Kuivaa ilmaa kellariin

Viikonlopussa ehtii asentaa ilma-aurinkovaraajan. Kun aurinko pilkistää, laite pumppaa tuulettimen avulla lauhkeaa ja kuivaa ilmaa kellariin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
1.000 euroa

Johdanto

Kellari on usein altis kosteudelle. Ensinnäkin se on kaivettu maahan, joka on ominaisuuksiltaan aina kostea. Toisaalta ikkunoita on usein vähän ja tilan tuuletus on puutteellinen. Kellarissa saattaa sijaita myös pesuhuone, ja siellä ehkä pestään ja kuivatetaan pyykkiä silloin, kun sitä ei voi ripustaa ulos.

Monissa kellareissa haisee ummehtuneelle ja kostealle. Haju ei ole tällöin ainoa ongelma, vaan kostea ympäristö muodostaa lähtökohdan laholle ja homesienille. Kellarissa säilytettävät tavarat vahingoittuvat ja mahdollinen home aiheuttaa terveysriskin. Kostea ilma kannattaa siis poistaa kellarista.

Kosteasta ilmasta eroon

Tässä asennettava laite poistaa kosteaa ilmaa ja pumppaa uutta lauhkeaa ilmaa kellariin aina auringon näyttäy-tyessä. Valitsimme laitteen, joka sopii korkeintaan 70m2:n kokoiseen taloon. Laitevaihtoehtoja on 20 m2:n tilasta aina 150 m2:n tilaa varten.

Ohjeet

01
Mittaa 5 Vaihe

Jotta aurinkovaraaja toimisi tehokkaim-millaan, talon on täytettävä kaksi ehtoa: Alapohjan pitää sijaita sen verran maan-pinnan yläpuolella, että aurinkovaraajan putki ja tuulettimen kaulus saadaan sijoitettua alapohjan alle, kun aurinko-varaaja asennetaan julkisivuun. Ulkona paneelin pitää olla irti maasta.

Piirrä kaikki merkinnät sokkeliin ennen kuin ryhdyt poraamaan: kellarin katonkorkeus, tuulettimen yläreuna ja aurinkokennopaneelin pohja.

VINKKI! Käytä vesivaakaa. Kun siirrät kattokorkeuden mittaa, voit työntää vesivaa’an ikkunasta ulos ja mitata siitä kohdin korkeuden kattoon ja maaperään.

1

Etsi alapohjan sijainti ja merkitse se sokkelin ulkopintaan. Hyödyn-nä alapohjaan nähden suorassa kulmassa sijaitsevaa ikkunaa - tai tuuletusaukkoa, kuten tässä - mittojen merkitsemiseen sokkelin sisä- ja ulkopintoihin.

2

Mittaa tuuletusventtiilin halkaisijan koko. Seinään porattavan reiän pitää sijaita vähintään puoli halkaisijan (säteen) mittaa alapohjan alapuolella. Tee merkinnät sokkeliin.

3

Tarkista, että seinässä on tilaa aurinkovaraajalle. Siinä kohtaa ei saa olla syöksyputkea, ikkunaa, terassinovea tms. Merkitse aurinkovaraajan keski-kohta ja siirrä mittamerkinnät sokkeliin.

4

Mittaa etäisyys aurinkovaraajan alareunasta tuuletusreiän keski-kohtaan. Paneeli pitää nostaa pari sentti-metriä irti maasta. Laske luvut yhteen ja merkitse mitta sokkeliin.

5

Kokoa kaikki mitat sokkeliin. Näin olet löytänyt sen kohdan, mihin tuuletusreikä pitää porata ja tarvittavan etäisyyden alapohjaan ja maaperään.

02
Poraa reikä 5 Vaihe

Nyt sokkeliin pitää porata reikä. Useim-miten reikä sijoitetaan niin korkealle maanpinnasta, että perustusten kova betoni vaihtuu pehmeämmäksi materi-aaliksi kuten Leca-rakeiksi, kevytbeto-niksi tai tiileksi. Näihin materiaaleihin voi itse porata ison reiän porakruunulla.

Ennen kuin asentaa koneeseen ison poran, kannattaa porata reikä ensin pit-källä, ohuella poralla (läpivientipora). Näin voi helpommin tarkistaa, onko sisäpuolella alapohjan alla tilaa. Ohuen poran ansiosta reikää voi tarpeen vaa-tiessa siirtää useita senttimetrejä ja edelleen pysyä lopullisen reiän halkaisijakoossa, jotta putki sopii siihen hyvin.

1

Poraa kellariin tehtävä reikä ensin pitkällä ja ohuella kiviporalla. Pidä poraa vaakasuorassa ja suorassa kulmassa sokkeliin nähden.

2

Tarkista sisäpuolelta, onko venttiilin kaulukselle tilaa. Tässä tapauksessa kaulus saadaan vähän alapoh-jan alle, jos varjolistasta poistetaan pala.

3

Iso 135 mm:n porakruunu kiinni-tetään porakoneeseen. Läpivienti-poralla tehtyä reikää ohjausapuna käyttäen porataan rauhallisesti ja tasaisesti kivisei-nään. Iskutoimintoa ei saa käyttää pora-kruunun kanssa. Se vaurioittaa poranterää.

4

Kun on päästy hieman pinnan sisään, porauspöly jumiuttaa ison poran. Porausaine on siis poistettava reiästä. Tämä on helpointa tehdä vasaralla ja taltalla naputellen.

5

Poraa 6-8 mm:n reikä ison reiän viereen. Säätimen kaapelin voi hyvin vetää myös isosta reiästä, mutta jotta venttiilin kaulukselle on tilaa sisäpuolella, kaapelia varten kannattaa porata erillinen 6-8 mm:n reikä ison reiän viereen.

03
Asenna paneeli 7 Vaihe

Nyt aurinkokennopaneelin voi asentaa. Se vie pari tuntia työaikaa. Sen jälkeen voi tarkistaa, toimiiko laite, jos aurinko paistaa vielä tuolloin korkealta taivaalta.

Aurinkovaraaja toimitetaan alumiinisen fleksiputken kappaleen kanssa. Ennen kuin putki sovitetaan paikalleen, se vedetään täytteen pituuteen. Tällöin taitokset häviävät ja putki muuttuu sisä-pinnaltaan täysin sileäksi. Näin ilmaa vasten muodostuu vähemmän kitkaa ilman liikkuessa putkessa. Melua on vähemmän ja tuuletus toimii paremmin.

Paneelin asennukseen on hyvä ottaa apulainen, koska paneeli painaa hieman.

1

Kiilaa aurinkokennopaneeli ja merkitse, mihin sen helat tulevat. Paneelin pitää tulla pystyyn seinää vasten niin, että sen tuuletuskappale osuu reiän keskelle.

2

Kiinnitä alin hela seinään. Heloissa on pieni reuna, joka sopii siihen uraan, joka aurinkovaraajan kehikkoa kiertää. Helat asennetaan noin 10 cm paneelin kulmien sisäpuolelle molemmissa reunoissa.

3

Kiinnitä ylin hela. Molempien reunojen ylähelat voidaan kiinnittää sivujen yläosaan, tai kuten tässä, laitteen päälle, josta helat näkyvät vähiten. Joka tapauksessa ne kiinnitetään noin 10 cm:n etäisyydelle paneelin kulmista.

4

Fleksiputki vedetään täyteen pituuteen ja katkaistaan. Fleksiputki sovitetaan niin, että se tulee 20-30 mm kellarin sisäseinästä ulos. Ohutta alumiinia on helppo leikata mittaan peltisaksilla.

5

Pehmeä tiivisterengas, joka tiivistää putken ja reiän välin, asennetaan paneeliin. Työnnä fleksiputkea kappaleeseen ja tiivisterenkaaseen. Kappaleen suuaukon kumi pitää putken paikallaan.

6

Vie säätimen johto pienestä reiästä läpi. Työnnä tämän jälkeen putki varovasti poratusta reiästä sisään. Työnnä paneeli paikalleen ja asemoi se alahelojen päälle.

7

Paneeli työnnetään ylimmän helan alle. Paneelin kehikko kiinnite-tään ruuvaamalla pieni pultti varovasti kehikossa olevaan uraan kiinni laitteen molemmissa reunoissa.

04
Tuuletin ja ohjaus 2 Vaihe

Nyt kaikki on jo valmista niin, että raitis, lämmin ilma pääsee kellariin. Aurinkovaraaja lämmittää nimittäin ulkoilman 25-30 asteiseksi. Nyt on var-mistettava, että ilman määrää voi sää-tää, että se kiertää koko kellaritilassa ja että vanha, kostea ilma pääsee ulos.

Asennamme termostaatin (säätimen), joka sisältyy aurinkovaraajalaitteistoon. Sillä voi ohjata sekä lämpötilaa että ilman määrää. Termostaatin johto on noin kolme metriä pitkä.

1

Koristekaulus painetaan kaulukseen ja sitä kierretään neljännesympyrän verran. Venttilin aukkoa voi säätää ruuvaamalla kantta sisään- tai ulospäin.

Työnnä kaulus putkeen ja paina sisäkkäin, kunnes kaulus on seinän tasossa. Ruuvaa kaulus kiinni.

2

Säätimen johto vedetään kohtaan, mistä sen saa helposti sisään. Säätimen pohja kiinnitetään parilla ruuvilla ja johto kytketään säätimeen laitteen mukana tulevan taulukon mukaisesti.

05
Tuuletusventtiilit 5 Vaihe

Aurinkokennopaneeli on paikallaan. Nyt asukkaat voivat nauttia raittiista ilmasta ja kuivemmasta kellarista.

Kellarin vastakkaisen pään seinään asennetaan tuuletusventtiilit. Tuuletus toimii tehokkaasti, kunhan varmistaa, että kellarista kulkeutuu ulos yhtä paljon ilmaa kuin sinne pääsee sisään.

Jos tilojen välissä on ovia, on tarkistettava, että ilma pääsee kulkeutumaan ovien alta, tai oviin on asennettava tuu-letusritilät. Jos oven alla on vähintään 10 mm tyhjää tilaa, se riittää tuuletuk-selle. Tällöin oviin ei tarvitse porata reikiä tuuletusritilöitä varten.

1

Tuuletusventtiilin reikä porataan sisäpuolelta. Kellarin vastapäinen seinä on tässä kohteessa verhoiltu kipsile-vyillä, joten poraamme ensin reikäsahalla.

2

Pitkällä, ohuella kiviseinäporalla porataan seinän läpi. Reikäsahan keskiöporasta on jäänyt seinään merkki. Pidä poraa vaakasuorassa ja suorassa kulmassa seinään nähden.

3

Nyt sokkelin läpi menevä reikä voidaan porata ulkopuolelta porakruunulla. Venttiili asennetaan reikään ja kiinnitetään sekä sisä- että ulkopuolelta elastisella saumamassalla.

4

Poraa kaikkiin oviin tuuletusau-kot, jotta ilma pääsee kiertämään. Poraa reiät 44 mm:n reikäsahalla. Ovien alle jää varsin vähän tilaa, joten poraamme oviin kaksi reikää. Jos ovet yltävät alas asti, porataan neljä reikää.

5

Reiät voi jättää näkyville. Me ”suljemme” ne pienillä ritilöillä molemmilta puolilta ovea. Ritilöissä on pieni kaulus ja ne kiinnitetään oveen pienellä nokareella asennusliimaa.

Materiaalit

• Aurinkoilmavaraaja säätimellä (tässä Solar Venti SV14)
• Raitisilmatuuletin
• Oven tuuletusritilä
• Asennusliimaa
• Elastista saumamassaa
• 5–7 mm:n kaapelikiinnikkeitä

Erikoistyökalut

• Porakruunu: 135–140 mm
• Porakruunu tuuletusventtiilille (tässä: 111–115 mm)
• Tehokas porakone tai poravasara
• Peltisakset
• Reikäsaha: 111 ja 44 mm

(Porakruunuja voi myös vuokrata)

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

1.000 euroa

Piirustus

Lauhkea ja kuiva ilma pumpataan kellarin toisesta päästä sisään. Paluuventtiili sijoitetaan kellarin vastakkaiseen päähän. Näin raitis ilma pääsee joka **puolelle.

Aurinkovaraajan tuotepaketti

Aurinkovaraaja toimitetaan tuotepakettina, johon sisältyy aurinkokennopaneeli, säädin, tuuletusventtiili ja helat. Aurinkopaneelin kehikosta on useampi värivaihtoehto, joten sen voi valita julkisivun, ikkunoiden ja oven värin mukaan.

Kun aurinko paistaa aurinkokennoon, tuuletin käynnistyy. Se johtaa aurinko-varaajan takasivun pienten reikien läpi kellariin ilmaa. Ilma lämpenee ja kulkeutuu tuuletusreiästä kellariin.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio nyt

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ilmastointi