Rakenna penkki puun ympärille

Onko pihallasi puu, jonka ympäriltä löytyy tilaa? Jos haluat nauttia puutarhassa viilentävistä varjoista, rakenna penkki puun ympärille. Se on halpaa ja helppoa. Katso, miten teet sen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
50 euroa

Pyöreä puutarhapenkki on sekä kaunis että kätevä ratkaisu

Johdanto

Kuusikulmainen penkki puusta

Varjoisat paikat ovat pihalla arvossaan, kun aurinko porottaa täydeltä taivaalta. Varjoisa paikka löytyy helposti puun ympärille rakennettavalta penkiltä. Puun latva toimii auringonvarjona, ja kuusikulmainen penkki tarjoaa suojaisan paikan koko päivän ajan.

Kuusikulmaisen penkin rakentaminen puun ympärille ei ole vaikeaa, kunhan seuraat vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita. Rakentamiseen menee kuivumisaikojen takia pari päivää. Penkki maksaa 30-40 euroa rakentamiseen käytettävästä puusta riippuen.

Tee reiät sapluunan avulla

Penkin rakentamisessa riittää mittaamista. Penkkiin tarvitaan paljon samanlaisia osia, joihin pitää porata reikiä. Sapluunasta on iso apu, sillä muuten jokaisen reiän paikka pitää mitata erikseen.

Näin teet samanlaiset osat

Puun ympärille rakennettava penkki koostuu kuudesta samanlaisesta elementistä. Se tarkoittaa, että rakentamiseen tarvitaan paljon samanlaisia osia. Sahauspöytä ja hyvä katkaisu- ja jiriisirkkeli säästävät paljon vaivaa.

Kun kaikki osat ovat valmiit, ne pitää yhdistää. Jos olet mitannut oikein, penkki sopii tarkasti puun ympärille. Penkki pysyy kasassa neljällä ruuvilla, joten se on helppo purkaa talven ajaksi tai maalaamista varten.

KATSO RAKENNUSOHJEET: Rakenna laavu

Ohjeet

01
Sahaa penkin osat 5 Vaihe

Penkki muodostuu kuudesta yhdenmukaisesta osasta. Sinun on siis sarjavalmistettava monta osaa, ja tällöin kat-kaisu/jiirisahasta ja hy västä sahapöydästä on etua: sää dä saha 30°:n kulmaan ja tee sahapöytää varten pituusrajoitin, jotta voit sahata kuusi osaa kerralla, ennen kuin siirrät pituusrajoitinta (se voi olla pelkkä puristin, jota vasten laudan voi tukea).

1

Säädä saha 30°:n kul-maan. Sahaa laudat (A, B ja C). Työstä pituusrajoitin ja sahaa 6 lautaa kerralla. Sahaa jalat (F) samaan tapaan, mutta sahaa ne 7°:n kulmaan.

2

Halkaise terassilauta kahdeksi listaksi (D), joista molemmista tulee 60 mm leveitä. Jos upotussahassa on rinnakkaisohjain, siitä on paljon apua. Pyöristä listareunat höylällä tai hiomapaperilla.

3

Aseta yksi penkin osa apupiirroksen päälle. Merkitse liitoskappaleiden (E) paikka 8 mm:n päähän jokaisen laudan reunasta.

4

Merkitse liitoskappa­ leisiin (E) porausreiät. Poraa 5 mm:n poralla. Reikien täytyy olla jokaisen laudan keskellä kussakin osassa. Työstä tarvittaessa porauskaava, kun olet tehnyt merkit yhteen osaan.

5

Käsittele kaikki osat puunsuojalla. Tässä käy­ tämme pigmentoitua lehti kuu­ si öljyä. Pyyhi ylimää räinen öljy pois liinalla noin puolen tun nin kuivumisajan jälkeen. Käsittele istumapinnat kahdesti.

02
Kokoa penkin kuusi osaa 4 Vaihe

1

Työstä osiot valmiiksi, kun öljy on kuivunut. Kokoamme kuusi osiota, joten puuosat kannattaa koota kuuteen pinoon.

