Pihan mukavin kaluste

Idyllisistä ruotsalaispuutarhoista voi usein löytää tämän näköisen pihakalusteen: kaksi istuinta ja pöytä on koottu yhteen kehikkoon ja varustettu pyörillä. Kaunista valkoista kalustetta voi nostaa toisesta päästä ja rullata sen pihalla paikkaan, johon tuuli ja aurinko osuvat toiveiden mukaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
300 euroa

Johdanto

Penkit on asennettu runkoon hieman viistoon, jotta niissä on mukava istua, varsinkin jos asetat tuolille tyynyt tullessasi ulos nauttimaan mehulasillisen tai kupin kahvia. Tällaista kalustetta et löydä liikkeistä, joten rakenna se itse. Hanke on mukava ja tulos palkitsee työnteon.

LUE MYÖS: Rakenna pehmustelaatikko

Ohjeet

01
Sahaa osat 4 Vaihe

Jotta työstettävästä kalusteesta saataisiin ruotsalaisklassikoiden kaltainen, käytämme työhön sekä painekyllästet-tyä että kyllästämätöntä puutavaraa. Kaikkea materiaalilistassa ja seuraavan sivun piirroksessa mainitun kokoista puutavaraa ei välttämättä löydy liikkeist ä, joten improvisoi, tai sahauta puutavara valmiiksi liikkeessä, kuten teimme istuimien, selkänojan ja pöydän listojen kanssa. Näin säästimme noin 40 € pak-sujen vakiolistojen ostoon verrattuna.

Osat hiotaan ja maalataan ennen ko koa mista, jotta ne saadaan suojattua kosteudelta. Jotkin osat voi sahata sitten kun näkee, miten ne istuvat paikalleen.

1

Sahaa osat ja hio niitä hieman. Sahaukset voi tehdä käsisahalla, mutta poikkiviillot syntyvät nopeammin ja tarkem-min katkaisusahalla ja upotukset pisto-sahalla. Hio viillot sileiksi sen jälkeen, kun olet tarvittaessa oikaissut niitä raspilla.

2

Silota pituussuuntaiset viillot terävällä höylällä. Höyläys sujuu nopeam-min ja paremmin kuin hiominen. Pyöristä kaikki reunat, niin niistä tulee tukevammat. Myös maali tarttuu paremmin pyöristettyyn pintaan ja suojaa näin puuta joka puolelta.

3

Esiporaa ruuveille ne reiät, jotka voit tehdä ennen osien yhdistä mis tä. Istuimien, selkänojan ja pöydän listat (N) näyttävät siisteiltä, kun ne ovat suorassa linjassa. Aseta poraohjaimeen (X) reunus (Y). Laita se listan (N) päälle, ennen kuin poraat.

4

Pohjusta ja maalaa osat kahdesti, ennen kuin kokoat ne. Pohjusta värittömällä, homeenestoainetta sisältävällä öljypohjusteella ja sen jälkeen peittävällä puunsuojalla. Varaa työhön aikaa ja maalaa sivu kerrallaan.

02
Kehikko ja pyörät 4 Vaihe

Kantava kehikko ja neljä jalkaa liima-taan yhteen liimapuristimien avulla: neljällä yhteenpuristavalla ja kahdella levittävällä purisimella, jotka ulottuvat kehikon etureunasta takareunaan. Tämän jälkeen osat ruuvataan yhteen.

Ensiksi toisen päädyn lyhyisiin jalkoi-hin kiinnitetään pyörät. Halvat pyörät käyvät hyvin: me hyödynnämme vanhan ruohonleikkurin pyörät.

Pyörät kiinnitetään molempiin pää-tyihin kiinnitettyihin 12 mm:n kierre-tankoakseleihin ja muttereihin. Napoi-hin käytetään kahta putkea. Tässä vaiheessa saa käyttää luovuutta.

1

Valmista pyörien akselit. Helpointa on löytää oikeankokoinen konepultti (X), mutta me sahaamme akselit 12 mm kierre-tangosta (Y). Laita tankoon mutteri, ennen kuin sahaat sen. Kun mutterin lopuksi poistaa, sahauksen rikkoma kierre korjaantuu.

2

Poraa 12 mm reikä kahteen pyörä jalkaan (D) akselia varten. Kiinnitämme jalkaan listan ohjausavuksi.

