Kätevä autotalli valmiista osista

Voit rakentaa itse upean autotallin tai kahden auton tallin vain kolmessa työpäivässä. Tilaa autotalli valmina osina.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
8.000 euroa

Johdanto

Voit rakentaa itsellesi edullisen autotallin tai kahden auton tallin vain kolmessa päivässä. Sinun ei tarvitse pelätä, että sahaat väärin tai ostat liikaa materiaaleja, sillä autotalli toimitetaan tontillesi valmiina osina.

Halpa autotalli valmiista osista

Idea on nerokas. Tilaa sopivan kokoinen autotalli, ja saat kaikki osat valmiiksi sahattuina. Sinun tarvitsee vain koota osat yhteen.

Halpa autotalli

Fiksut, valmiiksi sahatut autotallinosat tulevat norjalaiselta Igland Garasjen -yhtiöltä. Autotallien hinnat alkavat noin 8000 eurosta, ja hintaan sisältyvät niin ovet kuin ikkunatkin.

Säästyt samalla materiaalien laskemiselta ja hankkimiselta.

Kahden auton talli

Voit rakentaa autotallin itse yhden työkaverin kanssa. Sen lisäksi tarvitset naulaimen. Autotallin rakentamiseen tarvitaan paljon nauloja, ja naulaaminen sujuu nopeammin naulaimella kuin käsin.

Muista ostaa sen kokoisia nauloja kuin rakennusohjeissa sanotaan. Voit vuokrata naulaimen konevuokraamosta. Harjoittele naulaimen käyttöä laudanpätkään, ennen kuin aloitat rakentamisen.

Voit toki laskea materiaalien menekin myös itse ja rakentaa autotallin perinteiseen tapaan. Se vie kuitenkin aikaa, eikä rakentaminen tule välttämättä yhtään halvemmaksi. Jote miksi nähdä vaivaa?

HUOM: Autotalleja valmistava yritys on vaihtanut nimensä artikkelin kirjoittamisen jälkeen. Firman nimi on nyt Igland Garasjen. Lue lisää osoitteessa www.garasjer.no. Yhtiö toimittaa autotalleja koko Pohjolaan.

  1. päivä
  1. päivä
  1. päivä

Ohjeet

01
Runko 11 Vaihe

Ennen kuin autotallin voi pystyttää, on valettava sokkeli. Sen voi valaa joko runko- tai levyperustaisena oman maun mukaan. Esimerkin talliin valetaan betonilattia - tämä ei ole välttämätöntä, mutta tuloksena on hieno kuiva talli.

Perustan pitää tietysti olla täysin vaa-terissa ja suorakulmainen. Tarkista tämä vesivaa’alla ja ottamalla ristimitat. Muista sovittaa perusta rakennettavan tallin mukaan, ja niin, että seinäpinta ulottuu 10 mm sokkelin yli.

1

Aseta bitumikaistale sokkelin päälle. Bitumihuopa estää kosteuden nousun puurakenteisiin.

2

Naulaa bitumihuopa kiinni, jotta se ei siirry paikaltaan tallin runkoa rakennettaessa. Laita kaistaleiden saumat yhteen ilman, että ne menevät päällekkäin, jotta huopapintaan ei synny korkeuseroja.

3

Aseta ensimmäisen seinäelemen-tin osat alustalle. Kaikki seinät saapuvat eri kokoisina elementteinä. Kokoa elementit yksi kerrallaan valmistajan neuvo-massa järjestyksessä.

4

Pystytä ensimmäiset kaksi elementtiä yhteen kulmaan, jotta ne tukevat toinen toisiaan. Elementit kootaan kulmissa nauloilla, jotka lyödään kulmatolppien sisään.

5

Kokoa kaksi kulmatolppaa maassa. Jokainen tolppa koostuu kahdesta yhteen naulattavasta laudasta. Tällaiset tolpat eivät väänny yhtä paljon kuin tavalliset neliskulmaiset tolpat.

