Suoja-aita komposiitista ja betonista

Tätä helppohoitoisempaa aitaa ei ole olemassa. Aitaa ei tarvitse pohjustaa, maalata, kyllästää tai muutenkaan huoltaa. Ajoittainen pesu riittää. Siinä kaikki!

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1.700 euroa

Johdanto

Kun rakennetaan puinen suoja-aita, töitä on senkin jälkeen, kun aita on saatu pystyyn. Aita on ainakin öljyttävä tai maalattava - ja muutaman vuoden kuluttua uudestaan.

Näiltä töiltä välttyy, jos rakentaa aidan betonista ja komposiittilaudoista. Kun aita on pystyssä, työt on tehty. Komposiittilautoja on helppo työstää. Niitä voi sahata ja ruuvata samoilla työkaluilla kuin puulautoja. Tämän lisäksi laudat painavat puisia vähemmän, joten niitä on helppo siirrellä.

Voi kestää vuosikymmeniä

Betonielementtejä on raskas työstää, ja niiden paikalleen asentamisessa tarvitaan aina apulaista. Rankka urakka palkitsee tekijänsä: sekä tolpat että betonilevyt seisovat vuosikymmeniä pystyssä ilman, että niitä tarvitsee mitenkään huoltaa.

LUE LISÄÄ: Komposiittilauta

Ohjeet

01
Tukevat betonielementit 7 Vaihe

Valettuja betonielementtejä on raskasta työstää ja palkkion saa vasta jälkikäteen. Kun elementit ovat paikoillaan, työ on tehty. Aitaa ei tarvitse kyllästää tai maalata uudelleen, joten huoltotoimia ei oikeastaan ole.

Tolppia on tuettava kuivabetonin jäykistymisen ajan. Tuet voi poistaa seuraavana päivänä.

Betonitolpat on kaivettava maahan roudattomaan syvyy-teen. Nämä valmiit betonitolpat ovat 10 cm liian lyhyitä, sillä ne on kaivettava roudattomaan syvyyteen, joka on 90 cm, ja aidasta halutaan 160 cm korkea. Ongelma ratkais-taan asettamalla jokainen tolppa 10 cm:n kuivabetonipe-dille. Näin säästetään rahaa.

Tolppien välissä olevat valuelementit asennetaan myös paksulle kuivabetonikerrokselle, mutta tämä ei vielä riitä. Lisäksi kuivabetonin alle levitetään paksu sorakerros. Kaiken tavoitteena on estää kovaakaan routaa siirtämästä betonielementtejä. Vaikka betoni jähmettyy, elementit on kiinnitettävä esimerkiksi viistojen tukilautojen ja maahan iskettävien keppien avulla.

Erikoisbetonitolpissa on H-profiili ja niiden molemmis-sa sivuissa on urat. Vaakaelementtien päät on muotoiltu niin, että ne sopivat tolppien uriin.

1

Kuivabetoni kaadetaan kuoppiin kuop-pa kerrallaan, koska tolppia on nostetta va 10 cm, jos ne halutaan upottaa 90 cm:n sy vyyteen ja 160 cm korkeiksi.

2

Tolpat ovat hyvin painavia, joten niiden asentamiseen tarvitaan aina apulainen. VINKKI: Kiinnitä tolppaan kaksi ruuvipuris-tinta. Näin tolppia on helpompi käsitellä.

3

Kiinnitä tolpat, kun tolppapari seisoo täysin suorassa ja oikealla korkeudella. Sekä viistot tukilaudat että vaakajäykis-teet kiinnitetään tolppiin ruuvipuristimilla.

4

Kaada kuivabetoniin hiukan vettä. Tamp paa seos sitten ohuella kepillä. Lisää kuivabetonia ja jälleen hiukan vettä. Toista prosessia, kunnes betonin pinta on noin 5-10 cm:n maanpinnan alapuolella.

5

Tolppien väliin asetetaan betonilevyt. Ne asetetaan paksulle sorapohjalle, jonka päällä on pussillinen kuivabetonia. Levyn alareuna on maanpinnan alapuolella ja ylä-reuna vaaterissa. Levy sopii tolppien uraan.

