Täydellinen sokkeli uuteen keittiöön

Täysin vaakasuora sokkeli on keittiön rakentamisen tärkein salaisuus. Kun sokkeli on suorassa, keittiö on suhteellisen helppo rakentaa itse. Sokkeli tasoittaa lattian epätasaisuudet, joten alakaappien kokoaminen on helppoa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
3.000 euroa
Keittiö - alusta loppuun

Sokkelin saattamiseen kaikilta sivuiltaan ja reunoiltaan täysin suoraksi kannattaa uhrata paljon aikaa. Suora sokkeli on nimittäin hyvän lopputuloksen edellytys.

Johdanto

Kiinteä, vaakasuora sokkeli on keittiön rakentamisen tärkein edellytys ja onnistumisen tae.

Lue lisää: Rakenna itse kokonainen keittiö

Myös uusien talojen lattiat ovat enemmän tai vähemmän vinoja ja viettävät eniten seinien lähellä. Vinous näkyy keittiön kaappeissa ja työtasoissa, ellei sokkeli ole täysin vaakasuora. Sokkeli on myös oiva keino peittää tiiviisti lattian ja alakaapin välinen tila.

Sokkeli vai irtojalat?

Irtojalat kuuluvat moneen nykyaikaiseen keittiön. Useimmat toimivat kohtuullisen hyvin, mutta irtojalat eivät ole yhtä vakaita kuin kiinteät sokkelit. Erittäin vinolla lattialla jalkojen säätämiseen menee enemmän aikaa kuin kiinteän sokkelin rakentamiseen. Myös sokkelin suoristamiseen pitää toki käyttää aikaa.

Keittiön sokkeli: useita vaihtoehtoja

Keittiön sokkelit voi rakentaa usealla eri tavalla. Koko sokkelin voi sahata lattian muotojen mukaiseksi, jotta alusta on mahdollisimman iso ja vakaa. Toinen tapa on kiilata sokkeli vaakasuoraan ja peittää kiilat pienellä listalla tai toisella sokkelilevyllä. Sokkeli kannattaa joka tapauksessa koota ensin ja kiilata lopuksi vaakasuoraan. Siten on helppo nähdä, kuinka paljon sokkelia pitää sahata.

Tee itse -keittiö vaihe vaiheelta

Ohjeissa käydään läpi sokkelin tarkka säätäminen, ala- ja yläkaappien kokoaminen, pöytälevyn ja tiskialtaan asentaminen sekä laatikoiden ja ovien säätäminen. Kaikki vaiheet käydään läpi perusteellisesti kuvien kera.

Muutamalla periaatteella selviää useimmista haasteista

Jos vanhan huoneen seinät on tarkoitus säilyttää, huonekoko on tie-dossa. Sen sijaan huoneen sisustusta mietittäessä mielikuvituksen käytölle ei ole rajoja. Suunnittelu on kuin legopalikoiden siirtelyä paperiarkilla. Tähän vaiheeseen kannattaa käyttää aikaa.

Asetimme mielikuvituksellemme hieman lisähaastetta surffaamalla internetissä. Löysimme esittelykeittiön kolmasosalla tavallisen keittiön hinnasta. Palikat on siis jo valmiiksi valittu, nyt ne pitäisi vain asentaa.

Näytämme keittiöstä vain toisen sivun, joten jääkaappi, liesitaso ja uuni puuttuvat kuvista. Näet kuitenkin periaatteet, joita noudattamalla keittiö on helppo asentaa vaikka seinä tai lattia olisi hieman vino.

Ohjeet

01
Sokkeli kootaan ja kiilataan vaakasuoraan 5 Vaihe

Sokkelin tekoa varten on monta erilaista ratkaisua. Tärkeintä on, että valmis sokkeli seisoo täysin vaakasuorassa sekä pitkällä että lyhyillä sivuilla. Sen pitää myös näyttää siistiltä.

Sahaamme koko sokkelin lattian mukaan, joten sokkeli kattaa suuren lattia-alan. Sokkelin voi myös kiilata niin, että yläreuna on vaakasuorassa, ja tiivistää sitten lattian ja sokkelin välistä rakoa lis-talla tai ylimääräisellä sokkelin etulevyllä. Tämä on helpompi tapa, ja tällöin riittää, että elementti tuetaan huolella vain kulmien alta.

Tarkastele aluetta, jolle uudet kaapit asennetaan. On nimittäin turhauttavaa aloittaa alusta, jos kolmannen seinän kohdalla huomaa, että vinoudet ovat suurempia kuin kahden ensimmäisen seinän kohdalla näytti.

Tarkistukseen käytetään vesivaakaa ja ohjainkiskoa tai suoraa lautaa. Sokke-lin korkeus ratkaisee, kuinka korkealle pöytälevy asettuu. Kyynärpään ja pöy-dän väli saisi olla noin 10-15 cm, mutta emme ole kaikki saman pituisia. 90-95 cm:n pöytäkorkeus sopii useimmille.

Valitsipa minkä tahansa kolmesta esitellystä vaihtoehdosta, tärkeintä on koota sokkeli ensin ja kiilata se vaateriin. Tällöin näkee, paljonko sitä pitää leikata.

Ensin leikataan sokkelin etulevy, joka tulee seinää vasten. Vinon lattiapinnan lisäksi myös seinät ovat harvoin täysin pystysuoria. Etulevyä pidetään vaaterissa ja seinää pitkin vedetään merkkiviiva.

Etulevyn taakse asennetaan tukipala, joihin sokkelin poikkikappaleet kiinnite-tään, näin vältytään ruuvinrei’iltä sokkelin etupuolelle. Helojakin voi käyttää, mutta pienet levynpalat vakauttavat rakennetta.

Poikkikappaleet kiinnitetään tukipaloi-hin. Kun poraa lastulevyn päätyyn, kannattaa esiporata reiät poikkikappaleeseen ja valita hyvin ohut ruuvi, jotta kappale, johon ruuvi kiinnittyy, ei halkea.

Poikkikappaleisiin kiinnitetään takakappale. Näiden ruuvien kantoja ei kukaan näe. Myös nyt kannattaa esiporata, jotta lastulevyn palat, joihin ruuvit takakap-paleesta porautuvat, eivät halkea.

Kiilaa sokkeli vaateriin kaikilta sivuilta ja reunoilta. Tarkista suoruus moneen kertaan, kunnes olet täysin varma. Nyt sokkeli leika-taan lattian mukaiseksi. Se voidaan kiinnit-tää, ja peittää lattian vastainen rako listalla.

02
Sokkeli sahataan niin, että se myötäilee lattiaa 5 Vaihe

Sokkelinlinja merkitään vinon lattian mukaan, kun sokkeli seisoo suorassa sekä etu- että takareunasta. Viiva on helppo vetää piirtimen avulla, mutta myös mittaan leikattu muovi- tai puukiila toimii hyvin.

Sokkeli sahataan pistosahalla viivaa pit-kin. Ensin se puretaan, jotta voidaan sahata takapuolelta, jolloin viillosta tulee siisti.

VINKKI: Jätä puolet merkkiviivasta jäljelle, niin sokkeli istuu hienosti paikalleen.

Nyt sokkeli kootaan jälleen. Kaikki on sovitettu seinän ja lattian mukaan, myös astianpesukonetta vasten tuleva pääty. Laita lattian ja etulevyn väliin kiila, kun kokoat sokkelia, niin lattia ei vaurioidu.

Sokkeli kiinnitetään seinään. Sahaa ensin pari tukipalaa, jotka sopivat sokkelin takareunan ja seinän väliin, ja kiinnitä sokkeli seinään tukipalojen läpi. Kiviseinään pitää käyttää siihen sopivia ruuvitulppia.

Sokkeli kiinnitetään 60 cm:n välein. On yhdentekevää, kiinnittääkö sokkelin seinään vai lattiaan, kunhan sen kiinnittää. Tällöin kukaan ei myöhemmin voi vahingossa pot-kaista sokkelia kaappien alta sisäänpäin.

03
Kaapit sovitetaan putkia, viemäriä ja seinää varten 6 Vaihe

Kun sokkeli on asennettu huolellisesti, kalusteet vain kootaan sokkelin päälle. Kun sokkeli seisoo kuten pitää, kalusteetkin tekevät samoin, kunhan ne on ruuvattu yhteen. Tätä ennen kaappeihin on tehtävä aukot putkille ja johdoille, ehkä myös keittiöaltaalle.

Seiniä vasten jäävä tila jaetaan tasaisesti niin, että kaappien ja seinän väliin jää molemmin puolin tilaa ns. sovitinpalalle. Varsinkin vanhem-missa taloissa on hyvä, että sovitinpala on vähintään 3 cm leveä. Mitä leveämpi se on, sitä vähemmän vinoudet lopulta näkyvät.

Kalusteet asennetaan sokkelille niin, että putkille on helppo pääsy. Jos takaseinä on hyvin vino, kaappien takalevystä voi usein sahata hieman pois. Viemärin ja vesiputkien läpivientipaikka tarkistetaan.

