Harrastetilalla ja varastolla

Tässä tallissa on tilaa niin mökkiveneelle, polkupyörille kuin työkaluillekin. Kaikki on koottu saman katon alle rakennukseen, jonka nikkarointiin annamme perusteelliset ohjeet. Aloitamme perustasta: kannatinpalkkien teosta ja kantavien tolppien oikeasta sijoittamisesta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päviää
Hinta
500 euroa

Johdanto

Perhe unelmoi suuresta tallista, jossa olisi yhden ja saman katon alla tilaa niin polkupyörille, puutar-hatyökaluille kuin harrastuksillekin.

Suunnitelmissa on rakentaa talli kanta-vien tolppien kannattelemasta puuran-korakenteesta. Rakennus kootaan 2 x 2 m:n moduuleista. Talliin tarvitaan kuusi moduulia, kolme kullekin seinälle, jol-loin rakennuksen kooksi tulee 6 m x 4 m.

Tallin päässä on tilaa esimerkiksi piha-työkaluille tai polkupyörille. Talliin haluttiin kulku myös takaoven kautta, jotta sisälle ei tarvitse tulla mahdolli-sesti tallissa seisovan mökkiveneen ohi. Varasto ja harrastetila ovat yhtä suuret, kooltaan 2 x 4 m ja koostuvat kumpikin kahdesta moduulista. Pitkänomaisissa tiloissa on paljon hylly- ja ripustustilaa.

Koko rakennus on kooltaan 44 m2.

3-osainen sarja

Osa 1. perustus
Tehdään tallin perustus: otetaan mitat, kaivetaan betoniankkurit maahan, asennetaan kannatinpalkit ja pystytetään runkotolpat.

Osa 2. huopakatto
Tallin katto tehdään helposti työstettävistä vanerilevyistä ja palahuovasta. Lisäksi saat ohjeet kattotuolien valmistamiseen.

Osa 3. verhoilu
Nyt on seinien vuoro. Seinät verhoillaan lehtikuusella yksi-kahteen -tyylillä. Lopuksi asennetaan ovet ja ikkunat.

Ohjeet

01
Ankkurit ja palkit 4 Vaihe

Pienet mökit, vajat ja tallit eivät vaadi valettua betonilaattaa. Ne voi pystyttää betoniankkureihin kiinnitettyjen pilarikenkien varaan. Vaja nousee nopeammin pystyyn ja valulta välttyy. Varmista kuitenkin, että rakenne on vakaa.

Tallissa on yleensä lattia, jotta se olisi tiivis ja pysyisi lämpimänä. Tämän tallin rakenne on paljon yksinkertaisempi muistuttaen enemmänkin ovilla varustet-tua vajaa. Tämän tyyppiselle tallille löytyy varmasti käyttöä monella pihalla.

Betoniankkurit (tai maa-ankkurit) on sijoitettu jokaisen kantavan palkin alle koko rakennuksen ympäri. Kannatinpalkit asetetaan ankkureihin kiinnitettyihin pilariken-kiin. Tarkasta, että palkit ovat varmasti suorassa kulmassa ennen kuin kiinnität ne.

Kun perustusta lähdetään tekemään, mitat on otettava tarkasti. Ensin merki-tään tallin pitkä seinä laittamalla kaksi keppiä kulmien paikalle ja virittämällä niiden välille naru. Tarkasta, että naru on täysin vaaterissa.

Tämän jälkeen sahataan pitkän sivun kannatinpalkit mittaansa ja merkitään niihin tolppien ja tukipuiden paikat. Näihin samoihin kohtiin tulevat myös betoniankkurit. Aseta kannatinpalkki maahan narun viereen ja merkitse kepein betoniankkureiden paikat. Tee merkinnät päätypalkkeihin suuren suo-rakulman avulla. Tee lopuksi merkinnät pitkänsivun kannatinpalkkiin.

1

Viritä kulmakeppien välille naru ja tee merkinnät pitkän sivun kannatin-palkkiin. Aseta kaksi kannatinpalkkia (B) vierekkäin ja merkitse tolppien (C) ja tuki-puiden paikat. Aseta kannatinpalkki narun viereen ja merkitse ankkuripaikat kepeillä.

2

Kannatinpalkki nostetaan pilarikenkiin ja kiinnitetään 8 x 80 mm:n kuusiokantaruuveilla pilarikenkien alemmasta reiästä. Muista esiporata 6 mm:n poralla, jotta puu ei halkeaisi.

3

Kolme poikkipalkkia sahataan mittaan. Niiden on sovittava tarkoin suorassa kulmassa pitkien sivujen väliin. Palkkien suorakulmaisuuden voi varmistaa isolla suorakulmaimella.

4

Kun päätypalkki on saatu suoraan kulmaan, viritä naru toista pitkää sivua varten. Tarkista, että se on suorassa kulmassa päätyyn nähden ja aseta kannatinpalkki maahan. Merkitse jokaisen ankkurin paikka kepillä.

02
Tolpat ja tukipuut 6 Vaihe

Tolpat ja yläsidepuut voidaan nostaa pai-koilleen kannatinpalkkien asennuksen jälkeen. Tolpat sijoitetaan 200 cm:n vä-lein ja niiden väliin asetetaan pystytuki-puut. Tolpat sijoitetaan kannatinpalkkei-hin tehtyjen merkintöjen kohdalle.

Tolpat tuetaan huolellisesti vinotuin. Tolpat kiinnitetään ruuvipuristimilla, kunnes ne on saatu tarkalleen pysty-suoraan, minkä jälkeen tolpat voidaan kiinnittää ruuvein heloihin. Vinotuet voi jättää paikoillaan kunnes yläside-puut on asennettu.

Kannatinpalkkeihin tehdyt merkin-nät siirretään yläsidepuihin, sillä näin tolpat on helpompi sijoittaa oikein.

1

Tolppien (C) paikat merkitään yläsidepuihin (D) asettamalla yläsidepuu kannatinpalkin (B) päälle merkitsemistä varten. Näin tolppien paikat tulevat varmasti oikeille kohdille.

2

Nurkkatolppa on rakenteellisesti tärkeä, koska siihen tukeutuvat sekä tallin pitkä sivu että pääty. Siksi se on saatava tarkasti pystysuoraan joka suuntaan. Tue tolppaa ristiin laitetuilla vinotuilla. Kiinnitä vinotuet kannatinpalkkiin.

3

Tolpat asetetaan kannatinpalkkiin merkittyihin kohtiin ja kiinnitetään molemmin puolin kulmaraudoilla. Ensin sivujen päätytolpat ja sitten keskimmäiset tolpat. Loput tukitolpat kiinnitetään vasta sitten, kun yläsidepuu on paikallaan.

4

Yläsidepuu (D) nostetaan paikoil-leen. Se tuetaan väliaikaisesti vinoon kiinnitetyillä ruuveilla, kunnes loput tolpat ja tukipuut on saatu asennettua.

5

Tolpat kiinnitetään molemmilta puolilta yläsidepuuhun kulmaraudoin. Nyt rakenne on niin vakaa, että loput tolpat ja tukipuut voidaan kiinnittää heloin ja ruuvein.

6

Toisen sivun kantava rakenne on pian valmis. Ankkurit (A) ovat tukevasti maassa ja kannattelevat kannatinpalkkeja (B). Palkkien päällä seisovat tolpat (C), jotka kannattelevat yläsidepuuta (D). Nyt voimme työstää päädyt ja toisen pitkän sivun. Vinotuet vakauttavat rakennetta rakentamisen ajan.

Materiaalit

• 25 ankkuria ja pilarikenkää (A)
• 45 x 95 mm:n rakennuspuutavaraa (T24) kannatinpalkkeja varten (B)
• 100 x 100 mm:n sahatavaraa tolppiin (C) ja yläsidepuuhun (D)
• 45 x 45 mm:n rimoja vinojäykisteisiin

Lisäksi:
• 8 x 80 mm:n kuumasinkittyjä
kuusiokantaruuveja
• 5 x 90 mm:n kuumasinkittyjä ruuveja
• Kulmaheloja/helaruuveja
• Puuöljyä

Erikoistyökalut

• Pitkä vesivaaka, iso suorakulma

Vie aikaa

Pari päivää perustuksiin (+ kaivuuseen tarvittava aika)

Hinta

Noin 500 € puutavaraan ja heloihin.

Vaikeusaste

Ankkureiden ja pilarikenkien varainen perustus on helppo tehdä, jos kaivettava maa ei ole liian kovaa. Ankkureita varten voi myös kaivaa kuo-pat ja täyttää ne betonilla. Ota mitat huolellisesti.

Piirustus

Talllin pohjapiirros

Vasemmalla tilava talli suurine ovineen. Talliin pääsee kahta kautta. Keskellä on vaja, jonne on kulku sivuseinän ovesta. Eristetty harrastetila sijaitsee tallin päädyssä. Tila on varustettu päätyikkunoilla ja ovella. Rakennus on koottu 2 x 2 metrin moduuleista. Runkotolpat on sijoitettu kahden metrin etäisyyksin. Niiden välille on laitettu tukitolppia. Talli on kooltaan 6 x 4 metriä. Sekä varasto että harrastetila ovat mitoiltaan 2 x 4 metriä.

Näin varmistat rakenteen vakauden

Koska rakennuksen perustus lepää ankkureilla valetun laatan sijaan, rakenteiden vakaus on lisävarmistettava muilla keinoin. Käytämme tähän teräsnauhoja, vinotukia ja jäykistäviä vaneri-levyjä. Näistä keinoista ei kannata tinkiä missään vaiheessa.

Kattotuolien päälle kiinnitetään vanerilevyt (1). Ne säilyt-tävät kattotuolien väliset etäisyydet ja ne vakauttavat tallin rakennetta. Tallin suuria päätyovia kannattelevia kulma-tolppia vakautetaan vinojäykisteillä (2). Tallin katon alle asennetaan vaakasuoraan jäykistävä teräksinen ristituki (3). Se vakauttaa kantavia osia ja vahvistaa tallinovia kannattelevia tolppia. Lopuksi sekä varaston että harrastetilan seinät verhoillaan vanerilevyillä (4), joiden turvin seinät säilyttävät muotonsa ja pysyvät suorakulmaisina.

Video

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Autotalli