Laajenna kesämökkiä terassilla, joka kiertää taloa

Koska aurinko ei pysy yhdellä ja samalla paikalla koko päivää, joudumme rakentamaan terassin, joka kiertää talon ympäri. Näin auringosta voi nauttia lähes koko päivän – tai istua halutessaan varjossa, mikäli auringossa tulee liian kuuma. Tälle mökille rakennettiin hieno 60 m2:n puuterassi talon kanssa samaan tasoon.

Vaikeusaste
Vie aikaa
10 päivää
Hinta
2 500 €

Valmis terassi toimii luonnollisena mökin jatkeena. Sillä on tilaa sekä puutarha-pöydälle että vieraille.

Johdanto

Puuterassi on helppo rakentaa. Mutta jos haluaa, että terassi istuu kauniisti talon muotoon ja malliin, kannattaa käyttää riittävästi aikaa terassin suunnitteluun. Kuinka leveä terassin pitää olla, kuinka paljon sen pitää kattaa talon päädystä ja julkisivusta? Tuolien ja pöydän paikkaa kannattaa miettiä sekä kulkureittejä. Entä miten korkealle terassi halutaan? Me halusimme terassin talon kanssa samaan tasoon, joten terassi varustettiin sekä kaiteilla että portailla.

Valitsemamme terassilaudat eivät ole aivan tavanomaiset. Ne ovat pohjoismaista kuusta, jotka on kyllästetty Suomessa vielä tuntemattomalla ns. Superwood- menetelmällä. Kyse on ympäristöystävällisestä kyllästeestä, joka tunkeutuu puun ytimeen saakka jättämättä minkäänlaista väriä puun pintaan.

Olisimme voineet valita puutavaraksi myös tavanomaisen kestopuun tai jalopuun. Tämä on makukysymys – ja toki myös taloudellinen ratkaisu. Painekyllästetty puu on edullisin ratkaisu, Superwood-puutavara maksaa lähes tuplasti enemmän. Jalopuu on selvästi kallein ratkaisu.

Suosittelemme perustaan painekyllästettyjä tolppia, jotka on lisäksi varustettu huopapaloilla kohdista, joissa puu joutuu kosketukseen alustan kanssa.

Ohjeet

01
Mittaus 3 Vaihe

Kuten aina, alkuvalmistelut ovat tässä-kin työssä tärkeitä. Koko perhe halusi terassille riittävästi tilaa, mutta samalla sen on näytettävä harmoniselta ja sopu-suhtaiselta mökkiin nähden.

Käytimme piirtämiseen paljon aikaa ennen kuin löimme terassin lopullisen muodon lukkoon. Jos piirtäminen tun-tuu hankalalta, voi pahvista valmistaa yksinkertaisen mallin. Sen avulla saa vaikutelman valmiista lopputuloksesta. Mittaamiseen tarvitaan mittanauha ja kasa keppejä, joilla nauha saadaan maahan kiinni. Kun kaikki on paikallaan, merkityt kohdat tarkistusmitataan.

1

Mittaus. Jotta lopputuloksesta tulisi hieno, noudata vanhaa hyvin toimivaa ohjetta: ole huolellinen. Käytä mittaami-seen aikaa, niin säästyt myöhemmin monilta aikaa vieviltä ikäviltä yllätyksiltä.

2

Kiinnitä merkit. Telttakepit isketään tukevasti maahan, ja niiden pitää olla täysin pystysuorassa. Laudankappale on sijoitettu 28 mm narun sisäpuolelle. Terassilaudat päättyvät tähän kohtaan ennen peitelautoja.

3

Tolppien alusta. Kuiva maaperä tasoitettiin ja tolppien alle asennettiin kivilaatat koko kehikon alalle. Tolpat olivat vankkoja 50 x 150 mm:n tolppia, jotka asetettiin 1800 mm:n välein.

Vanhoja laattoja voi hyödyntää tolppien alustana.

02
Kannakkeet ja palkit 5 Vaihe

Kannakkeet ja palkit muodostavat terassin perustan. Ennen kuin terassi on kai-kin puolin valmis, sen myöhemmin näkymättömiin jäävään alustaan kannattaa kiinnittää erityishuomiota.

Käytämme perustuksiin kestopuuta. Kyllästys ei kuitenkaan yksistään riitä. Kosteuden torjumiseksi asetamme pää-tytolpat huopapalan päälle, jotta tolpat eivät tule suoraan kontaktiin kivilaatto-jen kanssa. Myös taloon on hyvä jättää hieman etäisyyttä, jotta puu pääsee kui-vumaan nopeasti. Eikä kannata unohtaa rikkaruohojakaan, vaan asentaa maahan kuitukangas niiden ehkäisemiseksi.

1

Kiinnitys sokkeliin. Vaakakannake kiinnitetään sokkeliin 28 mm terassin lopullisen lattiatason alapuolelle. Kannakkeeseen porataan 8 mm:n reiät metrin välein. Kun kannake on saatu vaateriin, sokkeliin porataan reiät.

2

Ilmaa kannakkeen ja sokkelin väliin. 8 x 160 mm:n täkkiruuveilla kannakkeet saadaan tukevasti kiinni. Kan-nakkeen ja sokkelin väliin tulee kaksi sink-kistä 5 mm:n aluslaattaa. Laattojen avulla saadaan taloa vasten tarvittava ilmarako.

Aluslaattojen avulla taloa vasten syntyy ilmarako.

3

Tolpat sovitetaan. Sahaa ulkokehän vahvat 100 x 100 mm:n tolpat niin, että 50 x 150 mm:n kannakkeet sopivat niihin. Kun lovet on sahattu, kannakkeet ja tolpat ruuvataan yhteen 5 x 80 mm: n ruuveilla.

Tolppien pohjaan asetetaan huopapalat.

4

Kulmaliitokset. Vankkarakenteisista tolpista voi hyvin sahata hieman puuta pois kulmaliitoksia varten. Päätytolppiin on sahattu lovet kannakkeita varten.

5

Tuet sisäpinnoille. Sokkelin myötäi-set kannakkeet ja ulkokehän vaakakannake tuetaan terassilaudan pätkillä, jot-ka liimataan ja ruuvataan kiinni kannakkeisiin, jotta ne pysyvät tukevasti laatalla.

03
Kaiteiden asennus 3 Vaihe

Alusta alkaen oli selvää, että osa teras-sista varustettaisiin kaitein. Maaperä oli todella kovaa heti pintakerroksen alla ja tontti hyvin salaojitettu, joten tolppia ei tarvinnut kaivaa maahan tai kiinnittää pilarikenkiin. Muussa tapauksessa suo-sittelemme pilarikenkien käyttöä tai tolppien upottamista maahan terassin tukevoittamiseksi. Tässä tolpat kiinnite-tään kulmaraudoilla kannakkeisiin.

Terassin ympärille asennettiin tuki-laudanpaloja terassilautojen ja pysty-tolppien tueksi alustaa vasten. Kaikki tolpat ja tukipalat sahataan yhdellä ker-taa ja kiinnitetään kannakkeiden sisä-pintaan kolmella 6 x 120 mm:n ruuvilla.

1

Kaidetolpat ja varsinaiset kaiteet on tehty 45 x 95 mm:n kestopuulaudoista. Kaidekorkeudeksi valittiin 90 cm.

2

Ylimääräinen tuki. Kohdissa, joissa terassilaudat myötäilevät ulkokehän kannaketta sen suuntaisesti, uloimpia lautoja pitää tukea 60-70 cm:n välein. Tähän käytettiin samoja lautoja kuin tolppiin, nyt 20 cm:n korkuisina.

3

Jaa tolpat. Kaiteiden välinen etäisyys jaetaan niin, että kaiteet näyttävät sopusuhtaisilta. Tässä etäisyys on 120- 150 cm. Kun tolpat on asennettu, ne maala-taan ennen terassilautojen asennusta.

04
Päällilaudat 5 Vaihe

Kiinnitämme terassilaudat naulaimella ja sinkkinauloilla - lähinnä siksi, että naulain oli saatavilla. Jos laudat kiinnite-tään perinteisin ruuvein tai nauloin, tarvitaan kärsivällisyyttä ja laadukkaat tarvikkeet. Naulojen ja ruuvien pitää olla tarkoitettu tähän käyttöön, vaikka terassi rakennettaisiin kestopuusta. Tässä kohteessa erikoiskylläste mahdol-listi tavallisten ulkokäyttöön tarkoitettu-jen naulojen ja ruuvien käytön.

Terassilautojen kiinnittäminen on projektin helpoin työvaihe. Se myös motivoi, sillä tässä vaiheessa terassi alkaa vauhdilla myös näyttää terassilta. Työläs valmisteluvaihe palkitaan.

1

Terassilautojen asennus. Vihdoin pääsemme asentamaan laudat. Naula-simme 75 mm:n sinkkinauloilla, kaksi nau-laa jokaiseen kannattimeen. Sahasimme tolpat pistosahalla. Lautojen väliin jäi 7 mm.

2

Älä vielä viimeistele reunoja. Lautoja ei ole syytä sahata pituuteen ennen asennusta. Jätämme ne ylipitkiksi, kun naulaamme ne kiinni.

3

Loppusahaus. Kun kaikki laudat on asennettu, kiinnitetään ohjauslauta 30 mm:n päähän lopullisesta katkaisukohdas-ta. Etäisyys vastaa etäisyyttä pyörösahan pohjalevyn reunasta terälle.

4

Nyt terassilaudat on asennettu. Yhtäkkiä kaikki näyttää paljon valmiimmalta. Vaikka lautojen asennus on projektin vaivattomin vaihe, se on juuri se vaihe, jossa lopputuloksen jo näkee.

5

Ulkoreunat nurmea vasten. Lopuksi kiinnitämme 5 x 60 mm:n ruuveilla kaksi terassilautaa syrjälleen 7 mm:n raolla varustettuna (timpurin-kynän mitta) terassin ulkokehän ympäri.

