Vältä 4 tavallista leikkausvirhettä

Oikein leikatut puut näyttävät tasapainoisilta ja kestävät kasvitauteja. Puiden leikkaaminen ei ole kovin vaikeaa, mutta siinä pitää tietää muutama asia.

Yleisiä leikkausvirheitä

1 Vähän matkaa rungosta katkaistut ok-sat alkavat kasvataa pieniä, joka suuntaan harittavia oksia. Jos isot oksat katkaistaan väärin, puusta ei enää koskaan tule tasapainoisen näköinen.

Puusta alkaa kasvaa paljon pieniä ver-soja, jos oksia leikataan kerralla liikaa. Mitä enemmän puuta leikataan, sitä enemmän uusia oksia ja juurivesoja siihen kasvaa. Uusia versoja tulee erittäin paljon, jos puu leikataan kevättalvella. Aivan tuoreet versot voi poistaa paljain käsin. Jos oksat ehtivät kasvaa isoiksi, ne pitää leikata poik-ki mahdollisimman läheltä runkoa.

Puun runkoon voi tulla ruma patti, jos oksa katkaistaan liian läheltä runkoa, oksankauluksen väärältä puolelta. Silloin leikkauspinnasta tulee tavallista laajempi, eikä tynkä parane kunnolla. Leikkaus-pinnan paranemista sanotaan kylesty-miseksi. Huonosti leikattu oksa kylestyy epätasaisesti ja voi aiheuttaa runkoon pullistuman.

Jos puusta katkaistaan latva, puusta ei tule enää koskaan oikean muotoista. Rungosta alkaa kasvaa paljon pieniä oksia joka suuntaan. Puu ei enää kasva pituutta vaan pelkästään leveyttä.

Isot puut

Onnistut parhaiten isojen puiden leikkaamisessa, kun noudatat näitä perussääntöjä.

Isot puut

Oikea leikkausaika

Puiden ja pensaiden oikea leikkausajankohta riippuu siitä, mitä leikkaamisella halutaan saada aikaan. Jotkut puulajit pitää leikata tiettynä vuodenaikana.

Ennen kuin aloitat puiden ja pensaiden leikkaamisen, ota huomioon, että leik-kaaminen kiihdyttää niiden kasvua. Mitä enemmän kasvia leikataan, sitä enem-män siihen tulee uusia versoja.

Kiihtyvästä kasvusta on hyötyä pen-saan nuorentamisessa, mutta muuten voimakasta versomista kannattaa vält-tää. Normaalissa puussa ei ole valtavasti nuoria ja ohuita oksia.

Puun paras leikkausajankohta riippuu siitä, mitä leikkauksella tavoitellaan.

Nyrkkisäännön mukaan puut ja pensaat kannattaa leikata loppukesästä, jotta niihin ei kasva paljon uusia versoja ja pieniä oksia.

Talvileikkaus kiihdyttää kasvua

Jos puiden ja pensaiden kasvua halutaan kiihdyttää, ne kannattaa leikata talvella. Esimerkiksi pensaiden nuorennus-leikkaus kannattaa ajoittaa talveen, jotta pensaaseen kasvaa mahdollisimman paljon uusia oksia. Kevättalvella leikkaamisessa on lisäksi se hyvä puoli, etteivät lehdet haittaa työtä.

Monia puita voi leikata lähes vuoden ympäri. Leikkauspinnat parantuvat nopeimmin kesän lopussa, kun puut ovat imeneet itsensä täyteen sokereita ja energiaa, jotka nopeut-tavat leikkauspintojen parantumista.

Vuodenajasta riippu-matta puut ja pensaat pi-tää leikata kuivan kauden aikana, jotta homesienet eivät iske leikkauspintaan.

Erikoispuut

Jotkut puut pitää leikata tiettyyn vuodenaikaan. Se koskee etenkin puulajeja, joiden mahla alkaa nousta varhain. Esimerkiksi koivu, vaahtera ja pähkinäpensas pitää leikata lopputalves-ta tai loppukesästä.

Kirsikka- ja luumupuut pitää leikata, kun niissä on vielä lehdet. Paras leikkaus aika on ennen syksyä, jolloin homehtumisriski on pienimmillään.