Altaalle ja putkille sahataan aukko, kun aukon ääriviivat on merkitty lyijykynällä. Pienistä rei’istä selviää reikäsahalla, isommat tehdään pistosahalla. Jos aloitat levyn keskel-tä, poraa pistosahalle ensin aloitusreikä.

Nyt kaapit voidaan yhdistää. Työnnä ne toisiaan vasten niin, että etureunat ovat lin-jassa. Tunnustele sormella, ja kun saumakohta on linjassa, purista kaapit yhteen puristimella ja kiinnitä 30 mm:n ruuveilla.

Kiinnitä kalusteet seinään takalevyn läpi. Kuvan kalusteita on vahvistettu yläreunasta 12 cm:n matkalta, joten ne voidaan kiinnittää suoraan seinään. Muussa tapauksessa olisim-me ensin liimanneet takalevyyn vahvikkeen.

Nyt sovitetaan levypalat, jotka sulkevat kalusteiden ja seinän välisen raon sivuilla. Pidä palaa pystysuorassa, tee merkinnät seinän vinouden mukaan, merkitse korkeus ja leveys ja leikkaa kappaleet mittaan.

Leikatut sovitinpalat kiinnitetään kaappien sivujen läpi, kun niiden reunaan on sivelty liimavanat. Jos käytät mdf-levyä kuten tässä, esiporaa, niin levypalat eivät halkea.

04
Pöytälevy sovitetaan seinään ja altaaseen 6 Vaihe

Oikeastaan pöytälevyn asentaminen ei ole iso haaste, vaikka siihen tehdään allasaukko ja levyn päädyt sovitetaan seinää vasten. Pöytä-levy on kuitenkin arvokas, eikä kallista levyä kannata turhaan pilata. Mielummin voi uhrata halvan levynpalan, jota voi käyttää mallina. Kun se on sahattu kulmaan sopivaksi, muoto on helppo siirtää kallii-seen levyyn. Pöytälevy sahataan hyvin tarkkaan, sillä se saumataan seinää vasten. Jos seinää vasten asennetaan kolmiolista, levyn sovitus ei ole yhtä tarkkaa, ja oikea reunalista tiivistää raon lopullisesti.

Halvasta levystä sahataan täysmittai-nen malli, jotta pöytälevy voidaan sahata tarkasti oikeaan kulmaan. Seinän prof ili merkitään käyttämällä jälleen nivelmittaa kiilana. Malli sahataan ja sitä kokeillaan.

Nyt pöytälevy voidaan sahata niin, että se sopii kulmaan. Mittaa ensin kulmasta kulmaan pitkällä takaseinällä ja siirrä mitta pöytälevyn takareunaan. Aseta malli levyn päälle, tee merkkiviiva ja sahaa.

Aseta allas levylle tarkasti siihen kohtaan, johon se sijoitetaan. Piirrä kevyesti merkkiviiva altaan ympäri. Siirrä allas sivuun ja piir-rä uusi viiva noin 15 mm edellisen viivan sisäpuolelle. Tämä on aukon sahauslinja.

Altaan aukko leikataan pistosahalla. Poraa ensin reikä, josta pistosahan terä voidaan työntää levyn läpi. Usein levy on paksua ja kovaa puuta, joten anna terälle aikaa levyn leikkaamiseen.

Rullaa saniteettisilikonia pötköksi ja paina se kevyesti aukon reunaan. Tarkista ensin, että allas menee hyvin paikalleen eikä osu kaappiin. Huom. Uuden altaan mukana tulee usein tiivistenauha.

Aseta allas varovasti pöytälevyn aukkoon. Paina se silikonia vasten ja kiristä paikoilleen altaan mukana tulleilla heloilla. Pöytälevy kiinnitetään kaappiin alapuolelta hieman levyn etureunasta sisäänpäin.

05
Yläkaapit ripustetaan listan varaan 6 Vaihe

Ennen yläkaappien ripustusta seinän suoruus tai vinous on syytä tarkistaa vesivaa’alla ja pitkällä suoralla laudalla. Jos seinä on suora, asennus on helppoa, mutta jos seinä on vino ja epäta-sainen, kaappien tai kiinnityslistan tausta pitää kiilata.

Jos seinä on hyvin vino, uloimmat kaapit kannattaa asentaa ensin ja oikaista sitten keskimmäinen kaappi esimerkiksi narun avulla niin, että etulevyt ovat linjassa. Jos seinä kallistuu ulos-päin, uloimpia kaappeja voi joutua vetämään hieman ulospän.

Merkitse ensin, mihin kaappien ylä-reuna tulee. Yläkaapit näyttävät siisteiltä myötäillessään korkeiden alakaappien linjaa. Kuvassa yläkaappien yläreunan halutaan myötäilevän ikkuna-aukon yläreunaa.

Mittaa, mihin kannatinlista sijoitetaan suhteessa kaapin yläreunaan. Aseta kanna-tinlista yläkaapin taakse ja mittaa kaapin ylä-reunasta kannatinlistan alareunaan. Esiporaa reiät ja upota ruuvien kannat kannatinlistaan.

Tee seinään viiva siihen kohtaan, mihin kannatinlistan alareuna sijoittuu - mitattu-na siitä linjasta, joka osoittaa kaappien yläreunan. Nyt voit merkitä pystyviivalla kaappien keskikohdan sijainnin.

Kiinnitä kannatinlista seinään. Valitse pari vankkaa ruuvia, ja lisäksi kiviseinään siihen sopivat muovitulpat. Kun kaappi on täynnä laseja ja lautasia, se painaa paljon, joten se pitää saada tukevasti kiinni.

Nyt kaappi voidaan nostaa paikoilleen - kaappilistan viisto alareuna takertuu kan-natinlistan viistoon yläreunaan. Kannatin-lista asennettiin hieman liian korkealle: kaappi laskeutuu hiukan paikoilleen asettuessaan.

Kun kaappi on ripustettu, se naputel-laan paikoilleen kevyesti iskien. Tämä vastaa kaapin ensimmäisen vuoden pientä liikehdintää. Nosta kaappi pois, kiristä ruuvit ja ripusta kaappi paikoilleen.

06
Ovet ja etulevyt on helppo suoristaa 2 Vaihe

Valmistaudu siihen, että kaikkea sitä, mitä pitää säätää, jou-dutaan aina jälkisäätämään. Tämän vuoksi kannattaa jättää aikaa saranoiden ja etulevyjen säätämiseen, jotta työn vii-meistely onnistuu ja kalusteet saadaan kauniisti paikoillaan.

Säätäminen ei ole vaikeaa, kun on ensin perehtynyt nyky-helojen moniin säätömahdollisuuksiin. Viimeistelyn jälkeen itse asennettu keittiö pysyy kuosissaan vuosikaudet.

Lopuksi kannattaa keittää hyvin ansaitut pullakahvit.

Laatikostojen etulevyjä säädetään heloista. Valitse uraan sopiva ruuvitaltta ja kiristä tai löysää säätöruuvia, kunnes levy istuu laatikostossa suorassa. Jos on epävar-ma, kannattaa vain jatkaa kokeilemista.

Ylä- ja pöytäkaappien ovia voi myös säätää suhteessa toisiinsa. Nykyaikaisissa keittiökaapeissa on monia erilaisia heloja. Niille kaikille on kuitenkin yhteistä se, että niitä voi säätää useaan eri suuntaan.

Vie aikaa

Pitkä viikonloppu.

Hinta

Selvisimme noin 3 000 €:lla, sillä löysimme internetistä esittelykeittiön.

Vaikeusaste

Suunnittele ja varmista, että sokkeli on tehty kunnolla. Tämän jälkeen uuden keit-tiön asennus ei ole vaikeaa.

Piirustus

Sokkeli

Sokkeli korjaa kaikki lattian vinoudet, jolloin pöytäkaapit on helppo asentaa.

Sokkeli

Pöytäkaapit

Pöytäkaapit on helppo asentaa. Haasteena on putkien ja altaan asennus kaappien sisään.

Pöytäkaapit

Pöytälevy

Ensin pöytälevy sovitetaan seinää vasten, sitten levyyn tehdään aukko ja allas asennetaan siihen.

Pöytälevy

Yläkaapit

Kaapit on ripustettava luotisuoraan olipa seinä kuinka vino tahansa.

Yläkaapit

Etulevyt

Laatikostojen etulevyjen ja ovien tarkka säätö siistii koko keittiön ilmeen.

Etulevyt

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Video

VINKIT: Sahaa siististi pistosahalla

Video

TEKNIIKAT: Pöytälevyn muotoilu vinoa seinää vasten

Halpa aputyökalu tekee tarkkaa jälkeä

Video

TEKNIIKAT: Tiskialtaan asentaminen

Perusteellinen mittaaminen on menestyksen salaisuus

Video

TEKNIIKAT: Viistot ripustuslistat

Ihanteellinen ripustustapa raskaille esineille

Video

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Uusi keittiö