Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Nauti terassilla pidempään

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Tee itse – ja säästä 1 000 euroa! Kun terassi katetaan, terassilla oloa voi jatkaa entistä pidempään, vaikka iltakosteus laskeutuisi tai sadekuuro yllättäisi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
400 euroa

Terassin katto on rakennettu talon tyyliin käyttämällä samoja materiaaleja ja värejä.

Johdanto

Seuraavassa näytetään, miten tolppien varaan asennettavasta kattorakenteesta saadaan niin vankka, että terassin katto kestää kelin kuin kelin.

Terassin koko määrittää, kuinka monta tolppaa sen katto vaatii. Esimerkin terassi on vain 2,45 m leveä, joten neljä tolppaa riittävät hyvin.

Pystytä terassille lujat tolpat

Tolpat kaivetaan maahan ja valetaan betoniin. Näin rakenteesta tulee vakaa.

Jos tolpat halutaan mieluummin asentaa palkkikenkiin, kattorakennetta voidaan tukevoittaa esimerkiksi rakentamalla kattokannattimiin vinojäykisteet.

LUE LISÄÄ: Tee terassille lasikatto

Talon pääty on verhoiltu mustilla laudoilla. Tämän vuoksi kaikki terassin katon puuosat maalataan mustiksi ennen paikoilleen asennusta.

Ohjeet

Tolppien valu

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Laita kuopan pohjalle 10 cm soraa ja sijoita tolppa (A) kuoppaan. Tamppaa kuopan pohja tolpan avulla, jotta alustasta tulee tiivis mutta vettä läpäisevä.

Terassin kulmiin tehdään maa-poralla kuopat.

2

Tarkista, että tolppa on suorassa, ja kiinnitä se tukevasti kiilojen avulla. VINKKI: Tolpan voi kiinnittää myös pitkillä maahan isketyillä vinotuilla. Tällöin kuoppaan on helpompi kaataa betonia.

3

Täytä kuoppa betonilla. Jokaista tolppaa varten on säkillinen betonia. VINKKI: Betonin voi sekoittaa myös kotti-kärryssä. Tällöin seoksesta on helpompi saada yhtenäistä ja muovattavaa.

4

Kun noin 3/4 kuopasta on täytetty, betonin päälle kaadetaan vettä. Noudata betonin sekoitusohjeita. Käytä listaa tai tankoa veden sekoitta-miseksi kuivabetoniin.

Tarkista ennen betonin kovet-tumista, että kaikki tolpat seisovat suorassa - mittaa molemmilta puolilta.

Asenna yläsidepuu

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun betoni on kovettunut pari päivää, töitä voidaan jatkaa, mutta tolpat pitää väliaikai-sesti tukea vinojäykisteillä, kun tolpat sahataan pituuteen.

Tolpat on kaivettu maahan, ja parin päi-vän päästä betoni on kovettunut. Nyt tolpat katkaistaan oikeaan mittaan ja niihin sahataan 150 mm korkea lovi ylä-sidepuuta varten, jotta se lepää tolpan päällä. Katon kaltevuuden pitää olla talosta pois päin, joten tolpat katkais-taan kahteen eri korkeuteen.

Ennen kuin tolpat sahataan mittaan, ne on kiinnitettävä väliaikaisesti yhdellä tai useammalla vinojäykisteristikolla. Muussa tapauksessa tolpat saattavat liikkua niitä katkaistaessa.

1

Merkitse tolppien lopullinen kor-keus ja yläsidepuun korkeus. Merkitse tolpan keskelle yläsidepuun leveyttä vastaava viiva (tässä 150 mm). Toinen ylä-sidepuu sjoitetaan ylemmäksi, jotta katosta saadaan kalteva, mielellään 10-12 cm/m.

2

Sahaa tolpat korkeusmittaan käsisahalla. Sahaa tämän jälkeen lovi yläsidepuuta varten.

3

Yläsidepuu (B) asetetaan loveen tolpan (A) päälle. Yläsidepuu kiinni-tetään puristimilla molemmista päistä.

4

Tarkista, että yläsidepuu on täysin vaaterissa. Pienet epä-tarkkuudet voi säätää asettamalla huopa-kaistaleita tolpan ja yläsidepuun väliin.

5

Kiinnitä yläsidepuu ruuveilla tolppaan. Käytä neljää 5 x 90 mm ruuvia kumpaankin päätyyn ennen kuin poistat puristimet.

Kannattimet

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Yläsidepuiden päälle kiinnitetään kuusi kannatinta 70 cm:n etäisyyksin. Talven lumikuormaan varauduttiin valitse-malla vankkaa sahatavaraa (50 x 125 mm). Kannattimet kiinnitetään ylä-sidepuihin kulmaraudoilla.

Kannattimen päälle asennetaan ruoteet. Kattolevyt pitää tukea 60 cm:n välein, mutta nyt ruoteet asennettiin 40 cm:n välein. Näin voidaan olla var-moja, että katto kestää tarvittaessa suurempiakin lumimääriä.

Ruoteet ovat 420 cm pitkiä, joten ne työntyvät 30 cm kannattimien yli kummaltakin sivulta.

1

Kannattimet (C) sijoitetaan yläsidepuulle (B) ja niiden paikat merkitään. Kulmaraudat kiinnitetään toiselle sivulle 100 mm galvanoiduilla nauloilla tai 5 x 90 mm ruuveilla.

2

Kannattimet (C) asennetaan paikoilleen ja toinen kulmarauta kiinnitetään. Loput kannattimet asennetaan samalla tavoin. VINKKI: Jottei jokaisen kannattimen paikkaa tarvitse mitata, käytä mittapalikkaa.

Räystäslaudat ja kate

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ruoteet (D) kannattelevat trapetsilevyjä. Ruoteet asennetaan tiiviisti 40 cm:n välein ja kiinnitetään 5 x 90 mm ruuveilla.

1

Sivujen räystäslaudat (E) sahataan pituuteen. Räystäslaudan päälle kiinnitetään lista (F) 5 x 50 mm:n ruuveilla.

2

Räystäslauta kiinnitetään ruotei-siin (D) 5 x 90 mm ruuveilla. Käytä mittatikkua (tässä tussi) varmistaaksesi, että ruoteiden (D) ja räystäslaudan päällä olevan listan (F) väliin jää 20 mm:n ilmarako.

3

Trapetsilevyt sahataan mittaan hienohampaisella käsisahalla. VINKKI:Jos sahaat useita levyjä yhtä aikaa ja asennat listan levyjen päälle sahaus-kohdan lähelle, sahaus sujuu helpommin.

4

Trapetsilevyt asennetaan tiiviisti talon seinään asti ja räystäslautojen listojen alle. Levyt kiinnitetään erikoisruu-veilla joka 2. tai 3. poimusta.

Materiaalit

Kestopuuta:
• 4 tolppaa (A) à 3 m, 100 x 100 mm
• 7 kattoruodetta (D) à 4,2 m, 45 x 45 mm
• 2 räystäslautaa (E) à 3,3 m, 25 x 125 mm
• 2 peitelistaa (F) à 3,3 m, 25 x 50 mm
• 1 yläsidepuu (G), 3,6 m, 45 x 145 mm

Rakennesahatavaraa
• 1 yläsidepuu (B) a 3,6 m, 50 x 150 mm
• 6 kattokannatinta (C) à 3,3 m,
50 x 125 mm

Lisäksi:
• 4 säkkiä kuivabetonia
• 4 kattolevyä, kirkasta pvc:tä, à 3,6 m
• 6 mm raudoitusverkkoa, 2,15 x 2,5 m
• Ruuveja: 5 x 50 mm, 5 x 90 mm ja erikoisruuveja kattolevyjä varten
• 100 x 3,8 mm nauloja, 20 mm sinkilöitä
• Kulmaraudat: 50 x 80 mm
• Pohja- ja pintamaalia

Lisäksi
• Maapora (voi vuokrata)

Vie aikaa

Työ sujuu parissa päivässä. Päivien väliin jää taukoa (betonin kuivumisaika).

Hinta

Noin 400 €

Vaikeusaste

Tehtävä ei ole hankala, kunhan vain käyttää ahkerasti vesivaakaa ja nivelmittaa.

Piirustus

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Helppo katos

Sadevesi valuu pois rakennuksen suunnasta, kun kattoon tehdään loiva kallistus

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Lankut ovat tolppien lovissa

Ota huomioon, että tolpissa on lovet lankkuja varten.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Valuverkko kasveja varten

Raudoitusverkko on tarkoitettu köynnöskasvien kiipeilyalustaksi.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Tolpat valetaan kiinni

Maan pinnan alla näkyy, että tolpat on valettu kiinni.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Maahan valetut tolpat

Tuki pitää ne suorassa betonin kovettumisen ajan

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

VINKIT: Syvyysrajoitin käsisahaan

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Vinkit & niksit

Valitse oikea kannatinkoko

Taulukko on tehty kevyttä katosta varten, joka on katettu esimerkiksi muovisilla prof ilile-vyillä tai peltilevyillä. Mitat, jotka on laskettu lujuusluokan T24 puutavaralle, on sovitettu 2,4 kN/m2:n lumikuorman mukaan ja ne sopivat katolle, jonka kaltevuus on alle 14°.

Näin taulukkoa käytetään: Terassi halutaan kattaa. Etäisyys talosta tolppaan on 245 cm. Kattolevyt edellyttävät 600 mm:n kannatinjakoa. Tutki taulukkoa ja valitse oikea kannatin-jako (tässä siis 600 mm). Jatka samaa saraketta alaspäin, kunnes löydät tarvittavan jänne-välin (tässä 2450 mm). Vasemmalla puolella on kannattimen koko (tässä 50 x 125 mm). Tolppien päällä oleva yläsidepuu on mitoiltaan sama kuin seinään kiinnitetty yläsidepuu.
HUOM! Taulukko on suuntaa antava. Tee Itse -lehti ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Vanha ja vakaa rakenne

Esimerkissä tolpat kaivettiin maahan, mikä lisää vakautta. Kannattimet kiinnitetään talon julkisivuun.

Jos tolppia ei haluta kaivaa maahan, niitä on tuet-tava muutamalla jäykistävällä kolmiorakenteella. Avoimeen tolpparakenteeseen asennetaan yleensä vinojäykisteet tolppien päätyyn. Vinojäykisteet tarvi-taan ainakin kahdelle neliömäisen rakenteen sivulle. Näin rakennus kestää tuulen paineen joka suunnalta.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Nauti terassilla pidempään
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin