Varmasti turvalliset kellarinportaat

Kaiteet voivat estää onnettomuuden. Nämä kauniit kaiteet on helppo rakentaa. Mallia voi hyödyntää myös muiden kohteiden turvaamiseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
140 euroa

Johdanto

Kellariin johtavien portaiden vankat kaiteet ovat paitsi kauniit myös tärkeät ja tarpeelliset, jotta portaisiin ei putoa ja loukkaa itseään. Onneksi kaiteet on helppo rakentaa siisteiksi ja kestäviksi, vaikka kiinteän kaiteen pulttaaminen valettuun porrasaukkoon ei olisikaan mahdollista.

Hyödynnämme nyt betonisen porrasaukon kovaa pohjaa siten, että uuden kaiteen saa helposti nostettua toisesta sivustaan irti, jotta kellariin pystyy turvallisuudesta tinkimättä viemään myös pitkiä tavaroita, kuten kanootin.

Kaide rakennetaan elementeittäin eri kokoisista osista: tarvitaan vain tolpat, vaakalistat molempien sivujen ylä- ja alaosassa, pystypinnat ja käsijohteet. Työhön kannattaa käyttää katkaisusahaa, jolla osat on helppo sahata pituuteen. Lisäksi tarvitset tehokkaan poravasaran.

Ennen

Porrasaukkoon voi vahingossa pudota sekä pihan puolelta että pensasaidan läpi tultaessa.

Ohjeet

01
Tolppien työstö 2 Vaihe

Vanhaan vankkaan betoniseinään on mahdotonta porata millimetrin tarkasti, joten pystytämme ensin kolme tolppaa porrasaukon molemmille sivuille. Kun niiden paikat ovat selvillä, kaiteen osioi-den kokoa on helppo säätää niin, että ne sopivat tarkasti tolppien väliin.

Sahaamme kuusi tolppaa ja varustamme ne palkkikengillä. Tolppien paikkaa voi säätää myös reikien poraamisen jälkeen kiinnittämällä kengät aluksi vain yhdellä asennusruuvilla.

1

Sahaa tolpat (A) pituuteen. Tolppaa oikaistaan poistamalla siitä mahdollinen vinous. Tämän jälkeen toinen pääty katkaistaan sopivaan pituuteen. Ensimmäinen pääty on parasta kyllästää. Käännä pääty alas palkkikenkään.

2

Kiinnitä palkkikenkä (E) tolppiin (A). Aluksi palkkikengät kiinnite tään vain yhdellä ruuvilla, jotta tolppien korkeutta voidaan säätää, kun palkk i-kenkien paikat on määritelty perustaan.

02
Asenna tolpat 7 Vaihe

Valettuun kellarinaukkoon on vaikea kiinnittää mitään, mutta kaiteet seisovat vankasti, kun ne on saatu pystytettyä.

Tolpat asennetaan valuun tarkoitet-tuihin palkkikenkiin eli kengissä on vain pystypohjatanko. Palkkikenkiä ei ole tarkoitus valaa kiinni sen jälkeen, kun niille on porattu reiät. Toisella sivulla ne liimataan reikiin ankkurointiliimalla. Toisella puolella kaide pitää saada nos-tettua rei’istä ylös, joten reikään sijoite-taan muoviputki, jotta tolppakengän tankoa voi liu’uttaa ylös ja alas ilman, että sen galvanointi vaurioituu.

1

Mittaa tolppakengälle (E) tarkoitetun reiän paikka. Sisempi tolppa asennetaan seinää vasten. Etsimme betoniin porat-tavien reikien paikat vesivaakaa ja palkki ken-gällä varustettua tolppaa apuna käyttäen.

2

Poraa reikä poravasaralla. Tarvitset tehokkaan (vuokrattavan) poravasaran ja 22 mm:n betoniporan. Anna poranterän työntyä betoniin rauhallisesti ja ime pölyä välillä pois. Pyydä apulaista avuksesi, jotta pystyt säilyttämään porauskulman.

3

Toisen sivun reiät vuorataan 20 mm:n muoviputkilla. Ennen kuin palkkikengät työnnetään putkiin, niihin sivel-lään runsaasti rasvaa, jotta ne liukuisivat helpommin, eivät ruostuisi, eivätkä seisoisi rei’ikiin jääneessä vedessä.

4

Toisen sivun tolpat kiinnitetään pysyvästi. Nyt reiät puhalletaan pölys-tä puhtaaksi, ennen kuin niihin pursotetaan kaksikomponenttista liimaa saumapistoo lilla. Voit tarvittaessa käyttää myös jotakin muuta liimaa, kunhan se sopii tehtävään.

5

Liimaa palkkikenkä (E) reikään. Reikä täytetään liimalla, jonka jälkeen palkkikenkät työnnetään liimaan ja oikais-taan pystyasentoon. Kaksikomponenttinen liima kovettuu niin nopeasti, että palkkiken-kää ei tarvitse tukea kovettumisen ajaksi.

6

Kiinnitä tolppa (A) yläreunasta seinään kulmaraudalla sillä sivulla, jolla kaide on kyettävä poistamaan. Aseta tarvitt. he lat tolpan molempaan sivuun, jotta kaide voidaan vain työntää paikalleen. Kiinnitä tolp -pa toisella sivulla kahdella 120 mm:n ruuvilla.

7

Kun kaikki tolpat (A) ovat paikallaan, sovita niiden korkeus. Irto tolp-paseinustalla reikään voi laittaa hiekkaa, jos tolppa on liian matalalla. Jos tolppa on liian korkea, irrota se ja lyhennä yläreunasta. Kiin-nitä tolpat 50 mm asennus- ja helaruuveilla.

03
Rakenna kaide 8 Vaihe

Nyt voit rakentaa ne osiot, jotka asennetaan tolppien väliin niin, että ne sopivat tarkasti aukkokohtiin. Jokainen osio koostuu 10 pystypinnasta, jotka on yl-häältä ja alhaalta kiinnitetty vaakalau-toihin molemmin puolin kaidetta. Pinnat sahataan 78 cm:n mittaan katkaisusahalla. Vaakalautojen pituus on tässä 84,5 cm, mutta ne on sovitettava ko. aukkokohdan mukaan.

Alareunan vaakalaudat saavat ulottua 1 cm alemmaksi niin, että päätypuu jou-tuu vähemmän alttiiksi saderoiskeille ja muulle maasta roiskuvalle lialle.

1

Mittaa tolppien väli ja sahaa vaaka laudat (B) niin, että ne sopivat kuhunkin aukkokohtaan. Sahaa pinnat (C) 78 cm:n pituuteen.

2

Kiinnitä kaksi uloimmasta pinnaa (C) ylimpien vaakalautojen (B) päätyi-hin. Reunat saavat myötäillä ja uloimpaan kulmaan kiinnitetään yksi 4 x 55mm:n ruuvi. Alhaalla pinnat kiinnitetään vaakalautaan (B), 1 cm:n päähän sen yläreunasta.

3

Valmis kehikko oikaistaan suoraan kulmaan ja lukitaan ylimääräisellä ruuvilla kaikista liitoksista. Suorakulmaisuus tarkistetaan ristikkäismitoilla: etäisyyden kulmasta kulmaan on oltava tarkalleen sama molempiin ristikkäissuuntiin mitattuna.

4

Jaa pinnojen (C) väliset raot tasai-sesti. Asennamme loput 8 pinnaa tiiviisti yhteen ja mittaamme tyhjän alueen koon. Pinnoja on 10 ja rakoja tulee 9, joten alueen koko jaetaan 9:llä, jolloin saadaan selville pinnojen välisen raon mitta.

5

Kiinnitä loput pinnat (C). Tässä höyläämme mittalistan (X) niin, että se sopii pinnaväliin. Ennen kuin ruuvaamme, kiinnitämme ylimää räiset vaakalaudat (B) uloimpiin pinnoihin, joten ruuvaamme kolmen kerroksen läpi yhdellä kertaa.

6

Valmis osio asennetaan paikalleen niin, että se myötäilee tolppien (A) korkeuslinjaa. Kiinnitä se kahdella viistoon porattavalla ruuvilla kummaltakin sivulta.

VINKKI: Pidä osat yhdessä puristimilla ruuvikiinnityksen ajan, jotta osat eivät liiku.

7

Kiinnitä käsijohde (D) tolppien päälle. Sahaa se pituuteen vasta sitten, kun loputkin kaiteen osat ovat paikoillaan, jotta voit olla varma, että käsijohde yltää yhtä pitkälle ulos kuin sivujen päädyt.

8

Kaide on puunsuojattava perusteellisesti. Käytä joko väritöntä öljyä tai sävytettyä puunsuojaa.

Materiaalit

70 x 70 mm kestopuuta:
• 6 tolppaa (A) á 84 cm

21 x 95 mm kestopuuta:
• 16 vaakalautaa (B) á 84,5 cm

21 x 45 mm kestopuuta (halkaistu esim. 21 x 95 mm laudasta):
• 40 pinnaa (C) á 78 cm

33 x 95 mm kestopuuta:
• 2 käsijohdetta (D) á 196 cm

Lisäksi:
• 6 galvanoitua L-palkkikenkää (E)
• 6 ruostumat. asennusruuvia á 6 x 50 mm
• 2 lämpögalv. ruuvia á 8 x 120 mm
• 24 galvanoitua helaruuvia á 50 mm
• 250 ruost. ruuvia/leikk.kärkeä á 4 x 55 mm
• 3 muoviputkea (20 mm sähköputkea)
• 2-komponenttista ankkurointiliimaa

Erikoistyökalut

• Tehokas poravasara

Vie aikaa

2 päivää + kuivumisaika

Hinta

Noin 120-140 €

Vaikeusaste

Hyvä työpanos ja iso pora -va sara riittävät, sen suurem-paa kokemusta ei vaadita.

Piirustus

Kellarinportaiden kaide

Kaide rakennetaan asennettavista elementeistä tolppien väliin. Tämän jälkeen koko rakenne katetaan käsijohtimella.

Kellarinportaiden kaide

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ulkoportaat