Rakenna itse suoja-aita terassille hetkessä

Terassin suoja-aidan rakentamisen ei tarvitse kestää ikuisuuksia. Tolpat upotetaan maahan ja laudat kiinnitetään tolppiin yhdessä kaidepuiden kanssa. Suoja-aidan pystyttäminen terassille ei voisi olla helpompaa. Tämä suoja-aita tehtiin päivässä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
300 euroa

Johdanto

Suoja-aita terassille - rakenna yhdessä päivässä!

Suomen kesä on lyhyt mutta vähäluminen, ja joskus tuuli viilentää terassia liikaa myös aurinkoisina päivinä. Voit kuitenkin tehdä asialle jotain, ja vieläpä nopeasti. Jos noudatat näitä rakennusohjeita, voit rakentaa terassillesi suoja-aidan yhdessä päivässä.

Suoja-aidan salaisuus

Tämä suoja-aita voidaan pystyttää yhdessä päivässä, koska sen tekemiseen käytetään valmiita osia. Laudat lyhennetään sopivan mittaisiksi ja pudotetaan tolpissa oleviin pystyuriin. Kaikki osat on maalattu valmiiksi, joten ne pitää vain viimeistellä, kun aita on pystytetty valmiiksi.

Tämä tyylikäs terassin suoja-aita vaimentaa talon nurkan takaa puhaltavan tuulen. Suoja-aidan rakentaminen ei voisi olla helpompaa.

Tutustu erilaisiin aitoihin

Tee Itse on rakentanut vuosien varrella paljon erilaisia suoja-aitoja. Tämä aita on vain yksi monista. Aitojen ulkonäössä ja toiminnassa on suuria eroja. Jotkut aidat ovat siirrettäviä, toiset on tehty pajupunoksesta ja kolmannet koostuvat köynnöskasveista.

Voit nähdä kaikki erilaiset suoja-aidat täällä. Saat lisäksi innoitusta ja vinkkejä suoja-aidan pystyttämiseen. Klikkaa ja opi lisää siitä, millainen suoja-aita sopii parhaiten sinulle ja pihallesi: Katsele erilaisia suoja-aitoja täältä

LUE LISÄÄ: Liikkuvat kasvilavat antavat suojaa

Ohjeet

01
Pystytä tolpat 8 Vaihe

Aidasta tehdään 130 cm korkea ja 335 cm pitkä, ja se koostuu kahdesta osiosta.

Aluksi kokoamme kolme tolppaa: kaksi pääty- ja yhden välitolpan. Tolppa tehdään kahdesta leveästä ja yhdestä kapeasta laudasta, jotka liimataan yh teen. Näin syntyy yksi tai kaksi uraa, joihin aitalaudat voidaan työntää, kun tolpat on pystytetty. Tolpat asennetaan laatoitukselle ja 1. tolppa seinää vasten.

Suurin haaste on saada osiot oikais-tua linjaan. Tämä edellyttää, että tolpat saadaan tarkasti suoraan ja linjaan.

Puuosat on pohjustettu ja maalattu, ennen kuin tolpat on liimattu yhteen.

1

Kokoa kaksi päätytolppaa (A), kumpikin kahdesta tolpansivusta (X) ja yhdestä 70 mm leveästä ytimestä (Y). Pinnat peitetään liimalla, joten kaada PU-liimaa kulhoon, jotta voit sivellä molemmille liimapinnoille ohuen liimakerroksen.

2

Kokoa keskitolppa (B) kahdesta tolpansivusta (A) ja 45 mm:n ytimestä (Z), joka asetetaan yhtä etäälle molempien tolpansivujen reunoista. Purista kaikki kolme tolppaa yhteen usealla puristimella. Jatka liimapuristusta yön yli.

3

Kaiva tolpille kuopat. Maakaira on mainio työkalu, mutta sitä voi olla vaikea ohjata. Kuopat on välineestä riippumatta oikaistava niin, että tolpat saadaan seisomaan suoraan ja tasaisin etäisyyksin toisistaan.

4

Kiinnitä toinen päätytolppa (A) seinään. Pane seinän ja tolpan vä liin välike tai bitumihuopapala. Kun tolppa on pystysuorassa, poraa 6 mm:n kivi sei nä poralla tolpan läpi sei nään. Laita reikään karmiruuvi, joka kiinnittyy myös seinään.

