4 erilaista kattoikkunaa

Kattoikkuna ja valokuilu tuovat kirkkaan päivänvalon talon synkimpiin nurkkiin. Valokuilu on kuitenkin vain yksi monista keinoista, joilla luonnonvalon voi ohjata välikaton läpi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
2.000 euroa

Kaksi vierekkäin asennettua ikkunaa valaisevat paljon tehokkaammin kuin yksi.

Johdanto

Kattoikkunan rakentaminen lappeen suuntaiseen sisäkattoon on suhteellisen helppoa. Luonnonvalo voidaan kuitenkin ohjata sisälle myös korkean välikaton läpi. Niin sanotun valokuilun voi rakentaa monella eri tavalla. Yhteistä tavoille on, että valokuilu pitää tiivistää äärimmäisen huolellisesti joka puolelta.

Tässä jutussa rakennetaan yhden ikkunan valokuilu kahden ristikon väliin. Se on helpoin tapa, sillä katon rakennetta joudutaan peukaloimaan mahdollisimman vähän. Kuilun seinien on pidettävä lämmin ja kostea sisäilma pois rakenteista.

Jos kaipaa vielä enemmän valoa

Jos kaipaat enemmän valoa, voit asentaa vierekkäin kaksi kattoikkunaa ristikon molemmille puolille. Urakka ei ole kovin paljon työläämpi, mutta valoa tulee vähintään kaksi kertaa enemmän. Valoisin ja samalla työläin tapa on nostaa sisäkatto kiinni lappeeseen ja eristää katto uudelleen.

Valotunneli on kaikkein helpoin ratkaisu, mutta se sopii kokonsa takia vain pieniin huoneisiin.

1 valokuilu ristikoiden välissä.

Kahden ristikon väliin rakennettu valokuilu tuo valon tupaan, eikä katon rakennetta tarvitse juuri muuttaa.
Kattoikkunan voi asentaa ristikoiden väliin useimmissa taloissa. Ristikoiden väliin rakennettava kattoikkuna ja valokuilu eivät juurikaan muuta katon rakennetta. Nyky-aikaisten kattoikkunoiden tiivisteet ja yksityiskohdat on suun-niteltu niin tarkasti, että valokuilun rakentaminen on urakan vaikein ja työläin osa. Höyryn kulku pitää katkaista ja kuilu pitää eristää kunnolla, jotta rakenteisiin ei pääse kosteutta.
Mitä pitempi valokuilu on, sitä paremmin ikkuna valaisee. Maalaa kuilun reunat valkoiseksi kiiltävällä maalilla, jotta valo heijastuu alas mahdollisimman tehokkaasti.

2 valokuilu kahdessa ristikon-välissä

Kahden ikkunan valokuilu valaisee yli kaksi kertaa yhden ikkunan valokuilua paremmin, sillä kauempana olevat reunat päästävät valon paremmin huoneisiin. Kahden kattoikkunan valokuilun rakentamisessa on suunnil-leen yhtä paljon työtä kuin yhden, joten harkitse saman tien tuplaikkunoita.
Jos kattoristikon alapaarre jää näky-viin, se pitää useimmiten peittää kipsile-vyillä palomääräysten takia. Alapaarre kannattaa jättää suosiolla paikoilleen, jotta rakenteen kantavuus ei huonone. Voit toki kysyä rakennesuunnittelijalta, voiko alapaarteen katkaista.

3 ylös-nostettu sisäkatto ja ikkuna

Sisäkaton nosto, yläpohjan uusi eristys ja lappeensuuntaisen kattoikkunan asen-taminen on äärimmäinen ja kallis ratkaisu. Voit kuitenkin tehdä remontin itse, jos jätät kattoristikoiden alapaarteet paikal-leen. Alapaarteiden poisto vaatii kokonaan uudet kattorakenteet, eikä siitä selviä ilman ammattimiesten apua.
Näkyviin jäävät alapaarteet pitää peittää kipsilevyillä, elleivät ne ole riittävän paksut kestääkseen tulipaloa tarpeeksi pitkään.
Alapaarteet ja vanhat kattoristikot voi periaatteessa vaihtaa järeisiin liimapuupalk-keihin. Työhön ei kuitenkaan kannata ryhtyä vain muutaman kattoikkunan tähden.

4 valotunneli

Valotunneli on yksinkertaisin tapa, jolla päivänvalon voi tuoda sisälle katon läpi. Tunneli ei vie juurikaan tilaa, joten se sopii paikkoihin, joissa välikatto on täynnä putkia, kaapeleita, ilmastointi-kanavia ja monimutkaisia kattoraken-teita.
Valotunneli on pyöreä putki, jonka molemmissa päissä on läpinäkyvä lasi tai muovilevy. Putki voi olla joko kova tai taipuisa, sillä putken sisäpinta heijastaa valon tunnelin läpi. Putken yläosa peitetään ikkunalla ja alaosa yleensä levyllä, joka heijastaa valon tasaisesti eri puolille huonetta.

Ohjeet

01
Sahaa reikä sisäkattoon 3 Vaihe

Jos katon rakenteita halutaan muuttaa mahdollisimman vähän, kattoikkuna asennetaan ristikoiden väliin. Tilaa kattoikkuna vasta sen jälkeen, kun olet mitannut oikean ristikonvälin, sillä ristikoiden etäisyydet saattavat vaihdella. Mittaa ristikoiden etäisyys välikatolta, jos se on mahdollista.

1

Suunnittele, mihin ristikon-väliin ikkuna sopii parhaiten. Voit hahmotella paikkaa räystään alla, missä ristikoiden päät ovat näkyvissä.

2

Sahaa sisäkattoon pieni reikä valokuilun keskelle. Poista eristeet etukäteen, jotta ne eivät rysähdä lattialle.