05
Portaat 8 Vaihe

1

Laattojen asemointi. Maahan kaive-taan kuopat reisilankkujen pystytystä varten. Kuoppiin sijoitetaan laatat vaateriin reisilankkujen alustaksi.

2

Mitat reisilankuille. Laudan ala-reunasta laatalle on matkaa 45 cm, eli yksi porras tuo nousuksi 22,5 cm. Koska sen ei haluttu olevan yli 18 cm, portaisiin tehdään kaksi askelmaa, jolloin askel-korkeudeksi saadaan 15 cm.

3

Reisilankut sovitetaan. Lankut on tehty 45 x 195 mm:n palkeista. Saha-simme yhden kappaleen, joka on hieman pidempi kuin etäisyys terassin reunan takana olevasta palkista laatan pintaan. Näin pituus sopii kahdelle askelmalle.

4

Asennusvalmiudessa. Kun ensim-mäinen reisilankku oli valmis, työstettiin toinen ensimmäisen mallin mukaan. Lankkuihin asennettiin kulmaraudat, jotka kiinnitettiin terassin alle lankkua vasten.

Puupinnoille tuli kaksi huopapalakerrosta.

5

Tuet askelmien alle. Askelmien tukemiseen käytettiin terassilautojen jäänteitä. Valmiit rimat olivat 37 mm korkeita, 28 cm pitkiä ja päistään viistettyjä. Ne sopivat kahteen 145 mm leveään ja 10 mm paksuun askelmaan.

6

Askelmien mittaus. Merkitsimme kohdat, joihin askelmien yläpinta tu-lee: 15 cm ja 30 cm lankun alareunasta ja yhdensuuntaisesti alareunan kanssa. Listat kiinnitettiin kolmella 5 x 60 mm:n ruuvilla.

7

Ennen lopullista asennusta. liuotimme kaikkia puiden päätyjä kyllästeessä 15 minuuttia. Askelmat tehtiin niin, että ylin reuna myötäilee reisilankkujen yläpintaa. Ne kiinnitettiin 5 x 80 mm:n ruuveilla.

8

Viimeistely. Terassilautojen päädyt peitetään kahden portaan kohdalla listalla, joka on sahattu terassilaudan sivusta. Esiporasimme ja kiinnitimme 4,5 x 60 mm:n ruuvit jokaiseen lautaan.

06
Kaiteet 5 Vaihe

1

Kaiteet kiinnitetään tolppiin 5 x 80 mm:n ruuveilla. Varmista, että tolppien välinen etäisyys on kaiteen päälli-ja alapinnalla täysin sama. Merkitse poikki-jäykisteiden paikat pitämällä niitä kulmaa vasten vetäessäsi merkkiviivaa.

2

Poikkijäykisteiden sovitus. 45 x 45 mm:n poikkijäykisteet asetetaan paikalleen ja niiden molempiin päihin tehdään merkinnät. Näin taataan, että ne sopivat tarkalleen kehikkoon.

3

Poikkijäykisteiden asennus. Naputa poikkijäykisteet varovasti paikoilleen, vuorotellen ylhäältä ja alhaalta. Käytä lautaa suojapalikkana, jotta lautoihin ei jää vasarasta jälkiä. Puuosat on maalattu ennen niiden asennusta.

4

Sovitus. Vaikka mitat olisi otettu tarkasti, poikkijäykisteet eivät välttämättä istu. Niitä voi joutua esimerkiksi hiomaan hieman, ennen kuin ne saa naputeltua varovasti paikoilleen.

5

Piilokiinnitys. Ruuvaa poikki-jäykisteet kiinni, kun ne kaikki on asennettu paikoilleen. Tämän jälkeen riittää, että maalaa ruuvikohdat.

Materiaalit

Kestopuuta:
• 45 x 95 mm, yht. 25 m
• 45 x 145 mm, yht. 22 m
• 50 x 125 mm, yht. 12 m
• 50 x 150 mm, yht. 70 m
• 100 x 100 mm, yht. 7 m

Rimoja:
• 45 x 45 mm, yht. 25 m

Palkit:
• 45 x 195 mm, yht. 12 m

Terassilaudat:
• 28 x 120 mm, yht. 500 m

Lisäksi:
• Kulmarautaruuveja, 5,0 x 40 mm, 2 pkt
• Karmiruuveja, 4,2 x 75 mm
• Ruuveja: 5 x 60, 5 x 80 ja 6 x 120 mm
• Palkkikenkiä
• Täkkiruuveja, 8 x 160 mm + aluslevyt
• Väritöntä kyllästettä, 5 l
• Kuitukangas, 50 m
• 75 mm nauloja naulaimeen, 1500 kpl

Vie aikaa

Noin 10 päivää, ennen kuin terassi oli täysin valmis.

Hinta

Noin 2 500 € / 60 m2:n puuterassi sisältäen portaat ja kaiteet.

Vaikeusaste

Puuterassin rakentaminen on iso, mutta ei erityisen hankala tehtävä.

Piirustus

Piirroksesta selviää terassin rakenne. Vahvat kannakkeet mahdollistavat suhteellisen pitkät tolppavälit.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi