Kuitusementtikate käy taloon kuin taloon

Kuitusementtikate oli suosittu katemateriaali erityisesti 1970-80 -luvuilla. Aaltomaiset levyt ovat edelleen kätevä ratkaisu, ja asentamalla katon itse säästät paljon rahaa. Tarjolla on useita väri- ja profiilivaihtoehtoja.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
2.500 euroa

Johdanto

Vanhoista kuitusementtikatteista käytetään usein nimitystä varttikate. Levyt sisälsivät ennen vuotta 1989 asbestia, joka on haitallinen ja sen vuoksi nykyisin kielletty rakennusmateriaali.

Nykyään eri valmistajat käyttävät eri kuituvaihtoehtoja kuitusementissä. Varttikatteita asennetaan sekä asuin- ja ulkorakennuksiin että huolto- ja maatalousrakennuksiin. Näytämme, miten helposti katelevyt ja harjalevyt saa asennettua taloon, jossa on jo valmiiksi aluskate ja ruoteet.

Ohjeet

01
Valmistelut 5 Vaihe

Katon asentaminen ei ole erityisen vaikeaa, mutta se vaatii, että olet huolelli-nen. Pienikin vinous monikertaistuu pitkällä katolla.

Esimerkissä ruoteet on asennettu valmiiksi katevalmistajan ohjeiden mukaan. Aloitamme katon sivujen tuuli-lautojen peiteprofiileista. Ne ovat kalliita, mutta varmistavat asennustyön onnistumisen ja takaavat tiiviit saumat tuulilautojen pituudelta.

Tarkista, onko kattosi suorakulmai-nen molemmilta lappeilta, kun olet kiinnittänyt peiteprofiilit.

Tee ruoteisiin merkit, ennen kuin jat-kat, niin kattolevyjä on helpompi ohjata.

1

Asennamme tuulilautoihin kahdet peiteprofiilit. Toisen profiilin pääty saa yltää räystäälle asti, jotta vesi valuu katolta hyvin alas. Jos katossa ei ole räystäspeltiä, kuten tässä, profiilin tulee ulottua noin 5,5 cm kattokourun päälle.

2

Ensimmäinen profiili painetaan tuulilaudan päälle ja kiinnitetään jokaiseen ruoteeseen. Seuraava profiili tuetaan ensimmäiseen. Profiilit on tehty niin, että ne istuvat toisiinsa. Huomaa, että oik. ja vas. puolelle on omat profiilinsa.

3

Onko katto suorakulmainen? Tuu-lilaudat saisivat olla 90° kulmassa räys-tääseen nähden molemmilla lappeilla. Laita mittapisteet 3 m tuulilaudoista ylöspäin ja 4 m räystäiden suuntaan. Jos pisteiden väli on 5 m, katto on suorakulmainen.

4

Tee ruoteisiin tarkistusmerkit. Ota mitta molemmin puolin harjalta räystäälle. Laita merkit 1/3 ja 2/3 etäisyydelle päädystä molemmille lappeille. Vedä pisteiden väliin pystylinja liitunarulla.

5

Peiteprofiilien päälle kiinnitetty tiiviste suojaa kattorakennetta tehokkaasti lumelta ja kaatosateilta. Tiiviste asennetaan niin, että ensimmäisen aallon pohja sijoittuu tarkasti tiivisteen päälle.

02
Ensimmäinen rivi 7 Vaihe

Nyt kieli keskelle suuta: jos olet tarkkana ensimmäisen rivin kanssa, muut rivit asettuvat lähes itsestään. Levyjä kannattaa koesovittaa, ennen kuin jatkat työtä, jotta näet, miten ne sijoittuvat. Koesovita levyillä, jotka on esiporattu, ja joiden kulmat on leikattu jo tehtaalla.

Aseta kaksi levyä korkeussuunnassa ja neljä pituussuunnassa. Mittaa etäi-syys ensimmäisen poimun yläreunasta viimeisen poimun yläreunaan. Jaa luku 4:llä, niin tiedät, kuinka paljon kokonai-nen levy vie leveyttä, ja voit laskea, mistä kannattaa aloittaa. Viimeisen levyn tulee olla vähintään kolme poimua leveä ja ensimmäisen täysreunainen.

1

Paina vaahtomuovikaistale paikalleen ylemmän rivin kattolevyyn painettujen asennusmerkkien mukaan. Aseta kaistale vasemmalta oikealle ja noin 20 cm:n pituuteen. Taita lipareet yhteen niin, että kaistaleesta tulee kaksinkertainen.

2

Leikkaa seuraava levy, ennen kuin asennat sen. Sen tulee olla täysreunainen, mutta ilman yhtä kulmaa kuten muutkin levyt, jotka eivät sijoitu katon reunaan. Tee levyyn merkintä asettamalla yksi sovitettu levy sen päälle.

3

Asenna levy paikalleen. Tämän levyn alareunan on sovittava alla olevan levyn alimpiin asennusmerkkeihin. Varo vauroittamasta ensimmäisen levyn tiivistettä.

