Raitista ilmaa kellariin kuumailmakeräimellä

Aurinkoenergialla toimiva kuumailmakeräin puhaltaa kellariin lämmintä ja kuivaa ilmaa ja muuttaa sen viihtyisäksi tilaksi, jossa on hyvä sisäilma. Katso, miten helposti asennat laitteen itse.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivää
Hinta
1800 euroa

Johdanto

Laite, joka toimittaa kylmään ja kosteaan tilaan auringon lämmittämää ilmaa on tunnettu jo kauan, varsinkin eteläisemmillä leveyspiireillä. Aurinkopaneeleiden ja -kennojen kehitystyö on kuitenkin tuonut markkinoille niin tehokkaita laitteita, että ne ovat vallanneet alaa myös Suomen kylmässä ja kosteassa ilmastossa.

Keräinten suosio perustuu ennen muuta niiden minimaaliseen huoltotarpeeseen ja huokeuteen hankinta- ja asennuskustannusten jälkeen. Puhallin, joka puhaltaa lämmitetyn ilman huoneeseen, saa nimittäin virtansa aurinkokennoista, jotka on upotettu aurinkokeräimen pintaan.

Kehittyneempien mallien, kuten nyt asennettavan laitteen, aurinkokennot ovat jopa niin tehokkaita, että ne pystyvät tuottamaan virtaa myös sähköiselle poistoilmapuhaltimelle.

Ohjeet

01
Ilmakeräin 7 Vaihe

Useimmat aurinkoilmakeräimet voi hankkia valmiina pakettina, jolloin vain puhaltimet ja aurinkokennot on asennettava itse. Tämä ei ole vaikeaa, kun seuraa huolellisesti asennusohjeita. Suurin haaste varsinaisen laiteasennuksen sijaan on porata seinään tai sokkeliin reiät tulo- ja poistoilman puhaltimille.

Lisäksi on tärkeää valita juuri oikeat ruuvit ja tulpat aurinkopaneelin kiinnit-tämiseen. Kysy rakennustarvikeliik-keestä neuvoja, jos olet epävarma ruu-vien ja tulppien oikeasta koosta.

1

Talon seinän läpi on nyt porattu isot reiät, joten suurin haaste aurinko-ilmakeräimen asennuksessa on ohitet tu. Voit pyytää alan yrityksen poraamaan reiät, tai voit tehdä kuten kuvassa: vuokrata tarvittavat työkalut ja tehdä työn itse.

2

Tässä laitemallissa puhallin on itse asennet tava paneelin taakse, ennen kuin paneelin voi ripustaa. Työ sujuu ongelmitta, sillä noudatamme tarkoin asennusohjeita.

3

Tämän jälkeen asennamme läpivientiputken ja tiiviste-kauluksen. Nyt voimme ryhtyä valmistelemaan paneelin ripustusta.

4

Mittaa ja merkitse paikat aurinko-paneelia kannatteleville heloille ja kiinnitä helat seinään. Poraa tämän jälkeen reikä ison puhaltimen reiän viereen. Reikä on tarkoitettu johdolle, joka yhdistää aurinkokeräimen sisätilan säätimeen.

5

Nyt voit nostaa aurinkopaneelin paikalleen. Työnnä putki ja säätimen johto reiästä läpi ja kiinnitä aurinkokeräin heloihin.

6

Poista aurinkokeräimen suojakalvo ja siirry sitten sisätiloihin, sillä aurinkokeräimen asennus viimeistellään sisätiloissa.

7

Vedä kellarin puolelta joustava putki reiän läpi ja asenna kaulus-kappale paikalleen. Valkoinen sisääntulo-venttiilin kaulus kiinnitetään seinään ja laippa kierretään paikalleen.

02
Ilmanvaihto 8 Vaihe

Kun aurinkokeräin puhaltaa kuivaa ja lämmintä ilmaa taloon, syntyy pieni yli­ paine. Ylipaine pyrkii työntämään kos­ tean ilman ulos kellarista, joten tarvi­ taan ilmanpoistokanava, joka samalla vetää vanhan ilman ulos.

Koska ilmanpoistokanavan puhallin toimii aurinkokeräimeen integroitujen aurinkokennojen tuottamalla energialla, sen käytöstä ei synny kuluja. Se on sijoi­ tettava sisään puhaltavasta puhalti­ mesta katsottuna kellarin vastakkaiseen päähän, jotta ilma kiertää koko kellari­ tilassa parhaalla mahdollisella tavalla.

1

Tässä laite mallissa on koottava poistoilmapuhallin. Se toimii aurinko paneelin aurinko kennojen avulla ja koostuu fleksiputkesta ja siihen upotetusta puhalti mesta, paineventtii listä, kauluk­ sesta, laipasta ja ritilästä.

2

Poistoilmaventtiilin reiän teko vaatii samoja tehokkaita työkaluja kuin puhaltimen asennus. Kun paikka on löydet­ ty, kannattaa porata pieni reikä sisäpuolel ta seinän läpi, niin löytää oikean kohdan ulkoseinästä timanttiporakonetta varten.

3

Kun seinään on porattu reikä, putki ja siihen asennettu puhallin työnnetään paikalleen. Johto vedetään tämän jälkeen kohtaan, johon säädin on tarkoitus sijoittaa.

4

Putken ympärys tiivistetään ulkopuolelta saumamassalla, kun putkeen on asennettu paineventtiili ja kaulus ulkopuolelta.

5

Ulkona tehtävä työ päättyy ritilän asennukseen. Se kiinnitetään seinään ruuveilla.

6

Kiertoventtiili asennetaan tämän jälkeen sisältä käsin. Kierrä lopuksi varsinainen venttiili kiinni kaulukseen.

7

Yhdistä ja kiinnitä lopuksi säätöpaneeli. Se saa virtaa aurinko­ keräimen aurinkokennoista, ja se säädetään kellariin halutun enimmäis lämpötilan (ohjai­ meen on sisäänrakennettu anturi) ja puhaltimen puhallusnopeuden mukaan.

8

Aurinkokeräin on käännet tä­ vä kohti etelää tai lounas ta, jotta se toimisi mah dolli sim­ man tehok­ kaasti.

Materiaalit

  • SolarVenti-aurinkoilmakeräin (SV30K)
  • Poistoilmakanava + puhallin

Erikoistyökalut

  • 140 mm:n timanttiporakone (vuokraus)
  • Pitkä kiviseinäporanterä

Vie aikaa

Varaa työhön yksi päivä.

Hinta

Tämä SolarVentin laite maksaa noin 1 800 €.

Vaikeusaste

Kiviseinän tai -sokkelin läpi poraaminen voi olla hanka-laa, mutta asennuksesta selviää yleensä helpolla.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ilmastointi