Pesuallas liimalla kiinni

Pesualtaan kiinnitys liimalla pöytälevyn alle on meillä harvinaista mutta suuressa maailmassa tavallisin ratkaisu. Sen etujas ja hyviä puolia ovat tyylikäs ulkonäkö, mutta haittana pöytälevyn kestävyys. Puuta se ei saisi olla. Ainostaan kivilevy kestää kauan tässä paikassa. Tee Itse seurasi asennuspuuhaa alusta loppuun.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
580 euroa

Johdanto

Useimmat keittiökalusteita myymälöissä katselleet ovat saaneet shokin kuullessaan unelmakeittiönsä pöytälevyksi ajattelemansa kivitai kovapuulevyn hinnan. Sellaisen sai myös eräs lehtemme lukija vaimoineen, kun he olivat löytäneet tulevan keittiönsä. Pelkästään tammipuinen pöytälevy vei kolmasosan koko keittiön hinnasta.

Tarkalleen 2 970 euroa (5 metrin tammipuulevy 2000 euroa, 5 metrin takareuna 350 euroa sekä allas liimauksineen 620 euroa). Ristiriitaista oli se, että rakennustarvikeliikkeestä saimme melkein vastaavan 28 mm paksun puulevyn hintatarjoukseksi vain 270 euroa! Hintaero oli siis hieman yli 900 %. Sen kyllä useimmat ostajat huomaavat.

Vaimolleni oli aivan sama, mistä pöytälevyn ostin. Hänen ainoa pyyntönsä oli, että astianpesuallas liimattaisiin pöytälevyn alle. Sen ulkonäöstä hän oli aina haaveillut. Kokeneena kotinikkarina lukijamme ei epäröinyt ryhtyä hankkimaan levyä ja liimaan allasta, mutta havaitsi pian lähteneensä soitellen sotaan. Jo pelkästään tiedon hankinta siitä, miten allas liimataan, osoittautui paljon vaikeammaksi kuin itse työn toteutus.

Oikea allas jäi saamatta

Ihan ensimmäiseksi pitää selvittää, minkälainen allas kotiin halutaan. Olim-me alusta lähtien iskeneet silmämme malliin Juvel 4040, koska sitä valmistetaan nimenomaan alleliimausasennusta varten. Mutta kun allas toimitettiin, se ei ollutkaan alle kiinnitettävä.

LVI-myyjäni mukaan se oli ainoa, mitä hän saattoi ostaa tukkurilta, minkä tiedon valmistaja vahvisti minulle. He myivät alleliimattavia altaita ainoastaan keittiöpöytien valmistajille. - Lisäksi he epäilivät suuresti osaisin-ko asentaa altaan itse. Kun lukijamme vähän tämän jälkeen sattui kävelemään keittiöliikkeen ohi, hän näki juuri etsimänsä altaan. Allas oli asennettu irtonaiseen pöytälevyyn ja pantu näyteikkunalle.

Mittailtuaan ja tutkittuaan tunnin verran altaan asennustapaa lukijamme oli varma siitä, että osaisi itse tehdä työn yhtä hyvin. Työn edetessä hän huomasi, ettei ol-lutkaan välttämätöntä käyttää tarkoi-tukseen erikoisallasta - melkein kaikkia altaita voi käyttää. - Jos olinkin hetken epäillyt omia ky-kyjäni, tulin jatkossa vakuuttuneeksi sii-tä, että tarvitsi vain tarttua toimeen, lu-kijamme kertoo. Tässä tarinassa hän kannustaa muita nikkareita ryhtymään pelotta itse samaan tehtävään.Tavallisia ihmisiä ne ammattiasentajatkin ovat.

