaraa, sillä ovi painuu aina muutaman millin ensimmäisten kuukausien aikana.

4

Ovet ja ikkunat on nyt asennettu. Nyt rakennuksesta puuttuu enää katto, ulkoverhous ja etupuolelle tuleva terassi.

04
Katto ja huopapaanut 3 Vaihe

Katon rakenne koostuu nurkittain asennettavista lankuista, joiden molemmissa päissä on poikkilankut. Lankkujen päälle asennetaan OSB-levyt, jotka peitetään huopapaanuilla.

1

Asenna lankut nurkittain ja kiinnitä ne ruuveilla ulompaan yläpalkkiin. Lankut ovat poikkilankkujen varassa, jotka kiinnitetään sisempiin yläpalkkeihin. Lankkujen välinen etäisyys on 75 senttiä.

2

Kiinnitä OSB-levyt lankkuihin. Levyjen pitää yltää 3 senttiä ulomman yläpalkin reunan yli rakennuksen joka puolella. Ne kiinnitetään ruuveilla.

3

Asenna huopapaanut sen jälkeen, kun olet asentanut reunapellit joka puolelle.

05
Limilaudoitus 4 Vaihe

Piharakennuksen ulkoverhous muistuttaa vinovuorilaudoitusta, mutta se tehdään tavallisista, suorista laudoista.

1

Limilaudoitus tehdään asentamalla ylempi lauta hieman alemman päälle. Asentaminen aloitetaan alhaalta. Asenna aluksi kaikki suorat laudat ja halkaise viistot laudat vasta lopuksi siten, että ne sopivat katon kallistuskulmaan.

2

Jotkut laudat sahataan vasta asentamisen jälkeen. Esimerkiksi ikkunoiden alle asennettavat laudat saavat mennä aluksi nurkan yli. Asenna ruuvit suoriin pystylinjoihin, jotta rakennuksesta tulee siistin näköinen.

3

Limilaudoitus näyttää tasapainoiselta myös sisäpuolelta. Se on hyvä asia, kun vajaa ei eristetä.

4

Vajaan asennetaan peitelaudat, jotka suojaavat keskisaumoja ja nurkkia ja viimeistelevät vajan ilmeen siististi.

06
Lattia ja terassi 5 Vaihe

Rakennuksen lattia asennetaan nurkittain palkkien päälle, jotka ovat myös nurkittain. Se tarkoittaa, että kaikkien lattialautojen päät pitää sahata erikseen viistoiksi. Rakennuksen eteen ja yhdelle seinustalle tehdään terassi painekyllästetystä puusta.

1

Asenna lattialaudat. Laudat yhdistetään toisiinsa ponteilla ja kiinnitetään alla oleviin lattialankkuihin. Laudat asennetaan poikittain olevien lankkujen päälle, eli molemmat ovat nurkittain rakennuksen seiniin nähden. Lautojen molemmat päät pitää sahata viistossa kulmassa, jotta ne sopivat paikoilleen.

2

Lattialaudat on asennettu. Ne kannattaa pintakäsitellä ennen lattian käyttöönottoa, jotta ne kestävät kulutusta ja kosteutta. Voit käyttää esimerkiksi öljyä tai kuullotetta.

3

Tee terassin runko. Runko tehdään lankuista, jotka kiinnitetään toisesta päästä rakennuksen alapalkkiin. Lankkujen toiset päät kiinnitetään palkkiin kulmaraudoilla. Palkki ruuvataan kiinni tolppakenkiin, jotka valetaan kiinni maahan.

Samanlaisia tolppakenkiä käytetään reunimmaisten lankkujen alla. Sen lisäksi lankut tuetaan sieltä täältä laatoilla ja viistoiksi sahatuilla lankunpätkillä, jotka ruuvataan kiinni palkkeihin oikealle korkeudelle. Rungon pitää olla tukeva, jotta terassi ei ala notkua jalkojen alla.

4

Terassilaudat asennetaan 5 millin päähän toisistaan. Käytä apuna välikapuloita, jotta laudat tulevat yhtä kauas toisistaan. Asenna ruuvit suoriin linjoihin, jotta terassista tulee siistin näköinen.

5

Asenna lopuksi peitelauta terassin eteen, jotta tolppakengät jäävät piiloon.

Materiaalit

 • 100x100 mm painekyllästettyjä tolppia (nurkkatolpiksi)
 • 48x198 mm painekyllästettyä lankkua (ulkopalkiksi)
 • 48x98 mm lankkua, sekä kestopuuta että käsittelemätöntä (sisemmiksi alapalkeiksi, yläpalkeiksi, lattiaja kattopalkeiksi, runkotolpiksi ja tukemiseen)
 • 48x73 mm lankkua (vinotuiksi)
 • 12 mm OSB-levyä (kattoon)
 • 19x100 mm lautoja (seinien ulkoverhoukseen, nurkkaja peitelaudoiksi)
 • 21x113 mm lattialautaa, jossa on pontit.
 • 19x100 mm terassilautaa (ulkoterassille)
 • Alumiiniräystäspeltiä
 • Huopapaanuja, mustia
 • Huopanauloja
 • 1 ovi, jossa on ikkunaristikko
 • 2 ikkunaa, joissa on ristikot
 • 2 pientä ikkunaa

Lisäksi:

 • Kuivabetonia
 • Tolppakenkiä
 • Palkkikenkiä
 • Kulmarautoja
 • Erilaisia ruuveja kuten karmiruuveja ja terassiruuveja
 • Välikapuloita, 5 mm

Vie aikaa

2-3 viikkoa.

Hinta

Noin 2000 euroa (ikkunat ja ovi ovat kierrätettyjä)

Vaikeusaste

Osien sahaaminen on vaikeampaa kuin nelikulmaisen rakennuksen kohdalla. Kolmionmuotoisuus pitää ottaa huomioon sekä katon, lattian että seinien teossa.

Piirustus

Nurkkatolpat ovat eripituisia (150, 250 ja 350 senttiä), joten katto kallistuu ylimmästä nurkasta alanurkkaa kohti. Kaksi keskimmäistä nurkkatolppaa ovat yhtä pitkiä.

Lankut asennetaan nurkittain ja kiinnitetään sisempään alapalkkiin. Lankut tuetaan poikkilankulla, jotka kiinnitetään ulompaan alapalkkiin.

Nurkkatolpat jäykistetään vinotuilla. Niille sahataan lovet pystytolppiin.

Pisimmät kattopalkit, jotka ovat nurkittain nurkkatolppien välissä, tuetaan poikkilankuilla, jotka kiinnitetään sisempään yläpalkkiin.
Palkkien päät on kiinnitetty poikkipalkkeihin, jotka on asennettu ulompaan yläpalkkiin.

3D-malli

3D-malli

Piharakennus, jossa on vaakasuuntainen julkisivuverhous ja terassi

Piharakennuksessa on vaakasuuntainen julkisivuverhous ja terassi, joka on rakennettu nurkan ympärille niin, että terassi saadaan kahdelle sivulle.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Vinoseinäinen julkisivu

Piharakennuksen vino julkisivu on 4 x 4 metriä, ja siinä on suuri katto, jossa on kallistus etummaisesta kulmatolpasta takimmaiseksi viistoon sijoitettuun tolppaan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Viistot koolauspuut

Koolauspuut on asetettu viistosti ja kiinnitetty sisimmäiseen pohjarunkoon. Koolauspuita tukevat poikittaispalkit, jotka on asennettu ulompaan pohjarunkoon.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Vinotuet tukevat kulmatolppia

Kulmatolpat jäykistetään vinotukien avulla. Sivujen vaakasuuntaisten tolppien vinotukiin sahataan lovet.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Pisin palkki

Pisin palkki asetetaan viistosti kahden kulmatolpan väliin ja tuetaan poikittaisrimoilla, jotka on kiinnitetty sisimmäiseen yläpalkkiin. Päädyissä palkki on kiinnitetty poikittaisrimaan, joka on asennettu ulommaiseen yläpalkkiin.

Avaa 3D-malli

Video

Putkeen valetut tolppakengät

Siten saat tolppakengät vaakasuoraan ja samaan linjaan keskenään

Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Huopapaanujen asentaminen

Huopakatto on helppo tehdä pienistä paloista

Leikkaa huopaa helposti

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Piharakennukset