3 tärkeää asiaa ikkunoiden valinnassa

Ikkunat vaikuttavat oleellisesti sisäilman laatuun ja lämmityskuluihin. Valoa, ilmaa ja eristystä kannattaa ajatella ainakin yhtä paljon kuin ikkunoiden ulkonäköä. Muista se, kun harkitset uusien ikkunoiden kehyksiä, laseja ja tuuletusventtiilejä.

Kolmikerroksiset ikkunat ovat tehokkaita, mutta eivät aivan yhtä hyviä kuin nelikerroksiset.

Kolmikerroksiset ikkunat ovat tehokkaita, mutta eivät aivan yhtä hyviä kuin nelikerroksiset.

Ennen vanhaan ikkunoilla oli vain yksi tarkoitus eli tuoda sisään valoa. Nykyään ikkunoilla on muitakin tehtäviä. Niiden pitää kestää aikaa, eristää lämpöä ja huolehtia talon ilmanvaihdosta.

Ikkunat ovat kehittyneet aluksi lasin, sitten energian hinnan mukaan. Ensimmäiset lasi-ikkunat olivat yksinkertaisia ruutuja, joiden sisäpuolelle saatettiin myöhemmin lisätä talveksi ”tuplat” eli ylimääräiset ikkunaruudut. Sen jälkeen alettiin käyttää kaksilasisia ikkunoita, joiden väliin alettiin lisätä kolmansia ruutuja, kun energian hinta nousi. Hieman myöhemmin markkinoille tulivat aiempaa tiiviimmät kolmikerrosikkunat.

Ikkunoiden energiamääräykset ovat kiristyneet entisestään, ja parhaat nykyikkunat eristävät lämpöä lähes yhtä hyvin kuin vanhan talon seinät. Ikkunat on suunniteltu niin, että ne johtavat lämpöä sisään mutta eivät päästä sitä ulos. Ikkunat ovat iso osa talon kokonaisenergiankulutusta, ja ne vaikuttavat lämmityslaskun loppusummaan.

Lisäksi nykyikkunat ovat osa talon ilmastointia, sillä venttiileistä virtaa sisään raitista ilmaa. Hyvä sisäilma edellyttää sopivaa lämpötilaa ja hyvää ilmanvaihtoa. Se on tärkeää talon ja asukkaiden terveyden kannalta.

Ikkunoiden valinnassa riittää harkittavaa.

Ota nämä asiat huomioon ikkunoiden valinnassa

Näissä ohjeissa kerrotaan, mitä ikkunoiden valinnassa pitää ottaa huomioon.

Käymme läpi:

  • puitteet: kannattaako valita alumiini, puu vai muovi?
  • lasit: kaksi vai kolme kerrosta?
  • tuuletus: onko ikkunoissa raitisilmaventtiili?

1. Puitteet: Puu, alumiini vai muovi?

Ikkunoiden valinta riippuu aina talon tyylistä ja rakennusajasta. Vanhaan arvotaloon ei pidä asentaa suuria akvaarioikkunoita, ja 1960-luvun tasakattotalosta tulee huvittavan näköinen, jos siihen asennetaan maalaisromanttiset ristikkoikkunat. Tyylin lisäksi ikkunoiden valinnassa pitää ottaa kantaa kehysten materiaaliin. Vaihtoehtoja on kolme: puu, alumiini ja muovi.

Kaikki nykyikkunat eristävät lämpöä suhteellisen hyvin, sillä niitä koskevat energiavaatimukset ovat kiristyneet. U-arvo kertoo, kuinka energiatehokkaita ikkunat ovat. Kaikkien nyky ikkunoiden U-arvo on 1 tai sen alle. Parhaat ikkunat ovat U-arvoltaan noin 0,6. Ne ovat huomattavasti kalliimpia kuin ikkunat, joiden U-arvo on noin 0,8.

LUE LISÄÄ: Mikä on U-arvo?

Puu: KLASSIKKO, JOKA PITÄÄ PINTANSA

Puuikkunat ovat edelleen suosittuja. Ne ovat perinteinen vaihto ehto ja sopivat hyvin vanhoihin taloihin.

Puuikkunat ovat saaneet rinnalleen kilpailijoita viime vuosikymmenten aikana. Se johtuu ennen kaikkea puun huonoimmasta ominaisuudesta eli siitä, että puuta on pakko huoltaa säännöllisesti, jotta se pysyy kunnossa. Suurin osa ikkunoista on tehty laadukkaasta puusta, mutta paraskin puu lahoaa, ellei sitä maalata.

Ikkunoiden valmistamiseen käyte-tyn puun laadussa on eroja. Yleensä kannattaa ostaa vain ikkunoita, jotka on tehty sydänpuusta. Suurin osa ikkunatehtaista käyttää puitteisiin sydänpuuta. DVV-merkityt ikkunoi-den ulko-osat A on tehty vähintään 80-prosenttisesti sydänpuusta, joten merkki on laadun tae.

Tehdasmaalatut ikkunat ovat hyvin suojattuja, sillä ruiskumaalaus levit-tää maalin joka puolelle puuta.

Hyödyt: Sopii kaikenlaisiin taloihin. Puun voi maalata kaikilla väreillä.

Haitat: Vaatii huoltamista.

Puu-alumiini: LISTALLA SUOJATTU KLASSIKKO

Puu-alumiini-ikkunoissa on perin-teiset puupuitteet, mutta niiden ulkopinnat on suojattu alumiini-listoilla. Ikkunan sisäpuoli näyttää perinteiseltä puu ikkunalta A, mutta ulkopuolta B ei tarvitse huoltaa maalaamalla. Aiemmin rakenteessa oli se huono puoli, että alumiini johti sisälle kylmyyttä, mutta ikkunateh-taat ovat kyenneet ratkaisemaan ongelman niin hyvin, että alumiinilla suojatut ikkunat johtavat lämpöä yhtä huonosti kuin puuikkunat.

Alumiinilistojen huono puoli on, ettei niitä voi maalata kovin helposti. Puitteen värin valinnassa ei kannata olla liian trenditietoinen vaan suosia perinteisiä mustaa ja valkoista, jotka kestävät katsetta vuodesta toiseen.

Alumiiniosat kannattaa pestä kerran vuodessa ikkunoiden pesun yhteydessä. Sitä lukuun ottamatta ikkunoille ei tarvitse tehdä mitään.

Hyödyt: Vain vähän huoltamista.

Haitat: Kalliimpi kuin puuikkuna (toisaalta maalia kuluu vuosien mittaan vähemmän).

Muovi: MAINETTAAN PAREMPI VALINTA

Muovi on monella tavalla hyvä rakennusmateriaali, eikä nykyisissä muovi-ikkunoissa ole mitään vikaa. Aiemmin muovi-ikkunoilla oli huono maine, mutta se johtui enemmän tökeröstä ulkonäöstä kuin materi-aalin heikkouksista. Nykyaikaista muovi- ja puuikkunaa ei erota toisis-taan, jos niitä katsotaan muutaman metrin päästä.

Muovi-ikkunoita A ei tarvitse maalata sisä- tai ulkopuolelta, ja ne pysyvät kunnossa itsestään. Puitteet pitää vain pestä kerran vuodessa ikkunoiden pesun yhteydessä. Lisäksi saranoihin pitää tiputtaa silloin tällöin pari tippaa öljyä kuten muissakin ikkunoissa.

Muovi-ikkunoiden ainoa huono puoli on oikeastaan se, että muovi haalistuu auringossa. Se rajoittaa värivaihtoehtoja: muovi-ikkinoiden pitää olla käytännössä aina valkoiset.

Hyödyt: Ei vaadi huoltoa. Muovi on läpimaalattua.

Haitat: Värivaihtoehtoja on vähän, ja tummat värit haalistuvat.

2. Lasit:kolme vai neljä kerrosta?

Käytännössä kaikissa nykyikkunoissa on vähintään kolme lasia, ja kolmilasisessa ikkunassa on yleensä kaksi puitetta. Sisäpuitteessa on kaksilasinen elementti, jonka väli on täytetty lämpöä eristävällä kaasulla kuten argonilla. Elementin ulkopuolella on erillisikkuna.

Nelilasiset ikkunat eristävät lämpöä sitäkin tehokkaammin. Nelikerros­ ikkuinoissa on kaksi kahden lasin elementtiä, joiden välit on täytetty kaasulla. Ikkunoiden U­arvo on koosta ja muista yksityskohdista riippuen noin 0,6-0,75. Parhaat ikkunat eristävät lämpöä melkein yhtä hyvin kuin vanhan talon seinät.

Aurinko lämmittää
Uusien ikkunoiden suurin sallittu U­arvo on ollut jo vuosikymmenen ajan 1,0. Vähimmäisarvon lisäksi ikkunoiden energiatehokkuutta ohjaavat korjaus­ rakentamissäädökset, jotka edellyttävät rakennuksen energiatehokkuuden parantamista. Uudet ikkunat voivat laskea talon energiankulutusta tuhansilla kilowattitunneilla vuodessa.

Energiatehokkuuteen vaikuttaa myös ikkunan G­arvo. Se kertoo, kuinka paljon auringon lämpöä ikkunan läpi pääsee. 0,65:n G­arvo tarkoittaa, että ikkunan läpi pääsee 65 prosenttia auringon valosta.

Etelään päin suuntautuvat ikkunat voivat lämmittää taloa liikaa. G­arvoa kannattaa miettiä sen mukaan, mihin suuntaan ikkunat asennetaan.

