Raitista ilmaa koko taloon

Kosteus heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa homehtumista. Siksi sisälle tarvitaan raitista ilmaa, ja sen pitää kiertää huoneesta toiseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
195 euroa

Johdanto

Huurtuvatko ikkunalasit sisäpinnalta?

Onko sinulla usein päänsärkyä – erityisesti aamuisin herätessäsi? Ehkä syy löytyy ilmast . Tarvitsemme nimittäin raitista ilmaa, ja sitä tarvitsee asuntommekin: miljoonat kosteassa sisäilmassa viihtyvät pölyhiukkaset aiheuttavat päänsärkyä ja muita allergisia reaktioita ja asunnollemme sieni- ja kosteusvaurioriskejä. Tämän vuoksi asuntoon on johdatettava raitista ilmaa. Eikä vain muutamien tuuletusminuuttien verran, vaan jatkuvasti.

Tilanne rat-keaa vent-tiilien asentamisella: ne päästävät raittiin ilman sisään ja kierrättävät ilmaa asunnossa, sekä ulosimulla, joka johdattaa käytetyn ilman takaisin ulos. Tällä tavoin raitis ilma pääsee sisään ja huono ilma ulos, ja sekä sinä että perheesi ja asuntonne voitte kaikki paljon paremmin.

Työ vaatii vain muutaman työkalun, ja työstä selviää useimmissa omakotitaloissa yhdessä päivässä.

Näin ilma saapuu sisään, kiertää ja poistuu ulos

Jotta talon asukkailla olisi raitista ilmaa, taloon on saatava ilmaa. Mutta jotta taloon pääsisi ilmaa, on talosta laskettava muuta ilmaa ulos. Asunnosta on löydyttävä aukkoja, jotka sulkevat ilman sisään, ja aukkoja, jotka päästävät ilman ulos. Tällä välin ilman on kyettävä kiertämään esteittä asunnon läpi. Periaatteessa ilma pystyy kiertämään itsestään, jos sisä- ja ulkolämpötiloissa on eroa. Näin ei kuitenkaan aina ole, esimerkiksi kauniina kesäpäivinä. Tällöin ilmankiertoa voi parantaa kylpyhuoneen ja keittiön mekaanisilla tuulettimilla: ne kierrättävät ilman asunnon läpi ja lähettävät sen ulos. Tästä samasta syystä kylpyhuoneen ovi ei saisi olla täysin tiiviisti kiinni; tilaan on päästävä ilmaa, jotta tuuletin voi johtaa kostean ilman ulos. Kierron tuloksena asunnossa on raitis ja mukavan kuiva sisäilma. Kuiva ilma pysyy lämpimämpänä kuin kostea ilma, joten näin säästyy myös lämpöä.

Huoneista, joissa ilma ”pilaantuu” eli kylpyhuoneessa ja keittiössä, ilma on imettävä ulos. Mekaaninen tuuletin tai liesituuletin on tehokas laite, joka varmistaa, että ilma kiertää talossa ilmanvaihto-aukkojen kautta. Saman asian ajaa tulisija.

Ohjeet

01
Venttiili ulkoseinään 5 Vaihe

Asenna korvausilmaventtiilit kaikkiin makuuhuoneisiin. Niistä raitis ilma pääsee hyvin sisään.

Ulkoseinään asennettava venttiili on hyvä ratkaisu. Asennukseen tarvitset porakoneen (betoniseinää varten erit-täin tehokkaan koneen) ja mielellään rakenneilmaisimen. Paras laite on mon-taa eri materiaalia tunnistava ilmaisin, jotta voit olla varma, missä koolaukset, vesiputket tai sähköjohdot sijaitsevat ennen kuin poraat reiän. Käytä reikä-sahaa, jonka halkaisijakoko vastaa asetettavan venttiilin halkaisijaa.

Poraa ensin reikä ohuella läpivienti-poralla ennen lopullisen reiän tekoa.

Raitis ilma sisään Jotkut venttiilit voi sulkea oikein kylminä päivinä. Tästä voi joskus olla etua.

1

Tarkista seinän koolaukset, johdot yms. ilmaisimella. Jos epäilet, että seinän alle on piilotettu jotakin, käytä ilmaisinta, joka tunnistaa sekä puun, metallin että virtaa kuljettavat johdot.

2

Esiporaa ohuella poranterällä, un olet määrittänyt korvausilma-venttiilin sijainnin. Poraa seinän läpi.
TÄRKEÄÄ! Tutki venttiilin mahdollinen sijaintipaikka seinän molemmilta puolilta.

3

Poraa venttiilille reikä. Käytä seinä-materiaaliin soveltuvaa poraa. Tämän kiviseinän päällä on vaneria, joten poraam-me ensin puulle tarkoitetulla reikäsahalla.

4

Asenna ulkoseinään ritilä. Malleja on monia: muovista, sinkitetystä te-räksestä, kuparista yms. valmistettuja. Riti-län koon on sovittava putken halkaisijaan.

5

Aseta putki reikään. Lyhennä putki jo etukäteen niin, että se tulee seinäpinnan tasoon. Kun venttiili asennetaan paikoilleen, ilma pääsee sisään.

02
Venttiili ikkunaan 5 Vaihe

Aina venttiiliä ei voida asentaa ulkosei-nään tai katon läpi. Toinen vaihtoehto on sijoittaa venttiili ikkunaan tai oveen. Ratkaisu on helppo ja huomaamaton.

Asennukseen tarvitaan lusikkapo-ralla varustettu porakone. Tätä venttiili-mallia varten tarvitaan 16 mm:n pora. Jos raamit koostuvat kahdesta osasta, porattavien reikien ympärille kannattaa laittaa ohut tiivistenauha. Näin ikku-nalasien väliin ei kerry kondenssia.

Nämä venttiilit voidaan sulkea. Kylminä talvipäivinä tästä voi olla etua. Venttiilit on kuitenkin muistettava jälleen avata sään lauhduttua.

Raitis ilma sisään Sisäpuolelta hyttys-verkolla varustetusta venttiilimallista on hyötyä.

1

Teippaa venttiilin mukana tuleva porauskaava ikkunaraamiin. Merkitse reikien paikat kaavan läpi naulalla. Näin saat hyvät merkit poraamista varten.

2

Esiporaa ohuella terällä (esimerkiksi 5 mm). Poraa tarkasti kohtisuoraan raamin läpi. Jos olet epävarma, merkitse reikäkohdat raamin sisäpuolelta kaavalla ja poraa puoliväliin kummaltakin puolelta.

3

Poraa raamin läpi lusikkaporalla. Tarkista, ettei porauskohdassa ole heloja, ruuveja tms. Poraa yhtäjaksoi-sesti kunnes poran kärki tulee näkyviin raamin toiselta puolelta.

4

Poraa toiselta puolelta. Kun lusikka-poran kärki on tullut raamin läpi, poraa vain tarkasti näiden reikien läpi. Poraamalla molemmilta puolilta välttyy puun halkeamiselta.

5

Puhdista reikä ja ruuvaa venttiili kiinni. Ensin sisäpinnan osa, sitten ulkopuolinen osa.

Voit suojata puuosia kosteudelta laittamalla reikään hieman pellavaöljyä ennen kuin asennat venttiilin.

03
Venttiili sisäseinään 4 Vaihe

Nyt olet varmistanut raittiin ilman saan-nin taloon. Keittiön liesituuletin, kylpy-huoneen puhallin ja olohuoneen tulisi-jan yhteydessä toimiva korvausilma-venttiili puolestaan poistavat käytettyä ilmaa, joka on ”pilaantunut” kosteudesta ja hajuista. Tämä edellyttää, että ilma voi siirtyä venttiilien kautta poistoilma-hormeihin ja niistä edelleen ulos.

Jos ovi jatkuu tiivisti lattiaan saakka, kannattaa huoneiden väliseen seinään asentaa venttiilit. Näin ilma pääsee kier-tämään huoneesta huoneeseen myös sil-loin, kun ovet ovat kiinni. Jos seinään on hankala tai epämieluisa porata reikiä, venttiilin voi asentaa myös oveen.

1

Poraa venttiilille reikä. Toimi samoin kuin ulkoseinäasennuksessa: Tarkista, että poran tielle ei osu johtoja tai vastaavaa, esiporaa ohuella poranterällä ja poraa sitten lopullinen reikä.

2

Aseta mittoihin sovitettu putki reikään. Jos et saa sitä vankasti paikoilleen, voit kiinnittää sen pienellä naulalla tai ruuvilla.

3

Kierrä venttiilin (ritilän) ympärille hieman teippiä. Näin venttiili saa-daan tiiviisti paikoilleen. Asenna putkien päihin venttiilit kummallakin seinäpuolelle.

4

Ilmankierto. Nyt ilma pääsee vapaasti kiertämään huoneiden välillä.

04
Venttiili sisäoveen 2 Vaihe

1

Poraa neljä reikää, yksi jokaiseen kulmaan pakkauksen mukana tulevan porauskaavan mukaisesti. Tämän jälkeen voit sahata aukon pistosahalla.

2

Asenna molemmat ritilät, molemmille puolin ovea. Osat kiinnitetään ruuveilla toisiinsa, ei oveen.

Vie aikaa

Työ kestää noin päivän, jos asennat 2-4 venttiiliä ja pari tuuletinta.

Hinta

Ulkoseinän venttiili, noin 35 € Putket, noin 5 € / osa Venttiilit, sisäseinät, noin 5 € Tuuletin, noin 130 € Taottu ritilä, noin 20 €

Vaikeusaste

Varmista, että seinissä ei ole mitään esteitä, esimerkiksi kaapeleita tai johtoja. Tehtävä sopii useimmille.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ilmastointi