Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Huonot näkymät liukuovien taakse

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Päällysvaatteet, pesukone, kodinhoitohuone, jalkineet. Nämä välttämättömät tilat ja varusteet saa kätkettyä neljän suuren liukuoven taakse. Määrämittaista oviseinää ei ole vaikea tehdä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
350 euroa

Johdanto

Neljä liukuovea siistivät kertahei-tolla vilkkaassa läpikulkukäytössä olevan kodinhoitotilan omakotita-lon pohjakerroksessa. Kodinhoitotilan tarpeisto oli onnistunut synnyttämään pysyvän kaaoksen huoneeseen vastoin alkuperäisiä toiveita ja odotuksia.

Pienessä tilassa on suhteettoman pal-jon liikennettä. Ei riitä, että siellä koh-taavat pyykinpesu ja kodinhoitotilassa tehtävät työt. Kodinhoitotilaan aukeaa myös pihanpuolen sisäänkäynti, joten sinne kertyy takkeja, käsineitä, jalkinei-ta, autotarvikkeita ja muita arkielämäs-sä vähän väliä tarvittavia tavaroita. Per- he kaipasi siistimpää näkymää. Järjes-tyksen ylläpitämiseen tarvittaisiin lä-hinnä kunnon kaapit hyllyineen ja laati-kostoineen - ja tietysti ovet eteen.

Ongelmaksi muodostui siis kaapisto-jen, kodinhoitohuoneen ja isojen kodin-koneiden yhdistäminen siististi. Jo yk-sistään kaappien avatut ovet sulkisivat kulkutilat varsin tehokkaasti.

Ovien mitoittaminen

Edellä lueteltujen kohteiden peitoksi va-littiin liukuovet. Neljä ovea oli kohteeseen sopiva määrä.

Oviseinämän taakse kätkeytyvät nyt mm. kaapisto hyllyineen ja koreineen ei-kä yksikään ovi käänny käytävälle.

Seinämä on yksinkertainen. Liuku-ovien kannatinpyörät riippuvat kattoon kiinnitetyssä kaksoiskiskossa. Alareu-noissa ovia ohjaavat alumiiniset T-listat.

Ovet tehtiin tilan mittojen mukaan. Ne voi tehdä lastu- tai MDF-levystä. Määrämittaisen oviseinän saa aikaan katkaisemalla kiskot oikean pituisiksi ja mitoittamalla ovet tilan mukaan.

Ovet ovat tyylikkäämmät, kun ne muistuttavat peiliovia. Kuvan ovien pei-lit ovat kyllä silmänlumetta.

Ohjeet

Ovet viimeistellään reunalistoilla

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Mallikohteen ovet sahattiin 19 mm MDF-levystä. Ne voi tehdä myös hyvä-laatuisesta lastulevystä. Ovet katkais-taan 120 mm huonekorkeutta matalammiksi ja leveydet määritellään niin, että ne peittävät koko seinän ja ulottuvat vie-lä 30-50 mm toistensa päälle.

Levyjen reunat varustettiin puulis-toilla, jotka suojaavat levyjä kolhuilta.

Alareunaan kiinnitetään lista, johon jyrsitään ohjainura. Uraan menee latti-aan kiinnitetyn ohjainlistan kärki, joka estää ovia heilumasta. Valmiissa ovissa ura on jyrsitty usein vain levyyn. Me ha-lusimme siitä kestävämmän, joten ura jyrsittiin puulistaan, joka kiinnitettiin liimalla ja nauloilla oven alareunaan.

1

Reunalistat kiinnitettiin liimalla ja nauloilla oven sivusyrjiin. Ne naulattiin 25 mm nauloilla 200 mm välein ja naulojen kannat upotettiin tuurnalla.

Huom! Aseta levy tasaiselle alustalle listojen kiinnityksen ajaksi.

2

Reunalistat höylätään ovilevyn pinnan tasoon, kun liima on kuivunut. Listan leveys on 21 mm, levyn paksuus 18 tai 19 mm. Tarkoitukseen sopii pieni silotushöylä ja viimeistelyyn tasohiomakone.

3

Jyrsi alalistaan (C) ohjainura ennen kuin kiinnität sen liimalla ja 40 mm nauloilla ovi-levyn alasyrjään. Uran voi tehdä yläjyrsimellä 4 mm uraterällä. Helpommin uran teko käy pöytäsirkkelillä, ja käsipyörösahallakin, mutta silloin listan tuenta vaatii järjestelyitä.

4

Höylää ylimääräiset pois alalistasta kuten reunalistoistakin. Listan ja levyn saumat viimeistellään tasohiomakoneella.

Koristeurat kopiojyrsintänä

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ovet voi nyt pohjustaa ja maalata, jos pi-dät sileistä pinnoista ilman koristeuria. Asennuskohteessa oviin haluttiin elä-vyyttä mutta rauhallinen yleisilme.

Yläjyrsin on ihanteellinen kone koris-teurien tekoon tasaisen levyn pintaan. Sillä voi jyrsiä joka oveen aivan saman-laiset urat, kun ensin vaivautuu kokoa-maan kuviolle ohjainkehikon.

Ohjainkehikkoon on lisätty kaksi poikkilistaa. Kehikon ulkomitat ovat sa-mat kuin oven leveys ja pituus. Ohjain-kehikon pitkät listat ja neljä poikittaislistaa ovat 70 mm leveitä. Listat on yh-distetty vanerinpaloilla, jotka on liimattu ja naulattu liitosten päälle. Kehikon on oltava kestävä, ei kaunis.

Oveen jyrsittiin kolme suorakulmaista peilikuviota ohjaimen avulla. Malli-työssä jyrsintä tehtiin 18 mm uraterällä, joka oli säädetty 5 mm syvyydelle.

Ovilevyt on paras tehdä MDF-levystä, jos niihin halutaan jyrsiä koristeurat. Lastulevy kelpaa sileäpintaiseksi oveksi.

1

Aseta oh-jainkehikko oven päälle reunat tarkas-ti kohdakkain jokaisen sivun kanssa. Kiinni-tä kehikko kevyesti liimapuristimilla.

2

Kuljeta yläjyrsintä kunkin lohkon ympä-ri. Jyrsintä tehtiin 18 mm uraterällä 5 mm syvyydelle. Jyrsiessä koneen pohjan suoraa sivua pidetään ohjainkehikon listaa vasten. Jyrsiessä pitää käyttää hengityssuojainta, koska ilmaan nousee hienojakoista pölyä.

3

Terä jättää pyöreät kulmat. Urat kohtaavat kulmissa tarkasti, jos ohjainkehikon mitoitus on ollut oikea. Uran ulkokulmasta tulee pyöreä (terän pyöreys), sisäkulma on aivan terävä.

Ovet maalataan ja ripustetaan sitten kiskoille

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kannatinkiskon (H) varaan tulee neljä painavaa ovilevyä. Kiskoa ei siksi kannata kiinnittää suoraan kattoon. Alle asennetaan ensin vankka lauta (D), joka kiinnitetään katon runkopuihin. Sillä voi oikaista katon mahdollisen vinouden. Laudan mitat ovat 33 x 70 mm. Sen toiseen syrjään kiinnitetään peitelista (E), joka antaa myös lisää kantavuutta.

Alhaalla ovia ohjaavat kiskot (J), jotka on kiinnitetty lattialistaan (F), joka on sovitettu vaakasuoraan. Lattialistaa ei kannata kiinnittää mittojen perusteella. Sen paikka ja korkeus merkitään ovet paikalleen nostettuina. Ripusta ovet kannatinkiskoille ja merkitse niiden ala-ohjainten sijainti. Kiinnitä tukilista ja ohjaimet tarkasti ovien kohdalle.

1

Ovet pohjustetaan ja maalataan. Urat maalataan siveltimellä, isot pinnat voi vedellä mohairtelalla. Maalaa ovet molemmin puolin, etteivät ne ala vääntyä. Kiinnitä liukupyörät (-pyörästöt) lähelle yläkulmia.

2

Mittaa kattolistan (D) paikka. Kaappien syvyys riippuu sekä käytettävissä olevasta huonetilasta että tavaroista, joita kaappei-hin on tarkoitus sijoittaa. Ota huomioon liukuovien yhteinen paksuus.

3

Kattolista (D) kiinnitettiin 70 mm yleis-ruuveilla 40 mm välein. Neljä ovilevyä painavat yhdessä paljon, joten ruuvit pitää kohdistaa katon runkopuihin. Listan vaakasuuntaa voi säätää kovalevynpaloilla.

4

Pyörien kannatinkiskot (H) olivat kevyt-metallia. Kumpaankin uraan ripustetaan kaksi ovea. Ovia voi liikutella vapaasti koko kannatinkiskon pituudella tai niihin voi kiinnittää pysäyttimet haluttuihin kohtiin.

5

Kannatinkiskot kiinnitetään tukilautaan 30 mm yleisruuveilla. Aluprofiilissa ei ollut reikiä, joten 4 mm reiät piti porata. Ensim-mäinen reikä porattiin 100 mm etäisyydelle listan päästä ja seuraavat 250 mm välein.

6

Sitten ovet kiskoille. Ne ovat melko pai-navia, joten työhön on hyvä hankkia apua. Ovien alareunojen alle kiinnitetään lattia-lista (E) 70 mm nauloilla tai ruuveilla tarvit-taessa ruuvitulppien kera. Myös lattialista säädetään tarkasti vaakasuoraan.

7

Pyöriksi kannattaa ostaa hyvälaatuiset kuulalaakeroidut pyörät. Pyörien kanna-tinkourut ovat kevytmetalliprofiilia. Malli-työn mitoilla pyörien kantavuuden pitää olla vähintään 20 kg. Raskaiden ovien pyörät ovat usein kaksoispyörästöjä.

8

Ohjainlistat (J) kiinnitetään ruuveilla lattialistaan. Ripustukset ja tuki- sekä ohjainlistat pitää mitoittaa ja säätää niin, että ovet kulkevat takertelematta. Ohjain-listan vääryys aiheuttaa hankaamista ja pahimmillaan oven juuttumisen.

Materiaalit

OVET

18/19 mm lastu- tai MDF-levyä
• 4 ovea (A), 790 x 2189 mm
• Mahdollisen ohjainkehikon tekoon: • 2 listaa, 70 x 2210 mm • 4 listaa, 70 x 660 mm

8 x 21 mm listaa
• 8 reunalistaa (B), 2189 mm

21 x 21 mm listaa
• 4 alalistaa (C), 806 mm

ASENNUSTARVIKKEET

33 x 70 mm lautaa
• 1 kattolista (D), 3100 mm

15 x 95 mm lautaa
• 1 peitelista (E), 3100 mm

33 x 55 mm listaa
• 1 lattialista (F), 3100 mm

15 x 55 mm listaa
• 1 peitelista (G), 3100 mm

Pyörästön kaksoiskannatinkisko, kantavuus 20/30 kg
• 1 kattokisko (H), 3100 mm

2 x 20 x 20 mm T-profiilia alaohjaimiksi
• 2 alaohjainkiskoa (J), 3100 mm

Laakeroituja liukuovipyöriä, kantavuus 30 kg
• 8 pyörää (K)

Lisäksi
• 8 liukuoven vetohelaa
• 25 ja 40 mm nauloja
• 30, 40 ja 70 mm yleisruuveja
• puuliimaa
• pohjamaalia
• kalustemaalia, kiiltoaste maun mukaan

Vie aikaa

2 päivää

Hinta

Levyt, listat, pohja- ja pintamaalit 3100 x 2330 mm aukkoon noin 200 euroa, liukuoven listat ja pyörät noin 150 euroa.

Piirustus

Ovien mitat mukautetaan asennustilaan. Huonekorkeus oli vain 2330 mm. Katonra-jaan on jäätävä tilaa myös tu-kirimalle, kiskoille ja kannatin-pyörästöille ja lattian puolelle ohjainlistoille. Kiinnitä listat, ripusta niihin kannatinpyörät ja mittaa tarkka korkeus ennen kuin sahaat ovilevyt.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Oven reunalistat katkaistaan reilusti ovien mittoihin ennen kuin ovilevyt sahataan tarkkaan mittaansa. Leveyssuunnassa ovien on mentävä noin 30-50 mm päällekkäin.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Vetohelojen upottaminen oviin

Liukuovet avautuvat toistensa ohi, joten niihin ei voi kiinnittää pinnasta ulospäin kohoavia kahvoja tai vetimiä. Oviin asennetaan uppomalliset liukuoven tartuntahelat, jotka ovat muodoltaan kup-pimaiset syvennykset.

Yläjyrsin on tässäkin tarpeen. Kuva-tussa tapauksessa heloille jyrsittiin 12 mm uraterällä parikymmentä milliä ko-risteurasta sisäänpäin syvennykset, joi-den halkaisija on riittävä valituille he-loille. Pyöreille uppoheloille voi yleensä porata reiät, joihin ne asennetaan.

Helat asennettiin 50 mm etäisyydelle ovien reunoista ja 1110 mm korkeudelle oven alareunasta.

Oven vetohelan asennuskolo on helpoin tehdä yläjyrsimellä. Mallitapauksessa se tehtiin 17 mm etäisyydelle koristeurasta ja 12 mm uraterällä. Syvyys on 6 mm, halkaisija 40 mm. Upotuksen voi jyrsiä kaavan ja kopiokauluksen avulla.

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lehtiversio

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Huonot näkymät liukuovien taakse
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin