Helposti rakennettava suihkukulmaus

Kevytbetonista voi rakentaa nopeasti, helposti ja edullisesti upean suihkukulmauksen. Hanke ei vaadi laajaa kokemusta eikä kalliita työkaluja.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
250 euroa

Johdanto

Kevytbetonilevyistä voi rakentaa eteiskalusteita ja väliseiniä, mutta materiaali pääsee todella oikeuksiinsa vasta tämän kohteen kaltaista suihkuseinämää rakennettaessa.

Ensinnäkin huokoinen kevytbetoni sopii teknisesti tähän tarkoitukseen. Se on vahvaa ja kevyttä, eikä se vaurioidu kosteudesta ja vedestä. Toisekseen materiaali on edullista. Sille on vaikea löytää kilpailukykyistä vastinetta. Lisäksi siitä on nopea ja helppo rakentaa. Vaikka et olisi koskaan työstänyt laastia tai käyttänyt muuraustyökaluja, voit huoletta ryhtyä rakentamaan kevytbetonista suihkuseinää.

LUE LISÄÄ: Näin käytät kevytsoraharkkoja

Kunhan alin harkkokerros seisoo täysin suorassa, loppuharkkojen asennus vaatii vain huolellisuutta ja rauhallisuutta. Saumat ovat niin ohuita, että seuraava harkko asettuu oikealle paikalleen lähes itsestään. Sinulla on hyvin aikaa seinärakenteen oikaisemiseen ilman pelkoa
laastin kovettumisesta tai hankkeen venymisestä liian pitkäksi.

Harkkoja on helppo sovittaa tilaan

Rakennamme vanhaan kylpyhuonee-seen suihkukulmauksen. Tilaa tarvitaan myös ammeelle, kahdelle pesualtaalle ja liikkumiselle, joten kulmauksesta teh-dään 90 cm leveä ja 106 cm syvä. Aukon koko on 60 cm. Mittoja voi toki muuttaa. Tässä kulmaukselle jäi riittävästi tilaa, ei kä vesikalusteita tai seiniä tarvitse siir-tää. Aukon tulee olla niin leveä, että suihkuun on helppo kulku. Me teimme yhdestä seinästä 30 cm leveän ja rajoitimme aukon koon 60 cm:iin. Näin lat-tialle päätyy niin vähän vettä, että suih-kuverhoa ei välttämättä edes tarvita.

Kevytbetoniharkon koko saisi olla 40 x 60 cm ja paksuus 5-10 cm. Ne sovite-taan tilaan käsisahalla tai kevytbetoniin tarkoitetulla sahalla.

Ohjeet

01
Asenna 1. rivi todella tarkasti 9 Vaihe

Ensimmäinen harkkorivi on asennettava täysin suoraan joka suunnassa, jotta kevytbeton iseinä seisoo varmasti pysty suorassa.

Koska lattia on harvoin vaakasuora, varsinkaan kylpyhuoneessa, jossa lattia viettää lattiakaivoa kohti, sekoitamme vähän laastia työstääksemme vaakapinnan, jolle seinä rakennetaan.

Tämän jälkeen sekoitamme laastin ja asennamme rivin: kokonaisen har kon ja mittaan sahatun harkon.

1

Merkitse suihkuseinämät seiniin ja lattiaan kahdella viivalla. Käytä seiniin vesivaakaa tai ristilinjalaseria. Koska seinät eivät ole tarkasti suorakulmaisia, oikaise kahta suihkuseinämää vastaavasti.

2

Levitä harkon paksuuden levyinen tasoitelaastikerros (A) le veää seinä mää var ten 106 cm seinästä ulos päin. Oi kai se pin ta huo lel la tasaiseksi. Anna laas tin kiinnit tyä. Se käy nopeasti, jos painat laastia vähän.

3

Sekoita liima (C) ja sivele sitä harkon (B) kahdelle sivulle. Levitä liima sileällä lastalla ja työstä liimapinta sitten hammas lastalla, jotta liimaa on tasaisesti joka puolella.

