Uusi lautalattia vanhoille vasoille

Kauniit uudet lattialaudat näyttävät upeilta vanhassa talossa, mutta niiden alle kätkeytyy iso korjaushanke.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
1.800 euroa

Johdanto

Vahvistamme ja oikaisemme vanhat lattiavasat ja asennamme paksun eristekerroksen ja tiiviin höyrynsulun, jotta lattiasta tulee kuiva ja lämmin. Näin huone pitää paremmin lämpöä ja lämmityskulut pienenevät.

Vankkojen lautojen asennus perinteisille, aikaa sitten asennetuille lattiavasoille on mukava tehtävä. Talon vanha tyyli halutaan säilyttää, eikä lattiaan asenneta lattialämmitystä tms. Perinteinen lattiarakenne tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia monille teknisille parannuksille.

Ensimmäisenä tavoitteena on vakaus. Vanha lattia oli narissut jo vuosia, ja syy siihen oli yhtä perinteinen kuin lattiakin: vasat olivat vääntyneet ja kiilaus irronnut. Nyt vasat kiilataan paremmin ja tuetaan kunnolla.

Kun vasat on asennettu, ne oikaistaan niin, että laudoille saadaan täysin tasainen alusta. Vasojen molemmille puolille kiinnitetään vankat laudat. Kun lautojen yläreunat ovat samassa tasossa, ei haittaa, vaikka vasojen yläreunan taso heittelisi. Vaikka nyt asennamme samantyyppisen lattian kuin kirvesmies aikoinaan taloa rakentaessaan teki, voimme hyvin nykyaikaistaa ratkaisuja. Eristämällä ja tiivistämällä höyrynsulun avulla varmistamme, että lämpö jää tulevaisuudessa oikealle puolelle lattiaa, eikä kosteusvaurioita pääse syntymään. Rakenteiden vakauttaminen ja oikaisu vievät eniten aikaa, ja tätä vaihetta on vaikein ennakoida. Loput työt sujuvat helpommin, ja lämmin huone, jossa on vakaa lattia, palkitsee lopulta vaivannäön.

LUE LISÄÄ: Höyrynsulkuopas

Ohjeet

01
Vasat esiin 2 Vaihe

Ennen kuin lattiatyöt voidaan aloittaa, kohteen alla olevaa ryömintätilaa parannetaan. Vaikka talo on säilynyt hyvin, ilmanvaihtoa on yleensä parannettava eristeitä lisättäessä, sillä tämän jälkeen ryömintätilassa on aiempaa kylmempää.

Tässä kohteessa poraamme kolme uutta tuuletuskanavaa ja poistamme kiviä, laudanpätkiä, vanhoja kiiloja ja kaikkea muuta, mikä edesauttaa homeen kasvua ryömintätilassa.

Sokkeli eristetään ja kovalle maapohjalle levitetään kosteussulku. Se kattaa lähes koko lattiaalan, vain sokkelin reu-noille jätetään 10-15 cm rakoa, jotta alta nouseva kosteus pääsee poistumaan.

1

Kun olet poistanut lattialistat, irrota vanha lattia sorkkaraudan ja vasaran avulla. Koska vanhat laudat jatkuvat muutaman millimetrin rapattujen seinien alle, emme välty rappaukseen tulevilta pieniltä vaurioilta.

2

Tarkista lattiavasat huolellisesti. Jos niissä näkyy lahoa ja hometta, uusi ne. Ne on usein kiilattu seinään, joten tar­ kis ta, että kiilaus on yhä kunnossa. Yhdistä kaksi ohjainkiskoa laudalla kiskoon, joka ylettyy poikittain kaikkien vasojen yli.

02
Vasojen kiilaus 5 Vaihe

Vanhat vasat lepäävät seinän lovissa. Seinä on vuorattu tervapaperilla, joka on ehkäissyt maasta nousevaa kosteutta niin, että vasat ovat yhä hyvässä kunnossa.

Seinustalla vasat ovat vaaterissa, mutta kiilaus on liikkunut ja vasat ovat notkahtaneet keskikohdastaan.