6

Kulmatolppa on paikallaan. Kiristä tolppaan tukeutuvat elementit puristimilla tai liinalla ennen kuin ruuvaat osat yhteen.

7

Käännä seinäelementit oikein. Jokaisen elementin pohjassa pitää olla painekyllästetty lankku (A), jotta vältytään laho- ja sienivaurioilta. Varmista, että seinä-elementti on oikein päin, kun pystytät sen.

8

Asenna kaksi etuosaelementtiä (C). Ne sijoittuvat tallinoven molem-mille sivuille osittain rakennuksen vakaut-tamiseksi ja osin kannattelemaan oven päällä olevaa palkkia.

9

Aseta lopuksi oviaukon päälle tuleva palkki (D). Oven molemmilla puolilla on etuosaelementti, johon yläpalkki tukeutuu. Riittää, kun elementti naulataan kiinni, sillä se ei kannattele mi-tään tiettyä osaa, vain jäykistää poikittain.

10

Tarkista mitoitus seinä-pinnasta. Kuten sanottua, seinien pitää yltää 10 mm sokkelin yli joka sivulla. Suorista seinät niin, että mitoitus on oikein, ennen kuin kiiinnität ne sokkeliin.

11

Kiinnitä seinät sokkeliin erityisillä sokkeliankkureilla, jotka tulevat tallipaketin mukana. Ankkurit ovat käteviä, sillä ne vain isketään kiinni Leca-harkkoihin.

02
Ulkoverhoilu 8 Vaihe

Kun runko on pystytetty ja lounas nau-tittu, voidaan rakennuksen sivut kattaa. Ensin asennetaan tuulensuoja ja tuule-tusrimat, sen jälkeen ulkoverhoilulau-dat. Näin rakennetta vankistetaan, jotta se kestää seuraavana päivänä asennettavan katon painon.

Kiinnitä tuulensuoja hakasnaulai-mella. Tuuletusrimat ja ulkoverhoilu-laudat kiinnitetään naulaimella.

1

Kiinnitä tuulensuoja. Tuulensuoja toimitetaan isossa rullassa, ja se yltää yläjuoksulta sokkelille asti. Kiinnitä se ensin yläreunasta koko matkalta ja asenna lopuksi tuuletusrimat tuulensuojan päälle.

2

Kiinnitä tuuletusrimat (J) tuulensuojan päälle. Kiinnitä lista elementtien jokaisen tolpan (B) päälle. Listat takaavat puuverhoilun taustan tuuletuksen, jotta laudat eivät lahoa.

3

Sahaa vinojäykisteisiin uria pyörösahalla. T-muotoisten rautojen pitää sopia uriin, jotta ne asettuvat samaan tasoon tolppien kanssa.

4

Naulaa T-vinojäykisteet kulmiin kiinni. Jäykisteet voi korvata myös perinteisellä jäykistinnauhalla, jos ei halua naulata tolppiin.

5

Leikkaa tuulensuojaan aukot ikkunoiden ja ovien kohdalle. Tämä on helppo tehdä katkoteräveitsellä. Jätä tuulensuojaa kuitenkin tarpeeksi, jotta sillä saadaan peitettyä seinän ja ikkuna-/ ovikarmin väliset raot.

6

Kiinnitä ensimmäinen verhoilu-lauta (E). Aseta alin lauta 20 mm sok-kelin yläreunasta. Kun lauta on paikallaan, merkitse joka 3. laudan yläreuna tolppaan seurataksesi verhoilun vaakasuoruutta.

7

Jatka laudoittamista. Kiinnitä naulat kaikkiin tuuletusrimoihin, ja sahaa ylin lauta pituussuunnassa niin, että se myötäilee seinän yläreunaa.

8

Kiinnitä 1. päivän päätteeksi nurkkalaudat (L). Ne on pakattu sarjoiksi ja kootaan L-prof iliin ennen kiinnitystä. Käytä ruostumattomia, hapon-kestäviä nauloja painekyllästettyihin nurkkalautoihin.

