Näin lämmönvaihdin toimii

Vastavirtalämmönvaihdin eli lämmön talteenottolaite lämmittää kylmän ja raittiin ilman, joka tulee sisälle taloon.

Raitista ilmaa ei koskaan voi saada liikaa. Vasta-virtalämmönvaihtimella toimivan ilmanvaihto-laitteen asentaminen tuottaa paitsi raitista, myös kuivaa, puhdasta ja lämmintä ilmaa ilman, että energiaan kuluu omaisuus. Laite nimittäin siirtää valtaosan poistoilman lämmöstä uuteen tuloilmaan.

Ilmanvaihto mahdollistaa raittiin ilman hengittä-misen, höyrynpoiston suihkukaapista ja pesutiloista ja viherkasvien ja hengitysilman kosteuden poiston ennen kuin kosteus ehtii pesiytyä rakenteisiin, jolloin home ja sienet pääsevät itämään.

Raittiin ilman lämmittäminen kuitenkin maksaa pal-jon. Varsinkin, kun ilmaa virtaa avoimista ikkunoista ja raoista jatkuvasti eikä vain lyhyinä, tehokkaina jaksoina.

Vastavirtalämmönvaihdinlaitteisto vaihtaa myös jat-kuvasti virtaavaa ilmaa haaskaamatta lämpöä. Poisto-ilma siirtyy lämmönvaihtimen kautta ulos, ja kohtaa samalla raittiin tuloilman. Ilmavirrat ohittavat toisensa omilla puolillaan ohuita alumiinilevyjä, jotka nopeasti siirtävät poistoilman lämmön uuteen tuloilmaan.

Laitteisto tuottaa puhdasta, kuivaa ja laadukasta sisäilmaa. Samalla päästään eroon pölystä ja saasteista, kosteudesta, höyrystyvistä ikkunoista eikä pölypunkeille tai sienikasvustolle jää elinmahdollisuuksia. Valtaosan lämmönvaihtimen asennuksesta voi tehdä itse asentajan ohjeistuksella. Hän neuvoo ja hienosäätää laitteiston.

 1. Ulkoa tuleva raitis tuloilma noudetaan eristetyn putken läpi, joten putken ulkopinta ei kondensoidu.
 2. Talon poistoilma puhalletaan ulos sen jälkeen, kun se on luovuttanut suuren osan lämmöstään sille raittiille ilmalle, josta asukkaat nyt nauttivat.
 3. Suodattimet puhdistavat sisääntulevan ilman pölystä ja saasteista. Allergikkoja varten on tarjolla erikoissuodattimia, jotka voi varustaa myös hiilisuodattimella, jos asuu ilmansaasteisella alueella.
 4. Ilmanvaihdin imee raitista, uutta ja usein kylmää ilmaa ympäristöstä ja puhaltaa sen lämmönvaihtimeen.
 5. Ullakon vastavirtalämmönvaihdin on talon ilmanvaihtojärjestelmän ydin. Se on suljettu eristettyyn peltikoteloon lämpöhukan välttämiseksi.
 6. Tiiviisti asetetut ohuet alumiini- tai muovilevyt siirtävät lämpimän ilman lämmön huonetilasta ulkoa tulevaan raitisilmaan ilman että ilmavirrat sekoittuvat. Joka toisessa tilassa levyjen välissä kiertää poistoilma, muissa tiloissa tuloilma. Suurten kontaktipintojen ansiosta jopa yli 80 prosenttia lämmöstä voidaan uusiokäyttää.
 7. Lämmönvaihtimen kondenssivesi kerätään viemäriin. Prosessin ansiosta asuntoon puhalletaan kuivaa ilmaa.
 8. Ilmanvaihdin imee ilmaa talosta ja puhaltaa sen edelleen ohuiden levyjen väliin, jossa lämpö siirtyy talteen uutta raitista tulo- ilmaa varten.
 9. Suodatin puhdistaa sisäilmaa, jotta tiiviisti sijoittuvien lämmönvaihdinlevyjen välit eivät mene tukkoon.
 10. Ilmanvaihtoputket on eristetty, jotta ne eivät päästä lämpöään ullakolle. Jotta oleskelutiloihin ei kulkeutuisi melua ja tärinää, lämmönvaihdin on erotettu äänieristeellä muusta ilmanvaihtojärjestelmästä.
 11. Talon poistoilma noudetaan eristettyä putkea pitkin vastavirtaläm-mönvaihtajalle niin, että se voi luovuttaa lämpönsä ennen kuin se vapautetaan. ”Käytetty” ilma noudetaan usein keittiöstä, WC:stä ja kylpyhuoneesta.
 12. Lämmitetty raitis tuloilma puhalletaan taloon kuivana ja pölystä ja saasteista puhdistettuna. Putket johdetaan usein makuu- ja oleskelutiloihin.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ilmastointi