Hanki pöytäsirkkeli tämän takia

Pöytäsirkkeli on lähes välttämätön työkalu kaikille rakentajille, jotka käyttävät paljon puuta. Mikään muu saha ei ole yhtä tehokas ja monipuolinen kuin pöytäsirkkeli. Voit säästää pöytäsirkkelin avulla rahaa esimerkiksi sahaamalla omat listasi itse.

Pöytäsirkkelillä (tai pöytäsahalla) on helppo katkaista isot ja hankalan muotoiset puulevyt. Sen lisäksi pöytäsirkkeli on ainoa saha, jolla voi halkaista pitkän ja kapean listan vinossa kulmassa.

Käytännössä pöytäsirkkeli on kuin koteloitu ja ylösalaisin käännetty käsisirkkeli.
Pöytäsirkkelin terän voi säätää oikeaan korkeuteen ja kääntää eri kulmiin. Kahteen suuntaan kallistuva terä erottaa pöytäsirkkelin kaikista muista sahoista. Pöytäsirkkeli on suorastaan ylivoimainen työkalu kulmasahaamiseen.

Pöytäsirkkelillä voi sahata varovasti myös vapaalla kädellä sekä tehdä huulloksia ja puusepänliitoksia.

Pöytäsirkkeli ajaa yksin lähestulkoon saman asian kuin käsisirkkeli, upotussaha, katkaisu- ja jiirisirkkeli ja yläjyrsin yhdessä.

Lataa artikkeli ja lue lisää pöytäsirkkelistä

Artikkelissa käydään läpi pöytäsirkkelin tärkeimmät toiminnot ja katsotaa, mitä koneella voi tehdä. Jos verstaassa on pöytäsirkkeli, sitä tulee käytettyä vähän väliä.

Multimedia

Halkaise lauta

Säädä sivuohjain oikealle etäisyydelle ja halkaise lauta sopivan levyiseksi. Sivuohjaimen avulla on helppo halkaista niin monta lautaa kuin on tarpeen, sillä lautaa voi työntää molemmilla käsillä. Kaikkin pisimpien lautojen tueksi kannattaa rakentaa väliaikainen pöytä tai käyttää apuna rullatelinettä.

Tee omat listasi

Pöytäsirkkelillä voi tehdä listoja, joita ei myydä rautakaupoissa ja säästää paljon rahaa tekemällä tavalliset listat itse edullisesta puutavarasta. Ylimääräisen sivuohjaimen ansiosta listat voi sahata tarkasti aivan terän vierestä irrottamatta teräsuojaa. Toinen vaihtoehto on käyttää sivuohjaimen vieressä listaa, joka puriste­ taan kiinni sirkkelipöytään.

Halkaise pyörölista

Tähän eivät muut sahat pysty. Pöytäsirkkelillä voi halkaista hyvin ohuita listoja ja jopa 16 millin pyörölistan.

Sahaa isoja levyjä

Isot levyt on helppo sahata pienemmiksi palasiksi sivuohjainta vasten. Joskus levystä pitää leikata niin leveitä palasia, että sivuohjaimen ja terän välinen tila jää pieneksi. Silloin levyt voi sahata tarkasti pöydänjatkeen sivu ohjaimen avulla.

Halkaise viistosti

Kolmiorimojen sahaaminen käsisirkkelillä on äärimmäisen vaikeaa. Sen sijaan pöytä sirkkeli sopii kolmiorimojen tekemiseen mainiosti. Levyjen ja rimojen sahaaminen 45 asteen kulmassa onnistuu pöytä sirkkelillä tarkasti ja turvallisesti.

Sahaa uria

Tässä pöytäsirkkeli korvaa yläjyrsimen tekemällä levyyn uran. Uria tarvitaan esi­ merkiksi kaapin taustalevyn tai laatikon pohjan asentamiseen. Laatikon pohjaa varten pitää sahata monta uraa vieri viereen, jotta urasta tulee tarpeeksi leveä. Halkaisukiila ja teräsuojus pitää irrottaa, ennen kuin pöytäsirkkeliä voi käyttää urien tekemiseen. Muista asentaa suoja ja halkaisu kiila takaisin sahaamisen jälkeen.

Tee lapaliitos

Lapaliitoksella tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa kaksi samanlaista puuosaa yhdistetään toisiinsa suorassa kulmassa siten, että puiden pinta jää samalle tasolle. Lapaliitoksen te-keminen on yksinkertaista: molempiin osiin sahataan puun puoliväliin asti ulottuva lovi, joka on yhtä leveä kuin puuosat.

Liitoksen paikka ja leveys piirretään osaan ja puuhun sahataan useita uria vieri viereen. Lovien pohjat siistitään taltalla, jotta liitoksista tulee tiiviit ja kestävät. Halkaisukiilan ja terä suojuksen pitäisi periaatteessa olla aina kiinni pöytäsirkkelissä, mutta ne on pakko irrottaa, kun puita ei sahata läpi asti. Useimpien pöytäsirkkeleiden teräsuojuksen ja halkaisukiilan voi irrottaa helposti ja nopeasti kiinto- tai hylsyavaimella.

Sirkkelillä ei saa sahata vapaalla kädellä, kun halkaisukiila on irrotettu, vaan puuta pitää työntää sivu- tai kul-maohjainta pitkin. Asenna terä suojus ja halkaisukiila takaisin heti sahaamisen jälkeen.

Sahaa huullos

Pöytäsirkkelillä voi sahata ikkunanpielien huullokset kahdella nopealla työnnöllä. Ikkunoiden teettäminen voi tulla kalliiksi, joten itse tekemällä voi säästää rahaa.

Sahaa kulmia

Pöytäsirkkelillä voi sahata paksun nipun aitalautoja yhdessä hetkessä. Kärjet voi teroittaa pystysuoralla terällä ja 45 asteen kulmaan kään-netyllä kulmaohjaimella.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Pöytäsirkkeli