Valaistut betoniportaat

Portaissa on vain yksi reisipalkki, johon askelmat on asennettu. Sekä reisipalkki että askelma on valettu betonista, joten portaiden yhteispaino on 1 700 kg.

Valaistut betoniportaat

Kuhunkin askelmaan on asennettu valo, joka valaisee askelmat pimeässä.

Johdanto

Erling har arbejdet med beton i 45 år. Da han renoverede sit hus, besluttede han sig for at lave en helt ny trappe, som er støbt i beton. Trappen er speciel, fordi den kun har én vange, hvor trinene skal monteres.

Du får et godt indblik i, hvordan du arbejder med beton. Og ikke mindst, hvordan du armerer beton, så du får en super stærk konstruktion.

Du kan også finde inspiration til, hvordan du kan lægge lys ind på undersiden af trappetrinene, så de lyser op i mørke. Det er både flot og praktisk.

Portaiden pitää olla tukevalla pohjalla, jos ne painavat 1700 kiloa. Myös toisen kerroksen lattian pitää olla vankkaa tekoa, jotta portaiden yläpään voi kiinnittää siihen tukevasti.

Portaissa on vain yksi betonista valettu ”reisilankku”, eli askelmien toinen pää on tyhjän päällä. Se tarkoittaa, että askelmien pitää olla todella kestävät. Portaista saadaan tarpeeksi tukevat raudoittamalla askelmat ja käyttämällä vahvoja kiinnikkeitä.

Lujaa betonia

Portaiden valamiseen tarvitaan kestävää betonia. Nämä portaat valettiin valmisbetonista, johon piti lisätä vain vettä. Reisilankku valettiin paikan päällä, joten sille tarvittiin hyvä valumuotti. Myös askelmat tehtiin muottien avulla.

Betonin pitää saada kovettua rauhassa ennen muotin purkamista. Kovettumisaika riippuu huoneen lämpötilasta. Tässä askelmien annettiin kuivua kolme päivää.

Erling on suunnitellut ja sahannut myös kaiteet itse, mutta hän sai apua niiden hitsaamiseen. Kaiteet on tehty ruostumattomasta teräksestä, jota on vaikeampi muotoilla kuin tavallista terästä.

Betoniportaat valetaan muottiin, joka on tehty vedenkestävästä kovalevystä.

Reisilankku vahvistetaan harjateräksillä, joihin kiinnitetään erikois kiinnikkeet askelmille. Askelmiin valetaan muoviputket valojen asentamista varten.

Kaiteet tehdään ruostumattomasta teräksestä. Ne taivutetaan muotoon ja hitsataan yhteen.

Ohjeet

01
Askelmien valu ja raudoittaminen 7 Vaihe

Askelmat valetaan betonista valumuoteissa. Askelmat raudoitetaan, jotta ne kestävät kävelemistä. Jokaiseen askelmaan asennetaan muoviputki sähköjohtoa varten, jotta portaisiin saadaan valot. Reisilankun puoleiseen päähän valetaan kiinnike, jotta askelman voi pultata kiinni reisilankkuun.

Portaiden yläpään vastainen seinä raudoitetaan ja valetaan betonista. Myös reisilankun alapäähän valetaan raudat kiinnittämistä varten.

1

Askelmien valumuotit tehdään puusta. Muottiin asennetaan harjateräkset, kiinnikkeet ja sähköjohtojen suojaputket. Muottiin tehdään rajoittimia, jotta askelmiin jää kolot laatoille ja valolistalle.

2

Valmiiksi valetuissa askelmissa on pienet syvennykset laattoja varten. Ne peittävät portaiden kiinnikkeet. Jokaisessa askelmassa on kaksi reikää, jotta ne voi pultata kiinni reisilankussa oleviin kiinnikkeisiin.

3

Harjateräkset valetaan lattiaan portaiden alapäähän. Ne toimivat perustuksena. Harjateräkset tuetaan paikalleen parilla laudalla betonin kuivumisen ajaksi.

4

Portaiden yläpäähän valetaan tuki, joka raudoitetaan. Harkkojen väliin valetaan harjateräkset, jotta nurkasta tulee tukeva.

5

Nurkkaan tehdään muotti OSB-levyistä. Levyt tuetaan poikki- ja pystylaudoilla, jotta levyt eivät pullistu, kun ne täytetään betonilla.

6

Muottilevyn takana on harjateräs, joka valetaan betoniin. Reisilankun yläpäähän tehdään lisävahvistus, ennen kuin muotti täytetään betonilla.

