Kesäkeittiö puurungolla ja kätevällä laattapöydällä

Tämän ulkokeittiön runko on helppo tehdä puusta. Fiksuinta siinä on pöytälevy. Se koostuu mustista laatoista, ja siinä on upotettu tiskiallas.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
150 euroa

Johdanto

Ulkona kokkaaminen on elämänlaatua. Jos käytät viikonlopun ulkokeittiön rakentamiseen, voit palkinnoksi viettää pihallasi entistä enemmän aikaa. Älä enää puurra sisätiloissa muun perheen odotellessa ulkona grillin kuumenemista, vaan kanna tarvikkeet ja raaka-aineet ulos ja kokkaa pihalla!

Kasviksia ei enää tarvitse välillä kuljettaa sisälle: nyt ne voi noutaa puutarhasta, puhdistaa ulkokeittiön altaassa juoksevan veden alla ja asetella salaattikulhoon ulkokeittiön laattapöydällä. Kaikki on valmista ja grillin voi sytyttää. Pihakeittiöstä löytyy kaikki, ja kahden hyllykön lisäksi seinustoilla ja takaseinällä on hyvin tilaa varusteille.

Jos haluat käyttää grillin lisäksi muita ruuanvalmistuskeinoja, voit asentaa ulkokeittiöösi irrallisen keittolevyn.

LUE LISÄÄ: Rakenna pitsauuni yhdessä viikonlopussa

Ulkokeittiö saa mielellään olla hiukan alkeellinen, joten sen hanasta tulee vain kylmää vettä. Puutarhaletkun liittäminen vesihanaan tavallisella liittimellä on halpa ja helppo ratkaisu. Viemäröinti on myös alkeellinen: putki keittiön altaasta ja putkeen sopiva letku. Letkun voi johtaa istutuksille, jolloin jätevesi ei mene hukkaan, tai ohjata pihan jätevesiviemäriin.

Pöytälevy ja hylly tehdään kauniista keraamisista laatoista, jotka kestävät lähes kaikkea. Laatat asetetaan pöydän reunahuullokseen. Allas työstetään vanerilevyyn, joka voidaan asettaa irralleen huullokseen kuten laatat tai kiinnittää, mikä jäykistää pöytää. Vaikka keittiö on hyvin helppo koota, sen ilme on kaunis ja liitokset tyylikkäitä. Maalasimme pöydän laattojen tyyliin mustaksi. Valitse mieleisesi väri.

LUE LISÄÄ: Paras savustusuuni itse tekemällä

Ohjeet

01
Rakenna jalat kahdesta laudasta 2 Vaihe

Etu- ja takajalat kootaan kahdesta höylä-tystä laudasta; yhdestä kapeasta ja yhdestä leveästä (A ja B takajalkoihin, C ja D etujalkoihin). Etu- ja takajalat eroa-vat toisistaan vain pituudeltaan.

Kahden eri laudan käyttöideana on, että valmiiden jalkojen sivut ovat yhtä leveitä - leveämpi lauta asetetaan kapean laudan eteen.

1

8 valmista jalkasivua (A-D) koot ta-vak si. Kuvassa on etujalka. Iske 4 uppo-kantanaulaa lähes kokonaan leveän osan (C) läpi ja sivele liimaa kapean osan (D) reunaan.

2

Kokoa jalka. Aseta leveä sivu (C) niin, että sen reuna myötäilee kapeaa jalan-sivua (D) ja iske uppokantanaulat sisään. Tee samoin muissa kolmessa jalassa.

02
Etu- ja takasivu rakennetaan erikseen 5 Vaihe

Kun neljä jalkaa muodostavat valmiin rungon, rakennetaan kehikko, jolle sekä pöydän päälle että hyllylle tulevat laatat asennetaan. Rimat, joista muodostuu pöydän ”takaseinä” ripustuspaikkoi-neen, ja rimojen päällä oleva hylly jäy-kistävät koko rakenteen.

Aloitamme kokoamalla kaksi pitkää sivua: etusivun ja seinällä varustetun takasivun.

1

Sahaa pitkät runkolaudat (G) ja rimat (K) niin, että mitoitus sopii laatta-kokoon (M). Laattojen leveys vaihtelee hieman, joten asennamme kuusi laattaa ja teemme niiden mukaan merkinnät puuosiin.

2

Merkitse pitkien takajalkojen le-vei siin sivuihin (A) runkolautojen (G) ja rimojen (K) paikat. Ylin run ko lauta (G) sijoittuu laatan pak suu den verran etujalko-jen yläreunasta alaspäin (tässä 10 mm).

3

Liimaa ja ruuvaa runkolaudat (G) jalkoihin (A) viidellä 4 x 40 mm:n ruu-vil la jokaisesta liitoksesta. Varmista kulmien suora kul mai suus, ennen kuin upotat ruuvit.

4

Purista rimat (K) jalkoihin (A) kiinni ja kiinnitä ne 4 x 40 mm:n ruuveilla takapuolelta, jotta ruuvit eivät näy. Jaa etäisyys tasaisesti rimojen kesken.

5

Kiinnitä hylly (J) jalkojen päälle 5 x 60 mm:n ruuveilla, jonka jälkeen takarimoitus on valmis. Työstä tämän jälkeen etuosa, joka kootaan saman tapaan.

03
Kokoa etu- ja takasivu yhtenäiseksi pöydäksi 10 Vaihe

Etu- ja takasivut kootaan nyt yhtenäi-seksi pöytärungoksi lyhyiden runkolau-tojen avulla. Osat yhdistetään puris ti-milla ja säädetään tarkasti paikalleen, ennen kuin ne ruuvataan yhteen.

Runkolautojen ympärille asennetaan kehyslaudat. Ne vahvistavat runkoa ja luovat reunuksen, jotta laatat ja altaan sisältävä levy voidaan asettaa rungolle. Nyt ulkokeittiön runko on valmis.

1

Yhdistä etu- ja takasivut neljäl lä ly-hyellä runkolaudalla (H) käyttäen 4 x 40 mm:n ruuveja. Kiinnitä ensin takasivun kapeat jalansivut (B) puristimilla, niin voit hel-pommin säätää kaikki osat suoraan kulmaan.

2

Tarkista osien suora kulmaisuus ja kiinnitä ruuvit. Ruuvit ovat vain niin pitkät, että ne pitävät, joten käytä myös liimaa. Esiporaa ruuveil le reiät pienellä poralla, niin ruuvit tarttuvat hyvin kiinni.

3

Liitä etusivu. Kaksi kehikon osaa on verrattain helppo saada tasapainoon, kun käyttää puristimia osien pitelemiseen.

4

Ruuvaa ja liimaa lyhyet lau dat (H) etusivuun 4 x 40 mm:n ruu vei lla. Käytä jälleen puristimia ja varmis ta, et tä kaikki kulmat ovat suoria, ennen kuin kiinni-tät ruuvit sisäpuolelta, jotta ne eivät näy.

5

Valmistele kehyslaudat (E ja F). Sahaa laudat niin pitkiksi, että ne istuvat tiukasti pöydän jalkojen väliin. Sivele tä-män jälkeen liimaa laudan toiselle puolelle.

6

Kiinnitä yläreunan kehyslauta (E). Kiinnitä se puristimilla runko lautaan (G), jotta se pysyy jalkojen linjas sa ja kiinnitä lauta 4 x 35 mm:n ruuveilla. Ruuvaa sisäpuolelta, jotta ruuvit eivät näy.

7

Kiinnitä alareunan kehyslauta (E). Nyt säädämme korkeuden asettamalla runkolaudoille (G) laatan (M) ja oikaisemalla kehyslaudan oikeaan korkeuteen laatan paksuuden mukaan.

8

Kiinnitä lyhyet kehyslaudat (F) lyhyisiin runkolautoihin (H) samaan tapaan liimalla ja ruuveilla.

9

Hio kevyesti nauhahiomakoneella, niin runko on valmis. Reunat kes tävät paremmin kulutusta, jos et jätä niitä liian te-räviksi. Pyöristä niitä siis aavistuksen verran.

10

Kun runko on hiottu ja valmis, voit pohjustaa sen nyt, jos aiot jatkaa töitä vasta seuraavana päivänä.

04
Upota allas ja hana pöytälevyyn 9 Vaihe

Altaan upottaminen keraamisiin laattoi-hin ei ole helppo tehtävä, joten korvaamme kaksi laattaa vanerilevyllä.

Sekä allas että vesihana, joka yhdiste-tään puutarhaletkuun, upotetaan vane-rilevyyn. Koska vesiletku ja viemäröinti on näin nopeampi liittää ja irrottaa, voit yhä nostaa laatat ja altaan paikaltaan, kun siirrät ulkokeittiötä paikasta toiseen tai viet sen varastoon talveksi.

1

Piirrä altaan ympärys vanerilevyyn (L), johon allas aiotaan upottaa. Aseta allas levylle niin, että levyyn jää tilaa altaan taakse asennettavalle hanalle. Piirrä altaan muoto sen reunaa pitkin.

2

Piirrä viiva 20 mm altaan reuna-viivan sisäpuolelle. Aukon tulee olla tarpeeksi iso altaan syvälle osalle, mutta reunan on pysyttävä levyn päällä. Poraa pis-tosahan terälle 10 mm:n reikä viivan sisälle.

3

Leikkaa aukko pistosahalla. Työnnä sahanterä reiästä läpi, käynnistä saha ja kuljeta terää viivaa pitkin. Kaarteissa viillosta tulee hieman epätasainen, mutta sillä ei ole merkitystä.