Jotta ne saataisiin oikeaan tasoon, niitä oikaistaan tukilaudoilla ja nostetaan tunkilla. Näin niitä voidaan tukea alapuolelta. Kiilaus aloitetaan reunimmaisista vasoista, ja loput vasat oikaistaan niiden mukaan. Vasojen on maattava vakaasti, eivätkä ne saa olla mistään kohdasta liian korkeita.

1

Kiristä saumanaru vasojen (K) ylä pintaan. Vasan molempiin päihin asen netaan 4 mm:n vaneripala. Nyt vasan keski kohtaa voidaan nostaa ylöspäin niin, että vas taavanlainen vaneripala ottaa naruun kiinni.

2

Vasoja (K) nostetaan keskeltä auton tunkilla niin, että ne ovat pituus suunnassa linjassa (tämän tarkistamme saumanarulla) ja sopivat muihin poikittain asennettuihin vasoihin (tämän tarkistamme lopuksi ohjainkiskolla).

3

Sahaa ja asenna kiilat (A). Laita kiilojen alle ja päälle bitumi huopapalat (J). Kiinnitä höyrynsulkua vasten tulevat lyhyet tolpat laattapalaan 6 x 120 mm:n ruuveil la laatan läpi. Esiporaa ruuveille reiät.

4

Säädä kiilausta bitumihuopapaloilla (J) niin, että vasat osuvat tukitolppiin. Oikaisemme ensin kaksi ulointa vasaa ja rakennamme tukitolpat niiden alle metrin välein oikaisten niitä samalla narun mukaan.

5

Toista työvaiheet kaikkien vasojen kohdalla - tässä tarkistamme samalla jatkuvasti pidennetyn ohjainkiskon avulla, että kaikki vasat myötäilevät uloimpia vasoja.

03
Tukilautojen oikaisu 7 Vaihe

Nyt vasat ovat vakaasti ja tiiviisti vaakatasossa. Vasojen sivuille kiinnitettävät tukilaudat takaavat, että koolaus saa-daan varmasti vaateriin. Lisäksi lautoja voidaan helposti nostaa niin, että vasat istuvat kauttaaltaan hyvin lopulliseen lattiaan nähden.

Tukilaudat sijoitetaan ja oikaistaan samaan tapaan kuin vasoja asennettaessa: aloitamme uloimmista tukilau-doista, ja kun ne ovat vaakasuorassa ja yhtä korkealla, muut tukilaudat oikaistaan niiden mukaan.

1

Kiinnitä tukilauta (B) uloimman lattiavasan sivulle huoneen toiselle sivulle parilla puristimella. Huoneen toisessa sivussa olevassa vasassa ei ole tilaa pu ris­ timille, joten kiinnitämme ensimmäisen tukilaudan toiseksi uloimpaan vasaan.

2

Lattian korkeus selvitetään asentamalla lattialauta (D) kah del le ensimmäiselle tukilaudalle (B) ja nos ta malla niitä, kunnes lauta on vaaterissa ja tiukasti ovikynnystä vasten. Nyt tiedämme kahden ensimmäisen tukilaudan päätyjen paikan.

3

Nosta tukilautojen toista päätä, kunnes tukilaudat ovat vaaterissa. Pidennetyn ohjainkiskon avulla nähdään, että tukilaudat ovat yhtä korkealla ja edelleen niin, että lattialauta puristuu ovikynnystä vasten.

4

Oikaise tukilaudat narun avulla kuten vasoja asennettaessa. Kun tukilautojen molemmat päät ovat tarkal­ leen yhtä korkealla ja samassa tasossa, kiristä naru ja 4 mm:n kiilat kumpaankin päähän. Nyt voit oikaista tukilaudat linjaan.

5

Kiinnitä tukilaudat vasojen puolelta 50 cm:n välein samalla kun painat niitä alas tai nostat tunkilla ylös niin, että kaikki laudat tulevat samaan tasoon. Vasojen sivut ovat epätasaiset, joten lau tojen taakse voi joutua laittamaan kiiloja.

