Katto ylemmäs – palkit paljastamalla

Onko kellarin katto liian matalalla? Pura vanha katto ja asenna palkkien väliin teräsrangat ja kipsilevyt. Saat lisää huonekorkeutta ja palkit näkyviin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
40 €/m2

Johdanto

Monien vanhojen talojen kellaritilat ovat hyvin matalat. Seisomakorkeutta voi kuitenkin saada lisää, kun purkaa vanhan välikaton ja nostaa uuden katon palkkien väliin. Tämän jälkeen tila näyttää kauttaaltaan huomattavasti korkeammalta. Uuden katon myötä voidaan kohentaa myös lämpöeristystä.

Tämä katto rakennetaan teräskiskoista, jotka kiinnitetään palkkeihin. Palkkien välitilat täytetään mineraalivillalla ja peitetään sen jälkeen kahdella kipsilevykerroksella, jotka kiinnitetään teräskiskoihin. Kipsilevyille voi rakentaa alustan myös laudoista, mutta teräskiskojen käyttö on nopeampaa. Kiskot voi katkaista sopivan pituisiksi.

Ohjeet

01
Asenna teräskiskot 3 Vaihe

1

Ensimmäiseksi on purettava vanha katto. Tämä on helpoin tehdä sorkkaraudalla. Työ on pölyistä, joten käytä hengityssuojainta ja suojalaseja. Muista huolehtia myös tuuletuksesta työn aikana.

2

Aseta pari kiilaa välikaton lattian ja kulmakiskojen väliin, kun ruuvaat kiskoja palkkeihin kiinni. Näin varmistat, että kiskot tulevat joka kohdassa samalle etäisyydelle lattiarakenteesta.

Sahaa pari 10 cm:n kiilapalaa, joiden korkeus vastaa kahta mineraalivillakerrosta.

3

Asenna kulmakiskot myös palkkeihin kiinnitettyjen kiskojen väliin seinää vasten. Kulmakiskot ruuvataan seinään kiinni. Kiskoja on helppo leikata peltisaksilla.

02
Eristäminen 4 Vaihe

Katto eristetään kahdella mineraalivilla-kerroksella. Mineraalivilla leikataan niin, että se jää palkkien väliin puristuk-siin. Jos ensimmäinen eristekerros ”roikkuu” liikaa, voit kiinnittää sen keskeltä ruuvilla välikaton lattiaan.

Kun toinen eristekerros asetetaan, teräskiskot pitävät villan paikoillaan kunnes kipsilevyt on asennettu ja ne peittävät eristekerrokset kokonaan.

1

Aseta ensimmäinen eristekerros palkkien väleihin niin, että villat jäävät puristuksiin. Älä leikkaa mineraalivillaa liian pieniksi kappaleiksi. Jos villat ”roikkuvat” liikaa, voit kiinnittää ne ruuvilla välikaton lattiaan.

2

Valmista mittalista, niin poikit-taisten asennuskiskojen mittaus on helpompaa. Tee merkinnät 45 cm:n välein, mikä vastaa puolikasta kipsilevyä. Nyt sinulla on alusta, johon saat levyt kiinni.

Pidä listaa seinää vasten ja siirrä merkinnät tussilla kulmakiskoihin.

3

Leikkaa poikittaiset asennus-kiskot. Tämä onnistuu nopeasti peltisaksilla. Leikkaa molemmilta sivuilta, taivuta, ja leikkaa ylijäämä pois. Kiskot leikataan siten, että ne ovat noin 1 cm:n lyhyempiä kuin palkkiväli.

Asenna asennuskiskot kulmakiskoihin. Oikaise ne merkkien mukaan ja kiinnitä ne lyhyillä levyruuveilla.

4

Kiinnitä toinen mineraalivilla-kerros poikittaisiin asennuskiskoihin, jotka pitävät ensimmäistä villakerrosta paikoillaan. Mineraalivilla leikataan jälleen sopivan kokoisiin paloihin, jotta se istuu tiukasti paikallaan palkkivälissä.

03
Kipsilevyt 5 Vaihe

Kun eristemateriaalit on asennettu, kiin-nitetään kaksi kipsilevykerrosta teräs-kiskoihin. Kohteen kaltaisissa vanhem-missa taloissa, joissa eristeenä on käytetty mm. savea, on tärkeää asentaa kaksi levykerrosta, jos levyjen halutaan eristävän myös ääniltä ja tulelta.

