Rakenna huvimaja valmiista osista

Hieno huvimaja kruunaa hienon pihan. Huvimajan rakentaminen on kuitenkin kallista ja vie kauan aikaa. Sen takia huvimaja kannattaa ostaa valmiina osina.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päviää
Hinta
3300 euroa

Johdanto

On kesä ja aurinko paistaa, mutta illat ovat pitkiä. Lämpö haihtuu nopeasti ja ulkona tulee kylmä. Huvimaja pitää päivän lämmön tallessa pitkälle iltaan.

Huvimaja tarvitsee tukevan alustan

On tärkeää, että huvimajalla on tukeva alusta. Tämä huvimaja rakennetaan valetun perustuksen päälle, mutta voit rakentaa huvimajasi myös tukevien laattojen varaan. Voit halutessasi kiinnittää huvimajan maahan tolppakengillä. Se on hyvä ajatus etenkin tuulisilla paikoilla, jotta myrsky ei sieppaa majaa mukaansa.

Rakenna huvimaja itse valmiista osista

Suunnitteluun, piirtämiseen ja materiaalien ostamiseen menee paljon aikaa, jos rakennat huvimajasi alusta asti itse. Toinen vaihtoehto on ostaa huvimaja valmiina osina ja koota se viikonlopussa. Se tarkoittaa samalla sitä, että ehdit nauttia huvimajastasi enemmän.

LUE MYÖS: Rakenna kasvihuone puusta

Huvimaja valmiista osista

Tämä huvimaja ostettiin ruotsalaiselta Grästorpstuganilta. Se toimitettiin perille isoina elementteinä, jotka on helppo koota yhteen pakkauksen mukana tulevilla ruuveilla ja raudoilla sekä perusteellisen rakennusohjeen avulla. Huvimajan voi koota yksin, mutta se on helpompaa työkaverin kanssa.

Kokoa huvimajan katto maassa

Kun lattia ja seinät on koottu, on aika rakentaa katto. Katto kootaan maassa ja nostetaan paikalleen kokonaisena. Katelevyt kuuluvat pakkaukseen, mutta voit tehdä huvimajaan myös huopakaton.

Huvimajan kaikki osat on otettu valmiiksi esille. Sormet syyhyävät päästä työn touhuun, joten vaatii itsekuria laskea osat ja tutustua kokoamisohjeisiin!

Ohjeet

01
3-osainen lattia 5 Vaihe

Lattianteko on melkein liian helppoa: se toimitetaan valmiina kolmessa osassa, ja useimmat lattialaudat on jo kiinnitetty toisiinsa. Puuttuvat kaksi lautaa ovat keskimmäisen osan uloimmat. Niiden avulla voit ruuvata lattian kaikki kolme osaa kiinni toisiinsa ylhäältä päin, jolloin säästyt koko lattian kuljettamiselta ympäriinsä yhtä aikaa.

Piirustuksista käy esille majan nurk-kien paikat suhteessa toisiinsa ja se, mi-hin lattian alle asennettavat kivet tai kengät asennetaan. Näin tukipisteiden paikat voidaan tarkistaa ennen kolmen lattian osan laittamista ja kokoamista.

TÄRKEÄÄ: Majan tulee olla hieman irti maasta, jotta lattia voi tuulettua altapäin.

1

Kokoamme majan betonikiville, jotka asennamme ohjeiden mukaisesti. Kivet tuetaan vaateriin. Kivien ja niiden tukien tulee kestää sekä majan että ihmisten paino. Kiven ja puun väliin kannattaa laittaa bitumihuopapalat.

2

Asennamme lattian kiville ja tarkistamme niiden suoruuden vielä vesi-vaa´alla. Keskimmäisen osan uloimmat laudat ovat irti, jolloin osat voidaan ruuvata kiinni toisiinsa. Ne voi väliaikaisesti kiinnittää lyhyillä uppokantanauloilla.

3

Kokoamme osat yhteen kuusio-kantaisilla puuruuveilla. Työ sujuu helposti räikällä. Esiporauksesta ei tarvitse huolehtia, koska se on jo tehty lattian keskiosaan. Aluslevy estää räikän pään pureutumisen puuhun.

4

Viimeiset laudat naulataan kiinni, kun lattian osat on koottu. Kaikki naulat ja ruuvit on sijoitettu omiin tarkoin merkittyihin pusseihin, joten erehtymisen mahdollisuutta ei oikeastaan ole.

5

Lattia on paikoillaan ja olemme saaneet sen sovitettua ympäristöönsä. Nyt on vain toivottava, että osat sopivat yhteen, mikä näyttääkin itse asiassa pitävän kutinsa.