03
Päädyt ja kattotuolit 14 Vaihe

Nyt kootaan päädyt ja kattotuolit. Päädyt on tehty parruista, jotka verhoillaan laudoilla, ennen kuin ne pystytetään. Kaikki kattotuolit toimi-tetaan tehtaan kokoamina, sillä puu-tavaran ja naulauslevyjen mitoituksen pitää sopia tarkasti toisiinsa.

Kokoa ensimmäinen pääty tallin lat-tialla, jotta sen reunoihin voidaan kiin-nittää tuuletusrimat ja verhoilla pääty laudoilla. Verhoilulaudat sahataan viis-toreunaa pitkin lopuksi mittaan.

Kattotuolit ovat raskaita ja vaikaasti käsiteltäviä. Ole varovainen nostaessasi ja kiinnittäessäsi niitä. Älä myöskään seiso suoraan niiden alla.

1

Kokoa kattorimat (K) päätykatto-tuolin pitkille sivuille (F). Ylhäällä rimojen pitää yltää hieman pinnan yli, yhtä paljon kuin tuuletusrimat (J) ulottuvat seinäpinnasta, jotta kattolevyt voidaan myöhemmin tukea rimoja vasten.

2

Tee merkit pystyrimoja (K) varten. Ne muodostavat verhoilu-lautojen naulausalustan. Rimojen pitää sijaita 60 cm:n etäisyydellä toisistaan (keskeltä keskelle mitattuna). Aloita 30 cm:n päästä keskikohdasta kuten kuvassa.

3

Verhoile pääty laudoilla (E) ja anna lautojen työntyä hieman päädyn yli. Iske laudat tiiviisti yhteen ja naulaa ne kiinni kaikkiin listoihin.

4

Merkitse, kuinka paljon pääty-lautoja pitää lyhentää, jotta ne myötäilevät tarkasti päätykolmiota. Sahaa ylimääräinen pituus pois pyörösahalla.

5

Nyt pääty nostetaan paikoilleen. Tämä vaatii yhden miehen maahan ja toisen tikkaille tai telineille. Nosta ensin päädyn toinen sivu ja sitten toinen. Aseta pitkä rima päätykolmion alle ja nosta pääty ylös. Anna riman tukea päätyä tallin sisällä.

6

Tarkista, että räystäät ovat saman-kokoiset molemmilla sivuilla, ja oikaise päätyä ennen kuin naulaat sen kiinni. Tue päätyä rimoilla sisäpuolelta (s. 8 kuva). Tarkista, että kukaan ei seiso toisella sivulla päädyn alla, jotta vahinkoja ei tapahdu.

7

Kiinnitä pääty iskemällä naulat viistoon molemmissa päissä ja molemmin puolin palkkia. Tähän voi käyttää myös erikoisnaulauslevyjä. Toista kuvien 1-7 vaiheet tallin toisessa päädyssä.

8

Päädyt ovat oikeilla paikoillaan. Nyt niitä pitää jäykistää viistoon asetettavilla rimoilla, jotka kiinnitetään seinään.

9

Mittaa ja merkitse räystäiden paikka kaikkiin kattotuoleihin, kun tuolit ovat vielä maassa. Merkinnät on näin helpompi tehdä kuin jos kattotuolit olisivat paikoillaan. Mitan voi ottaa päädyistä, jotka on jo asennettu paikoilleen.

10

Nosta kattotuolit ylös pääty kerrallaan. Kun kattotuoli on oikeal-la paikallaan, se nostetaan pystyyn ja kiinni-tetään edellisen kattotuolin yläreunassa olevaan rimaan (tämä näkyy kuvassa 11).

11

Oikaise kattotuolit pysty-linjaan ja säilytä etäisyydet edellä mainitun riman avulla. Älä iske nauloja aivan riman pohjaan asti, sillä rima poistetaan myöhemmiin.

12

Ruuvaa portinpäädyn jäykiste kiinni. Se koostuu vain kahdesta laudasta, jotka on pakattu erikseen ja tarkoitettu asennettavaksi portin sisäpuoliseen pintaan.

