Väliseinä kätkee liukuoven

Väliseinään piiloutuva liukuovi säästää tilaa. Nyt rakennamme puusta ja kipsilevyistä väliseinän ja sijoitamme liukuoven sen sisään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
1600 euroa

Johdanto

Ennen kuin ryhdytään rakentamaan ovi-aukol lista seinää, on ratkaistava muutama tärkeä kysymys: kummalle puolen välisei-nää oven halutaan avautuvan ja aiheuttaako avautuminen ongelmia sisustukselle väliseinän kummallakin puolella? Jos valitset liukuoven, vältyt näiltä ongelmilta. Ovi nimittäin katoaa seinän sisään, kun se avataan.

Voit ostaa valmiin teräsrunkoisen liukuovi-elementin, mutta sen kokoaminen ja asentami-nen vaatii enemmän käsityötä kuin tässä esitte-lemämme väliseinäratkaisu.

Näytämme, miten saat kahdesta puurungosta tehtävään väliseinään onton tilan, johon liu-kuovi sijoitetaan. Ratkaisu on valmispakettia hieman edullisempi ja osin helpompi rakentaa.

Väliseinästä muodostuu sen sijaan hiukan tavallista väliseinää paksumpi. Molemmat run-got on verhoiltu kahdella kipsilevykerroksella, joten väliseinästä tulee 20 cm paksu. Rungot rakennetaan 39 x 40 mm:n Kerto-lattiapalkeista, jotka ovat varmasti suoria. Nyt työ voi alkaa!

Ohjeet

01
Puurunko 5 Vaihe

Seinän puurunko rakentuu kahdesta osasta, joiden väliin liukuovi piiloutuu. Rakennamme ensiksi toisen puurun-goista. Näin voimme esteittä asentaa liukuoven ennen toisen väliseinärungon rakentamisesta.

Asennamme myös lattiaan, seiniin ja kattoon molemmin puolin väliseinää palkit ja tolpat (siis seinän ”raamit”), jotta ne ovat valmiina toisen väliseinän rakennusvaihetta varten.

Muista huomioida seinien kokonais-paksuus kipsilevyjen asennuksen jäl-keen, kun mietit seinän sijoituspaikkaa.

1

Valitse väliseinän paikka. Tämä puu runko asennetaan 26 mm:n päähän ikkunakarmista, jotta tilaa on kahdelle kip si-levykerrokselle. Kohdasta mitataan 14,8 cm (nuolet). Seinän kokonaispaksuus on 20 cm.

2

Tee seinään merkkiviivat tolpille (A). Piirrä kahteen merkkilinjaan pystyviivat lattiasta kattoon. Mittaa etäi syys ”sivuseinään” ja jätä sama etäisyys vastakkaisseinään. Piirrä jälleen merkkiviivat.

3

Esiporaa ja iske tolppiin 8 x 10 mm:n karmitulpat. Karmi-tulpat pitävät hyvin betonissa, tiilessä ja kevytbetonissa. Esiporaa tolppiin ja seiniin pitkällä 8 mm:n poralla.

4

Ruuvaa tulpat kiinni. Sijoita karmitulpat noin 50 cm:n välein koko tolpan pituudelle. Toista työvaihe vastakkaisessa seinässä.

5

Sahaa tolppien alaosaan lovet jalkalistoille. Jos listat ovat malliltaan yksinkertaiset, kuten kuvassa, selviät lovilla. Muussa tapauksessa voit joutua poistamaan jalkalistat.

02
Jatka puurunkoa 10 Vaihe

Nyt asennamme vaakapalkit lattiaan ja kattoon. Ne myötäilevät kahta seinä­ tolppaa, joten myös lattiaan ja kattoon asennetaan kahdet palkit.

Me aloitamme pienellä palkinpätkäl lä päätyseinästä, sen jälkeen tulee ovi­ aukko ja tämän jälkeen pitkä väliseinä. Sovita mitoitus tarpeidesi mukaan.

Vaakapalkkien kiinnityksen jälkeen asennetaan pystytolpat. Ne sahataan en sin oikeaan pituuteen ja sijoitetaan tasaisin välein koko seinän pituudelle. Jotta tolpat asettuvat varmasti pystysuo­ raan, merkitsemme lattiaan ensin palk­ kien paikat ja tarkistamme rimalla ja vesivaa’alla kattopalkkien tarkat paikat.

1

Merkitse kattoon palkkien paikat. Tämä on helpointa tehdä liitunarulla, jota pidellään palkkien ulkoreunassa. Voit käyttää myös ristilinjalaseria.

2

Kiinnitä palkit kattoon. Pidä kahta palkkia (B) kattoa vasten ja kiinnitä ne 5 x 80 mm:n ruuveilla. Sileä kipsilevykatto (kuten kuvassa) on usein kiinnitetty 30 tai 40 cm:n välein asennettuun laudoitukseen.

3

Tee lattiaan merkinnät samaan tapaan kuin kattoon. Määritä liukuoven paikka. Oviaukko on 83 cm leveä. Asennamme lattiaan pienen 15 cm:n palkkipätkän yhtä seinäpintaa vasten.

4

Kiinnitä molemmat palkit (B) lattiaan 5 x 80 mm:n ruuveilla 40 cm:n välein. Palkit on sahattu niin, että ne sopivat liukuoven merkintöihin. Esiporaa 5 mm:n poralla, jotta palkki ei halkea.

5

Aseta tolpat (C) puristuksiin katon ja lattian väliin. Sijoita ne molemmin puolin oviaukkoa. Oikaise ne pystyyn ja kiinnitä lattian palkkeihin kulmaraudoilla ja 4 x 30 mm:n ruuveilla.

6

Merkitse muiden pystytolppien (C) paikat. Piirrä merkkiviiva 43 cm:n päähän vastakkaisesta seinästä ja siitä 45 cm eteenpäin. Merkitse tolpan paikka X:llä. Kopioi merkkiviivat toiseen palkkiin.

7

Kiinnitä kulmaraudat merkki koh­ tiin X:n vastakkaiselle puolelle. Aseta tolppa kulmaa vasten ja tarkista vesi vaa’alla, että se on pystysuorassa. Tee katto palkkiin viiva. Toista kaikkien tolppien kohdalla.

8

Sahaa kaikki tolpat pituuteen ja aseta ne kulmarautoihin. Kiinnitä ne 4 x 30 mm:n ruuveilla. Muista asentaa tolpat vain väliseinän toiselle puolelle, jotta liukuoven asentamiselle jää yhä tilaa.

Väliseinän voi rakentaa myös teräsrangoista

Me päätimme rakentaa väliseinän puusta. Puu on lähes kaikille nikkareille tuttu materiaali, eikä sen työstäminen vaadi erikoistyökaluja.

Puun huonona puolena on, että väli-seinätolpat ovat usein enemmän tai vähemmän käyriä. Tämän vuoksi pää-timme käyttää lattiapalkkeja, jotka koostuvat monesta yhteen liimatusta viiluker-roksesta ja ovat varmasti viivasuoria.

Rungon voisi rakentaa myös teräksestä. Työ sujuu nopeasti ja tar-kasti, mutta ei kaikkein edullisimmin.

Teräsprofiilit puristetaan yhteen, ennen kuin kipsilevyt ruuvataan päälle.

Teräs on kevyttä, ja siitä syntyy lisäksi hyvin suora ja jäykkä rakenne.

03
Liukuovi 7 Vaihe

Seinään sijoitettavaan liukuoveen ei voi kiinnittää tavallista ovenkahvaa, sillä se osuisi seinään oven liukuessa. Tämän vuoksi oveen valitaan upotettavat kuppi-vetimet, jotka eivät osu seinärakentee-seen oven liukuessa väliseinän sisällä.

Oven päälle kiinnitetään rullahela, jotta ovi voidaan ripustaa kiskolle ja jotta se voi liukua edestakaisin.

Kisko, jolla ovi liukuu, asennetaan vaakapalkkiin, joka kiinnitetään tolppiin.

Me ostimme heloittamattoman ovile-vyn, nk. laakaoven, joka ei ole täyspui-nen, vaan koostuu massiivipuukehyk-sestä ja kovasta kartonkikennosta.

1

Esiporaa kuppivetimille reiät. Kiinnitä keskelle ovea (korkeussuun-nassa) pätkä maalarinteippiä ja merkitse oveen veti mien paikat. Poraa oven läpi. Pora vastaa reikäsahan kärkipiikkiä.

2

Poraa reikäsahalla molemmilta puolilta. Valitse reikäsaha, joka on hieman vetimen syvää kuppiosaa suurem-pi. Aloita varovasti pienillä kierroksilla, jotta saha ei lipsahda ja tee liian isoa reikää.

3

Liimaa vedin kiinni. Puhdista liuku-ovivetimen reuna liasta ja rasvasta. Sivele vetimen reunoihin asennusliimaa. Aseta vedin heti reikään ja paina sitä noin minuutin ajan paikalleen.

4

Tee ovilevyn alareunaan ura. Ura on pari millimetriä lattian ohjuria leveämpi. Ura tehdään kuvassa nähtävällä kiekkojyrsinterällä, joka asennetaan yläjyrsimeen.

5

Kiinnitä pyöräsarjan toinen osa oven yläreunaan. Jokainen pyöräsarja koostuu kahdesta osasta, joita voi säätää suhteessa toisiinsa. Takana näkyy kisko, jossa pyörät kulkevat.

6

Säädä helaa. Ruuvaa pultti ”keski -sy vyy teen”. Aseta pyörösarjallinen kisko pulttiin. Vedä kiskoa mahdollisimman pit -källe taaksepäin ja ota mitta ovilevyn yläreu-nas ta. Etäisyys kiskon yläreunaan on 7 cm.

7

Jos rakennat uuden liukuovellisen väliseinän, ovi on kätevä sijoittaa seinän sisään. Jos sen sijaan asennat liukuovea jo olemassa olevaan seinään, on helpointa antaa liukuoven liukua seinän pinnassa. Näin et joudu rakentamaan koko seinää vanhan päälle, riittää kun asennat ripustuksen suoraan seinään ja peität sen koristelistalla. Tällöin et kuitenkaan voi esimerkiksi ripustaa esineitä tälle puolelle seinää.

04
Ripustus 8 Vaihe

Nyt on aika ripustaa ovi. Jotta se saatai­ siin asennettua oikealle korkeudelle, käytämme palkkia (D), johon oven liuku­ kisko voidaan kiinnittää.

Jotta palkki saadaan keskelle 7 cm le­ veää välitilaa, tolppien (C) ulkopintaan liimataan ja ruuvataan 15 mm pak su lista (F), ennen kuin palkki kiinnitetään.

Kun ovi ripustetaan oikeaan korkeu­ teen, on selvitettävä, missä kohtaa sei­ nää ovi on pysäytettävä. Tämä on sovi­ tettava niin, että sormet saadaan ovive­ timiin, kun seinä on verhoiltu kipsile­ vyillä ja ovi on avoinna. Pysäytyshelan ansiosta ovi ei avaudu tätä enempää. Lattiaan asennetaan ohjuri.

1

Aseta ovilevy sivutolppia (C) vas­ ten. Tee tolppaan merkkiviiva 8 cm:n etäisyydelle ovilevyn yläreunasta. Nämä 8 cm ovat liukuovihelan korkeus + 1 cm, joka on etäisyys oven alareunasta lattiaan.