3

Sahaa valmis reikä tarkkojen mittojen mukaan. Voit sahata reiän pistosahalla ja pitkällä t erällä, mutta myös puukko-saha sopii tarkoitukseen erinomaisesti. Varo sähköjohtoja!

02
Kiinnitä katto ikkuna 3 Vaihe

Tee vesikattoon reikä vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut ja tarkastanut kattoikkunan. Löydät perusteelliset ohjeet osoitteesta teeitse.com, mutta lue huolellisesti myös kattoikkunan mukana tulevat asennusohjeet. Kattoikkunan mukana tulevat kaikki asennustarvikkeet kulmaraudoista pellityksiin.

1

Poista kattotiilet tai kate levyt ja tee reikä aluskatteeseen. Katkaise ruoteet ikkunan kohdalta. Ruuvaa uudet ruoteet (A) kattoikkunan ylä- ja alapuolelle.

2

Ruuvaa kattoikkuna kiinni uusiin ruoteisiin (A) ja vanhojen ruoteiden päihin kulmarau-doilla. Kohdista kulmaraudat siten, että ikkunan pinta nousee oikeaan korkeuteen.

3

Asenna pellitykset ja vesikate ikkunan ympärille. Nykyaikai-set kattoikkunat on suunniteltu ja testattu niin hyvin, että niiden asentaminen on turvallista.

03
Tee rungot ja eristä kuilu 3 Vaihe

Työ on nyt siinä pisteessä, että loput voi tehdä sisätiloista.

Valokuilun eristeitä varten pitää rakentaa koolaus, jotta eristeet pysyvät paikallaan. Sekä eristeiden koolaukselle että valokuilun seinille pitää rakentaa runko. Rungot pitää tehdä millintarkasti oikeisiin paikkoihin, jotta valokuilun seinän kipsilevy sujahtaa ikkunan karmissa olevaan ponttiin.

1

Rakenna aluksi valokuilun runko. Aseta ikkunassa olevaan ponttiin kipsilevyn paksuinen rima ja liitä vanerin paksuinen rima sen jatkoksi. Katso rungon ulkoreunan paikka vatupassilla.

2

Ruuvaa koolaukset (E) kiinni runkoon (D). Sijoita taempi runko ja koolauslaudat niin syvälle, että valokuilun ja koolauksen väliin mahtuu 300 milliä mineraalivillaa.

3

Asenna eristelevyt (F) paikalleen. Tee levyistä hieman liian pitkät, jotta ne pysyvät paikoillaan. Limitä eristelevyt kerroksittain siten, ettei niiden väliin jää ilmarakoja.

04
Rakenna kuilun reunat 3 Vaihe

Valokuilun reunat rakennetaan hampurilais-mallilla. Pohjalle ruuvataan paksu vaneri, joka peitetään kipsilevyllä. Höyrynsulkumuovi asennetaan levyjen väliin. Kipsilevyn alle asennettava höyrynsulku pitää kostean ja lämpimän huoneilman pois kattorakenteista. Jos vesihöyry pääsee kattoon, se voi aiheuttaa vakavia kosteusvaurioita.

1

Ruuvaa vanerilevyt (G) kiinni valokuilun runkoon (C). Nosta levyt kiinni ikkunakarmin ulkoreunaan. Yhdistä levyt sisä nurkissa toisiinsa kulma-raudoilla.

2

Niittaa höyrynsulkumuovi (H) kiinni vanerilevyyn (G). Muovin pitää olla niin iso, että sen voi kiinnittää karmissa olevaan uraan ja vanhaan olevaan höyrynsulkumuoviin. höyrynsulkumuoviin.

3

Ruuvaa kipsilevyt (J) run-koon kipsiruuveilla. Työnnä levyt ikkunan karmissa olevan uran pohjaan asti. Nyt levyt pitää enää tasoittaa, saumata, maalata ja yhdistää sisäkattoon.

Materiaalit

 • Ruodelankkua (tässä 48x98)
  kattoikkunan alle ja päälle. Ruo-teen paksuus riippuu vanhoista ruoteista.

 • 25x100 mm lautaa
  Tukilaudat (B) ristikoiden väliin Valokuilun rungon alajuoksu (C) Eristekoolauksen alajuoksu (D) Koolaus (E)

 • 100 mm mineraalivillaa
  Eristeet (F), 3 kerrosta á 100 mm

 • 15 mm kattovaneria
  Kuilun taempi levykerros (G)

 • 13 mm kipsilevyä
  Kuilun pintakerros (J)

 • 15x67 mm peitelistaa
  Listat valokuilun ympärille

Lisäksi:

 • 2 kattoikkunaa
 • Höyrynsulkumuovia (H)
 • Niittejä
 • Höyrynsulkuteippiä
 • 4x50 mm ruuveja
 • 35 mm kipsilevyruuveja
 • Kipsilevytasoitetta
 • Akryylimassaa
 • Pohja- ja pintamaalia
 • Kulmarautoja

Vie aikaa

2-3 päivää + maalin kuivumisaika.

Hinta

Noin 2 000 euroa. Hintaan sisältyvät kaikki tarvikkeet ja kaksi kauko-ohjattavaa 78x140 cm kattoikkunaa.

Vaikeusaste

Uuden ja vanhan yhteensovittami-nen vaatii jonkin verran kokemusta ja osaamista.

Piirustus

Valokuilu katon läpi

Kattoikkuna ja valokuilu rakennetaan kahden ristikon väliin, sillä katon rakennetta ei haluta muuttaa. Kattoraken-teet pitää suojata erittäin huolellisesti alhaalta nouseval-ta kosteudelta, joten höyryn-sulkuun kiinnitetään erityistä huomiota.

Valokuilu katon läpi

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Kattoikkunat