Valitse oikeat kattopalkit

Kattopalkkien on ehdottomasti oltava mitoiltaan sopivia, olipa kyseessä sitten autokatos, uusi puuvaja tai katettu terassi. Annamme nyt yleisiä ohjeita siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta voit valita oikean kokoisen kattopalkin.

Saatavilla on runsaasti lomakkeita ja taulukoita, joista näet, millaista kuormaa mitoiltaan erilaiset palkit kestävät. Valitettavasti monet niistä usein hämmentävät rakentajaa enemmän kuin opastavat.

Muutamiin erittäin tärkeisiin seikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun lasketaan, kuinka vahvoja palkkeja katossa pitää olla. Kun tiedät, miltä rakennus näyttää ja minkätyyppinen katto siihen asennetaan, voit etsiä oikean kokoisen palkin selkeiden oppaidemme avulla.

Klikkaa otsikoita päästäksesi suoraan oikeaan osioon.

Viisi keskeistä ominaisuutta

Seuraavalla sivulla on taulukoita, jois- ta kattopalkkien mitat selviävät viiden tärkeän ominaisuuden perusteella: Jänneväli, katon kaltevuus, katon omapaino, lumikuorma ja materiaalin laatu. Kattopalkeissa käytetään mittoja, joissa korkeus on vähintään kaksi kertaa leveyttä suurempi.

Siten materiaalin lujuus hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Täältä voit lukea lisää viidestä ominaisuudesta, jotka määrittävät, millaisia palkkeja kattoon täytyy hankkia.

1. Jänneväli

73 x 223 millin mitallistettu C24-palkki riittää jopa 5,1 metrin jänneväliin, kun katon kaltevuus on yli 30 astetta. Sinä päätät, kuinka pitkä katon jänneväli on, mutta se määrittää, millaisia mittoja ja siten lujuutta kattopalkilta vaaditaan. Jänneväli, mitat ja kuormitus liittyvät suoraan toisiinsa.

2. Kattokulma

Seuraavan sivulla on erikseen taulukot katoille, joiden kattokulma on 0–30 astetta, sekä katoille, joiden kattokulma on 30–45 astetta. Loiva katto vaatii tietysti vankemman rakenteen, jolloin jänneväli on lyhyempi ja kattopalkit ovat vankemmat kuin jyrkässä katossa.

3. Omapaino

Katon paino auttaa määrittämään, millaiset kattopalkit riittävät. Seuraavan sivun taulukot koskevat kattoja, joissa on 60 sentin palkkijako ja 1,0 kN/m2:n omapaino, mikä tarkoittaa lumiesteillä varustettua tiilikattoa. Niinpä voit huoletta soveltaa taulukkoa, johon on kerätty kaikki kevyehköt kattoverhoukset.

4. Lumikuorma

Paikkakunta vaikuttaa myös kattopalkkien vaatimuksiin. Lumen määrässä on eri puolilla maata suuria eroja, joten palkit on mitoitettava odotettavissa olevien lumikuormien mukaan. Esimerkiksi Lapin odotettavissa oleva suurin lumikuorma on paljon suurempi kuin Etelä-Suomessa.

5. Materiaalin laatu

Rakennuspuutavaran laadut ovat C14, C18, C24 ja C30. C14-palkkeja käytetään tyypillisesti muottien ja rakennustelineiden valmistukseen, kun taas C18- ja C24-palkkeja käytetään rakennusten runkoihin ja C30-palkkeja kattotuolien valmistukseen. Seuraavan sivun taulukoissa on esitetty mitat sekä C18- että C24-kattopalkeille.

Näin valitset oikeat palkit

Ota lähtökohdaksi katon kaltevuus – alle vai yli 30 astetta.Valitse sovellettava taulukko sen mukaan. Riittävää lujuutta selvittäessä on myös tiedettävä, millainen lumikuorma on otettava huomioon. Saat vastauksen paikallisilta rakennusviranomaisilta.

Esimerkki taulukon käytöstä

Jos jänneväli ei ole erityisen pitkä, valitse taulukosta materiaa- lin lujuusluokka C18 tai C24. Siirry sitten sarakkeessa alaspäin, kunnes löydät rakennettavan katon jännevälin. Kun löydät sen, näet vasemmalta, mitä palkkien on oltava mitoiltaan – jos jänneväli ei ole liian pitkä. Muista, että taulukon tiedot ovat vähimmäisarvoja.

Jos oman katon jänneväli on niin suuri, ettei sitä ole taulukos- sa, harkitse joko jänneväliä uudelleen tai sitten kattotuoliraken- netta jännevälin pidentämiseksi. On tietenkin myös muistettava, ettei pelkkä katon kantavuus yksin riitä. Rakennuksen on myös kannateltava koko kattoa. Siksi myös muut rakenteet on tehtävä tukevasti ja oikein.

Esimerkiksi kun painoa siirretään katolta koolauksiin ja pylväisiin, katon kuorma siirtyy edelleen suoraan perustukseen. Muista myös ikkunoiden ja ovien vaikutus. Seinärakenteen jäykistämiseen tuulta vastaan käytetään peltiä, alapaneelia tai vinotukia, jotka ovat puuta tai terästä.

Tuuli voi nostaa kattoja erityisesti silloin, kun rakenne on kevyt ja peltiä käytetään kevyenä kattomateriaalina – ja jos tuuli pääsee katon alle esimerkiksi autokatoksessa. Siksi on järkevää käyttää piikkilevyjä. Saatavana on haarukkalevyjä, jotka sopivat kattopalkkien kiinnittämiseen tukipalkkiin. Muista myös ankku- roida pohjapalkki perustukseen.