4

Kiinnitä levyt. Ruuvit sijoitetaan joka 3. poimuun oikealta alkaen ja joka 2. poimuun vasemmalta alkaen. Esiporaa 8 mm reikä ja ruuvaa sitten alumiini- ja tiiviste-levyllä varustetut kattoruuvit pohjaan niin, että levy muotoutuu poimun mukaan.

5

Jatka 3. ja 4. levyllä. Ennen kuin mikään levy kiinnitetään, alemman apurin on tarkistettava suunta: hän asettuu telineille ja tarkistaa poimujen suoruudun riveittäin. Jos jokin ei levy ole täysin suorassa, irrota pari ruuvia ja työnnä levy paikalleen.

6

Ylin levy sahataan yleensä harjaan istuvaksi. Käytämme täysreunaista levyä, koska asennamme myöhemmin kartiomaisen harjalevyn. Levystä poistetaan 1-2 cm, jotta se yltää harjapuulle. Muista sahata oikea alakulma pois.

7

Asenna ylin levy ja ruuvaa se kiinni. Nyt ensimmäinen rivi on asennettu ja voit siirtyä seuraavaan riviin.

03
Toinen rivi 5 Vaihe

Nyt on toisen rivin vuoro. Aloitamme täysreunaisella levyllä alhaalta räys-täältä. Esteettisistä syistä joudumme itse leikkaamaan levyn ylimmän vasemman kulman pois. Kun levyt on maalattu kuten tässä, on tärkeää maalata sahaus-viiltokohta valmistajan korjausmaalilla. Maalaa huolella, sillä fuskukohdat näky-vät selvästi, kun katto on asennettu.

Tarkista jatkuvasti, että kattolevyt asettuvat siististi: asetu telineille tarkis-tamaan, että poimut ja rivit ovat linjassa ja ota tarkistusmitat katonreunasta kol-meen eri korkeuskohtaan.

1

Ensimmäinen levy on täysreunainen. Vasen yläkulma leikataan pois. Käytä yhtä leikattua levyä mallina. Taita pieni 10 cm:n tiivistekaistale kahden levyn väliseen saumakohtaan.

2

Asenna nyt seuraavat rivit. Käytä levyjä, joista on jo tehtaalla leikattu kaksi kulmaa pois, ja joihin on esiporattu neljä reikää. Ole koko ajan tarkkana ja erityisen huolellinen niin levyjen suunnan, tiivisteen kuin kiinnityksenkin kanssa.

3

Huolellisuutta piipun ympärillä. Kattolevyistä pitää ottaa 1-2 cm pois, jotta ne yltävät tiiviisti piipulle asti. Kiinnitä levyt kunnolla piipun ympärille, vaikka ruuvit eivät tulisi täysin suoraan riviin alla olevien ruuvirivien kanssa.

4

Pyyhi leikkuupölyt pois. Jos jätät leikkauksesta syntyneen pölyn poistamatta, se palaa kiinni ja pilaa kattolevyjen siistiä ilmettä. Pidä siis liinaa mukanasi.

5

Ole tarkkana, että jokainen rivi asettuu suoraan. Tarkista ”suunta” tarpeeksi usein. Käytä aikaa tiiviiden liitosten tekemiseen ja siihen, että kaikki levyt asettuvat kauniisti kattoa vasten. Ota välillä tarkistusmitta katonreunasta sisäänpäin.

04
Viimeinen rivi 2 Vaihe

Viimeisessä rivissä käytetään jälleen täysreunaisia levyjä, joista leikataan pyörösahalla kulma pois.

Viimeinen rivi leikataan leveyteen niin, että se kattaa katon loppuosan.

Kun mittaat viimeisen rivin leveyttä, ota mitta aina edellisen rivin viimeisen poimun yläreunasta. Ota mitta poimun päältä loppupisteeseen, niin saat selvi-tettyä leikattavan levyn leveyden.

Jos katto on hyvin korkea, kuten tässä, viimeisen levyrivin asentamiseen tarvi-taan kattotikkaat, koska näin ylhäällä ei enää ole ruoteita, joiden päällä voisi seistä. Tikkaat voi hyvin vuokrata.

1

Mittaa levy ja merkitse. Levyn täytyy sijaita niin, että se päättelee katon tarkalleen samalla tavalla kuin harjan toisella puolella.

2

Kiinnitä viimeinen levy edellisen levyn toiseksi viimeiseen poimuun. Älä poraa tuulilaudan peiteprofiiliin. Se toimii suojana tuulilaudoille, eikä täytä tehtäväänsä, jos siihen on tullut reikiä.

05
Katon harja 7 Vaihe

Kun kattolevyt on asennettu, asennetaan harjalevy. Valitsimme tähän kartio-maisen harjaprofiilin, joka viimeistelee katon tyylikkään ilmeen. Voit myös valita suorakulmaisen harjalevyn tai eri-tyisen aaltomaisen profiilin, jos se miel-lyttää enemmän.

Harjan tiivistenauhassa on rei’itetty kumireunus molemmilla kattolappeilla. Tämä parantaa yläpohjan tuuletusta.