2

Siirrä merkinnät toisiin tolppiin (C) vesivaa’an avulla. Tähän tulee palkki (D), joka kannattelee liukuoven kiskoa.

3

Kiinnitä palkki (D) tolppiin 5 x 80 mm:n ruuveilla. Aloita kiinnittäminen palkin keskikohdasta. Kun palkki on vaakasuorassa, kiinnitä loput ruuvit.

4

Kiinnitä kisko palkin alareunaan. Kisko pitää sijoittaa tarkasti keskelle kahden seinän välistä onttoa tilaa. Koska ontto tila on 7 cm leveä, kiskon keskikohtaan on 35 mm.

5

Työnnä kaksi rullahelaa kiskoon. Kiinnitä pultti rullahelan ovihelaan. Säädä heloja, kunnes ovi riippuu pystysuorassa oikealla korkeudella. Kiristä vastamutterit.

6

Kiinnitä alaohjuri (lattian ohjuri) lattiaan vähän palkkipäädyn ulkopuolelle. Ole tarkka ohjurin paikan suhteen, jotta ovilevy osuu tarkasti keskelle onttoa seinäväliä.

7

Asenna ovilevy niin, että saat kuppivetimistä otteen, kun seinä myöhem min katetaan kipsilevyillä. Työnnä pysäy tys hela kiskoon rullahelaa kohti ja kiristä se kiinni.

8

Tarkista, että liukuovi on keskitetty ja toimii kuten pitää. Kun loput tolpat ja kipsilevyt on asennettu, korjauksia ei voi enää tehdä.

05
Oviaukko 6 Vaihe

Nyt on oviaukon työstämisen aika. Rakennamme karmit, joihin kipsilevyt voidaan kiinnittää.

Aivan ensimmäiseksi asennamme toisen väliseinärungon tolpat aikaisem-pien ohjeiden mukaisesti.

Oviaukkoon asennetaan tolpat, jotta kipsilevyt voidaan asentaa aivan ovireu-naan asti. Rakentamista jatketaan toisessa reunassa, jotta ovi rullaa hiukan tämän sivun sisään, kun se suljetaan. Kipsilevyjen kehyksenä käytetään 21 x 91 mm:n höylättyjä mäntylautoja sekä pysty- että vaakasuoraan. Ne asennetaan hiukan rakenteesta ulospäin ja ne toimivat samalla karmilistoina.

1

Asenna väliseinän toisen sivun tolpat (C). Sijoita tolpat oviaukon ympärillä tarkasti ensimmäisen sivun tolppien kohdalle.

2

Asenna palkit (E) oviaukon yläreunaan molemmille puolille. Palkin alareunan tulee olla samassa tasossa ovilevyn yläreunan kanssa. Kiinnitä palkki kulmaraudalla ja ruuveilla.

3

Kiinnitä levypalat (H) oviaukkoon. Kiinnitä toiseen reunaan (liukuovia vastapäätä) viisi 9 mm paksua ja 10 x 14,8 cm:n kokoista mdf-levypalaa (H). Aseta kappa leet ylös ja alas ja loput tasaisin välein näiden väliin. Käytä 4 x 50 mm:n ruuveja.

4

Kiinnitä 15 x 55 mm:n lista (J) levykappaleisiin 4 x 50 mm:n ruu-veilla. Sijoita lista tarkasti keskelle väliseinää. Ylhäällä lista yltää liukukiskoon asti.

5

Kiinnitä 21 x 91 mm:n laudat (K) palkkeihin (E). Laudat on sahattu niin, että ne sopivat oviaukon päälle. Pitele niitä pystylistaa (J) vasten ja kiinnitä ne. Kiinnitä pystylaudat (K) ovilevyn molem-mille puolille myös vastakkaisella sivulla.

6

Sivele vastakkaisella sivulla kahden laudan (K) reunoihin liimaa. Kiinnitä laudat ruuvipuristimilla pystylistaa (J) vasten siksi aikaa, kun kiinnität ne mdf-levykappaleisiin (H).

