Liitä pöytälevyt varmasti yhteen

Kaksi pöytälevyä on helppo yhdistää käyttämällä kiinnitysheloja. Ammattilaisemme näyttää nyt, miten helposti voit itse asentaa helat ilman, että joudut ostamaan kalliita kaavamalleja.

Erilaisten helojen toimintaidea on sama. Kuvassa on 130 mm:n pultti, jossa on muotoon taivutetusta lattateräksestä työstetyt siivekkeet.

Kahden listan, parin levyn ja jonkin kolmannen esineen yhteen liittämisessä tarvitaan useampia ruuvipuristimia. Aina ruuvipuristimet eivät kuitenkaan riitä. Kun on esimerkiksi yhdistettävä kaksi keittiön pöytälevyä kulmaan, ei suurimmis-takaan ruuvipuristimista ole apua. Tällöin ratkaisuna ei ole vielä isompien puristimien käyttö vaan huomattavasti pienikokoisempi hela, joka upotetaan pöytälevyyn.

Kiinnityshela pystyy erikoisen muotonsa ansiosta vetämään levyt tiiviisti yhteen ja lukitsemaan ne liiman avulla pysyvästi toisiinsa. Hela upotetaan levyn alapintaan. Upotusta varten tarvitaan yläjyrsin, jossa on kopiointirengas ja urajyrsinterä. Helalle jyr-sitään tilaa 15 mm syvyyteen. Yläjyrsimen jyrsintäsyvyyden voi säätää hyvin tarkasti, joten sen avulla ei koskaan tarvitse pelätä jyrsivänsä pöytälevyn läpi.

Voit ostaa keittiöasentajien käyttämiä jyrsintäkaavoja, mutta ne ovat hävyttömän kalliita ja korvattavissa kotitekoisella mal-lilla, jonka esittelemme esimerkissä. Helat asennetaan n. 10 cm:n etäisyydelle 620 mm leveiden pöytälevyjen etu- ja takareunasta. Kiinnityshelaa voi käyttää muidenkin kalus-teiden liitoksiin. Ainoa vaatimus on, että lii-tettävät levyt ovat tarpeeksi paksuja, jotta helan voi upottaa.

Tässä käydään läpi vaihe vaiheelta, mitä pitää tehdä.

Sisältökatsaus

Kaava

1

Mittaa hela. Koko pituuteensa säädettynä helan poikkisiivekkeiden väli on 12 cm. Jyrsimme nyt niin, että etäisyys reiän reunasta levyn reunaan on 5 cm. Urien kokonaispituudeksi tulee 10 cm.

2

Valmista kaava. Käytä noin 20 x 30 cm:n kokoista vaneri- tai mdf-levynpalaa. Teemme 50 mm reikäsahalla reiän, jonka keskipiste on 95 mm reunasta. Ura on 20 mm leveä (kuten kopiointirengas).

3

Ruuvaa tai liimaa 20 x 20 mm lista kiinni kaavan alareunaan. Lista toimii levynreunaa vasten olevana ohjaimena, jotta voit ohjata jyrsinkaavaa täysin tarkasti molemmissa jyrsinnöissä.

Jyrsintä

1

Säädä jyrsintäsyvyys. Kuvassa syvyydeksi säädetään 15 mm, jotta hela uppoaa kokonaan, ja pöytälevy asettuu tasaisesti alla olevia kaappeja vasten.

2

Kiinnitä kaava merkintöjen mukaan. Jyrsi useampaan kertaan asteittain yhä syvemmälle, kunnes upotuksen syvyys on 15 mm.

3

Tarkista tarkkuus. Helojen on asetuttava hyvin tarkasti vastakkain. Toista jyrsintä kaavaa apuna käyttäen kuten äsken, nyt vain toiseen pöytälevyyn.

Liitos

1

Jyrsi molempiin levyihin ura levyjyrsinterällä. Ura takaa, että levyt voi-daan koota täysin tarkasti samaan tasoon. Asenna uraan lamelli tai irtopontti. Irtopon-tin voit tehdä oikean paksuisesta listasta.

2

Liimaa ja sinetöi liitos kapealla saumamassalla. Se estää vettä keräänty-mästä liitokseen. Saumamassa ei kuivu kovaksi, vaan säilyy joustavana.

3

Asenna helat ja kiristä vielä hieman. Kiristä, kunnes saumamassaa puristuu ulos. Liitos näkyy tässä yläpuolelta. Isot levyt voi yhdistää paikan päällä alapuolelta.

    Lisää samasta aiheesta Keittiötasot