13

Tarkista kattotuolien väliset etäisyydet viimeisen kerran. Merkitse etäisyys räystäällä rimaan, jotta voit siirtää mitat kattotuolien yläosaan, kun asennat katon harjaa (2).

14

Naulaa laudat (M) kiinni räystäiden alle. Ne koostuvat kahdesta eri leveydestä, 19 x 123 mm ja 19 x 148 mm. Kapein lauta tulee uloim-maksi. Sitten onkin ruokatauon paikka.

04
Aluskatto 10 Vaihe

Esimerkissä aluskatto rakennetaan puukuitule-vyistä (mm. Huntonit).

Ensin levyt naulataan kiinni ja asetetaan niin, että ne tulevat hieman toistensa päälle erikoiskiinnikkeiden avulla. Sen jälkeen ne kiinnitetään listoilla kattotuoleihin niin, että aluskaton ja kattotiiliruoteiden väliin jää tuuletusrako.

Ennen kuin listat kiinnitetään, on laskettava, minkälaisin etäisyyksin ne asennetaan (tämä selviää yleensä kat-totiilien asennusohjeista), ja merkitä paikat liitunarulla ruoteisiin.

1

Ensimmäiset kattolevyt (H) asennetaan pitkille sivuille. Työ hoituu helpoiten vasaralla, sillä levyihin lyödään vain pari naulaa, jotta levyt eivät liu’u alas ennen kuin niihin on kiinnitetty tuuletusrakolistat.

2

Kiinnikkeet sijoitetaan jokaisen levyn yläosaan ennen päälle tulevaa levyä. Kiinnikkeet estävät levyjä lepatta-masta tuulessa ja turvaavat levyjen 10 cm:n limityksen. Aluskatto päättyy 10 mm etäi-syydelle harjalta tuuletuksen takaamiseksi.

3

Tuuletusrimat (J) kiinnitetään levyihin ja kattotuoleihin nauloilla. Rimat takaavat kattorakenteen tuule-tuksen, pitävät aluskaton kiinni kattotuo-leissa ja vakauttavat kattorakennetta.

4

Uloimmat tuuletusrimat (J) naulataan kiinni päätyihin, jotta aluskatto puristetaan tiiviisti alla olevaa päätyrakennetta vasten.

5

Alin kattoruode kiinnitetään syrjälleen, jotta alin tiilirivi asettuu samaan tapaan kuin muutkin tiilirivit. Alin rivi ei pääse lepäämään muiden kattotiilien päällä ja saattaa tämän vuoksi alkaa roikkua, ellei ruodetta aseteta syrjälleen.

6

Ruoteet (K) naulataan kiinni. Niiden etäisyydet sovitetaan käytet-täviin kattotiiliin. Mitta selviää tiilien asennusohjeista. Varmista, että ruoteet yltävät 40-45 mm päädyn yli, jotta räystäälle on tilaa.

7

Nyt asennetaan katon harja. Ennen kuin harja (F2) kiinnitetään, sen mukana tuleva kattokermi avataan. Mitään muuta tuuletusta ei harjan ja aluskaton väliin tarvita, tämä riittää.

8

Naulaa räystäslaudat (M) päätyihin kiinni. Lautojen koko on 19 x 23 mm, ja ne on sahattu sekä pituuteen että viistoon kulmaan päädyn yläreunan kohdalla.

9

Sahaa ruoteet (K) niiden listojen (G2) mukaan, joihin tuulilaudat (G1) kiinnitetään. Listat voi sahata oikeaan mittaan ja oikeaan kulmaan räystäslautojen asennusvaiheessa.

10

Kiinnitä tuulilaudat (G1). Se käy helposti, sillä laudat on jo koottu ja sahattu mittaan, joten riittää, kun niistä pidetään kiinni ja ne naulataan paikal-leen. Toinen työpäivä päättyy kello 18.00.

05
Vesikourut ja katto 7 Vaihe

Kolmantena työpäivänä jäljellä on vesi-kourujen, katon, ovien ja ikkunoiden asennus sekä ison nosto-oven asennus.

Työ aloitetaan vesikouruista. Kourut kiinnitetään räystäslautoihin. Uloim-massa laudassa kouruihin tehdään 2 cm:n kaato/10 m syöksyputkea kohti.

Sen jälkeen asennetaan kokonainen kattotiilirivi räystään varrelle ja tiilet jaetaan tasaisin välein. Joka 5. tiileen tehdään liitunarulla merkkiviiva har-jalta räystäälle, jotta tiilet saadaan varmasti suoriin riveihin. Tiilet kiinnitetään kiinnikkeillä tai sitojilla. Kaikki tiilet si-dotaan sivusuunnassa + kaksi alinta ja ylintä riviä. Joka toinen tiili kiinnitetään.

1

Kiinnitä kourukiinnikkeet tuulilautoihin. Aseta ensin kaksi reunimmaista ja kiristä niiden väliin naru, jossa on kaatoa 2 cm/10 m. Asenna sitten loput kiinnikkeet 60 cm:n välein.

2

Kokoa vesikourut, ennen kuin kiinnität ne kiinnikkeisiin. Kuvan malli kiristetään yhteen helalla, mikä on paljon helpompi tapa kuin liimata tai juottaa.

3

Katkaise syöksytorven syöttö-osa, kun tiedät, mihin se sijoittuu kourussa. Muista sahata kouruun syöttö-osaa varten reikä, ennen kuin kiinnität syöttöosan ja ripustat kourun.

4

Ripusta syöksyputki, ja lyhennä sitä tarpeen mukaan. Putki kiinnite-tään seinään avattavalla kiinnikkeellä. Näin putket voidaan tarvittaessa myöhemmin irrottaa, esimerkiksi tallin maalaamista varten.

5

Räystäspelti naulataan alimpaan rimaan kiinni, jotta kattotiilien alle ei pääse roiskumaan vettä.

6

Raahaa tiilet katolle. Tässä vaiheessa tarvitaan apua, jottei joudu kulkemaan tikkailla 200 kertaa edes takaisin. Kuuden tiilen pinot asetetaan ruoteille sopivin etäisyyksin, jottei katolla tarvitse liikkua liikaa asennusvaiheessa.

7

Päätä asennus harjatiiliin, kun muut kattotiilet on asennettu ja kiinnitetty kiinnikkeillä tai sitojilla. Kiinnitä harjatiilet ruuveilla kattopalkkiin (F2).

06
Ikkunat ja ovet 8 Vaihe

Urakka alkaa olla loppusuoralla, ja lou-naan jälkeen päästään saattamaan työt päätökseen. Tilatussa tallimallissa on sivulla sekä ovi että ikkuna, ja nämä osat kuuluvat pakettiin, joten kokoamisvai-heessa on näille elementeille aukot.

Ovi ja ikkuna kiinnitetään parissa tun-nissa. Jälleen voi iloita siitä, että osat on jo sahattu valmiiksi. Ikkuna asennetaan erikoishelalla, joka on ruuvattu ikku-naan. Peitelaudat naulataan tai ruuva-taan päälle, jonka jälkeen ikkunat voi-daan asentaa paikalleen sisäpuolelta.

Ovi kiilataan asentoonsa, pidetään paikallaan kiiloilla ja ruuvataan kiinni yhtä tarkasti kuin mikä tahansa ovi.

1

Kiinnitä ensin ikkunoiden asennushelat. Kumpaankin sivuun tulee kaksi helaa, jotka kiinnitetään ruuveilla karmiin. Tämän jälkeen asennetaan ikkunalauta ja ikkuna-aukon ulkopuoliset peitelaudat.

2

Asenna ikkuna sisäpuolelta. Huomaa kaksi asennushelaa, jotka on ruuvattu kumpaankin sivuun. Niiden ansiosta ikkunakarmiin ei tarvitse ruuvata tai porata näkyviin jääviä reikiä.

3

Kiinnitä ikkunahelat ruuveilla ja katkaise ne ruuvit, jotka työntyvät pitkälle ulos. Ne voi katkaista rautasahalla.

4

Ruuvaa ikkuna kiinni ulkopuo-lelta peitelautojen läpi ennen kuin leikkaat tuulensuojan reunaa pitkin.

5

Sokkelin päälle asetetaan bitumikaistale ennen oven kiinnittämistä. Mittaa sopivan pituinen pätkä bitumihuopaa, leikkaa se katkoterä-veitsellä ja kiinnitä sokkelin päälle. Bitumi estää kosteuden nousun ovirakenteeseen.

6

Nosta ovi oviaukkoon ja pyydä apulaistasi pitämään siitä kiinni sisätilojen puolelta, jottei ovi kaadu. Kiilaa ovi paikalleen joka puolelta.

7

Asenna ulkopuolelle tulevat peite-laudat, kun olet kiilannut ovikarmin oikealle paikalle. Nyt karmin voi kiinnittää.

8

Leikkaa tuulensuoja peitelaudan reunaa pitkin katkoteräveitsellä. Nyt päästään asentamaan nosto-ovea, joka on aivan oma palapelinsä. Onneksi kokoamisohjeet ovat hyvin selkeät.

07
Nosto-ovi 2 Vaihe

1

Asenna ensin oven ripustushela ja kiskot, joita pitkin nosto-ovi liikkuu sivuja pitkin ja yläreunassa. Laita kaikki osat autotallin lattialle ennen kuin aloitat tämän viimeisen kokoamistyön.

2

Nosto-oven yksittäiset osat nostetaan paikalleen ja ripustetaan yhteen. Tässä vaiheessa työhön tarvitaan kaksi, sillä käsiteltävät paneelit ovat hyvin pitkiä.

Materiaalit

Paketin sisältö:
• Alajuoksu, painekyllästetty (A)
• Yläjuoksu ja tolpat (B)
• Teräksiset seinäjäykisteet
• Etuosan elementti (C)
• Oven päällä olevat palkit (D)
• Ulkoverhoilu (E)
• Kattotuolit (F1) ja kattoharjapalkki (F2)
• Tuulilaudat (G1) päätyräystäslistat (G2)
• Aluskatto kiinnikkeineen (H)
• Katon ja seinän tuuletusrakolistat (J)
• Ruoteet (K)
• Kattotiilet ja harjatiilet
• Räystäslaudat
• Vesikourut pidikkeineen ja syöksytorvineen
• Kulmalaudat ja peitelaudat (L)
• Räystäslaudat (M)
• Ikkuna ja ovi + peitelaudat
• Täydellinen nosto-ovijärjestelmä (P)

Lisäksi:
• Sokkeliankkurit, kulmatolppien laudat,
tuulensuoja, harjakaistale, sokkelin
bitumikaistale, nauloja ja heloja

Erikoistyökalut

• Naulainpistooli, hakasnaulain/
sorkkarauta, pyörösaha (tarvittaessa)

Vie aikaa

3 pitkää ja tehokasta päivää

Hinta

Noin8 000 € toimitettuna

Vaikeusaste

Autotallin pystyy kokoa-maan, jos omaa hieman kokemusta tee itse -töistä.

Piirustus

Tallia on monta kokoa. Kuvan talli on kahden auton talli, jonka mitat ovat 560 x 680 cm (leveys x pituus).

Video

TYÖKALUT: Näin käytät viimeistelynaulainta

Videolla esitellään viimeistelynaulaimen toiminnot ja säätömahdollisuudet. Naulaimesta on paljon apua monissa eri töissä kuten listojen tai räystäspohjalautojen asentamisessa. Naulaimen ansiosta toinen käsi jää vapaaksi listojen ja lautojen kannatteluun.

TEKNIIKAT: Leikkaa räystäskouru suorassa kulmassa

TEKNIIKAT: Leikkaa syöksytorvi suorassa kulmassa

VINKIT: Karhenna vasaraa

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio nyt

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Autotalli