6

Betonilevyä on lyhennettävä kapeam paa osiota varten ja toista levypäätyä on hiot-tava. Työt tehdään kulmahiomakoneella.

7

Tarkista säännöllisesti, että elementit ovat yhä suorassa. Kun kuivabetoni on jähmettynyt, mitään ei voi enää oikaista.

02
Upeat komposiittilaudat 6 Vaihe

Tolppien väliin asennetaan komposiittilaudat. Niitä on mukava työstää ja ne on helppo sahata oikeaan pituuteen. Ne eivät myöskään vaadi pohjustusta tai maalausta urakan päätteeksi.

Komposiittilaudoissa on urakuvio molemmilla pin-noil la. Päätämme kääntää lautojen leveän urapuolen ulospäin ja kapean sisäänpäin, sillä tämä sopii terassin uriin. Laudat on sahattava oikeaan pituuteen käsi-, pyörö- tai katkaisu/jiirisahalla ja upotettava tolppien uriin. Lautojen tulisi olla 10 mm lyhyempiä kuin kah-den tolppauran pohjan välinen etäisyys, sillä laudoille on jätettävä tilaa laajentua. Lautojen väliin asennetaan pienet kokoomapalat aidan vakauttamiseksi. Koska palat jäävät näkyviin, ne sijoitetaan tarkasti samaan kohtaan kaikissa laudoissa. Aidan päälle asennetaan vielä koristelistat, jotka sahataan massiivikomposiitista tehdyistä reunalaudoista. Yhdestä laudasta saadaan kaksi 35 mm:n levyistä kaistaletta.

1

Sovita ensimmäistä lautaa, jotta voit tarkistaa, että tolpan ja laudan väliin jää noin 5 mm:n rako molemmissa reunoissa. Laudan on liu’uttava alas uria pitkin.

2

Esiporaa betonilevyn keskelle reikä terästangolle, joka vakauttaa lautoja keskel-tä. Reikä porataan 10 mm:n kiviporalla noin 5 mm:n syvyyteen.

3

Poraa laudan alareunaan12 mm:n reikä, johon terästanko voi työntyä sisään. Reiän tulee olla noin 70 mm syvä. Nyt laudan voi asentaa paikalleen.

4

Lautojen väliin asetetaan kolme pientä kokoomapalaa (kts. piirros). Palat jäävät osittain näkyviin, joten sijoita ne tarkasti samaan kohtaan kaikissa laudoissa.

5

Lautojen ja tolppien väliseen rakoon painetaan Illmod-saumanauha. Sitä paine taan hiukan rakoon, ja nauha laajentuu vähä vähältä, kunnes se täyttää raon.

Työ on tehty, ja nyt aidasta pääs-tään nauttimaan. Tämän kaltaisia betonitolppia voi olla vaikea löytää, mutta niiden sijasta voi käyttää esim. komposiittitolppia.

Materiaalit

 • H-betonitolppia, 13 x 13 x 240 cm
 • Päätytolppia
 • Kulmatolppia (tarvitt.)
 • Betonlevyjä, 4 x 30 x 189 cm
 • Tolppabetonia
 • 25 x 150 mm komposiittilautoja
 • 12 x 100 mm reunalautoja, massiivikomposiitista
 • Illmod-saumanauhaa
 • 10 mm pyöröteräs, ruost. terästä
 • Helaruuvit komposiittilautoihin
 • Kokoomakappaleita, komposiittia
 • Silikonisaumamassaa

Erikoistyökalut

 • Maakaira tai erikoispistolapio

Vie aikaa

Noin viikko kuivumisaikoineen

Hinta

Noin 1 700 €/6 kokonaista ja 2 ly hyttä osiota (noin 15 metriä).

Vaikeusaste

Komposiittilautoja on helppo sahata. Betonielementit sen si jaan ovat raskaita käsitellä, ja työ vaatii tarkkuutta, sillä virheitä ei voi korjata.

Piirustus

Tukevat betonielementit

Tukevat betonielementit

Upeat komposiittilaudat

Upeat komposiittilaudat

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …