Tasainen pinta - oven maalaus vaatii taitoa

Vaikka käytössäsi olisi maaliruisku ja osaisit käyttää sitä taitavasti, et pysty maalaamaan ovipintaa yhtä tasaisesti kuin ovivalmistajat. Voit kuitenkin yltää varsin lähelle tätä.

Sileä pinta vaatii valmistelua ja oikeaa tekniikkaa.

Vain ammattimaisilla tehdaslait-teistoilla pystytään maalaamaan ovipinnat äärimmäisen sileiksi ja tasaisiksi. Jos ryhdyt itse maalaamaan, voit harkita ruiskumaalausta, mutta tarvitset siihen harjoi-tusta. Jos puolestaan siedät hieman rakeisem-paa maalipintaa, voit maalata oven tai muun sileän pinnan melko siististi lyhytnukkaisella maalaustelalla. Edellytyksenä on, että tietoa on tarpeeksi ja välineet ovat oikeat.

Lyhytnukkainen tela on ensimmäinen vaati-mus. Se jättää mahdollisimman pienen uran.

Seuraava vaatimus koskee itse maalia, ja sii-hen saamme maalarilta hyvän vinkin. Välimaali eli se, jota käytät mahdollisen pohja-maalin (käsittelemättömät pinnat) jäl-keen ja ennen pintamaalia, sekoitetaan niin, että siinä on noin 40 % pohjamaalia ja 60 % pintamaalia. Tällä tavoin aikaan-saadaan mahdollisimman pitkälti pintamaalin kaltainen rakenne ja kiilto, ja lopputuloksesta tulee erinomainen.

Valitse maali, joka levittyy hyvin. Kysy neuvoja maalarilta tai asian-tuntevasta maaliliikkeestä.

LUE MYÖS: Näin vältyt maalausvirheiltä

Käytä sivellintä, jos haluat rakenteen näkyviin

Hienoimmallakaan maalaustelalla ei aikaansaada yhtä tasaista jälkeä kuin mihin ovitehdas kykenee maalatessaan ovet ammattimaisilla ruisku-maalauslaitteistoilla.

Mutta voit mennä myös toiseen äärimmäisyyteen: päättää tietoi-sesti, että maalaat oven käsin.

Hanki siis itsellesi siveltimiä ja maalaa pitkittäin ja poikittain ja lopulta ylhäältä alaspäin pitkin vedoin koko oven leveydeltä. 55 mm leveä sivellin on hyvä valinta, mutta sillä ei saisi palata liiaksi taaksepäin jo maalatulle alueelle, koska tällöin sivellin jättää näkyviä rajaviivoja, jotka näyttävät ennen muuta virheiltä.

Mitä kiiltävämpi maali, sitä näyttä-vämpi jälki - mutta tällöin myös virheet on helpompi havaita.

Seinään voi jättää yhdenmukaisen vaikutelman, jos haluat leikitellä maalilla hieman enemmän. Voit päättää maalata ristiin ja rastiin. Tämä nostaa siveltimen vedot entistä enemmän esille ja tekee jäljestä hyvin näkyvän.

Maalaa ensin poikittain ja sen jälkeen ylhäältä alaspäin pitkin vedoin kahdesti välimaalaamalla.

Maalaa pintamaalilla pitkin vedoin ja viimeistele ylhäältä alaspäin. Älä palaa taaksepäin - se jättää rajan!

Toimi näin

Hio pinta hiomapaperilla, kun olet puhdistanut pinnat huolella. Karkeus 180 on sopiva. Jos maalaat tummasta pinnasta vaalean, hio niin paljon, että saat jopa hieman maalia pois. Muussa tapauksessa riittää, että hiot pinnan kevyesti.

Pese hiomapöly pois. Käytä revittyä liinaa ja poista kaikki pöly. Säämiskällä saa myös hyvin pölyt pois.

Telaa pinta välimaalilla. Välimaali on sekoitus pohjamaalia (käytetään käsittelemättömään puuhun) ja pinta-maalia suhteessa 40/60. Sekoitus tekee pinnasta täyteläisemmän ja sen kiilto muistuttaa pintamaalia.

Maalaa pinta telalla. Ota telalle reilusti maalia, telaa hieman oven poikittaissuuntaan ja sen jälkeen ylös alas pitkin vedoin. Viimeistele telaamalla ylhäältä alaspäin silottaen mahdolliset urat.

Hio hienolla hiomapaperilla, kun maali on kuivaa. Karkeus 240 sopii hyvin. Käy pinta sillä läpi varovasti.

Maalaa jälleen välimaalilla. Nyt oikea väri ja rakenne alkavat muodos-tua. Telaa jälleen ylös ja alas ja viimeistele alaspäin suuntautuvin vedoin.

Viimeistele pintamaalilla. Nou-data samaa työkaavaa kuin välimaalia käyttäessäsi. Nyt uudessa vastamaalatussa ovessasi on upea ja sileä pinta.

6 vinkkiä maalarilta

Maalin kiiltoaste ilmaisee, kuinka matta- tai kiiltäväpintainen maali on. Maalin kiiltoaste 5 on matta. 10 tar-koittaa puolimattaa ja sitä käytetään yleensä kylpyhuonetilojen seinämaa-leissa. Tästä ylöspäin aina asteeseen 60 asti maali on puolikiiltävää, 50-70 kiiltävää, ja 70:n jälkeen puhutaan korkeakiiltoisesta maalista.

Maalin pitää kuivua. Kuivumisaika riippuu mm. kiiltoasteesta. Maa-lilla, jonka kiiltoaste on 5, voi yleensä maalata uudelleen 3-4 tunnin kuluttua, kun taas puolimattamainen (kiiltoaste 10) seinämaali (vesiohenteinen akryy-limaali) kuivuu 8-10 tuntia.

Käännä purkki ylösalaisin. Säilytä loput maalit sulassa paikassa ja kään-nä purkit mielellään ylösalaisin. Näin kansi ei liimaudu kuivuvaan maaliin, jolloin purkkia on vaikea avata.

Talleta kansi. Maalattujen pintojen vaurioitumiselta ei juuri voi välttyä. Tämän vuoksi on hyvä jättää hieman vanhaa maalia jäljelle. Jos tietty maali kuitenkin loppuu kokonaan, jätä pur-kin kansi jäljelle ja merkitse siihen maalin sekoitussuhde. Näin saat hel-posti sekoitettua samanväristä maalia myöhemminkin. Voit ottaa myös valokuvan merkinnästä ja arkistoida sen. Jos kirjoitat merkinnät muistiin, tallenna tiedot huolella. Alkuperäinen merkintä tai valokuva on varmin tapa.

Maalaa siveltimellä rakenne. Leveällä siveltimellä voi toisin sanoen maalata seinät tai muut pinnat, jos haluaa pintaan selvemmän rakenteen kuin telalla. Rakenne näkyy parhaiten, jos maalaa ristiin rastiin.

Teippiä kattoon. Jos haluat maalata katonrajaan terävät reunat, saatat huomata, että maalarinteippi ei kiin-nity oikein kunnolla maaliin, sillä maali sisältää jonkin verran liitua. Jos maalaat rajan seinämaalilla, jonka kiilto-aste on 5-10 ja sävy sama kuin katto-maalin, teippi tarttuu seinämaaliin.

    Muut lukevat juuri nyt …