Ensimmäinen kipsilevykerros leika-taan niin, että reunoille jää 5-10 mm:n raot. Ne täytetään akryylisaumamas-salla, joka lisää osaltaan äänieristystä.

Levykerrokset asennetaan toisiinsa nähden limittäin niin, että liitokset eivät ole samassa kohdassa. Aloita ensim-mäinen kerros kokonaisella kipsilevyllä ja toinen kerros samassa päädyssä puolikkaalla kipsilevyllä.

1

Kiinnitä ensimmäinen levykerros muutamalla ruuvilla, kun olet leikannut levyt valmiiksi. Aloita kokonaisella levyllä ja säilytä 5-10 mm:n etäisyys palkkeihin ja seinään, jotta rakenteeseen jää tilaa äänieristävälle akryylisaumausmassalle.

2

Pursota kipsilevyjen välisiin rakoihin riittävästi akryylisaumaus-massaa, jotta saumat täyttyvät kokonaan. Raot täytetään myös sen vuoksi, että ääni pääsee pienimmästäkin raosta läpi. Tämän jälkeen kiinnitetään toinen levykerros.

3

Kiinnitä toinen levykerros. Levyt leikataan tiukkaan mittaan, jotta ne ylettyvät palkkeihin ja seinään asti. Aloita seinästä puolikkaalla levyllä, niin toisen levykerroksen saumat eivät osu ensimmäi-sen levykerroksen kanssa samoihin kohtiin.

Kiinnitä levyt ruuveilla kulmakiskoihin. Aseta ruuvit noin 20 cm:n välein.

4

Paina saumanauha liitosten keskelle. Kun levyt asennetaan ”poikittain” palkkeihin nähden, kaikkien liitoskohtien reunat ovat upotettuja. Liitoksiin laitetaan ensin saumanauha ja sen jälkeen tasoitemassa.

5

Kaikki liitokset tasoitetaan. Käytä ensin karkeaa tasoitetta ja paina se kunnolla liitoksiin. Tasoita sen jälkeen 2-3 kertaan hienotasoitteella. Tasoitemassa on kuivunut, kun se on muuttunut valkoiseksi.

Jos kipsilevyjen ja palkkien välissä on pieniä rakoja, ne voi peittää akryylisaumausaineella.

Materiaalit

13 mm:n kipsilevyjä:

 • 90 cm leveitä kipsilevyjä (F) ja (H)

50 mm:n mineraalivillaa:

 • Eriste (D) ja (E)

Lisäksi:

 • Kulmakiskoja (malli H50) (C)
 • Asennuskiskoja (malli S 25/85)
 • Ruuveja, kipsilevy teräkseen (malli RA 35)
 • Ruuveja, kipsilevy puuhun (malli TA 45)
 • Ruuveja, teräs teräkseen (malli R/R13)
 • Akryylisaumausainetta (G)
 • Karkeaa tasoitetta
 • Hienotasoitetta Saumanauhaa
 • Maalia

Erikoistyökalut

 • Peltisakset

Vie aikaa

3–5 päivää/huone (lisäksi kuivumisaika)

Hinta

Noin 40 €/neliömetri

Vaikeusaste

Teräskiskojen käyttö on nopeampaa ja helpompaa kuin laudoittaminen.

Piirustus

Tältä näyttää tämän talon välikaton rakenne

Lähtökohtana on palkkien (A) päällä oleva lattia (B). Kulmakiskot (C ) ruuvataan palkkeihin ja 1. eristekerros (D) asetetaan palkkiväleihin. Asennuskiskot ruuvataan kulmakiskoihin 45 cm:n etäisyyksin ja 2. eristekerros (E) tulee niiden väliin. 1. kipsilevyt (F) asennetaan 5-10 mm:n pää-hän palkeista ja seinästä. Raot täytetään akryylimassalla (G). Sitten asennetaan 2. kipsikerros (H).

Tältä näyttää tämän talon välikaton rakenne

Video

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

VINKIT: Kipsikärjenpidin ruuvaa oikeaan syvyyteen

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Kipsilevykatto