7

Askelman lujuus testataan pinoamalla sen päälle betonisäkkejä 200 kilon painosta.

02
Reisilankun valu ja raudoitus 6 Vaihe

Reisilankku valetaan paikan päällä, joten sille pitää tehdä valumuotti.

Yläkertaan kiinnitetään naru portaiden keskikohtaan. Narun päähän kiinnitetään paino, ja sen kohta merkitään lattiaan portaiden kaarteen piirtämistä varten. Portaiden muoto piirretään betonilattiaan, jotta muotti on helppo kohdistaa tarkasti oikeaan paikkaan. Muotti tehdään puusta ja vedenkestävästä kovalevystä. Muottiin asennetaan harjateräkset, jotta reisilankusta tulee tarpeeksi kestävä.

1

Reisilankun alapää kiinnitetään lattiasta tuleviin rautoihin. Reisilankun muoto piirretään siten keskimerkin kohdalle kiinnitetyn narun avulla käyttämällä sitä harpin tapaan.

2

Reisilankun valumuotti tehdään puusta lattiaan piirretyn viivan mukaan. Lattialle asetellaan laudanpätkiä, joiden päihin pystytetään lankkuja muotin rakentamista varten.

3

Lankkujen väliin asennetaan pienet pystyrimat, jotta muotista tulee pyöreä. Lankkujen väliin on asennettu vaakasuuntaiset apurimat, joissa on pyöristetty ulkoreuna. Muotista tulee tasaisen pyöreä, kun pystyrimat asennetaan niitä vasten.

4

Harjateräkset taivutetaan ja kiinnitetään muottiin, joka peitetään vedenkestävällä kovalevyllä ja tuetaan alapäästä. Muottiin asennetaan myös muoviputket, jotta askelmiin saadaan vedettyä sähköjohdot.

5

Muotin molemmilla puolilla olevat pystylankut kiinnitetään toisiinsa pitkillä ruuveilla ja muttereilla. Muottiin kohdistuu kova paine, kun se täytetään betonilla, joten muotin pitää olla tukeva!

6

Jokaisen askelman kohdalle valetaan erikoiskiinnike, jotta askelmat saadaan kiinnitettyä tukevasti reisilankkuun.

03
Askelmien ja kaiteiden asennus 6 Vaihe

Askelmat pultataan reisilankkuun erikoiskiinnikkeillä. Sen jälkeen askelmat laatoitetaan, jotta kiinnikkeet jäävät piiloon. Askelmiin asennetaan myös valot, jotta pimeässä on helpompi kulkea.

Kaiteet tehdään neljästä elementistä, jotka hitsataan valmiiksi verstaalla. Osat yhdistetään toisiinsa samalla, kun ne kiinnitetään reisilankkuun. Ruostumattoman teräksen taivuttaminen oikeaan muotoon on kovaa työtä.

1

Jokaiseen askelmaan vedetään sähköt, jotta niihin saadaan valot. Askelmissa ja reisilankussa on pienet syvennyksen sitä varten.

2

Askelmat pultataan kiinni reisilankkuun. Askelmien leveissä päissä olevat kiinnikkeet yhdistetään reisilankkujen kiinnikkeisiin. Siten portaista tulee todella tukevat.

3

Laatat leikataan siten, että ne sopivat askelmissa oleviin syvennyksiin. Jokaiseen askelmaan tulee yksi laatta. Ne peittävät askelmien kiinnityspultit näkyvistä. Lopuksi laatat saumataan saumalaastilla.

4

Ruostumattomasta teräksestä tehdyt kaiteet taivutetaan muotoonsa. Ruostumatonta terästä on vaikea taivuttaa.

5

Kaide kiinnitetään reisilankkuun. Kaiteet tuodaan sisälle neljässä osassa ja hitsataan yhteen vasta, kun osat on asennettu reisilankkuun.

7

Portaita pitkin on helpompi kulkea, kun niissä on valot. Valot toimivat hämäräkytkimellä, joka menee päälle, kun aurinko laskee.

Piirustus

Portaiden rakenne

Portaissa on vain yksi ”reisilankku”. Se tarkoittaa, että reisilankku ja siihen kiinnitettävät askelmat pitää raudoittaa todella hyvin, jotta ne kestävät 1 700 kilon painon. Myös portaiden yläja alapäät on vahvistettu teräksellä.

Portaiden rakenne

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Sisäportaat