VINKKI: Lyhennä jalka sitten, kun pyörä on jo paikoillaan, jotta voit olla varma, että se istuu kiinteiden jalkojen (C) korkeuteen.

3

Lukitse mutterit napauttamalla varovasti kierretankoon, kun pyörä on asennettu maalattuun jalkaan tai käytä lukitusmuttereita.

4

Ruuvaa kehikot (A, B) ja jalat (C, D) yhteen, kun olet yhdistänyt ne pu ristimilla. Kiinnitä jokaiseen jalkaan 2 asen-nus ruuvia pitkien sivujen (A) läpi, esi po raa 6 mm:n poralla. Kiinnitä lyhyet sivut (B) 40 mm:n ruuveilla. Ne pultataan myöhemmin.

03
Kokoa penkit 3 Vaihe

Penkit kootaan yksitellen, ja koska ne maalataan ensin, on parasta työstää pienet lovet ja viisto takareuna jo hyvissä ajoin valmiiksi, ennen kuin penkkiä edes sovitetaan valmiiseen kehikkoon. Kun piirrät penkin sivulta päin nähtä vän muodon levylle, lovien teko sujuu helposti ja penkki istuu hyvin valmiiseen kehikkoon, kun sen aika myöhemmin koittaa.

Piirrosta käytetään myös penkkien istuin- ja selkänojan yhdistämiseen, jotta ne saadaan oikeaan kulmaan ja kehikkoon hyvin istuviksi.

1

Kokoa istuinosa (E) ja selkänoja (F) kahdella 40 mm:n ruuvilla sivulta päin kuvatun piirroksen päälle. Kehikon pitkien sivujen (A) väli on 50 cm ja istuin ja selkä-noja ovat oikeassa kulmassa. Päätä itse, miten viistoon asentoon haluat penkin.

2

Kiinnitä selkänojan (F) ja istuimen (E) listat (N) 30 mm:n ruuveilla. Kiristä selkäosat pöytään 60 cm pitkien listojen mukaan. Jaa listat tasaisin välein ja kiinnitä ne yhdellä ruuvilla kummastakin päästä. Oikaise kulmaa, ennen kuin kiinnität viimeiset ruuvit.

3

Kiinnitä etummaiseen listaan (N) pystylista (M) tueksi. Kiinnitä se 60 mm pitkällä ruuvilla, jonka ruuvaat kiinni viistoon istuinosaan (E). Sijoita ruuvi viistoon, jotta se ei osu listojen läpi menevien lyhyiden ruuvien tielle.

04
Kiinnitä penkit 2 Vaihe

Nyt penkit voidaan kiinnittää kehikon molempiin päätyihin.

Jotta penkit kestäisivät mahdollisim-man pitkään myös säiden vaihdellessa ja vuosikausien kuormituksessa, istuimet pultataan kiinni molemmista päistä. Käytämme kolmen pituisia pultteja: 100, 80 ja 60 mm, sillä niiden täytyy yltää kahden, kolmen tai neljän 21 tai 25 mm paksun lautakerroksen läpi.

Osat kiristetään tiiviisti yhteen jokai-sesta pultista, ja pulteille esiporataan reiät 8 mm:n poralla. Pultit isketään rei-kiin, mieluiten kumivasaralla, jotta nii-den galvanointi ei vaurioidu, ja ne kiris-tetään takaa aluslevyillä ja muttereilla.

1

Istuimet asetetaan kehikkoon niin, että ne lepäävät kahden loven päällä. Istuimet kiristetään kehikon jalkoja vasten liimapuristimilla, jotta pulteille voidaan esiporata reiät 8 mm poralla ilman, että istuimet pääsevät liikkumaan.

2

Istuimet kiinnitetään kolmella pultilla: ylimmäksi 60 mm lukkopultti jalan läpi selkänojaan, alimmaksi 100 mm pultti kehikon, jalan, selkänojan ja istuimen läpi ja eteen 80 mm pultti jalan, täytepalan ja istuimen läpi.

05
Pöytä ja käsinojat 5 Vaihe

1

Kiinnitä jalat (G). Takana yl hääl lä on 60 mm:n pultti, joka menee sel kä nojan (F) lä pi, alempana 80 mm:n pultti istui men (E) ja sel känojan (F) läpi, edessä asen nus ruuvi, joka kiinnitetään kehikon (A) läpi ja 80 mm pult ti, joka yltää täytepalan (R) ja istuimen (E) läpi.

2

Rakenna alin hylly. Ruuvaa ensin kaksi istuinosaa (H) pöydänjalkoihin (G) kiinni 4 x 40 mm:n ruuveilla. Jaa sen jälkeen listat (N) tasaisesti ja ruuvaa ne istuimeen (H) kiinni. Uloimpiin listoihin sahataan lovi, jotta ne sopivat jalkojen ympärille.

3

Rakenna päällimmäinen pöytä-levy. Kiinnitä kaksi istuintukea (J) jal koihin (G) 4 x 40 mm:n ruuveilla. Jaloissa ja is tuintuissa pitää olla lovet pystylistalle (M), joka ruuvataan kiinni samoilla ruuveilla. Jaa listat (N) tasaisesti ja kiinnitä ne.

4

Käsinojat (K) kiinnitetään tukevas-ti, sillä penkkiä nostetaan toisen päädyn käsinojasta. Kaikki jalat (C ja D) on varustettu kiilalla (L), joka tukee käsinojaa. Kiinni tä käsinoja jalkoihin kahdella 5 x 60 mm:n ruuvilla ja kiilaan 4 x 40 mm:n ruuvilla.

5

Kun penkki on koottu, ruuvien kannat peitetään tasoitteella ja koko kaluste maalataan 1-2 kertaa.

Materiaalit

21 x 120 mm höylättyä mäntyä:
• 2 pitkää sivua (A) á 185 cm kehikkoon
• 2 lyhyttä sivua (B) á 50 cm kehikkoon

25 x 120 mm höylättyä mäntyä:
• 2 kiinteää jalkaa (C) á 60 cm
• 2 pyörällistä jalkaa (D) á 55 cm

21 x 75 mm höylättyä mäntyä: (höylätty 21 x 93 mm terassilaudoista):
• 4 penkkien istuinosaa (E) á 60 cm
• 4 penkkien selkänojaosaa (F) á 60 cm
• 4 pöydänjalkaa (G) á 35 cm
• 2 alemman pöydän osaa (H) á 50 cm
• 2 ylemmän pöydän osaa (J) á 54,2 cm
• 2 käsinojaa (K) á 60 cm
• 4 tukikiilaa (L) á 7 cm käsinojiin
• 2 täytepalaa (P) á 7 cm
• 2 täytepalaa (R) á 16 cm

21 x 38 mm höylättyä mäntyä: ( 21 x 93 mm terassilauta halkaistuna):
• 4 etureunaa (M) á 60 cm

11 x 68 mm höylättyä mäntyä
• 37 listaa (N) á 60 cm penkkiin ja pöytään

Lisäksi:
• 2 pyörää, 0 15 cm akseleilla – tässä kierretangot aluslevyillä ja muttereilla
• 4 lukkopulttia á 6 x 100 mm
• 6 lukkopulttia á 6 x 80 mm
• 4 lukkopulttia á 6 x 60 mm
• Aluslevyt kaikille lukkopulteille
• 10 asennusruuvia á 8 x 100 mm
• Ruuveja: 5 x 60, 4 x 40 ja 4 x 30 mm
• Valkoista maalia puuosille ulkokäyttöön
• Väritöntä öljypohjustetta
Kaikki ruuvit ja pultit on tarkoitettu ulkokäyttöön.

Vie aikaa

2-3 päivää + kuivumisajat

Hinta

Noin 300 €

Vaikeusaste

Kaikki liitokset ovat helppo ja. Sahattavaa, porattavaa ja ruu -vattavaa on paljon, mutta osat vain yhdistetään edelli seen, joten ne sopivat varmasti.

Piirustus

Pihapenkki + pöytä

Kahdesta istuimesta ja hyllyllisestä pöydästä koostuva pihakaluste voi näyttää monimutkaiselta, mutta jos sen rakentaa oikeassa järjestyksessä, työstä selviää ongel-mitta. Jalallinen kehikko ja kaksi penkkiä rakennetaan yksitellen, minkä jälkeen istuimet kiinnitetään kehikkoon ja pöytä työstetään. Näin osien paikat eivät mene sekai-sin ja kaikki sahauslinjat voidaan merkitä jo valmiiksi.

Pihapenkki + pöytä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puutarhakalusteet