4

Pane ensimmäinen harkko tasoituslaastille ja kiinnitä se liimalla seinää ja lattiaa vasten. Paina harkko kiinni ja varmista, että se on vaaterissa ja seinän merkki­ viivojen sisäpuolella.

5

Merkitse, mistä kohtaa seuraava harkko pitää sahata. Koska rakennamme 106 cm leveän seinämän, mittaam me 46 cm harkosta numero 2 ja piirrämme viivan, jota pitkin voimme sahata.

6

Tee merkkiviiva myös harkon reunaan suorakulmaa käyttämällä, jotta voit ohjata sahaa tarkasti koko harkon läpi. Ohut liimakerros ei voi oikaista vinoa sahauslinjaa.

7

Sahaa harkko kevytbetoni sahalla tai vanhalla käsi sahalla. Kannattaa sahata kaikki harkot yhdellä kertaa, mutta tarkista seinät, kun etenet työssä, sillä seinä saattaa olla jopa 10-12 mm vino.

8

Asenna seuraava harkko ensimmäisen jatkoksi, kun olet levittänyt lii maa sen kahdelle pinnalle. Tarkista, että molemmat harkot ovat vaaterissa ja samassa tasossa. Tarkista myös pystylinjat.

9

Poista ylimääräinen tasoituslaasti, kun kaksi harkkoa on sijiotettu oikein, jotta laasti ei tartu lat tiaan. Poista ylimääräinen liima työn edetessä, muutoin sitä on lähes mahdoton poistaa.

02
Työstä seinämä rauhallisesti 10 Vaihe

Kun alimmat rivit ovat paikoillaan, työ helpottuu. Nyt edistyt nopeasti, etkä juuri voi epäonnistua.

Jotta seinämä pysyisi varmasti pystyssä, kiinnitämme sen liiman lisäksi tiilisiteillä - vahvoilla metallilangoilla, joissa on kierteet toisessa päässä. Kattokiinnityksessä on huomioitava talon raken-teiden luonnollinen liikkumi-nen, joten kiinnitys tehdään jousiheloilla.

1

Poraa reikä tiilisiteelle (D) 40 cm ensimmäisen harkon yläpuolelle. Siteet ovat mitaltaan 4,2 mm, joten 4 mm pora on sopiva. Kokeile, mikä koko sopii omaan kohteeseesi parhaiten.

2

Ruuvaa tiiliside (D) reikään. Se sujuu helpoiten, jos saat siteestä tiukan otteen pihdeillä. Seuraavat kerrokset varmistetaan myös tiilisiteillä. Poraa kerros kerrallaan, jotta voit huomioida epätarkkuudet.

3

Sivele liimaa ensimmäisten harkkojen yläreunaan ja seinään tiilisiteisiin asti. Käytä jälleen ensin sileää lastaa, jotta saat liiman koko pinnalle ja tasaa liimakerros sitten hammaslastalla.

4

Paina seuraavan rivin lyhennetty harkko paikalleen tiilisiteen alle niin, että pystyliitokset limittyvät kerros kerrokselta. Tarkista, että harkko on pystysuorassa ja myötäilee alla olevia rivejä.

5

Jatka rakentamista limittäen jokainen kerros. Tarkista, että har kot tu levat pysty- ja vaaka suoraan. Pyyhi ylimääräinen liima aina pois; kovettuessaan se on huomattavasti harkkoja kovempaa.

6

Harkot pysyvät parhaiten paikoil laan ja linjassa, kun kiinnität ne puristimilla, kun rakennat niiden päälle. Näin harkot eivät liu’u sivusuunnassa, ennen kuin liima on kuivunut.

7

Varmista, että etureuna on pystysuora, kun etenet työssä. Tarkista seinäreunasta, että harkot pysyvät merkkiviivojen sisäpuolella.

8

Liimaa viimeinen harkkorivi, kun olet sovittanut sen korkeuteen ja pituuteen. Varmista, että harkot sopivat ja liimautuvat tarkasti kattoa vasten. Muista jättää etureunaan tilaa jousihelalle.

