Siistin työnjäljen takaa: Maaliruisku

Moni uskoo, että vain ammattilaiset saavat maaliruiskulla siistiä jälkeä. Uudet sähköiset maaliruiskut ovat kuitenkin erittäin helppokäyttöisiä. Katso, miten pääset hyvään alkuun.

Useimmilla on kokemusta maalaustyöstä, jonka tulos ei ole osunut aivan nappiin. Työnjälkeen voi pettyä erityisesti silloin, kun maalipinnasta on haluttu eri-tyisen toteuttaa siveltimen ja telan avulla.

Näissä tilanteissa kannattaa tarttua maaliruiskuun. Sillä saa aikaan hienoja ja sileitä pintoja. Lisäksi, toisin kuin yleensä luullaan, maaliruiskua on myös melko helppo käyttää. Harjoittelua toki tarvitaan, mutta tämän lisäksi riittää, että hallitsee pari yksinkertaista tekniikkaa. Nämä opit, kun luet tämän artikkelin.

Maaliruiskua käyttämällä säästyt siveltimen vedon jäl-jiltä tai pieniltä telan jättämiltä ”maalinöyhdiltä”. Ruisku säästää myös aikaa, ja se on mainio väline ahtaisiin ja hankalasti tavoitettaviin kohteisiin. Jos on maalattava jon-kinlainen rakennepinta, esim. puuverhoilu, maaliruisku on hyvä työkalu, mutta erityisen hyvin se soveltuu lämpö-pattereiden maalaamiseen. Ruiskun ainoa ongelma on, että ympäröivät pinnat on suojattava hyvin. Vaikka uusilla maaliruiskuilla pystyy maalaamaan todella tarkasti, vie-reiset pinnat on syytä peittää huolella.

Maaliruiskussa voi käyttää useimpia maaleja. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoista mallia: sähköinen (johon tässä artikkelissa keskitytään) ja kompressoritoiminen maali-ruisku. Laitteet toimivat periaatteessa samalla tavalla.

Upea työnjälki riippuu pääasiassa kolmesta tekijästä: Maalin sopivasta paksuudesta, ruiskun säätämisestä oikein sekä maalia että kohdetta varten, ja ruiskun oikea-oppisesta käytöstä sillä maalattaessa. Näistä kolmesta tekijästä kerromme näillä sivuilla. Saat hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä. Työniloa, siis! Sitä varmasti riittää, kunhan pääset sinuiksi laitteen kanssa.

Maaliruisku on mainio väline pattereiden maalaamiseen.

Limiverhoiltu puupinta on helppo suojata puunsuojalla maaliruiskua käyttämällä.

Maaliruiskulla yltää kohteeseen esimerkiksi kattoa maalattaessa.

Maaliruiskulla voi maalata myös kalusteita. Näin saa maalattua myös kulmat ja reunat.

Isoja pintoja maalattaessa säästää paljon aikaa käyttä-mällä maaliruiskua.

Ruiskumaalaus on nopein tapa puusuojata puinen terassi.

Maalin paksuus

Ensimmäiseksi on huolehdittava siitä, että maalin koostumus on oikea. Maali ei saa olla liian paksua eikä liian juoksevaa. Paksu maali tarttuu kiinni, eikä sitä pysty ruiskuttamaan tasai-sesti. Liian juokseva maali puolestaan peittää huonosti ja valuu helposti.

Onneksi oikea koostumus löytyy nykyään paljon helpom-min kuin ennen. Aikaisemmin maaliruiskun mukana sai nk. viskositeettimittarin. Sillä piti mitata, kuinka kauan aikaa kului, kun maali valui pienen reiällisen suppilon läpi. Mittaus oli han-kalaa ja epäkäytännöllistä. Uusimpien maaliruiskujen valmistajat ovat tämän vuoksi siirtyneet käyttämään eräänlaista maalitikkua, joka mittarin sijaan työnnetään suoraan maali-ruiskun maalisäiliöön.

Valmistajat suosittelevat yleensä, että vesiliukoista maalia ohennetaan 10 %:lla vettä. Maalitikun asteikko on tehty tämän mukaan. Olipa maalisäiliössä miten paljon tai vähän maalia tahansa, maalitikun lovi osoit-taa aina 10 %. Helppoa!

Näin säädät ruiskun

Maaliruiskun voi nykyään säätää niin tarkasti, että sen avulla syntyy useimmissa tapauksissa todella siistiä jälkeä ilman, että maalipartikkeleita leviää ympäriinsä. Voit näin säädellä maalin määrää ja valita laitteen ruiskutustavan kolmesta eri asennosta. Maalimäärä säädetään yleensä laitteen ”liipasimen” takana olevasta pyörylästä. Ruiskun säde säädetään kiertämällä pistoolin suuttimen kärkeä.

Suuttimen voi säätää joko ruiskun suunnan ja koon mukaan: pystysuora (A), vaakasuora (B) tai keskitetty säde (C). Näillä säätömahdollisuuksilla on merkitystä sille, mihin suuntaan maalia ruiskutetaan (sivulta sivulle vai ylhäältä alas) sekä sille, maalataanko isoja pintoja (leveä säde) vai käyte-täänkö maaliruiskua pikemminkin jonkin yksityiskohdan maalaamiseeen (suuttimen pistemäinen säde).

Ruiskun voi säätää niin, että sen säde on pystysuuntainen (A), vaakasuuntainen (B) tai keskitetty piste (C).

Maalimäärän säätöpainike on useimmissa laitteissa suoraan ”liipasimen” takana.

Säteen suunta ja koko voidaan säätää melko helposti kiertämällä suuttimen edessä olevaa ilmapainiketta.

Oikea maalaustekniikka

Kun maalia on ohennettu sopivasti ja olet muutenkin tutustunut laitteen toimintaperi-aatteisiin, voit ryhtyä maalaamaan. Tätä ennen kannattaa kuitenkin vielä harjoitella. Käytä esimerkiksi paria levypalaa niin, että saat maalimäärän ja suuttimen säädettyä oikein, ennen kuin tartut työhön. Kun nämä asiat ovat kunnossa, voit perehtyä maalaustekniikkaan.

Tekniikka perustuu ruiskun siirtoon tasaiseen tahtiin niin, että pidät sitä jatkuvasti saman etäisyyden päässä kohteesta ja aina suorassa kulmassa työhön nähden.

Maalaa ensin rinnakkaisia kaistaleita yhteen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Kun tulet reunaan, maalaa reilusti reunan yli, ennen kuin vaihdat suuntaa. Muussa tapauk-Oikea sessa reunan maalikerroksesta tulee liian paksu. Ruiskun pitäminen jatkuvasti yhtä etäällä kappaleesta kuulostaa helpolta. Se voi kuitenkin osoittautua vaikeaksi, sillä useimmat liikuttavat kättään/käsivarttaan kaarimaisin liikkein. Tähän kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota. Paras jälki syn-tyy pitämällä maaliruiskua 5-15 cm:n päässä kappaleesta ja ruiskuttamalla useita ohuita kerroksia peräjälkeen märkää märälle - peri-aatteen mukaisesti. Odota ensimmäisen maalikerroksen jälkeen 3-5 minuuttia. Ruis-kuta sitten useita maalikerroksia minuutin välein. Jatka, kunnes maalipinta on peittävä. Ole kärsivällinen, äläkä ruiskuta maalia vain suurin piirtein tai mahdollisimman ripeästi.

Ensin yhteen suuntaan ja sitten toiseen - rinnakkaisin kaistalein. Vaihda suuntaa vasta, kun olet päässyt reilusti kappaleen reunan yli.

OIKEIN!
Säilytä koko ajan sama etäisyys maalattavaan kappaleeseen. Näin syntyy kaunista jälkeä.

VÄÄRIN:
Jos siirrät ruiskua kaarimaisesti sen sijaan, että säilytät ruiskun etäisyyden kappaleeseen samana, maali levittyy epätasaisesti, eikä työnjäljestä tule tarkka.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Maalaus