Puutarhapenkin kaunis kaari

Rakentaakseen tämän kaartuvan puutarhapenkin tarvitset vain pinon terassilautoja, tolppia ja paketti säänkestäviä ruuveja. Saat leikattua penkin vinot leikkaukset helposti katkaisu-/jiirisahalla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
200 euroa

Johdanto

Pehmeät kaarteet ja yllättävät linjat ovat osa luontoa, mutta miksi pihakalusteista tehdään yleensä neliskulmaisia?

Nyt annamme mielikuvituksemme kaarrella vapaasti vehreässä ympäristössä ja annamme pihapenkin kiertää keskellä nurmikkoa kasvavaa puuta.

Kun suunnittelet omaa pihaasi, voit panna penkin kiertämään myös pensasrivistöä tai pienen lammikon reunustaa. Ajattele nyt kaarrellen!

Ohjeet

01
Rakenna istuin kaarevaksi 5 Vaihe

40 cm pitkät lamellit asetetaan tasaiselle alustalle penkin muotoon. Jätä lamellien väliin väh. 5-10 mm rakoa.

Asenna kapeissa kaarteissa vain toinen lamelli ja säilytä kaaren ulkoreunassa 11 cm:n etäisyys. Aseta sitten loput lamellit ja vedä ensimmäisen lamellikerroksen päälle viiva toisen kerroksen molempia sivuja pitkin. Jätä noin 7 mm rakoa molempiin sivuihin. HUOM: Numeroi lamellit, en nen kuin siirrät ne sivujen sahaamista varten.

1

Sahaa lamellit (A) ja teroita ne. Sahaa ne ensin 40 cm:n pituuteen. Aseta ne rako-jen kanssa niin, että kapei siin kaarteisiin tulee kaksi rivis töä. Merkitse joka toiseen lamelliin teroituskulma ja sahaa ne.

2

Sahaa kehyslistat (C). Kun olet asettanut sopivan mittaiset lamellit (A) takaisin oi-keille paikoilleen, sahaa kehys listat viistoon niin, että ne myötäi-le vät kaarteita pehmeästi. Koeta jättää 5-10 cm väliä reunaan.

3

Yhdistä kehyslistat (C) kahdella 5 x 60 mm ruos-tumattomalla ruuvilla jokaises-ta liitoksesta. Esiporaa tarvit-taes sa, jotta osat eivät liu’u irti. Kehyslista kiertyy oikein nyt, vaikka se on lamellien päälle.

4

Kiinnitä lamellit (A) kehyslistoihin 4 x 40 mm ruuveilla. Yksi jokaiseen lamel-liin ja listaan. Kiinnitä ruuvit ke-hyslistojen päältä. Nyt osat kään netään oikein päin, jolloin istuin sijoittuu listojen päälle.

5

Lisää poikkikehyslistat (B). Käännä ensin koko penkki ympäri (tähän tarvitset apua). Ruuvaa päätyjen täys-pitkät kehyslistat kahdella 5 x 60 mm:n ruuvilla. Sahaa muut kehyslistat mittaan sopiviksi.

02
Penkin asennus puun ympärille 7 Vaihe

Nyt tolpat ruuvataan kiinni penkkiin. Kiinnitys tehdään vain muutamalla ruuvilla, jotta hanke jatkuisi edelleen mahdollisimman yksinker-taisena ja johdonmukaisena.

Penkistä tulee va kaam pi, jos kiinnität kaksi tolppaa kolmeen tai neljään poikki-kehyslistaan. Penkistä tulee myös heti vakaampi, kun tol-pat on kaivettu maahan ja niiden ympärys on tuettu.

1

Kiinnitä tolpat (D) poik-ki kehyslistoihin (B) kah-del la 5 x 60 mm ruuvilla. Saha-sim me tol pat 60 cm:n pituu -teen, mutta jos teet niistä pidem mät ja upo tat ne syvem-mälle, penkistä tulee vakaampi.

2

Asenna penkki paikalleen. Tarvitset jälleen pari apulaista, sillä muuten penkkiä on vaikea saada paikalleen ilman että se hajoaa.

3

Merkitse tolppien (D) tarkat paikat liitunaru-kotelon liidulla. Selviät tästä myös ilman liitua.

4

Kaiva tolpat (D) maahan. Siirrä penkkiä vähän si vuun ja kaiva kaikille tolpille reiät. Me kaivoimme 27 cm:n syvyyteen, jolloin penkistä tuli melko matala (35 cm). Täytä ja tamppaa maata tolppien ympärillä.

5

Hio lamellit ja kehys lis-tojen näkyvät osat. Kä-sittele ne ensin hiomakarkeu-della 40-60 puun rosoisuuden mu kaan. Pyöristä reu nat. Jatka hienommalla kar keudella ja viimeistele karkeudella 120.

6

Käsittele penkki puu-öljyllä. Öljyä penkki nopeasti, hio öljy hyvin puuhun märkähiomapaperilla ja pyyhi ylimääräinen öljy pois. Hio seuraavana päivänä kevyesti ja kiillota pinta lopuksi.

7

Nyt penkki on paikal laan. Maa on vielä tampatta va tiiviiksi ja puupinnat hiot-tava ja kiillotet ta va, ennen kuin penkki on täysin valmis katseenvangitsija.

Materiaalit

21 x 95 mm terassilautoja:
• 48 lamellia (A) á 40 cm
• 8 poikkikehyslistaa (B) á 40 cm – 6 lyhennetään tilan mukaan

21 x 70 mm terassilautoja:
• Kehyslistoja (C), eri pituisia yhteensä noin 10 m

Pyöreitä kestopuutolppia, halkaisija 120 mm:
• 7 tolppaa (D) á 60 cm

Lisäksi:
• Tummaa puutäytettä
• 200 ruostum. ruuvia leikkaavalla kärjellä, 4 x 40 mm
• 100 ruostum. ruuvia, 5 x 60 mm
• 2 säkkiä kuivabetonia
• 2 l kyllästysöljyä

Erikoistyökalut

• Katkaisusaha
• Pyörösaha (mieluiten pöytäpyörötai ohjainkiskollinen upotussaha)

Vie aikaa

1-2 päivää + kuivumisaika

Hinta

150-200 € riippuen valitsemastasi puulajista.

Vaikeusaste

Mukava ja helppo hanke. Penkin kääntämisessä tarvi-taan vähintään 3 ihmistä.

Piirustus

Vapaasti kaartuva

Päästä mielikuvituksesi irti, kun rakennat omaa penkkiäsi. Muutaman pelisäännön avulla saavutat hyvän tuloksen. Muodon voit määrittää itse. Aseta puutarha letku kauniille kaarelle. Voit ohjata sen avulla muot oa niin, että vältyt teräviltä kulmilta ja saat kaarteista luonnollisen pehmeät.

Vapaasti kaartuva

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Pihapenkki