Käy Cembritin kotisivuilla. Sieltä saat selville talosi tuuletusvaatimukset.

Muista asettaa vaahtomuovikaistale harjalevyjen limityskohtiin suojaksi lumelta ja rankkasateilta.

1

Aloita muovipäätyisellä profiililla. Se kattaa päätyharjan, jotta harjan alle ei pääse lunta. Tee merkinnät harjapuuhun ja leikkaa pistosahalla.

2

Aseta päätyprofiili ja harjalevy harjapuulle oikealle paikalleen. Jos harjalevy ei sovi tarkasti omalle paikalleen, voit oikaista sitä hieman. Ota molemmat osat jälleen pois.

3

Kiinnitä harjan tiivistenauha. Nauha on 360 mm leveä ja se on tehty rei’itetystä kumista, mikä takaa tuuletuk-sen. Se on jauhelakattu ja alumiinirypytetty reunoista. Liimaa se ensin harjapuuhun ja sen jälkeen lape kerrallaan.

4

Aseta päätyprofiili ja harjalevy takaisin. Käännä harjalevy niin, että levein pää on päätyä kohti. Oikaise sitä, kunnes se myötäilee harjaa, ja ruuvaa uloin harjanpääty kiinni.

5

Asenna koko harja, mikäli ei tuule liikaa. Oikaise sitä niin, että se asettuu siististi ja suoraan päästä päähän. Tiivistä limityskohdat samalla vaahtomuovi-nauhalla, jota käytit kattolevyjen limityskohdissa.

6

Leikkaa harjalevyt piipun ympärille ja päätyä varten. Ole tarkkana, ettei viimeiseksi asennettavaksi palaksi jää pientä levypalaa. Voit säätää harjalevyjen limityksiä hieman, jotta vältät tämän.

7

Kun harjalevyt ovat tarkasti paikallaan ja limityksissä on vaahtomuovikaistaleet, ruuvaa levyt kiinni 2 cm limityksellä reunoistaan. Harjalevyjen ruuveja ei saa ruuvata liian tiukalle - kuten ei kattolevyjäkään kiinnitettäessä.

06
Kattotikkaat 3 Vaihe

Lopuksi asennamme kiinteät kattoaskel-mat, jotta nuohooja pääsee puhdista-maan piipun turvallisesti. Näin väl-tämme myös sen, että hän naarmuttaisi uutta kattopintaa katolla liikkuessaan.

Kattoaskelmat koostuvat vain kul-masta, joka on kiinnitetty kattolevyihin ja ruoteisiin. Tämä huomaamaton rat-kaisu turvaa nuohoojan kerran tai kaksi vuodessa suorittamaa käyntiä katolla. Näin pääset myös itse tarvittaessa tar-kistamaan katonharjan. Askelmat kiin-nitetään samoilla kumialuslevyllisillä ruuveilla kuin kattolevytkin.

1

Kiinnitä alin askelma alimpaan ruoteeseen. Esiporaa yleisporalla. Kiinnitä ruuvit askelmien ja poimun läpi.

2

Sijoita askelma jokaiseen limitykseen kattolevyjen väliin ja yksi keskimmäiseen ruoteeseen keskellä kattolevyä.

3

Katto kestää takuulla seuraavat 15 vuotta, ja todennäköisesti jopa 3-4 kertaa näin pitkään.

Materiaalit

• Kattolevyt (Cembrit 1220 mm)
• Kartiom. harjalevy, 480/190 mm
• Harjatiivistenauha, rulla á 5 m
• Päätyprofiili,kartiomainen harja, 48/19
• Kattoruuvit, paketti/100 kpl
• EPDM-levyt, 10 x 3,5 x 2 mm, pussi á 50 kpl
• CL-SW 4,5 x 41 mm ruuvit
• Muovikiilat, B6, tuulettuvat, 16 kpl
• PVC-vaahtomuovia, 4,5 x 9 mm
• Cembrit-kattoaskelmat
• Tuulilautaprofiili, kiilt. alumiini, vas.
• Tuulilautaprofiili, kiilt. alumiini, oik.

Lisäksi:
• Korjausmaalia

Erikoistyökalut

• Pyörösahanterä (kuitusementille)
• Pora/ruuvikoneen jatkovarsi
• Telineet, kattotikkaat
• Turvavaljaat ja -köydet

Vie aikaa

Voit käyttää työhön pari kesälomaviikkoa ja pyytää puolisosi avuksesi.

Hinta

Noin 2 500 €

Vaikeusaste

Kokemus suuremmista rakennushankkeista on eduksi, mutta jos seuraat valmistajan ohjeita, tehtävä ei ole itse asiassa vaikea.

Piirustus

Tästä yksinkertaisesta luonnoksesta näet, miten kattolevyt sovitetaan. Punaiset (kaikki keskellä kattoa olevat) on leikattu valmiiksi jo tehtaalla. Vihreistä on leikattava kulmat piirroksen tapaan. Käytä yhtä keskilevyä mallina.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Kattopelti