Ohjeet

01
Kaavan tulee olla sataprosenttisen tarkka 2 Vaihe

Altaan aukon teossa yläjyrsimellä täytyy käyttää kopio-ohjainta (ohjainkaulusta) sekä kaavaa, jonka mukaan kopio-ohjain ohjaa jyrsinkonetta. Koska kaava on olennainen lopputu-loksen kannalta, älä mene yli siitä, mis-sä aita on matalin. Lukijamme altaan asennukseen kuuluva kaava on tehty 11 mm lastulevystä, mutta muita puulevyjä voi myös käyt-tää, esim. vaneria.

Levyn täytyy olla pari millimetriä paksumpi kuin se mitta, jonka kopio-ohjain ulottuu jyrsimen pohjalevyn pinnasta alaspäin. Kaavan pitää olla luonnollisesti hieman suurempi kuin jyrsittävän aukon koko on. Eron suuruuden määrää ohjainkauluksen halkaisija ja käytettävä jyrsinterä. Aivan aluksi selvitetään, mihin koh-taan pöytälevyä allas kiinnitetään. Sitten mitataan allas ja lasketaan altaan asentamiseen tarvittavat mitat.

Jos allas on kaksiosainen eli siinä on oikea ja vasen allas, koko allasryhmä pi- tää tietenkin kääntää oikeaan suuntaan. Allas voi olla symmetrinen, joten sen tarvitsema aukko on aina sama. Tässä tapauksessa pöytälevyyn piti tehdä 434 x 592 mm aukko ja nurkkien pyöristykset 60 mm säteellä.Aukon koon voi laskea seuraavasit: kopio-ohjain - jyrsinterän halkaisija jaettuna kahdella. Kun käytimme 24 mm kopiokalusta ja 12 mm jyrsinterää, kaavan pitäisi olla silloin 24 - 12/2 = 6 mm suurempi kuin altaan mitat (440 x 598 mm). Mitat piirretään nyt kaavalevylle.

Poraa reikä kaikkien neljän kulmapyöris-tyksen keskipisteisiin ja jyrsi sitten neljä neljännesympyrää. Käytä kulmien jyrsinnäs-sä jyrsimen harppia, jos sellainen on.

1

Kun olet saanut neljä neljännesympyrää valmiiksi, jyrsitään suorat urat, jotka yhdistävät neljännesympyrät. Sitten irti jyrsitty levynpala voidaan poistaa ja kaava on valmis käyttöön.

2

Kaavan pitää sopia ehdottoman tarkasti altaan reunaan vähen-nettyna ohjainkauluksen ja jyrsinterän ulkokehän välisellä etäisyy-dellä. Tarkista erityisesti, että sivut ovat yhdensuuntaiset ja kulmat suorat. Niissä ongelmia tulee eniten ja ne näkyvät selvästi.

02
Kolme jyrsintäkertaa 8 Vaihe

Kopiointikaavan valmistuttua vaikein työ on takana ja voit ryhtyä jyrsimään aukkoa altaalle.

Ensimmäinen jyrsintä

Pöytälevy asetetaan pukeille yläpuoli ylöspäin. Kaava kohdistetaan altaan paikalle ja kiinnitetään liimauspuristimilla niin, että jyrsin (työnnetään pyörintä-suuntaa vastaan) pääse liikkumaan es-teettömästi.

Toinen jyrsintä

Vinon reunan tekemiseen pöytälevyyn käytetään tukilaakerilla varustettua 45° viistejyrsinterää.

Periaatteena on, että laakeri ohjaa jyr-sintä pitkin suoraa reunaa, joka tehtiin ensimmäisessä jyrsinnässä.Tarkista, et-tä reuna on tasainen, koska epätasai-suudet näkyvät valmiissa levyssä. Epä-tasaisuudet hiotaan pois hiomapaperilla.

Jyrsintä tapahtuu kuten edellä paitsi että nyt jyrsintä ohjaa jyrsinterän laake-ri kaavan sijasta (jyrsintä työnnetään edelleen pyörintäsuuntaa vastaan).

Kolmas jyrsintä

Sovita allas pöytälevyn takasivulle ja piirrä altaan ääriviivat. Mittaa etäisyys pöytälevyn takareunasta vinon reunan alkuun (mallityössä väli on 2 mm) ja säädä jyrsinsyvyys (kuvasta 7 selviää menettelytapa).

Aloita nyt aukon jyrsintä ja jatka ul-koreunan merkkiviivaan. Jyrsi 2-3 mm lisää, jotta allas saa tilaa “elää”.

1

Ensimmäisessä jyrsinnässä tehdään suora jyrsintä koko levyn läpi, jolloin pöytälevyyn saadaan suunnilleen altaan sisäpuolen pystypintoja vastaava aukko.

2

Jyrsintäsyvyyttä lisätään kertojen välissä 2-3 mm ja taas jyrsitään saman verran lisää. Tätä toistetaan, kunnes päästään levyn läpi tai kunnes jyrsin ei ulotu syvemmälle. Jyrsimemme ei ulottunut läpi, vain 4 mm jäi puuttumaan, mutta siihenkin on keino ...

3

Jos jyrsinterä ei ulotu levyn läpi, loppu jyrsitään levyn taka-puolelta. Siitä jää tietysti pieni reuna, koska kaavaa ei voi käytän-nössä sijoittaa tarkalleen samaan paikkaan levyn toiselle puolelle. Sillä ei ole mitään merkitystä lopputulokselle.

4

Ensimmäisen jyrsinnän jälkeen pöytälevyssä on aukko, joka vastaa (toivottavasti) altaan sisäreunaa. Aukon reunat ovat pystysuorat ja nyt niihin ryhdytään työstämään viistettä.

5

Ryhtyessäsi jyrsimään reunaviistettä kannattaa ehdottomasti edetä varovasti. Muulle kuin ammattijyrsimelle riittää, kun poistaa vain 2-3 mm kerralla, kunnes saavutetaan riittävä 10 mm syvyys.

6

Nyt pöytälevymme yläpuoli on periaatteessa valmis. Jos reunoissa on teräviä, kohollaan olevia särmiä ja epätasaisuuksia, on tär-keää, että ne pyöristetään ja silotetaan hienolla hiomapaperilla (esim. karkeus 140). Apätasaisuudet vaikeuttavat asennusta.

7

Jyrsittäessä tila altaan reunuk-sille mitataan etäisyys altaan ta-kasyrjästä altaan aukon syrjään (A), (mallityössä tämä väli oli 18 mm). Sen jälkeen säädetään jyr-sintäsyvyys (A1), jonka tulee olla 2 mm pienempi kuin (A). Pidä jyr-simen pohja työn aikana tarkasti levyn pinnan suuntaisena.

8

Nosta allas pöytälevylle ja mittaa pöytälevyn takareunan ja viistetyn reunan välinen etäisyys (viiste saa ulottua enintään 2 mm päähän alakulman huulloksesta). Aloita aukon jyrsintä ja jatka ulkoreunan merkkiviivaan. Jyrsi 2-3 mm lisää, jotta allas saa “elämistilaa”.

03
Asennusvalmis 1 Vaihe

Viimeinen vaihe altaan liimauksessa on valmistaa asennushelat, jotka pitävät allasta kiinni silikonisaumassa. Koska meidän altaamme piti asentaa 60 cm leveän alakaapin päälle, siihen täytyi jyrsiä syvennykset, jotta altaan kiinnityshelat mahtuivat kaapin ja pöy-tälevyn väliin. Jos asennuspaikka on toi-senlainen kuin esimerkkityössämme, tästä työvaiheesta ei tarvitse huolehtia.

Asennusheloina käytimme kuutta tavallista naulauslevyä, jotka sijoitettiin altaan kaikkiin neljään kulmaan sekä kumpaankin pitkään sivuun. Lisäksi tarvitaan neljä puulistaa, jotka pitävät puristuksen tasaisena pöytälevyä vasten, kun allas on paikallaan. Allas asetetaan nyt aukkoon huoleh-tien siitä, että reunoilla on kaikkialla yh-tä suuri väli.

1

Sitten naulauslevyt kiinnitetään. Piirrä helojen ääriviivat ja jyrsi varovasti 5 millimetrin upotukset ääriviivojen mukaan.

Materiaalit

Työkalut
• yläjyrsin
• jyrsinteriä
• ohjainlaakerilla varustettu viistejyrsinterä (45°)
• kopiokaulus (-ohjain)
• puukko
• liimauspuristimia

Materiaalit
• naulaslevyjä
• puuöljyä
• silkonimassaa
• lastulevyä (kaava)
• maalarinteippiä
• puuliimaa

Hinta (materiaalit): noin 70 euroa.
28 mm pöytälevy maksoi noin 270 euroa ja Juvel-allas internet-kaupasta 240 euroa (noin puolet normaalihinnasta).

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

580 euroa

Piirustus

Altaan sijoitus pöytälevyyn

Ota tarpeeksi aikaa ja ole huolellinenm kun mittaat altaan sijoitusta pöytälevyyn. Muuten on olemassa vaara, että sinulla on käsissäsi satojen eurojen käyttökelvoton pöytälevy.
Piirroksessa nähdään pesualtaan alleliimauksen yksinkertainen periaate. Vaaleat alueet on poistettava pöytälevystä, jotta altaalle saadaan sopiva asennustila. Karkeasti kuvaten pöytälevyyn saha-taan aukko, joka sopii altaan taivutettuun reunaan. Aukon reunaa pitää muotoilla aukisahauksen jäl-keen jyrsimellä.

Piirroksen mitat ovat vain suuntaa antavia ja nii-tä voi käyttää ainoastaan altaaseen, jolla on samat mitat kuin meidän käyttämällämme: Juvel 4040 (440 x 598 mm). Lisäksi pöytälevyllä tulee olla sama paksuus kuin meillä eli 28 millimetriä.

Altaan sijoitus pöytälevyyn

Altaan kiinnitys pöytälevyyn

Allas liimataan kiinni silikonimassalla (me käytimme Cascon harmaata silikonimassaa, joka tarttuu erit-täin hyvin), tai täysin vesitiiviillä liimamassalla. Koska ylimääräisen saumamassan poistamisessa voi tulla pulmia, ensi vaiheessa kannattaa asentaa allas il-man massaa sekä teipata altaan ja pöytälevyn reuna maalarinteipillä. Askarteluveitsellä leikataan maalarin-teipin läpi pitkin altaan ja pöytälevyn kohtaamisviivaa ja allas poistetaan. Nyt allas ja pöytälevy on suojattu liialta silikonimassalta.

Pursota palko silikonimassaa pöytälevylle ja levitä se lastalla tasaiseksi ja noin 1 mm paksuiseksi kerrokseksi, joka peittää koko sen pinnan, jolla allas ja pöytälevy koskettavat toisiaan. Allas lasketaan varovasti silikonimassaan ja sitten asennetaan naulauslevyt ja puulistat. Levyt kiinnitetään yleisruuveilla naulanreikien läpi. Tarkista, ettei reunojen ohi ole pursunut paljon saumamassaa.

Jos jostakin kohdosta ei ole pursunut massaa lainkaan, joudut yrittämään uudelleen paksum-malla massakerroksella. Saumamassaa täytyy olla koko matkalla. Anna massan kovettua vuorokausi ennen kuin poistat maalarin-teipit ja leikkaat ylimääräisen saumamassan pois.

Altaan kiinnitys pöytälevyyn

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

TEKNIIKAT: Pöytälevyn vaihtaminen

Tukeva kiinnitys ruuveilla ja isoilla aluslevyillä

TEKNIIKAT: Pöytälevyn muotoilu vinoa seinää vasten

Halpa aputyökalu tekee tarkkaa jälkeä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Keittiön puhdistus