Rakennat eristetyn noin 4 x 4 metrin rakennuksen, jonka jänneväli on 4 metriä. Käytä vasenta taulukkoa, kun katon kaltevuus on alle 30 astetta. Jos lumikuormaksi on ilmoitettu 3 kN/m2 kohteessa, jonne rakennetaan, ja käytössä on tavallinen puutavara (C18), niin 4 metrin jännevälillä palkkien on oltava mitoiltaan 73 x 223 milliä.

Kevyet kattotyypit

Kevyt katto = enintään 25 kg/m2.

Tähän kategoriaan kuuluu useita kattotyyppejä. Huomaa, että tavarantoimittajilla voi olla ruoteitten etäisyyttä tai katon kaltevuutta koskevia erityisvaatimuksia, joita on aina noudatettava.

Trapetsiprofiili

Kuitusementti

Kattohuopa

Raskaat kattotyypit

Raskas katto = enintään 55 kg/m2.

Useimpien raskaiden kattojen kattokaltevuuden on oltava yli 15 ̊. Aluskate on yleensä vaatimus tähän kategoriaan kuuluville kattotyypeille.

Liuske

Kattotiili

Betonitiili

Käytä kattotuolia, jos palkki ei riitä katon jänneväliin

Kattotuoleja ei välttämättä tarvitse valmistaa tehtaalla, vaikka se onkin tavallisinta. Ne voidaan tehdä myös rakennustyömaalla. Kattotuoleja käytettäessä korkeutta hyödyntävä rakenne on erittäin jäykkä.

Esimerkiksi 6 x 6 metrin autotallissa massiivipuusta valmistet- tu yksilappeinen katto edellyttäisi valtavan suuria palkkeja, jos niitä ei voi tukea keskeltä. Keskelle autotallia on usein hankala pystyttää rivi tukipylväitä, vaikka se olisi leveydeltään tarkoitettu kahdelle autolle.

Silloin useimmat mieluummin asentavat avuksi vahvan liima- puupalkin, joka puolittaa palkkien kuorman. Muista kuitenkin, että liimapuupalkeilla on oltava vankka tuki molemmissa päissä, eli pylvään on siirrettävä huomattavasti painoa suoraan perus- tukseen. Joissakin tapauksissa autotallissa voi olla kaksi sisääna- joaukkoa, jotta niiden väliin voidaan asentaa kantava palkki.

Useimmiten harjakatto ja kattotuolit ovat hyvä ja silmää miel- lyttävä ratkaisu. Nykyiset kattotuolimallit ovat tavallinen harjaristikko, käyttöullakollinen ristikko ja vapaasti kantava pulpettiristikko. Ullakkoristikoissa on noin 10 metrin jänneväli ja harjaristikoissa noin 12 metrin jänneväli, kun taas vapaasti kantavat pulpettiristi- kot eivät kanna palkkien lujuutta enempää.

Mitä voidaan tehdä, jos jänneväli on suuri?

Palkkien suurin sallittu jänneväli on enintään 5 metriä –suurin piirtein – riippuen muun muassa paikkakunnan lumikuormituksesta. C24 kestää noin 10 prosenttia pidemmän jännevälin kuin C18, eli ei paljon enemmän. Liimapuupalkit sallivat massiivipuuta pidemmän jännevälin, mutta mitat paisuvat erittäin suuriksi.

Voit myös laskea, mitä voit saavuttaa pienentämällä kattopalkkien välisen jaon (C) 60 sentin vakioetäisyyttä pienemmäksi. Silloin ylätukipalkit tarvitsevat vahvistusta, koska paino ei kohdistu suoraan koolauksiin, jotka yleensä ovat noin 60 sentin päässä toisistaan. Jos jänneväli on pitkä, kannattaa harkita tukipalkkia keskelle kattoa tai kattotuolien käyttöä.

Lujuus ja jäykkyys

Insinööri laskee rakenteet ensin lujuuden ja sen jälkeen jäykkyyden perusteella. Jäykkyys kuvaa kuormitetun palkin hyväksyttävää taipumaa. Mitoitus määräytyy useimmiten jäykkyyden mukaan, koska kantokyky saavutetaan jo ennen kuin

Rakennuksessa (autotalli) on edessä kannatinpylväät ja takana vinotuettu seinä. (L) on ylätukien välinen jänneväli. (C) on palkkiväli, joka on yleensä 60 senttiä.

Palkin on oltava oikein päin

Palkin pitää olla syrjällään. Siinäpä se lyhyesti. Palkkia ei voi kääntää lappelleen esimerkiksi tilan säästämi- seksi, sillä sen lujuus riippuu suurelta osin siitä, että se on käännetty oikeinpäin eli syrjälleen.

Kun palkki on pystyasennossa, sen lujuus hyödynnetään kokonaan. Jos mitat ovat esimerkiksi 48 x 98 milliä, niin lujuus ei ole syrjällään vain kaksi kertaa suurempi vaan neljä kertaa suurempi kuin lappeellaan. Vaihtoehtoja on siis vain yksi: nosta palkki syrjälleen.

SYRJÄLLÄÄN

Palkin koko lujuus hyö- dynnetään, ja se pystyy kantamaan kattoa.

LAPPEELLAAN

Tässä asennossa menetetään suurin osa palkin lujuudesta. Nyt se ei pysty kantamaan kattoa vaan se taipuu.

    Muut lukevat juuri nyt …