02
Seinien kokoaminen 7 Vaihe

Ennen kuin kahdeksan seinää nostetaan paikoilleen, on ratkaistava oven ja avat-tavien ikkunoiden paikat. Molemmat niistä ovat valmiiksi erillisiä element-tejä, jotka kootaan vierellä olevien elementtien, lattian ja katon kanssa samalla tavalla kuin muutkin seinäele-mentit kolmen erilaisen kulmaraudan avulla. Yhtä niistä käytetään lattiaan, yhtä puolivälissä seinää ja yhtä ylim-pänä kattopalkkeja vasten.

Sijoitamme oven päätaloon päin. Tuuletusta silmällä pitäen avattavat ikkunat kannattaa sijoittaa ovea vastapäätä.

1

Ensimmäinen seinäelementti ote-taan esille ja sen yhteen reunaan ruuvataan helat. Helojen sijainnit selviä-vät majan kokoamisohjeista. Ne on sijoitet-tava tarkasti oikealle paikalle: ylimmät helat määräävät kattopalkkien paikat.

2

Ensimmäinen elementti nostetaan paikoilleen maahan painettujen vinotukien avulla. Sivun on parempi kal-listua aluksi hieman ulos- kuin sisäänpäin. Tuulella kannattaa pitää kiinni seinästä, kunnes ensimmäiset seinät on yhdistetty.

3

Seuraava sivu varustetaan heloilla, nostetaan ylös ja ruuvataan kiinni ensimmäiseen sivuun. Molempien elementtien on oltava tarkasti paikoillaan ennen yh-teen ruuvaamista. Ne kiinnitetään lattiaan vasta kun kaikki elementit on yhdistetty.

4

Seinä toisensa jälkeen nostetaan paikoilleen. Huvimaja nousee hitaasti, mutta varmasti. Seinät sijoitetaan niin tarkasti kuin mahdollista, mutta niitä ei kiinnitetä vielä lattiaan.

5

Majan takaseinän ikkunallista elementtiä käsitellään kuten kaikkia muitakin seinäelementtejä. Siitä puuttuvat ainoastaan ikkunankahvat, jotka asetetaan paikoilleen vasta kun ikkunat on maalattu.

6

Elementit suoristetaan varovasti, kun jokainen niistä on paikallaan. Kunkin elementin on sijoituttava yhtä pit-källe lattiaan. Tarkkuutta tarvitaan, sillä kat-torakenteen kannalta on tärkeää, että palkit sijoittuvat elementtien välisiin aukkoihin.

7

Viimeinkin voimme ruuvata seinän kiinni lattiaan. Elementit kiinnitetään alimmaiseksi sijoitetun helan liepeen läpi. Ohjeiden ansiosta oikea ruuvi löytyy jälleen helposti.

03
Lattia ja seinät kootaan kolmenlaisilla heloilla 3 Vaihe

Suorakulmaisella sivulla varustettu hela yhdistää kaksi sivua - ja kiinnittää sivun lattiaan.

Kolmisivuinen hela kokoaa yhteen kaksi sivua. Helan vaakasivu on tuki ja ja kiinnekohta kattopalkeille.

Yksinkertaisella kulmaraudalla koo-taan kaksi sivua yhteen. Keskireikää tarvitaan välilistojen asentamisessa.

04
Palkkien kiinnitys 5 Vaihe

Koko kattopalkkirakenne kootaan maassa ennen kuin se nostetaan seinien päälle ja sovitetaan seinäelementtien väliin. Kaikki osat on sahattu valmiiksi ja ne vain kootaan yhteen. Erikoisval-misteinen liitoshela, jossa on oma sivunsa jokaiselle palkille, helpottaa työtä huomattavasti.

Palkit kiinnitetään toisiinsa ohuilla laudoilla toisista päistään. Lautojen teh-tävänä on ohjata palkkeja asennusvai-heessa ja kannatella sitten kattolevyjen reunoja, sillä palkit kiinnitetään myö-hemmin seinään ylimmäisillä heloilla. Kun palkkirakenne on nostettu paikoil-leen ja ruuvattu kiinni, jokaiseen aukkoon asetetaan vielä poikkirima.

1

Katon kahdeksan palkkia ruuva-taan kiinni keskellä olevaan suureen liitoshelaan. Työ käy helpoiten kaksin. Lisäksi on hyvä varata valmiiksi pari pukkia palkkien kannattelemi-seksi työn aikana.

2

Näyttää heiveröiseltä, mutta itse asiassa kaikkien ruuvien kiinnittämisen jälkeen liitoshela kykenee kannattelemaan kaikkia irtopalkkeja aivan yksinään.

3

Räystästä ja palkkeja on pidettävä tarkasti paikoillaan, kun niitä ruuva-taan toisiinsa kiinni. Palkkien liittämisen jäl-keen koko rakenne on hyvin vakaa ja kaksi henkilöä nostaa sen helposti paikoilleen.

4

Rakenne suoristetaan paikoilleen ennen kuin se ruuvataan ylimpiin seinien välissä oleviin heloihin. Mittasimme ja suoristimme räystään ja seinän välisen etäisyyden monesti ennen kiinnitystä.

5

Kattolevyjen tueksi ruuvataan vielä poikkirima palkkien välisiin aukkoihin. Kun osat on sahattu huolelli-sesti oikeaan kulmaan, kiinnitys onnistuu helposti pienillä kulmaraudoilla.

05
Katon laittaminen 5 Vaihe

Katonlaitto ja kiinniruuvaus on periaat-teessa hyvin helppoa. Levyt on leikattu mittaan ja taivutettu sopimaan palkeis-sa olevien vaneriliuskojen väleihin. Levyjen liitokset lukitaan ylöspäin kaar-tuvien reunojen päälle painettavilla kis-koilla. Jälleen on työskenneltävä tarkasti.

Ainoa ongelma on oikeastaan päästä työhön kunnolla käsiksi. Matka katolta maahan on pitkä samoin kuin räystään ja katon keskikohdan välinen etäisyys.

Olisi hyvä, jos pystyisit lainaamaan tai ostamaan rakennustelineet, joilta käsin voit työskennellä. Kannattaa jopa harkita useampien telineiden hankki-mista, jolloin aikaa ei kulu telineiden siirtoon ja niiltä alas kipuamiseen.

1

Aloitimme kiinnittämällä yhden alimmaisista levyistä. Noudatimme ohjeita tarkasti ja hyödynsimme palkkien yläreunojen vaneriliuskoja. Sovitimme levyjä myös räystäiden mukaan, jotta kaikki istuisi paikallaan mahdollisimman tarkasti.

2

Ylempi levy työnnetään kiinni alempaan levyyn siten, että ne tarttuvat toisiinsa. Sekin ruuvataan paikoil-leen, jonka jälkeen liitokset painetaan vielä yhteen listalla tukien, jotta emme taita levyjä.

3

Jatkamme työskentelyä lähes koko huvimajan ympäri. Viimeinen aukko suljetaan vasta sitten, kun kattolevyjen välit on peitetty levyn reunan yli painettavilla metalliprofiileilla ja sorvattu hyrrämäinen huippu on saatu nostettua keskelle kattoa.

4

Levyjen välit sulkevat profiilit työnnetään paikoilleen alhaalta päin. Jos työ on tehty tarkasti, profiilien asentaminen sujuu hyvin. Hivenen saippuaa voi auttaa hankalissa paikoissa. Suojaa listaa puupalalla, jos joudut lyömään listan päätä.

5

Profiilit ovat liian pitkät, joten ne taitetaan alareunasta ja leikataan sopiviksi. Ohjeista näkyy, kuinka pitkällä levysaksien leikkauksen tulee sijaita.
VINKKI: Taivutus onnistuu paremmin, jos puristat profiileja ensin pihdeillä yhteen.

06
Seinät suljetaan 9 Vaihe

Sivujen välisten aukkojen kulmat ovat vinot, mutta niihin suunnitellut listat - yksi ulkopuolelle ja yksi sisäpuolelle - on helppo kiinnittää paikoilleen. Ulkopuoli-nen lista kiinnitetään sivujen liitoshelo-jen läpi, jonka jälkeen sisäpuolen lista on helppoa kiinnittää ulkolistaan.

Piristääksemme majan ilmettä ostimme sisäseiniin urilla varustettuja MDF-levyjä. Ruotsalaislevy on nimeltään Panelskivan, mutta voit käyttää myös uritettuja vanerilevyjä paneeliseinä-vaikutelman luomiseksi.

1

Ulkopuolen lista sopii kattopalkin ympärille. Se ruuvataan helaan kiinni sisäpuolelta.

2

Sisäpuolen lista kiinnitetään ulkopuolen peitelistaan. Seinien välinen rako on tiiviisti kiinni.

3

Uloimmat peitelistat sivujen välille kiinnitetään kolmen liitoshelan kautta. Työ onnistuu parhaiten kahdestaan, jolloin toinen voi pitää listaa majan ulkopuolella toisen kiinnittäessä ruuveja sisäpuolelta.

4

Sisälistan kiinnittäminen on tämän jälkeen helppoa: se vain ruuvataan kiinni ulkopuolen listaan. Molemmat listat asettuvat tiiviisti paikoilleen koko matkalta, jolloin liitos on yhtä tiivis niin ulkoa kuin sisältäkin.

5

Ikkunoiden alle tulevat täytelevyt leikataan oikeaan mittaan. Työ sujuu helpoiten ohjauskiskolla varustetulla upotussahalla, mutta ohuet levyt saa leikat-tua tarkasti myös tavallisemmilla koneilla.

6

Levyt kiinnitetään helpoiten asennusliimalla - paitsi, jos säästelet liimaa, jolloin levyt saattavat tippua alas. Käytimme seitsemään sivuun vähän alle viisi patruunaa liimaa.

7

Kapeat MDF-levyt eivät peitä koko leveyttä, mutta ne on helppo koota yhteen ja profiilit peittävät liitokset. Tavoitteena on, että seinä muistuttaisi ponttilaudoista valmistettua paneeliseinää.

8

Levyjen liittäminen runkoon ei tuota vaikeuksia ohuiden MDF-levyjen kanssa, mutta jos saat käsiisi vain paksum-pia levyjä, sinun on yritettävä luoda liitok-sesta siisti muulla tavoin, esimerkiksi vinon viisteen avulla.

9

Uudet levyt ovat vielä maalamatto-mia ja odottavat pohjustusta ja lopul-lista maalaamista. Kaikki osat oli valmiiksi käsitelty pohjustusöljyllä. Lattian öljyäm-me vielä kertaalleen, koska maali kuluisi siitä pois aivan liian nopeasti.

07
Piste iin päälle 2 Vaihe

Niinpä työ on valmis - tai ainakin mel-kein. On sunnuntai-iltapäivä, aurinko paistaa edelleen ja ehdimme työstää vie-lä yhden pienen yksityiskohdan: laitta-maan sorvattu hyrrämäinen pikkutorni majan katolle ja asentamaan vastaava-lainen hyrrä keskelle sisäkattoa: kysees-sähän on huvimaja eli skandinaaviversio itämaisesta klassisesta paviljongista.

Huijaamme tässä hieman, koska emme halua odottaa seinien sulkemisen ja viimeisen kattolevyn laittamisen kanssa. Ulkopuolisen hyrrän maalaa-minen on huomattavasti helpompaa ennen sen paikoilleen asentamista, joten olimme tehneet sen jo etukäteen.

1

Ulkopuolinen hyrrä maalataan valkoiseksi pohjustaen se kertaalleen ja maalaten kahteen kertaan. Sivelimme pin-taan ensin oksalakkaa. Oksanreiät tulisivat pian näkyviin valkoisen maalin läpi, ja katolla maalatessa maalia voisi tippua katolle.

2

Sisäpuolelle kiinnitetään toinen hyrrä. Hyrrät yhdistetään pitkällä kier-retangolla ja suljetaan mutterilla. Leikkasim-me tangon lyhyemmäksi, mutta jätimme si-tä pienen pätkän esille lampun ripustamisek-si. Sitten suljimme katon viimeisellä levyllä.

Materiaalit

  • Koottava huvimaja (malli: Lisa 8,2 m², valm. Grästorpstugan, Ruotsi)
  • 9 pilariperustusta (tarvit-simme vain kiviä, joihinkin kohtiin pylväskenkiä yms.)
  • Maalia
  • Sisäverhoilumateriaalit

Tässä esitellystä huvimajasta saa lisätietoja osoitteesta: www.grastorpstugan.se Kotimaisia huvimajavalmis-tajia on useita, kts. esim: www.pavillon.fi, www.porinpuupojat.fi, www.ph-valmistus.com

Vie aikaa

Viikonloppu, jos työ tehdään kahden henkilön voimin.

Hinta

Koottavien huvimajojen hinnat alkavat n. 2000 €:sta. Tämän ruotsalaisvalmis-teisen majan hinnaksi tuli noin 3300 €.

Vaikeusaste

Aiemmasta kokemuksesta vastaavista projekteista on toki hyötyä. Mutta useimmat selviävät tästä, vaikka työn mittasuhteet ovat suuret.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

Majan ankkurointi maahan

Tavallisesti huvimaja pysyy hyvin pystyssä omalla painollaan. Mutta jos sijoitat majan kovin tuuliselle paikalle, maja kannattaa ankku-roida maahan. Tämä maja rakennetaan jo olemassa olevalle, vanhalle betoniperustalle. Kun olemme laittaneet lattian tukeville beto-nikiville, voimme ankkuroida sen ruuvaamalla vahvat kulmaraudat betoniin ja kehyksiin ennen kuin suljemme lattian kahdella irtonai-sella laudalla. Majan voi rakentaa myös suoraan maapohjalle. Esitte-lemme kolme vaihtoehtoa, jotka ovat kaikki nopeita toteuttaa.

Pylväskengän kolme tankoa lyödään maahan jokai-nen omassa kulmassa. Ank-kuroinnista tulee kestävä.

Tolppakenkä on halvempi, mutta ei kiinnity läheskään yhtä hyvin. Lattia voidaan kiinnittää kengän tolppaan.

Valmiilla betonianturilla varustettu pilarikenkä kaivetaan maahan. Tästä vaiheesta selviää nopeasti.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Huvimaja