2

Käy osat läpi. Esimerkiksi liitoslistojen (E) takapinnan porausreikiin on voinut jäädä puuainesta. Poista se taittoteräveitsellä.

3

Tarkista vielä, että osat sopivat levyn piir rok­ seen. Tärkeintä on, että osioi­ den vastakkain tulevat reu nat ovat suoria. Säädä yksit täisten osien etäisyyksiä (jos tarpeen) ja sovita piirrosta hieman.

4

Ruuvaa osat yhteen. Kiinnitä ensin istumapinnat. Liitoskappale (E) pitää neljä kappaletta (A, B, C ja D) yhdessä. Vaikka ruuvit ovat itsesenk­ kaavia, reiät kannattaa esiporata 3 mm:n poralla.

03
Kiinnitä penkkiin jalat 6 Vaihe

1

Tee koesovitus. Aseta kaikki osat ulos tasaiselle alustalle, jotta näet, sopivatko ne tarkasti yhteen.

2

Merkitse yhteen liitos-kappaleista (E) jalkojen (F) paikat. Lista on 40 mm korkea ja reikien on sijaittava keskellä eli 20 mm:n päässä reunasta.

3

Valmista kaksi kaavaa, yksi jalan kumpaakin sivua varten. Ruuveja on nimittäin limitettävä noin 20 mm, jotta jalat eivät halkea. Tee merkin-nät kaikkiin liitoskappaleisiin.

4

Esiporaa ruuveille reiät 5 mm:n poralla. Kaikki reiät on porattava, ennen kuin osia aletaan koota yhteen.

5

Nyt voit koota penkin. Poraa reikien läpi liitos­ kappaleisiin (E) ja jalkoihin 3 mm poralla. Pane 5 x 50 mm:n ruuvit osien läpi jalkoihin (F).

6

Työstä lopuksi uloim­ mat jalat. Sijoita ne 20 mm:n päähän kantavien osien etureunasta. Yhdistä koko penk ki puristimilla, jotta näet, ovatko osiot oikeankokoisia.

Materiaalit

45 x 120 mm soiroja:
• 6 lautaa (A) á 74,5 cm
• 6 lautaa (B) á 59,2 cm
• 6 lautaa (C) á 44,1 cm
• 6 lautaa (D) á 29,3 cm (halkaistuja lautoja)
• 12 jalkaa (F) á 41 cm

45 x 120 mm soiroja, halk. kokoon 45 x 60 mm:
• 12 liitoskappaletta (E) á 41 cm

Lisäksi:
• Ruuveja (ruostumattomia, ulkokäyttöön):
• 5 x 70 istumapintojen liitoksiin (96 kpl)
• 5 x 50 jalkojen liitoksiin (48 kpl)

Vie aikaa

Kaksi puolikasta päivää kuivausajoista johtuen.

Hinta

40-50 € puulajista riippuen.

Vaikeusaste

Mitattavaa on paljon, mutta hyvä katkaisusaha helpottaa työtä, eikä hanke ole mitenkään vaikea.

Piirustus

Multimedia

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Video

Vinkit & niksit

Penkki on helppo purkaa osiin ja asentaa puun ympärille

Kun olet koesovittanut penkkiä ja olet varma, että se näyttää siltä kuin haluat, on suuren loppukatselmuksen aika: Sopiiko se valitsemasi puunrungon ympärille?

Penkki on koottu neljällä ruuvilla, joten se on myös helppo purkaa osiin puunsuojakäsittelyä tai mahdollista talvi varastointia varten.

Penkki puretaan, ennen kuin se asennetaan puunrungon ympä­ rille. Penkin voi jakaa kahteen osaan irrottamalla 4 ruuvia.

Yhdistä kaksi osaa puristimilla, kun kokoat penkin neljällä ruuvilla. Ruuvit irrotetaan, kun penkkiä halutaan siirtää.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Pihapenkki