Ruuvi vai liima

Nykyliimat kestävät lähes mitä tahansa, mutta edelleen on tehtäviä, joissa on parempi käyttää ruuveja kuin liimaa. Ohessa 5 liimattavaa ja 5 ruuvattavaa tehtävää.

Liima ja teippi ovat nopeita käyttää, jos alusta vain on sileä, kiinteä ja puhdas. Toisaalta kappaleita voi olla mahdoton myöhemmin irrottaa toisistaan ilman alustan irtoamista.

LUE LISÄÄ: Valitse oikea puuliima

Nykyään voi kiinnittää lähes mitä tahansa koukuista ja jalkalistoista kipsilevyihin ja peileihin liimalla ja teipillä. Kannattaa kuitenkin säästää vanha hyvä ruuvikone, sillä joissakin tilanteissa ruuvi on aina hieman parempi valinta kuin liima-aineet. Liimojen vahvuutta ei tarvitse epäillä. Liima kyllä pitää, jos sen valitsee oikein ja siitä on valmis maksamaan. Tällöin voi liimata vaikka auton tallin kattoon, jos niin haluaa. Liiman haasteena on, että sen pitää kiinnittyä kahteen pintaan: sekä kiinnitettävän esineen pintaan että pintaan, johon esine halutaan kiinni. Lisäksi liiman on kestettävä kuormitus.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Väkivahva asennusliima

Alustalla ratkaiseva merkitys

Siinä missä ruuvi, tarvittaessa ruuvitul-pan avulla, takertuu alustaan, liiman pitää kiinnittyä pelkkään pintaan. Tämän vuoksi ruuvit ovat pääsääntöi-sesti varmin ja vankin valinta, kun taas liima on pääsääntöisesti nopein mene-telmä. Liima sopii hyvin sileisiin ja koviin pintoihin kuten laattoihin ja beto-niin. Sen käytöllä välttyy poraamiselta ja tulppien, ruuvien ja kärkien haulta.

Liimattaessa kontaktipintojen on kui-tenkin oltava hyvät ja riittävän suuret. On myös hyvä muistaa, että lasi- ja laattapintoja lukuun ottamatta liimausta on lähes mahdoton myöhemmin irrottaa.

Käytä näihin töihin ruuveja

Ruuvit uppoavat syvälle ja tarttuvat vankasti useimpiin materiaa-leihin pinnasta riippumatta. Ne lukitsevat kappaleet silmänräpäyk-sessä. Kannattaa siis uhrata aikaa poraamiseen, tulpille ja kärjille.

Kipsilevyt runkoon kiinni

Levyt ruuvataan kiinni runkoon - kontaktipinta on niin pieni, että liima ei yksinään riitä. Levyyn riittää liima ja 9 ruuvia.

Täyspuiset jalkalistat

Täyspuu elää kosteuden vaihte-luiden mukaan. Pitkät jalkalistat pitää lukita ruuveilla, jotta ne eivät väänny seinästä irti.

Valaisin kipsilevykattoon

Kattoripustuksissa veto kohdis-tuu suoraan, joten ruuvit ja ank-kurit pitää saada kiinnitettyä levyjen alla olevaan alustaan.

Koukut tapettiseiniin

Koukut kantavat harvoin suurta kuormitusta, mutta liimattu koukku voi irrottaa tapetin tai maalin, joten käytä ruuveja.

Hyllyjen kannatinlistat

Pienet puuesineet voi liimata seinään, mutta jos listan pitää kannatella hyllyä tai pöytälevyä, lista on syytä ruuvata seinään.

Käytä näihin töihin liimaa

Jos koottavien kappaleiden pinnat ovat puhtaita ja kiinteitä, voit ripustaa esineitä liimalla salamannopeasti, liima kyllä kestää. Näin vältyt samalla poraamiselta, pölyltä ja tasoittamiselta.

Kipsilevyt suurille pinnoille

Jos levy asennetaan seinään tai toisen levyn päälle, liimaus sujuu nopeasti, helposti ja vankasti. Le-vypaino jakautuu isolle pinnalle.

Mdf- ja muoviset jalkalistat

Toisin kuin puulistoissa, mdf- ja muovilistoissa ei ole jännitteitä. Ne voidaan liimata nopeasti eikä pintaan tule ruuvinreikiä.

Koukkuja laatoille ja lasille

Märkätiloissa esine on parasta kiinnittää liimalla. Lasiin ja laat-toihin liima tarttuu hyvin ja kosteussulku säilyy näin ehjänä.

Peittävät listat

Jalkalistat ja muut pienet peite-listat voi hyvin liimata. Liima sie-tää niiden jännnitteet ja vältät näin listan halkeamisriskin.

Lamput betonikattoon

Jos unohdetaan raskaat katto-kruunut, lamppujen ripustami-nen betonikattoon ei välttä-mättä vaadi poraamista.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Materiaalit