OPAS: sivellin, tela vai ruisku?

Kun valitset oikeat työkalut jo urakan alussa, säästät paljon aikaa. Tämä koskee myös maalaamista. Nyt katsotaan, mitkä maalaustyökalut sopivat parhaiten kuhunkin urakkatyyppiin ja kohteeseen.

Oletko joskus seissyt sivellin tai tela kädessä ja puntaroinut, miten paljon nopeammin voisit maalata katon tai seinän maaliruiskua käyttäen? Entä millä maalaisit keittiön tuolit ja vanhan pajukorin?

Tartumme yleensä niihin välineisiin, jotka ovat käden ulottuvilla, ja ryhdymme työhön sivellintä tai telaa käyttäen, koska näin on tapana tehdä. Maaliruiskua ei tule hankituksi senkään vuoksi, että "kaikki tietävät", että maalin ohentaminen ruiskua varten on vaikeaa.

Vanhat tottumukset romukoppaan

Päätimme pöyhiä vanhoja tapojamme ja ajatuksiamme ja selvittää, mikä väline sopii mihinkin urakkaan. Pohdimme yhtäältä seinän, katon tai tuolin maalaamisen vaatimaa aikaa ja toisaalta sitä aikaa ja vaivaa, joka vaaditaan pintojen kunnolliseen suojaamiseen niin, että telan ja ruiskun lennättämät pienet roiskeet eivät leviä muille pinnoille.

Myös urakan loppusiivous vie aikaa. Ei ole järkeä maalata 10 minuuttia, jos pintojen suojaamiseen menee kolme tuntia ja loppusiivoukseen kaksi.

Näin testi tehtiin

Pystyäksemme kokeilemaan erilaisia maalausvälineitä - sivellintä, telaa ja ruiskua - jotakuinkin samaan tapaan hankimme erilaisia maalattavia esineitä. Muun muassa pinnatuolin, täysin sileän kaapinoven ja peilioven. Lisäksi hankimme pajukorin, pienaikkunan ja palan parkettilattiaa. Lopuksi rakensimme lasikuituverkosta testiseinän ja ponttilaudoista testikaton, jotta pystyimme kokeilemaan eri välineitä, tekemään virheitä ja kokeilemaan jälleen uudestaan.

Hankimme maaliliikkeestä pinon uusia siveltimiä ja muutamia sileitä, puolipitkänukkaisia ja pitkänukkaisia teloja. Boschilta saimme maali-ruiskun, joka on heidän mukaansa markkinoiden ensimmäinen nikkareille suunnattu ruiskumalli, joka ei välttämättä vaadi maalin ohentamista. Tämän väittämän laite sai siis samalla luvan todistaa.

Nyt olemme valmiita maalaamaan seinän, katon, tuolit, kaapit ja ovet. Kokeilemme kaikkea.

Paneelikatto valkaistaan lasyyrilla

Lasyyri maala­ taan märkää märälle, sillä päälle maalauk­ sen jäljet näky­ vät selvästi.

Jos haluat vaalentaa puukattoa tai jättää syykuvion näkyviin, voit käyttää läpikuultavaa valkoista maalia (lasyyria). Testasimme sitä uuteen kattoon, joten vältyimme katon pesulta ja pohjustukselta, mikä muutoin olisi välttämätöntä.

Työ oli hankalaa vain sivellintä käytettäessä, koska työ rasitti käsivarsia ja toisaalta maalia oli vaikea saada levitettyä tasaisesti, koska jo kuivunutta lasyyripintaa ei saa maalata uudelleen. Tällöin maalikerroksia tulee helposti kaksi, ja tämä näkyy maalipinnassa selvästi.

Jos valitset telan, lautojen välit kannattaa maalata ensin siveltimellä, ja tällöin on maalattava ripeästi, jotta telalla ei joudu maalaamaan kuivien siveltimenvetojen päältä. Tämän seurauksena pintaan jäisi rumia uria.

Maaliruiskun avulla pystyimme levittämään maalin tasaiseksi kerrokseksi sekä uriin että lautapinnoille. Myös nyt oli välttämätöntä työskennellä märkää märälleperiaatteen mukaisesti, mutta tämä onnistuu 4-5 laudan työskentelyleveyttä noudattamalla. Koko katon maalaaminen sujui siis nopeasti. Sen sijaan ikkunoiden, ovien, lattioiden ja seinien suojaaminen vei paljon aikaa.

Paneelikatto, täyspeittävä

Pelkkä tela ei riitä, vaan lautojen väliset urat on maalattava siveltimellä.

Täyspeittävää maalia ei ole välttämätöntä levittää märkää märälle ­menetelmällä, kunhan katto maalataan vähintään kahteen kertaan.

Myös siveltimellä voi saada upeaa jälkeä, mutta sen käyttö tuntuu käsivarsissa. Me käytämme sivellintä, joka on pari senttimetriä leveämpi kuin laudat ja maalaamme ensin lautaraot pituussuuntaan käännetyllä siveltimellä. Tämän jälkeen käännämme siveltimen ja maalaamme pinnat tasai­ sella harjassivulla. Tämä vie aikaa, mutta jäljestä tulee upea.

Telaa käyttämällä työ hankaloituu. Telalla ei pääse lauta­ väleihin, joten ne on maalattava ensin siveltimellä. Pinnat sen sijaan on nopeasti maalattu, mutta riskinä on, että sivel­ timenvetojen ja telattujen alueiden väliset erot näkyvät.

Ruiskulla sai katettua niin urat kuin pinnat yhdessä päi­ vässä. Ruiskulla voi maalata 3 neliömetriä minuutissa, joten maalasimme katon nopeasti, vaikka teimme sen kahteen kertaan. Seinien, lattian, ovien ja ikkunoiden suojaamiseen sen sijaan kului valtavasti aikaa.

Seinä

Pitkänukkaisella telalla saa nopeasti katettua ison pinnan, eikä muita pinto ja tarvitse suojata niin paljon kuin ruiskua käytettäessä.

Olohuoneen seinät voi toki maalata leveällä siveltimellä. Välineen etuna on, että voit maalata sen avulla syvälle kul-miin, rajata maalipinnan kattoa ja listoja vasten ja maalata pinnat yhdellä ja samalla työkalulla. Työ vie kuitenkin aikaa ja vaatii vaivaa.

Siveltimen ja telan yhdistelmä on suosituin maalaustapa, ja hyvästä syystä. Maalaa ensin siveltimellä jalka-listojen ja katon vastaiset rajalinjat sekä seinien sisäkulmat. Tämän jälkeen voit maalata telalla nopeasti isot pinnat.

Maaliruisku tekee upeaa jälkeä, mutta vaatii ympärillä olevien pintojen huolellista suojaamista muovilla ja teipillä koko huonetilassa.

Katonrajat ilman suojausta

On lähes mahdotonta liikuttaa telaa suoraan ja säilyttää juuri oikea etäisyys varjolistaan.

Ruiskulla ei pääse tiiviisti kattoa vasten ilman, että ruisku värjää kattoa ja väri leviää laajalti ympäri huonetta.

Telan pää ei ole terävä rajausväline, joten katonrajan joutuu maalaamaan, kun seinäpintaa on maalattu 1 cm:n päähän siitä.

Vain siveltimellä voi varovasti maalata katonrajan suojaamatta pintoja. Leveä, tasaharjaksinen sivellin, niin voit harjoiteltuasi maalata rajan kattoa sotkematta.

Sileät kaapinovet

Ruiskua on pidettävä jatkuvasti liikkeessä, jotta jäljestä tulee tasainen.

Tästä tehtävästä selviää siveltimellä. Ovista saa siistinnäköiset lyhyt nukkaista telaa käyttämällä, ja maaliruiskulla puolestaan saa oviin ammattimaisen jäljen.

Peiliovet

Ovea on vaikea maalata sivelti-mellä: maali valuu reunoja pitkin ja pinnoista saa siistit vasta, kun oven on asettanut vaakatasoon.

Reunat voivat valua maalia myös telaa käytettäessä, mutta ruiskulla saa tehtyä ohui ta ker-roksia, eikä valumia syn ny. Jäljestä tulee hyvin tasainen.

Pajutyöt/korikalusteet

Sivellintä voi käyt tää, mutta se ei ole paras valinta kori­ kalusteisiin.

Korikalusteet voi hyvin maalata sivel-timellä, mutta työ vie paljon aikaa.

Telaa ei voi käyttää, koska sillä ei pääse rakoihin.

Maaliruisku sen sijaan on kuin luotu tällaisia kohteita varten. Aseta maalattava kohde parille pukille, suojaa pinnat huolella ja maalaa.

Puhdistaminen vie eniten aikaa - mutta onneksi uusien maaliruiskujen puhdistami-seen ei mene erityisen kauan.

Myös pajuaidan voi helposti maalata ruiskuttamalla, mutta muista suojata ympäristö hyvin, vaikka seisoisit ulkona maalaamassa, sillä maalisuihku voi lentää hyvinkin pitkälle.

Ulkoverhoilu

Telalla ei pääse rakoihin (lauta­ väleihin).

Puutalon ulkoverhoilu on maalattava (suojakäsiteltävä), jotta puu ei lahoa ulko-olosuhteissa. Uuteen puupintaan suositte-lemme käytettäväksi sivellintä, jotta maalin saa kunnolla puun sisään. Maalaa ensin kaikki raot leveän siveltimen kapealla sivulla. Maalaa tämän jälkeen lautojen pinnat sivel-timen leveällä pinnalla.

Voit myös maalata ensin kaikki lautaraot siveltimellä ja loput pinnat telalla. Työ sujuu reippaasti ja jäljestä tulee kelvollinen.

Aiemmin maalatut puupinnat voi hyvin maalata ruiskuttamalla, jolloin maali levittyy ohuina kerroksina. Työ sujuu nopeasti, kun olet suojannut pinnat hyvin. Näin jäljestä tulee kaunis ja tasainen.

Tarjolla on myös teloja, joissa on keskellä korkeampaa nukkaa, ja joilla voisi maalata lautavälit samalla kuin maalaa lautapintoja. Maali kuitenkaan hieroudu kunnolla puuhun ja sen peittävyys on huono.

Tuoli ja muut pinnoja ja kulmia sisältävät kalusteet

Maaliruiskulla tehdään useita ohuita kerroksia, ja maalia menee paljon hukkaan, kuten kuvasta näkyy.

Jos aiot maalata vain yksittäisen tuolin, ei kannata valjastaa työhön maaliruis-kua ja suojata koko taloa. Kuten kuvas ta näkyy, pinnoja maalattaessa ruis-kutettavaa maalia menee myös paljon hukkaan, ja siveltimellä saa tehtyä mel-kein yhtä siistiä jälkeä lähes ilman suojaustarvetta. Koska maalia ei myös-kään kulu hukkaan, sivellin on paras valinta - yhteen yksittäiseen tuo liin. Telaa ei näissä töissä kannata käyttää.

Maaliruisku on nopeampi, joten jos maalaat kaikki ruokapöydän tuolit, ruisku on paras valinta, varsinkin jos haluat maalata useita ohuita kerroksia.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Maalaus