06
Kipsilevyt 4 Vaihe

Väliseinän molemmat puolet verhoillaan kahdella kipsilevykerroksella.

Levyt jäykistävät seinää. Koko seinä-pintaan voidaan näin kiinnittää hiukan painavampiakin esineitä.

Ensimmäinen levykerros kiinnitetään vain sen verran, että se pysyy paikal-laan. Kun käytät seuraavan levykerrok-sen kiinnitykseen useita 45 mm:n kipsi-levyruuveja, saat molemmat levykerrok-set vankasti kiinni yhdellä kertaa.

Väliseinän tuplarungon ansiosta voit kiinnittää seinään tauluja yms. ilman, että vaurioitat liukuovea. Kun olet asen-tanut kaikki levyt, asenna jalkalistat ja tasoita kipsilevyjen saumat.

1

Kiinnitä kipsilevyt (G) tolppiin. Aloita liukuoven vastakkaisesta seinästä. Aloita kokonaisella levyllä. Ruuvit ovat 35 mm:n kipsilevyruuveja, ja ne riittävät levyn kiinnittämiseen.

2

Aloita toinen kerros puolikkaalla levyllä, jotta saumakohdat limittyvät. Käännä viistetyt reunat seinää kohti. Käytä 45 mm:n ruuveja ja sijoita ne 20 cm:n välein reunoilla ja 30 cm:n välein keskellä levyä.

3

Kiinnitä toinen levykerros. Liukuoven yläpuolelle pitää kipsilevyn ja listan väliin jättää pari millimetriä rakoa saumaa varten. ”Karmi” yltää noin 20 mm kipsilevypinnan yli.

4

Tasoita kipsilevyjen saumat. Levypinnat tapetoidaan ja maalataan, minkä jälkeen väliseinä on valmis.

Materiaalit

39 x 40 mm:n Kerto-lattiapalkit:

 • Yht. 15 tolppaa (A, B, C, D ja E) á 480 cm

13 mm:n kipsilevyjä:

 • 16 kpl (G), 90 x 240 cm

9 mm:n mdf-levyä:

 • 5 levyä (H), 10 x 14,8 cm

15 x 55 mm:n höylättyä mäntyä:

 • 1 lista (J), 210 cm

21 x 91 mm:n höylättyä mäntyä:

 • 5 karmilistaa (K), á 210 cm
 • 2 kpl (F), á noin 25 cm

Lisäksi:

 • Heloittamaton ovilevy 4 x 82,5 x 204 cm
 • Ruuveja: 5 x 80 mm, 4 x 50 mm ja 4 x 30 mm, 8 x 80 mm karmiruuveja
 • 35 mm ja 45 mm kipsilevyruuveja puuhun
 • PVA-liimaa
 • 35 x 50 mm kulmarautoja
 • Pohjustetta kipsilevyjä varten
 • Saumanauhaa liitoskohtiin
 • Tasoitetta kipsilevyjä varten
 • Akryylipohjustetta
 • Akryylitasoitetta
 • Maalia
 • Liukuoven helasarja (75 kg:n ovelle) 2 metrin kisko, 2 pyörähelaa, ohjainhela ja 2 ovistopparia
 • 2 liukuoven kuppivedintä
 • Nopeasti kovettuvaa yleisliimaa

Vie aikaa

Noin 5 päivää + kuivumisaika

Hinta

Noin 800 €/4 m pitkä seinä ja liukuovi

Vaikeusaste

Kun seinä rakennetaan tuplarunkoisena, runkojen väliin jää tilaa liukuovelle.

Piirustus

Rungon rakentaminen

Väliseinä koostuu kahdesta seinästä ja niiden väliin jäävästä ontosta tilasta, jossa on tilaa liukuovelle ja sen ripustukselle.

Rungon rakentaminen

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Liukuovet