Kolmikerroksiset ikkunat ovat tehokkaita, mutta eivät aivan yhtä hyviä kuin nelikerroksiset.

Kahvat ja haat

Ikkunan voi lukita karkeasti kahdella tavalla: haalla tai lukituskahvalla.

Lukitus­ ja tuulihaat ovat yleisiä vanhoissa, sivu­ saranoiduissa ikkunoissa. Sivulta avattavat ikkunat ja niihin kuuluvat haat sopivat hyvin vanhojen talojen tyyliin.

1960­luvulta lähtien yleistyneissä kolmilasisissa ikkunoissa on yleensä lukitusmekanismi, joka avataan kahvalla tai ikkunanavajaalla. Lisäksi ikkunoissa on usein kapea ja kiinteäkahvainen tuuletusikkuna. Kään­ tyvään kieleen perustuva lukitusmekanismi on paljon tiiviimpi ja energiatehokkaampi kuin haka. Sen lisäksi varkaiden on vaikeampi murtautua sisään ikkunasta, jossa on kieleen perustuva lukitus.

3. Tuuletus ikkunoiden kautta

Hyvä sisäilma on tärkeä asia asumis-mukavuuden ja asukkaiden terveyden kannalta. Se kannattaa pitää mielessä myös ikkunoiden valinnassa. Ikkunan pitää eristää lämpöä tehokkaasti, mutta se ei tarkoita, ettei sen läpi saa virrata sisään raitista ilmaa.

Hyvä ilmanvaihto estää kosteuden kertymisen rakenteisiin ja kalusteisiin. Ilman tuuletusta talon sisäilma tuntuu tunkkaiselta, ikkunat huurtuvat ja nurk-kiin voi muodostua hometta.

Ikkunoiden korvausilmaventtiilit pääs-tävät raitista ilmaa sisään hallitusti. Li-säksi jotkut ikkunat on suunniteltu niin, että venttiilin kautta tuleva korvausilma lämpiää valmiiksi ikkunan sisällä, ennen kuin se virtaa huoneeseen.

Käytetty ilma tuulettuu ulos savu­ piipun ilmahormien, liesituulettimen, kylpyhuoneen tuulettimen tai koneellisen ilmanvaihdon kautta.

Ellei talossa ole katolle meneviä poistoputkia, ilmanvaihdon voi järjes-tää myös siten, että ilma virtaa sisään ikkunaventtiileistä talon toiselta puolelta ja ulos vastakkaisen seinän ikkunoiden kautta.

Venttiilit kannattaa pitää aina auki, jotta ilma vaihtuu. Venttiilit voi sulkea kovimpien pakkasten ajaksi, mutta venttiilit pitää muistaa avata heti, kun sää lauhtuu.

LUE LISÄÄ: Tuuletusventtiili poistaa huurun

Ikkunat, joissa on valmis ilmarako
Joidenkin ikkunoiden alareunassa on aukko tuloilmaa varten. Kylmä ulkoilma virtaa sisään aukon kautta, mutta ei tule suoraan sisälle vaan jää lasien väliin. Raitis ilma lämpiää lasien välissä, ennen kuin se virtaa huoneeseen puitteen läpi.
Talvella ilma kiertää ikkunan sisällä tavallista hitaammin, jotta tuloilma ehtii lämmetä. Kesällä ilman lämpenemistä ei tarvitse odotella, vaan se saa virrata sisälle vapaasti. Pienikin rako kierrättää ilmaa tehokkaasti.

Murtosuojaus

Ikkunat ovat usein talon heikoin kohta, jonka kautta murtovarkaat pääsevät sisään. Ikkunoiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös se, kuinka hyvin ne pitävät murtovarkaat ulkona. Valmiiksi murtosuojatut ikkunat ovat tehokkaampia ja tulevat halvemmiksi kuin jälkikäteen asennettavat suojaus­ mekanismit.

Hyvä lukitus

Pidä huoli, että ikkunan voi lukita kunnolla. Perinteiset haat eivät pidä varkaita ulkona, mutta myös vanhan ikkunan voi lukita turvallisesti. Puitteeseen voi asentaa esimerkiksi karmin sisälle menevän tapin tai salvan, joka vaikeuttaa ikkunan avaamista ulkopuolelta.

Joissakin kahvalla avattavissa ikku-noissa on valmiiksi asennetut lukot, joiden avaamiseen tarvitaan numero numero-koodi tai avain.

Turvalasit alttiisiin paikkoihin

Talon takana tai muuten katseilta suojassa olevat ikkunat ovat varkai-den suosiossa. Turva­ikkunoissa on pinnoitetut kalvolasit, joita on lähes mahdotonta rikkoa.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ikkunat