Värjätty betoni - näin sitä käytetään

Betoniesineiden valaminen on mukavaa ja helppoa. Siitä tulee vielä mukavampaa, jos betoniin lisätään väriä. Katso, miten se tehdään.

Betoniesineiden valaminen on mukavaa ja kiehtovaa. Siitä tulee entistä mielenkiintoisempaa, jos betonin sekaan lisätään väriä.

Olemme näyttäneet aiemmin, miten betonista voi valaa itse pihapenkkejä,, pöytälevyjä ja istutusaltaita..

Tässä jutussa keskitytään betonin värjäämiseen. Tarkoitus on näyttää, kuinka näyttäviä ja ainutlaatuisia esineitä värjätystä betonista voi tehdä.

Oksidiväriä betoniin

Betonivärijauhetta voi ostaa rautakaupoista ja verkkokaupoista. Väriaineita sanotaan oksidiväreiksi, koska ne sisältävät rautaoksideja. Yhteistä väreille on, että ne ovat myrkyttömiä, haalistumattomia ja voimakkaasti värjääviä. Markkinoilla on useita erilaisia värejä. Niillä voi tehdä esimerkiksi valkoista, punaista, keltaista, ruskeaa, sinistä ja mustaa betonia.

Voit kokeilla eri värejä ja sekoittaa niitä toisiinsa. Ota kuitenkin huomioon, että samaa sävyä on vaikea tehdä uudestaan, jos betoni loppuu kesken.

Mitä betonivärit maksavat?

Kilo betoniväriä maksaa noin 20 euroa. Viiden prosentin suhteessa käytettynä se tarkoittaa, että 20 kiloon betonia tarvitaan kilo väriainetta. Se tarkoittaa, että betonin hinta kaksinkertaistuu. Jos valat isoja esineitä, värjää vain 2-3 päällimmäistä senttiä, jos se on mahdollista.

LUE LISÄÄ: 5 asiaa, joita et tiennyt betonista

Sekoita väri betoniin oikein

Värin sekoittamisessa betoniin on tärkeää, että värit sekoitetaan oikeassa suhteessa. Jos betonin sekaan lisätään liikaa väriä, betoni voi murtua. Se johtuu siitä, että värihiukkaset ovat paljon pienempiä kuin sementtihiukkaset, joten väri mahtuu sementin ympärille. Jos värijauhetta on liikaa, sementtihiukkaset eivät pysty kiinnittymään toisiinsa, mikä heikentää betonia.

Lataa tällä sivulla oleva artikkeli ja lue vaihe vaiheelta etenevät ohjeet betonin värjäämiseen, jotta saavutat mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Näytämme myös, miten suojaat betonin, jotta sen väri ei muutu ajan kuluessa.

Sementtiä, hiekkaa ja kivimursketta

Värijauheen lisäksi myös sementti vaikuttaa betonin lopulliseen väriin. Voit valita joko harmaan tai valkoisen sementin.

Valkosementtiä käyttämällä betonin väristä tulee yleensä kirkkaampi (erityisesti keltaisia, punaisia ja muita vaaleampia värisävyjä käytettäessä). Toisaalta “harmaakaan” sementti ei ole täysin yhdenmukaista, ja värin sävy voi vaih-della valmistaja- ja tyyppikohtai sesti: jonkun valmistajan perussementti voi olla vaaleampaa kuin toisen pikasementti.

Kiviaineksilla (hiekka ja kivi-murs ke) on myös vaikutusta betonin lopulliseen väriin, varsinkin ulkobetonissa tai voimakkaalle kulutukselle joutuvassa betonissa. Jotkin sementtipastat nimittäin katoavat ajan myötä, jol-loin hiekka- ja kivikerroksesta muodostuu betonin pintara-kenteen näkyvin osa. Kannattaakin valita vaalea ja tumma kiviaines niin, että se tukee väriä, jota betonissa halutaan korostaa.

Näihin viiteen koevaluun on käytetty valkosementtiä ja vaaleaa kiviainesta (hiekka, murske, kivi).

Luonnolliset ja synteettiset värit

Tämä oksidinpunainen värijauhe on valmistettu synteetti sesti, sen väri-kylläi syys on suuri, eikä se sisällä myrkyllisiä aineita.

Oksidivärit, tai rautaoksidipigmentit, ovat iso joukko luonnollisia tai synteet-tisiä punaisen, ruskean, keltaisen, viher-tävän tai mustan värisävyn pigment-tejä, joiden värjäävänä elementtinä ovat rautaoksidit. Ne ovat kaikki valoa kestäviä ja täysin myrkyttömiä.

Luonnollisia rautaoksidipig-menttejä, joita kutsutaan usein maa-väreiksi, löytyy kaikkialta, ja ne kuuluvat maaperän tavallisimpiiin oksidimi-neraaleihin. Maavärit, joita on käytetty jo hyvin kauan, ovat väriltään hieman epäpuhtaita eivätkä kovin täyteläisiä. Synteettisia rautaoksidipigment-tejä voidaan, toisin kuin maa värejä, valmistaa laadultaan yhte näisiksi ja suurina määrinä. Tässä käy tämme juuri näitä värejä. Syn teet t i set värit eivät yleensä sisällä savea, kvartsia tai muita maa-aineita, joten ne ovat täyteläisiä ja sävyltään puhtaampia.

Tee näin

1.

Punnitse ensin sementti- ja kiviaines määrät erikseen. Pienempiin annoksiin voi käyttää vaakaa, isompia määriä varten ainesten suhteet voi laskea säkistä.

j2.

Punnitse väri jau heen määrä. Me pyrimme sekoituk seen, jossa värijau-hetta on 7 % sementin ja kiviaineksen painosta (ennen veden lisäämistä).

3.

Sekoita betoni tavalliseen tapaan. Ensin kiviaines ja sen jälkeen sementti, ja sekoita molemmat materiaalit hyvin yhteen. Lisää lopuksi vesi.

4.

Sekoita perusteellisesti. Seos saa mielellään olla aavistuksen liian laihaa, sillä värijauhe imee osan vedestä itseensä.

5.

Lisää värijauhe ja sekoita jälleen. Kuten sanottu, värijauhe imee aika lailla vettä, joten vettä voi joutua lisäämään.

6.

On tärkeää sekoittaa seos hyvin perusteellisesti. Saavissa tai vispilässä ei saa olla yhtään värjääntymättömiä betoniklimppejä.

Selvitä oikeat annosmäärät

Pienempiin annoksiin voi käyttää tavallista keittiövaakaa oikean annosmäärän selvittämiseksi.

Oksidivärejä voi käyttää moniin materiaaleihin kuten maaleihin, puutervaan, laastiin ja betoniin. On kuitenkin erityisen tärkeää, että betoniin ja laastiin ei lisätä liikaa väriä, sillä tämä heikentää sen lujuutta.

Värihiukkaset ovat nimittäin noin 10 kertaa sementtihiukkasia pienempiä ja asettuvat sementtihiukkasten ympärille. Jos väriä lisä-tään liikaa, sementtihiukkasten ja kiviaineksen (hiekka/sora/murske) välinen sidos heikkenee, mikä voi heikentää betonia.

Jos lisäät enemmän kuin 5 % väriä (painoprosenttia), laastin/ betonin lujuus vähenee asteittain. Koska 7 %:n värimäärällä väreistä saadaan paras mahdollinen hyöty, jolloin väristä ei myöskään värijauhetta lisäämällä tule enää tummempaa tai vaa-leampaa, noin 5 %:n annosmäärä on turvallinen valinta. Pyri 5 -7%:n värimäärään, ja ole tarkkana annostelun kanssa, jotta värijauhetta ei tule liikaa tai liian vähän.

Värit muuttuvat ajan saatossa

Betonipinnan voi sinetöidä esim. vahalla. Kuten kuvasta näkee, valusta tulee tällöin hieman tummempi.

Betonin väri muuttuu ajan myötä monesta-kin syystä, varsinkin jos betonikohde on ulkona. Ensinnäkin ympäristön lika laskeu-tuu betonin pintaan, jolloin vaaleat värit tummuvat ja tummat värit vaalenevat.

Lisäksi kalkkisaostumat, jotka ovat luon-nollinen osa betonin kovettumisprosessia, jättävät betonin pintaan vaalean kalvon. Kalvo toki katoaa ajan myötä sään vaikutuk-sesta. Jos betonikohde sen sijaan sijaitsee sisätiloissa, muutos ei ole yhtä suuri, koska likaa ei ole niin paljon, eikä myöskään kalkkisaostumia.

Jos haluat välttää betonin muuttumisen liiaksi, sinetöi betoni joko käsittele-mällä betonin pinta vahalla, saippualastuilla tai erityisellä beto-nille tarkoitetulla sinetöintiaineella. Saippualastut vaalentavat betonin sävyä hieman, vaha puolestaan tummentaa. Useimmat sinetöinti aineet eivät muuta betonin väriä.