9

Paina jousihela (E) paikalleen seinän ja katon väliin. Hela takaa, että seinämä ei kaadu sivulle, ja sallii rapatun puukaton liikehtivän enemmän kuin liima sauma pystyy myötäilemään.

10

Kiinnitä jousihela kattoon ja seinämään. Yritä saada hela kiinni katon koolaukseen tai johonkin muuhun kiinteään. Varo, että ruuvi ei kierry kevytbetonissa: nyt ei tarvitse esiporata.

03
Kapea seinämä ilman tiilisiteitä 5 Vaihe

Kapea seinämä kiinnitetään liimalla seinään. Ensinnäkin sen kaatumisriski on paljon pienempi, ja toiseksi kapean seinän vieressä olevasta sei-nästä on vaikeampi löytää kiinnityskohtia.

Koska kiinnitys jää liiman varaan, kiinnitämme harkot molemmista sivuista ruu-veilla seinään liiman kuivumisen ajaksi. Ruuveja varten ei tarvitse esiporata.

1

Kapean seinämän ensimmäinen harkko, joka tulee aukon viereen, työs tetään samaan tapaan vaakalaastipinnalle. Harkkoja ei limi tetä, koska seinämä on vain 30 cm leveä.

2

Kiinnitä harkko parilla tukiruuvilla molemmista sivuista. Ruuvit poistetaan, kun liima on kuivunut ja seinämä seisoo vakaasti.

3

Jatka seinämää ylös päin pitäen saumat puristimilla paikallaan työskentelyn ajan, kun liima ei vielä ole kovettunut. Seuraa, että harkot pysyvät merkki viivojen sisällä ja tulevat samaan linjaan.

4

Asenna ylin ja viimeinen harkko paikalleen. Tarkista huolellisesti, että kapean seinämän yläosa myötäilee tarkasti seinän merkkilinjaa.

5

Kiinnitä lopuksi jousihela kattoa vasten, kuten leveässä seinämässä. Muista jälleen pyyh kiä ylimääräinen liima pois - nyt se on vielä siististi kaavittavissa.

Kapea seinämä kiinnitetään kattoon vain jousihelalla. Rako täytetään myöhemmin akryylisaumamassalla.

04
Sileä tasoite ja tiivis eriste 6 Vaihe

Liiman kovetuttua seinämät tasoitetaan vettä kestäviksi ja laatoitetaan.

Kun tasoite on kuivunut, pinta hiotaan kevyesti. Pinnan ei tarvitse olla täydellinen, jos seinämä laatoitetaan, mutta jos maalaat esimerkiksi seinämän yläosan, pinnan tulee olla sileä ja hieno.

Käytä märkätilaan tarkoitettua tasoitetta ja mielellään saman valmistajan tuotteita kuin myöhemmin tilaan siveltavä vesieriste on.

1

Kevytbetoni silotetaan märkätilatasoitteella (F), joka levitetään ja silotetaan leveällä lastalla. Kun massa on kuivunut, seinämät hiotaan ja pohjustetaan valitsemasi val­ mistajan tartuntapohjusteella.

2

Vesieristettä (G) sivel lään saumoihin, jotka suojataan lasikuituverkolla. Käytämme valmiiksi sekoitettua vesieristettä, joka sopii huokoisille pinnoille ja levitetään siveltimellä. Sivele ainetta tarpeeksi.

3

Paina lasikuituverkko (H) märkään massaan. Paina se ensin kulmiin ja paina sitten muu osa nauhasta kiinni niin, että se asettuu tasaisesti.

VINKKI: Kulmat voidaan varmistaa kulmaverkolla.

4

Kuituverkon päälle sivellään vielä kerros vesieristettä (G). Jotta kerrok set näkyisivät tässä kuvassa parem min, käytämme nyt saman tuotesarjan tummaa eristettä.

5

Käytä läpimenevien putkien ympärillä putkikauluksia (J). Paina ne tuoreeseen vesieristeeseen ja sivele kaulusten päälle vielä kerros vesieristettä.

6

Sivele tai telaa koko pintaan vesieriste kah tena tai useampana kerrok sena. Varmista, että kaikkialle tulee ainakin valmistajan ilmoit ta ma paksuus vesieristettä. Nyt suihkukulmaus voidaan laatoittaa.

Materiaalit

• Laastia oikaisukerrosta (A) varten
• 17 kevytbet.harkkoa (B) á 40 x 60 x 10 cm
• Laastia (C)
• 4 kierteistä tiilisidettä (D)
• 2 jousihelaa (E)
• 4 ruuvia jousiheloja varten
• Tartuntapohjustetta
• Märkätilatasoitetta (F)
• Vesieriste (G)
• Lasikuituverkko (H) vesieristettä varten
• Putkikauluksia (J)
• Tarvittaessa akryylisaumamassaa

Erikoistyökaluat
• Kevytbetonisaha tai vanha käsisaha
• Hammaslasta, 4 tai 6 mm
• Liimauspuristimet (tarvittaessa)

Vie aikaa

1–2 päivää sisältäen tasoitteen ja vesieristyksen kuivumisajat.

Hinta

Noin 250 € ilman laattoja

Vaikeusaste

Kulmaus on helppo rakentaa, kunhan asentaa alimman harkkorivin täysin vaateriin lattialle, jossa on kaato.

Piirustus

Suihkukulmaus kevytbetonista

Tätä edullisemmin suihkukulmausta tuskin voi rakentaa. Pystytämme kaksi seinämää valetulle lattialle. Seinämät voi laatoittaa sisäpuolelta

Suihkukulmaus kevytbetonista

3D-piirustus

3D-malli

Suihkuseinä kevytbetonista

Suihkunurkka muurataan kevytbetoniharkoista.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Muuraa limittäin

Limitä pystysaumat eri kohtiin, jotta rakenteesta tulee vahva.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kiinnittäminen kattoon

Harkot kiinnitetään kattoon raudalla, joka vaimentaa liikkeet.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Laatoittaminen

Levitä seinään vesieriste, ennen kuin aloitat laatoittamisen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Seinän vahvistaminen

Harkot kiinnitetään kantavaan seinään muuraussiteillä.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Kevytbetonin ylitasoitus

Perusteellinen hiominen on siistin ja tasaisen lopputuloksen edellytys.

TEKNIIKAT: Kevytbetoni - laatta ahtaaseen paikkaan

Saumasta tulee kestävä, kun laatta halkaistaan viistosti kahtia.

TEKNIIKAT: Vesieristeen levittäminen

Valitse järjestelmä, jonka osat toimivat yhteen

TEKNIIKAT: Vesieristeen levittäminen putkien ympärille

Erikoiskauluksilla vesieristeestä tulee tiivis

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Vinkit & niksit

Märkätilojen vesieristys

Tarkista märkätilaa koskevat määräykset, ennen kuin ryhdyt rakentamaan suihkua.

Kylpyhuonetta remontoitaessa tila ja muut rakennuksen osat on varmistettava kosteus- ja erilaisten vesiongelmien varalta.

Määräykset voivat vaikuttaa ensi alkuun hankalilta, mutta älä pelästy. Tärkeintä on, että märkätilatyöt tekee ammatti-lainen, jotta työ tulee oikein tehdyksi. Noudata aina ohjeita ja määräyksiä. Näin vältät kalliit vahingot.

Määräykset ja ohjeet löytyvät Suomen Rakentamismääräys-kokoelman osasta C2. Märkätilojen vedeneristyksenä toimiva lattianpäällyste tai sen alla oleva vedeneristys on ulotettava riit-tävän korkealle seinälle sekä liitettävä vedenpitävästi seinän vedeneristykseen, jotta vesi ei pääse seinä- ja lattiarakenteisiin.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kevytbetoni