4

Poraa vesihanalle reikä. Mittaa, mihin vesihana sijoittuu ja poraa reiästä hieman juoksutusputken halkaisijakokoa suurempi.

5

Tarkista, että kaikki osat sopivat, mutta älä kiinnitä niitä vielä. On parempi pohjustaa ja maalata levy, jotta kaikki reunat saadaan sinetöityä, ennen kuin allas ja hana kiristetään paikalleen.

6

Pohjusta ja maalaa vanerilevy (L) huolellisesti. Käsittele levy ensin homeenestoaineella ja sen jälkeen puunsuo-jalla. Maalaa reunat ylimääräisen kerran, sillä ne ovat kaikkien altteimpia vaurioitumaan.

7

Kiinnitä allas levyyn. Aseta allas paikalleen ja kiinnitä se kiristysruu-veilla, jotka saa altaan kanssa. Pursota tätä ennen kuitenkin altaan reu naan vana silikonia, jotta saumasta tulee tiiviis.

8

Aseta vesihana paikalleen. Varmis-ta, että tiivisterengas on kunnolla pai-kal laan, jotta levylle ei valu turhaan vettä.

9

Kiinnitä vesihana mutterilla ja kiinnitä hanaliitin hanan vedentuloon.

05
Maalaa keittiö ja kytke vedentulo 4 Vaihe

Ulkokeittiö sijaitsee ulkona, joten se käsitellään puunsuojalla.

Jos maalaat puolipeittävällä puunsuo-jalla, aineen pitäisi tunkeutuu syvälle puuhun ja toimia pohjusteena, jolloin kaksi tai kolme maalikertaa riittää.

Me maalaamme täysin peittävällä maa lilla, ja kyllästämme osat ensin öljy-pohjaisella, homeenestoainetta sisältä-vällä pohjusteella. Maalaamme kahdesti.

1

Pöytä pohjustetaan ja maalataan huolellisesti. Ensin käsittelemme pinnat pohjustusöljyllä kerran tai kahdesti, sen jälkeen maalaamme kahdesti täysin peittävällä puunsuojalla tai ulkomaalilla.

2

Allaslevy (L) ja laatat (M) asetetaan lopulta paikalleen. Voit kiinnit-tää allaslevyn runkoon niin, että se on tuke-vasti paikallaan ja tarkasti laattojen tasolla.

3

Juokseva vesi liitetään puutarha-letkuun. Se kiinnitetään liittimellä, joka sopii hanaliitokseen.

4

Viemäröinti johdetaan altaalta pois. Viemäröintinä on joustava letku, joka sopii viemäröintiputken ympärille.

Materiaalit

20 x 95 mm:n lautoja:
• 2 leveää jalkaosaa (A) á 130 cm
• 2 leveää jalkaosaa (C) á 90 cm
• 4 pitkää lautaa (E) á 165 cm
• 4 lyhyttä lautaa (F) á 46 cm
• 1 hylly (J) á 184 cm
• 4 pit. lautaa (G) á 180 cm
• 4 lyh. lautaa (H) á 56 cm

Sahaa lautojen G ja H leveydestä 10 mm pois (laatan paksuus), jotta alareunat myötäilevät lautoja E ja F.

20 x 70 mm:n lautoja:
• 2 kapeaa jalkaosaa (B) á 130 cm
• 2 kapeaa jalkaosaa (D) á 90 cm

20 x 45 mm:n lautoja:
• 4 rimaa (K) á 180 cm

10 mm:n ved. kes. vaneria:
• 1 pöytälevy (L), 60 x 60 cm

Lisäksi:
• 10 laattaa (M), 30 x 60 cm, pöytälevyyn ja alustaan
• Ruuveja ulkokäyttöön: 4 x 35, 4 x 40 mm ja 5 x 60 mm
• Galvanoituja uppokantanauloja, 18 x 40 mm
• Puuliimaa
• Öljypohjaista pohjustetta
• Täysin peittävää puunsuojaa

Vesi ja viemäröinti:
• 1 yksiotehana
• 1 ruostumaton teräsallas, noin 40 x 45 cm
• 1 suorakulmainen, viemäriputki, 38 mm, altaan asentamiseksi
• 1 suorakulmaisen putkeen sopiva viemäriletku
• 1 hanaliitin
• 1 letkuliitin
• 1 puutarhaletku

Liittimet ovat Gardenan, ja hanaliitin sopii vesihanan kierteisiin.

Vie aikaa

Viikonloppu + kuivumisajat

Hinta

150 € + allas ja hana

Vaikeusaste

Helppo ja suoraviivainen työ.

Piirustus

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: katkaisusirkkelille

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kesäkeittiö