Jatka seinää

Kun tiiliseinää halutaan jatkaa, liitos aina rakennettava limittämällä, jotta saumakohdasta tulee luja. Näytämme, miten tämä tehdäänriippumatta siitä, millaisia tiiliä tai harkkoja seinässä on.

Johdanto

Kun rakennat leca-harkoista, joudut limittämään - samoin kuin kevytsoraharkkoja käyttäessäsi. Käytitpä oikeastaan mitä materiaalia tahansa järeitä kiviseiniä muuratessasi, joudut aina rakentamaan limittämällä. “Rakennuspalikoiden” on tartuttava
toisiinsa, sillä vain näin rivien saumoista tulee vakaat ja kestävät.

Limittäminen vahvistaa saumat myös silloin, kun rakennat kahdesta eri materiaalista. Jos rakennat esimerkiksi palomuuria leca-harkoista, ja muurin pitäisi jatkua suorassa kulmassa tiiliseinästä, joudut iskemään tiiliseinään reiän, jotta yksi tai useampi leca-harkko voi kiinnittyä olemassa olevaan tiiliseinään.

LUE LISÄÄ: Näin käytät kevytsoraharkkoja

Vain hätätapauksessa voi olla tarpeen turvautua johonkin muuhun keinoon. Näytämme, miten rakennat limittämällä ja työstät hyväksyttävän hätäratkaisun.

Ohjeet

01
Valmistele seinä 6 Vaihe

Poista ensin jalkalistat, kaapelit ja muut esteet, jotka ovat työn tiellä. Tarkista myös, kulkeeko aukaistavan seinän sisällä vesi-putkia tai sähköjohtoja.

Tiilet voi naputella irti vasaralla ja taltalla, mutta ne on nopeampi ja helpompi irrottaa puukkosahalla. Jos työskentelet ulkona, voit käyttää puukkosa-han sijasta timanttilaikalla varus-tettua kulmahiomakonetta. Se tosin tuottaa paljon pölyä.

Jos rakennat suorassa kulmassa seinästä ulospäin, käytä vesivaakaa ja isoa suorakulmaa. Näin varmistat, että kulmasta tulee tarkasti 90-asteinen.

1

Tee ensin lattiaan merkinnät. Merkitse teipillä, mihin seinän on tarkoitus tulla. Teipit on rakentaes sa helpompi huomata kuin lyijykynän jäljet.

2

Paikallista tiilet, jotka on poistettava ja merkitse ne lyijykynällä seinään. Jos et voi nähdä tiiliä, poista hieman rappausta.

3

Leikkaa sauma puukkosahalla, jossa on kivisei-nään tarkoitettu terä. Vaakasau-mat avataan aivan poistettavien tiilien takareunaan asti.

4

Tiilet voi nyt naputella varovasti irti ja kitkutella ulos vanhasta seinästä. Puhdista tiilet ja laita ne talteen, niitä voi yleensä uusiokäyttää.

5

Puhdista tiilet puukkosahalla vanhasta laastis-ta. Puhdista myös pystysaumat.

6

Kun valmistelet seinää, käytä hansikkaita, hengityssuojainta ja suojalaseja. Työstä syntyy paljon pölyä.

02
Rakenna muuri limittämällä 9 Vaihe

Jos jatkettavassa seinässä on käytetty limitystä, työtä olisi jatkettava samaan tapaan. Jos sei-nää ei lopuksi rapata, on entistä-kin tärkeämpää, että jatkat alku-peräistä limityskuviota.

Tutki siis aluksi, onko tiilet juoksutettu esimerkiksi puolen vai neljänneskiven limityksellä.

Työssä kannattaa käyttää kos-tutettuja tiiliä. Näin laasti kiinnit-tyy paremmin ja kuivuu hitaam-min. Lisäksi saat käyttöösi hieman enemmän aikaa asetella tiilet oikein paikoilleen.

Aloita työ alhaalta ja muista tarkistaa muurin korkeus ja suunta työn edetessä.

1

Kostuta tiiliseinää niin, että siitä tulee kostea mutta pinnalla ei seiso vettä. Voit viskoa vettä kalkkiharjalla, mutta sumutinpulloa käyttämällä kostu tusta on helpompi hallita.

2

Pane alustalle nokare laastia ja paina toinen nokare asetettavan tiilen päätyyn. Opit nopeasti oikean määrän. Käytä muuraus- tai laastikauhaa.

3

Paina ja käännä tiili paikalleen liukuvalla liikkeellä. Vältä painamasta sitä liian syvälle alas. Jos näin tapah-tuu, aloita alusta. Naputa tiiltä varovasti kauhan varrella.

4

Ota mitta viimeistä tiiltä varten ja muista laskea mukaan saumavara. Tiilien juoksutusta on jatkettava niin, että pystysaumat limittyvät.

5

Muurarinvasaran hy-vin kohdistetulla iskulla tiiliä voi sovittaa. Tämä vaatii harjoittelua. Voit fuskata hiukan sahaamalla kulmahiomakoneella uran, ennen kuin käytät vasaraa.

6

Tarkista jatkuvasti, että seinän korkeus pitää ja suunta säilyy. Käytä vesivaakaa säännöllisesti. Pienet epätarkkuudet voi oikaista seuraavan rivin saumoissa.

7

Työn edetessä lisäkostuttaminen voi olla tarpeen, jos sinusta tuntuu, että vanha tiiliseinä on hieman liian kuiva.

8

Täytä laastilla kaikki pysty saumat ja ne vaakasaumojen kohdat, jotka vaativat lisälaastia. Käytä saumarautaa.

9

Poista ylimääräinen laasti lopuksi muu-raus kauhalla vielä kertaalleen, jotta laastia ei työnny joistakin kohdin ulos seinästä. Nyt uuden seinän on vain kuivuttava.

03
Hyväksyttävä hätäratkaisu 3 Vaihe

Joskus uutta ja vanhaa seinää ei pysty yhdistämään tiiliä limittä-mällä, esimerkiksi jos seinä on yhteinen naapurin kanssa tai siinä kulkee putkia tai kaapeleita.

Tällöin on tyydyttävä hätärat-kaisuun, jossa muuratut raken-teet yhdistetään metallipalalla.

Muurari käyttää usein tiilisi-teitä, joita on eri mallisia. Voit käyttää myös pitkiä betoniruu-veja, (taivutetun) pyöröteräksen pätkää tai ritilää. Tai tehdä kuten me teemme: käyttää pitkää karmiruuvia, joka porataan van-han tiiliseinän sisään. Seinään porataan yksi ruuvi jokaista tiili riviä kohden.

1

Poraa vanhan seinän päätysaumaan reikä. Reiän pitää olla niin syvä, että puolet ruuvista uppoaa vanhaan seinään.

2

Ruuvin täytyy kiinnit-tyä tiukasti vanhaan tiiliseinään. Poraa yksi ruuvi jokaista tiiliriviä kohden.

3

Ruuvi on nyt saumas-sa kahden tiilirivin välis sä ja toimii ankkurina sitoen uuden ja vanhan rakenteen yhteen.

04
Rappaa uusi tiiliseinä 2 Vaihe

Uusi seinä rapataan laastikerrok-sella, jonka paksuus on kuta-kuinkin vanhan seinän rappauk-sen kaltainen.

Jos seinää ei rapata, se on vain hapetettava, sillä tiilissä on paljon laastijäänteitä. Sisätiloissa tämän voi tehdä ohennetulla etikkahapolla, joka tosin vaatii pari hapetuskertaa. Ukona voi käyttää ohennettua suolahap-poa (enintään 1 dl suolahappoa, 30 %, 2 litraan vettä).

Tämän kohteen seinässä oli vain ohut rappauskerros, ja tii-lien rajat näkyivät sen läpi, joten käsittelimme uuden seinän ohuel la liimalaastikerroksella.

1

Uusi rappauslaasti levitetään teräslastalla. Lastaa pidellään hieman viistosti samalla kun rappaus painetaan kiinni seinään.

2

Pinta viimeistellään rappauslastalla tai hiertimellä (toivotun pintara-ken teen mukaan). Pinta hierre-tään vasta sitten, kun se on jo hieman kuivahtanut.

Materiaalit

MATERIAALIT:

 • Tiiliä
 • Muurauslaastia
 • Rappauslaastia
 • Tarvittaessa karmi-ruuveja, tiilisiteitä, pyörö terästä tmv.

TYÖKALUT:

 • Ruuvinväännin
 • Muuraus-/laastikauha
 • Saumarauta
 • Rappauslasta/hierrin
 • Vesivaaka
 • Sumutinpullo
 • Puukkosaha
 • Sanko/muurauspalju
 • Nivelmitta
 • Vispilä
 • Muurarinvasara

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Muuraus