5

Asenna uloin päätytolppa (A). Seinästä mitataan 335 cm ja laattaan merkitään tolpan ulkoreunan kohta. Tolppa asennetaan pystysuoraan kaikilta sivuil taan ja kuoppaa täytetään vähän ker rallaan tiivistäen maata välillä riman avulla.

6

Asenna keskitolppa (B). Tamppaa pohja ensin kunnolla, jotta voit oikaista tolpan suoraan. Muutama sentti metri sinne tai tänne kuopan syvyydessä ei merkitse mitään, sillä tolpat lyhennetään myöhemmin oikeaan pituuteen.

7

Oikaise keskitolppa (B). Vedä kahden päätytolpan (A) väliin naru ja aseta välikkeet tolppien ja narun väliin. Kun keskitolppa oikaistaan, narun alla täytyy olla tilaa välikkeelle. Älä koskaan oikaise narua ilman välikkeitä.

8

Suorista keskitolppa (A) pysty-suunnassa joka suuntaan. Tässä vaiheessa kannattaa turvautua apulaiseen. Täytä ja tamppaa kuoppa kuten aikaisemmin. Kun tolpan ympärillä on 30-40 cm maata, tarkista, että tolppa seisoo suorassa.

02
Verhoilu 8 Vaihe

Aita valmistetaan tavallisista ulkover-hoilulaudoista. Lautojen sileä puoli kään-netään sisäänpäin, jolloin aita on sisä-puolelta täysin tasainen. Jotta aita näyt-täisi mahdollisimman hyvältä, laudat asennetaan vaakaan lautarivien myö-täillessä siististi viereisen osion rivejä. Ruuvit kiinnitetään suoriin linjoihin.

Laudat lyhennetään ja työnnetään tolppien uriin. Ne kiinnitetään ruuveilla viereisen aitaosion laudoituslinjaan. Kos ka laudat voivat olla kosteita, niitä ei voi vain painaa yhteen. Jos laudat laajen-tuvat, ruuvit irtoavat ja laudat työn tävät päällyslaudan paikaltaan. Tämän sijaan laudat asennetaan 12,5 cm:n välein.

1

Sahaa ensimmäisen osion verhoilulaudat (C) pituuteen niin, että voit työntää ne ensimmäisten tolppien väliin. Katkaisusaha on hyvä työväline, sillä sahalle voi nopeasti tehdä stopparin, jolla taataan, että laudoista tulee yhtä pitkät.

2

Kiinnitä alin lauta (C) pari sentti­ metriä maanpinnan yläpuolelta niin, että se on täysin vaaterissa. 4,2 x 55 mm:n ulkokäyttöön tarkoitettu ruuvi kiinnitetään laudan läpi molempiin tolppiin.

3

Siirrä ensimmäisestä laudasta mitta tolpan toiseen sivuun ennen kuin kiinnität seuraavat laudat. Ala laudan on hyvä olla kiinni, ennen kuin seu raa van osion alalauta kiinnitetään. Tolpan ylä reunasta saadaan vesivaakaa varmempi mitta.

4

Työnnä laudat (C) varovasti uriin yksi kerrallaan. Varmista lautojen vaakasuoruus, jotta yläreuna saadaan linjaan. Ylintä lautaa (10.) ei asenneta ihan vielä. VINKKI: Jos viistät lautojen yläreunan päät, laudoista ei niin helposti repeydy säikeitä.

5

Tarkista, että keskitolppa (B) on yhä pystysuorassa. Jos sahasit aitalaudat hieman liian pitkiksi, ne työntävät tolpan helposti vinoon.

6

Kiinnitä 9. lauta (valmiin aidan toiseksi ylin) molempiin tolppiin tar kas ti vaa ka suoraan. Alimman laudan ala reunasta 9. laudan alareunaan pitäisi olla 8 x 12,5 m eli 100 cm. Kiinnitä muut laudat 12,5 cm:n välein (alareunasta alareunaan).

7

Kiinnitä seuraavan osion alin aitalauta (C) ensimmäisen osion ala laudan linjaan ja oikaise 3. vaiheessa tehdyn merkin mukaan. Oikaise lauta vaa kaan ja kiinnitä uloimpaan tolppaan (A).

8

Osio laudoitetaan kuten edelli nen osio. Kun kiinnitetään alin ja toiseksi ylin lauta ennen muita lau toja, on pienempi riski, että aidasta tu lee yläosas taan vino. Kiinnitä ylin lauta sitten, kun olet lyhentänyt tolpat mittaan.

03
Päällyslauta 7 Vaihe

Aita tarvitsee päällyslaudan, joka suojaa sitä pahimmilta sateilta. Rakennus­ tarvikeliikkeissä myydään käsijohteita, jotka ovat päällyspinnaltaan kaarevia tai viistettyjä niin, että sadevesi ei jää niille seisomaan.

Ennen kuin päällyslaudat voidaan asentaa, tolpat lyhennetään oikeaan pituuteen: 10,5 cm:n aidan toiseksi ylintä lautaa korkeammalta.

Kaikki osat on pohjustettu kahteen kertaan ja maalattu kertaalleen jo tehtaalla, joten riittää, että ne maalataan samalla maalilla vielä kerran kiinni­ tyksen jälkeen.

1

Sahaa tolpat (A ja B) korkeuteen niin, että ne myötäilevät 10. laudan yläreunaa. Kiinnitä lopuksi ylin lauta. VINKKI: Jos kokoat päällyslaudan useasta osasta, laita tolpan päälle bitumihuopapala päältä valuvan veden pysäyttämiseksi.

2

Päällyslaudan (D) pituus selviää asettamalla se aidan päälle ja seinää vasten. Sijoita sahausmerkki niin, että lauta työntyy 10 mm uloimman tolpan (A) yli.

3

Sahaa päällyslauta (D) pituuteen katkaisusahalla. Ylimääräiset laudan­ pätkät kerätään sahan alla olevaan ämpäriin. VINKKI: Jos omistat yläjyrsimen, jyrsi pääl­ lys laudan molempiin sivuihin urat 5 mm:n päähän reunasta, niin vesi valuu laudalta alas.

4

Esiporaa päällyslautaan (D) reiät kahta tolpparuuvia varten. Kiinnitä päällyslauta 5 x 100 mm:n ruostumattomilla ruuveilla.

5

Maalaa aita kertaalleen samalla maalilla kuin tehtaalla on käytetty. Huomaa, miten siistiltä aita näyt tää, kun ruuvit ovat suorassa rivissä. Ylläpitämällä 12,5 cm:n etäisyyden reunasta reunaan var­ mistat, että linjat pitävät, vaikka puu eläisi.

6

Aidan edustalle ja lau to jen alle levitetään sepeliä, jotta vesi ei sateella roisku laudoille. Levitä sepeli sitten, kun maali on kuivunut, jotta sepeli ei tah raan nu, eikä maalipinta pölyty ja naarmuunnu.

7

Kun aita on maalattu, sen alle levitetään sepeliä sadevesiroiskeiden välttämiseksi. Nyt voidaan nauttia lopputuloksesta.

Materiaalit

33 x 95 mm painekyll. höylättyä mäntyä:

 • 4 tolpansivua (X) á 270 cm

21 x 70 mm painekyll. höylättyä mäntyä:

 • 2 päätytolppien (A) ydintä (Y)

21 x 45 mm painekyll. höylättyä mäntyä:

 • 1 keskitolpan (B) ydin (Z)

21 x 120 mm:n verhoilulautoja:

 • 22 aitalautaa (C) á 180 cm (sahataan itse)

33 x 120 mm:n käsijohde:

 • 1 päällyslauta (D), 390 cm

Lisäksi:

 • 4 karmiruuvia, 7 x 132 mm
 • 4,2 x 55 mm:n terassiruuveja
 • 5 x 100 mm:n puuruuveja (ulkokäyttöön)
 • PU-liimaa ulkokäyttöön
 • Puunsuoja-ainetta
 • Muovivälikkeitä, bitumihuopaa tmv.

Vie aikaa

Kaksi päivää.

Hinta

Tämä aita maksoi noin 300 €, voit selvitä halvemmallakin.

Vaikeusaste

Helppo hanke. Suurin haaste on pystyttää tolpat oikein.

Video

VINKIT: Tolpat samalle etäisyydelle

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Video

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.