6

Kiinnitä muiden vasojen tukilaudat (B) samaan tapaan. Oikaise tukilaudat huolella samaan tasoon uloimpien tukilautojen kanssa. Asentamalla tukilaudat vasojen molemmille sivuille rakenteesta tulee paljon vakaampi.

7

Vasojen vakauttaminen ja oikaisu tukilautojen avulla on iso hanke, mutta kun se on tehty, loput työt sujuvat helpommalla.

04
Eristys ja tiiviys 7 Vaihe

Vanhan talon eristyksiin ja tiiviyteen ei kannata puuttua liian rajusti, sillä se saattaa aiheuttaa ongelmia. Me kysyimme neuvoja alan ammattilai­ selta, ja hän suositteli lattian eristämistä 2 x 95 mm:n mineraalivillalla. Jotta huonelämpö pysyisi huoneessa, rakenne tiivistetään höyrynsululla ja ryömintätilan ilmanvaihtoaukkoja lisätään ilmanvaihdon kohentamiseksi.

Eristematot asennetaan kahtena ker­ roksena muottilaudoille, jotka kiinnnitetään tukilautojen alapintaan. Tämän päälle asennetaan höyrynsulku, joka estää kostean ilman kondensoitumista eristeisiin ja kellariin.

1

Eristä vasojen (K) ja tukilautojen (B) välit painamalla mineraalivillaa (E) varo vasti rakoihin vanhalla suorakulmalla. Eris tees sä oleva ilma tuottaa eristävän vaikutuk sen, joten eristettä on syytä käsitellä hellävaroen.

2

Kiinnitä muottilaudat (C) alapuolelta tukilautoihin (B) 4,2 x 55 mm:n ruuveilla. Tilaa ei ole paljon, joten asennamme ruuvikoneeseen kulmapään. Myös pieni naulain on tehokas työväline tähän työhön.

3

Asenna muottilaudat (C) noin 15 cm:n raoilla, jotta niiden välissä pystyy työskentelemään. Kiristämme jokaisen laudan puristimilla, ennen kuin ruuvaamme sen kiinni. Vasojen ja lautojen väliset raot täytetään myöhemmin eristeillä.

4

Eristeet (E) asennetaan kahteen kerrokseen limitetyin saumoin, jotta kylmäsiltoja ei synny. Vaikka Knauffin Eco­ levyt pölyävät tavallista mineraalivillaa vähemmän, kannattaa käyttää hansikkaita, hengityssuojainta ja pitkähihaista puseroa.

5

Eristeen päälle asennetaan yksittäinen höyrynsulkuvuota (F), joka kiinnitetään parilla hakasella keskim- mäi siin vasoihin. Asennamme aluksi vain yksittäisen vuodan, jotta höyryn sulku ei vahingossa vaurioidu.

6

Höyrynsulkumuovi (F) liimataan tiiviisti rappauksesta puhdistettua seinää vasten erikoisliimalla (G). Asennam­ me vuodan poikittain vasoille, joten ensim­ mäinen vuota riittää toistaiseksi - asennam­ me seuraavat lattian asennusvaiheessa.

7

Höyrynsulku takaa, että kosteuden kyllästämä lämmin sisäilma ei työnny kylmään kellariin. Tämä estää kondensoitumista ja pitää ilman lämpöisenä.

05
Ensimmäiset laudat 8 Vaihe

Nyt asennamme uudet 183 mm leveät ja 30 mm paksut laudat. Jos korokkeiden väli olisi ollut pienempi, olisimme valinneet ohuemmat laudat. Laudoissa on urat ja pontit sivuissa ja päädyssä, joten ne voidaan tukea toisiinsa vasojen välissä ja hukkapuuta syntyy vähän.

Alkuperäinen lattia on asennettu, ennen kuin seinät on rapattu, ja lattia työntyy rappauksen alle. Näin teemme myös nyt, jotta jalkalistoja ei tarvita. Kun otamme mitan ehjästä rappauk-sesta, lattian tulee työntyä 3-4 mm sei-nään. Voit toki asentaa myös jalkalistat.

Ensimmäinen lauta on saatava tar-kasti oikealle paikalleen ja suoraan.

1

Sahaa ensimmäinen lattialauta (D) pituuteen katkaisusahalla. Laudat ovat huonetta pidempiä, mutta sahattu pätkä ei mene hukkaan, sillä sillä voidaan aloittaa seuraava lautarivi. Seinää vasten täytyy jättää noin 10 mm rakoa.

2

Asenna lauta (D) 10 mm:n kiiloilla seinää vasten ja jätä päätyyn 10 mm rakoa. Paina lautaa kiiloja vasten ja ruuvaa kaksi uloimmaista lautaa. Käytämme 4,2 x 55 mm:n ruuveja, joiden leikkaava kärki vetää ruuvin puuhun.

3

Tarkista lattialauta (D), ennen kuin kiinnität sen keskeltä. Antamalla vesivaa’an liukua ylös ja alas pitkin lautaa varmistamme, että laudassa ei ole kaare vuutta, ennen kuin ruuvaamme laudan lopullisesti kiinni.

4

Aseta ja naputtele seuraava lauta (D) tiiviisti ensimmäistä vasten moskal la ja lyöntipalalla, ennen kuin ruuvaat sen kiinni. Vaikka hoikat lattiaruuvit vetävät helposti puuhun, ruuveille on parasta esiporata reiät, jotta puu ei halkeaisi.

5

Liimaa toisen rivin päätyliitos kunnon liimanokareella pontin alapuolelta. Päätyliitoksissa on urat ja pontit, joten et joudu työskentelemään lattiavasoilla maaten. Yritä välttää samaan linjaan osuvia liitoksia vierekkäisissä rivissä.

6

Purista toisen rivin laudat (D) yhteen sorkkaraudalla. Aseta sorkka-raudan ja seinän väliin kiila, jotta et vaurioita seinää. Laudat puristuvat toisessa päädyssä 10 mm paksua kiilaa ja seinää vasten.

7

Tarkista vesivaa'an avulla pontin suuntaisesti, ovatko toisen rivin kaikki laudat tarkasti keskenään linjassa, ennen kuin ruuvaat ne kiinni.

8

Kun olet asentanut kolme lautariviä, ota tarkistusmitta metrin välein, jotta lattiaan ei jää rakoja tms. Tee tarkistukset jokaisen kolmen lautarivin jälkeen koko asennuksen ajan.

06
Viimeinen lauta 7 Vaihe

Kun ensimmäiset lattialaudat ovat paikoillaan, koko hankkeen mukavin vaihe on vihdoin käsillä. Työ etenee vauhdilla, sillä kattavat valmistelutyöt tehtiin tunnollisesti, ja nyt voidaan vain nauttia leveiden lautojen asentamisesta.

Asennuksen yhteydessä asennamme myös seuraavat höyrynsulkumuovivuodat, jotta rakenteesta tulee tiivis. Vuodat asennetaan vähintään 15 cm:n limityk-sin, ja koko reuna teipataan erikoishöyrynsulkuteipillä. Se on erikoisliiman tapaan kehitetty kiinnittämään sileän kalvon tiiviisti vuosikausiksi.

Viimeinen lauta on haaste, sillä se on kiinnitettävä päältäpäin.

1

Asenna seuraava vuota, kun ensimmäistä höyrynsulku vuotaa ei paljon enää näy. Muovivuotia (F) limitetään 15 cm:n verran ja ne teipataan tiiviisti kiinni höyrynsulkuteipillä (H).

2

Sovita lautoja ovikynnyksen alle ovenkarmissa olevan kiilauksen ympärille. Varmista, että saat höyrynsulun tiiviisti liimattua seinää vasten myös tässä kohtaa. Käytä erikoisliimaa.

3

Iske toiseksi viimeinen lauta paikalleen parkettivasaralla, sillä moskalle ja lyöntikiilalle ei enää ole tilaa. Erikoistyökalut voi vuokrata, sillä vain ammatikseen lattioita asentavan kannattaa ostaa kaikki erikoisvälineet.

4

Sovita viimeinen lauta leveyteen. Sahaamme koekappaleen, joka sopii kapeimpaan kohtaan ja työnnämme sen toiseksi viimeisen laudan ponttia pit kin paikalleen, jotta voimme tarkistaa, so piiko se hyvin vai onko sitä vielä sovitettava.

5

Höylää viimeisen laudan uran alla olevaa reunaa hiukan. Sitä ei voi liu’uttaa paikalleen ponttiin tavalliseen tapaan, sillä seinustalla ei ole riittävästi tilaa. Lauta on ruuvattava kiinni jokaiseen vasaan päältäpäin.

6

Lirkuttele ja naputtele viimeinen lauta paikalleen. Seinää vasten on jätettävä 10 mm rakoa, joten voit vetää lautaa hieman taaksepäin. Äsken höylää mäsi pontin alareuna saa jäädä hieman piiloon, koska lauta kiinnitetään ruuvaamalla.

7

Kiinnitä viimeinen lauta ruu veilla yläpuolelta. Jotta ruuvit eivät näkyisi sileästä lattiapinnasta, ne katetaan puutulpilla. Poraamme ensin 10 mm:n poralla 10 mm:n syvyyteen, sitten 5 mm:n poralla. Sen jälkeen ruuvaamme ruuvit.

07
Puutulpat 3 Vaihe

Puutulpat voi työstää itse tulppaporalla. Jos poraat tulpat lopuista lattialaudoista, saat niistä täsmälleen samanväriset kuin muukin lattia. Ammattilaisten käyttämä erikoistulppapora maksaa noin 60-80 €, mutta tarjolla on myös huomattavasti halvempia, hyvin toimivia poria.

Voit ostaa myös valmiita puutulppia. Ne ovat hieman kalliimpia, mutta toisaalta myös paljon helpompia.

Tulpat liimataan ruuvien päälle, ja kun liima on kuivunut, tulpat taltataan ja hiotaan varovasti lattian tasoon.

1

Kata viimeisen laudan reiät 10 mm:n puutulpilla, jotka poraat lattialautojen jäännöspaloista. Sivele reiän sivuille liimaa, ennen kuin napautat tulpat paikalleen niin, että niiden vuosisyyt ovat samaan suuntaan kuin laudoissakin.

2

Lyhennä tulppa varovasti taltan avulla, ennen kuin hiot sen lattian tasoon. Nyt lattia on asennettu ja nyt voit tarvittaessa hioa sen kevyesti - ja ainakin käsitellä öljyllä, vahalla tai lakalla, ennen kuin otat tilan käyttöön.

3

Myös seinät rapattiin uuteen lattiaan asti, eikä lattialistoja tarvittu. Vaikka suurin valmisteluvaihe jäi lattian alle, tuloksen huomaa selvästi, sillä lattia on nyt kunnolla kiinni, eikä jalkoja enää palele lattialla käveltäessä.

Materiaalit

 • Kiiloja (A), 195 x 195 mm puuta
 • Tukilaudat (B), 45 x 195 mm lankkua
 • Muottilautoja (C), 19 x 100 mm
 • Lattialautoja (D), 30 x 183 mm mäntyä
 • Eriste (E) (tässä Knauff EcoBatt 95 mm)
 • Höyrynsulku 0,2 mm (F) (Dafa EcoFoil)
 • Höyrynsulkuliima (G) ja -teippi (H)
 • 6 x 120 mm ruuveja
 • Asennusruuveja 4,2 x 55 mm
 • Bitumihuopaa (J)
 • Kiiloja ja välikkeitä

Erikoistyökalut

 • Parkettivasara, tulppapora 12 mm

Vie aikaa

Pari viikkoa, ellet ole jo hyvin kokenut nikkaroija.

Hinta

Noin 1 800 €/20 m2

Vaikeusaste

Ei ehkä aloittelijan hanke, mutta toisaalta useimmat vaiheet ovat melko helppoja. Tärkeintä on työskennellä huolellisesti kaikissa vaiheissa.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puulattiat