Leikkaa hedelmäpuut keskikesällä

Keskikesä on hedelmäpuiden parasta leikkausaikaa, kirsikka- ja luumupuita lukuun ottamatta. Puut parantuvat nopeimmin, eikä puihin tule valtavasti uusia versoja. Hedelmäpuut voi leikata myös kevättalvella kuivan jakson aikana. Talvileikkauksen etu on, että puut ovat lehdettömiä ja helposti muotoiltavia.

Haittapuoli on, että talvella leikat-tuihin puihin tulee paljon uusia vesoja, jotka pitää leikata pois myöhemmin. Kaikessa leikkaamisessa kannattaa pitää mielessä, että puun oksamassasta saa poistaa kerrallaan korkeintaan kolmanneksen.

Oikea leikkausaika

Oikeat työkalut

Oksasaksia käytetään pienten oksien leikkaamiseen. Saksien pitää olla terävät, jotta ne tekevät siistiä jälkeä eikä työhön tarvitse käyttää kovin paljon voimaa. Osta sakset, jotka sopivat hyvin käteesi ja joista saa pitävän otteen.

Raivaussakset sopivat hieman isompien, 2-4 senttiä paksujen oksien leikkaamiseen. Terien pitää olla kunnossa, jotta leikkauspinnoista tulee siistit. Markkinoilla on malleja, joissa on leikkaamista keventävä voimanvälitysmekanismi. Niillä voi leikata paksuja oksia kevyesti käsiä rasittamatta.

Oksasaha sopii paksujen, noin 5-10-senttisten oksien katkaisemiseen. Hyvässä oksasahassa on isot ja terävät hampaat sekä käteen sopiva kahva. Sak-sien käyttämisen pitää tuntua kätevältä.

Moottorisahaa käytetään isojen oksien sahaamiseen ja puiden kaatamiseen. Teräketjun pitää olla terävä, jotta se tekee siistiä jälkeä. Bensa- ja akkumallit ovat käteviä, sillä niiden kanssa ei tarvitse varoa virtajohtoa.

Teleskooppivarren voi yhdistää sekä moottori sahaan että raivaussaksiin. Jatko-varresta on apua latvojen leikkaamisessa.

Oksasaha sopii keski-kokoisten oksien sahaamiseen.

Hedelmäpuut

Oikein leikatut hedelmäpuut tuottavat parhaan sadon ja näyttävät sopusuhtaisilta.

Hedelmäpuut

Pensaat

Myös pensaita kannattaa leikata, jotta ne pysyvät terveinä ja tasapainoisen näköisi-nä. Poista kuolleet ja vahingoittuneet sekä toistensa kanssa ristiin kasvavat oksat.

Harventaminen on tarpeen, jos pensas on kasvanut liian tiheäksi. Harvennuk-sessa pensaasta katkaistaan vanhimmat oksat noin viisi senttiä maan pinnan ylä-puolelta. Oksat leikataan poikki viistosti, jotta vesi pääsee valumaan maahan eivät-kä oksat homehdu. Kun oksien ympärillä on enemmän valoa ja tilaa, pensas pystyy muodostamaan uusia, elinvoimaisia versoja.

Alasleikkaus voi tulla tarpeeseen, jos pensas on vanha ja kasvanut latvastaan harvaksi. Äärimmäisessä nuorennus-leikkauksessa kaikki oksat katkaistaan noin 10 senttiä maan pinnan yläpuolelta. Pensas kasvattaa leikkaamisen jälkeen paljon uusia, terveitä versoja ja siitä tulee alhaalta tiheä ja uuden näköinen. Kaikki pensaat eivät kestä yhtä kovaa käsittelyä, mutta esimerkiksi hortensia, syyssyreeni ja likusterit voi leikata alas.

Trimmaus tarkoittaa pensaan perus hoitoa. Yksi hellävarainen leikkaus vuodessa pitää pensaan terveenä.

Pakkanen koettelee hortensiaa, joten kuolleet oksat pitää lyhentää elävään silmuun asti.

    Muut lukevat juuri nyt …