Tukevilla kaiteilla turvaa portaikkoon

Lujat liitokset helposti: Tukeva porraskaide valmistuu yllättävän helposti, ja lopputulos hivelee varmasti silmää. Nyt portaita on turvallista käyttää.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
170 euroa

Johdanto

Porrasaukon työstäminen ja portaiden rakentaminen vaatii erityisosaamista. Turvallisuuden varmistavien porraskaiteiden tekoon voi sen sijaan tarttua huoletta seuraamalla näitä selkeitä työvaiheittaisia ohjeita. Kaiteiden valmistustekniikka on nimittäin todella yksinkertainen, ja työn tuloksena saa todella tukevan kaiteen,
joka lisää turvallisuutta.

Turvallisuuden ohessa syntyy kaunista jälkeä, sillä vankat kehikot kootaan yhteen tyylikkäillä sormiliitoksilla niin tarkasti, että tällaiseen lopputulokseen yltää yleensä vain ammattipuuseppä. Ratkaisu ei myöskään vaadi ainutta-kaan sahausviiltoa.

Kaidekehikot työstetään neljästä höylätystä listasta yhteen liimaamalla. Palkeista tulee vahvempia ja vakaampia kuin jos ne sahattaisiin valmiista puutavarasta. Kun listat limitetään oman leveytensä verran, kulmien sormiliitoksista saadaan erityisen tukevat.

Ohjeet

01
Kehikon sivut 5 Vaihe

Työ aloitetaan sahaamalla kehikkoa varten tulevat listat kahteen pituuteen: 8 pitkää listaa vaakasivuihin ja 8 lyhyttä pystysivuihin. Sahaus sujuu nopeasti ja tarkasti katkaisusahalla. Listaa tuetaan sahattaessa stopparia vasten, joka on asennettu oikealle etäisyydelle terästä.

Listat liimataan yhteen limittäin siten, että päädyistä muodostuu sormi-liitos lujaa kulmaliitosta varten. Listoja limitetään listaleveyden verran. Kaik ki pystylistat ovat yhtä pitkiä, kuten myös vaakalistat, joten ongelmia ei synny jatkossakaan: kun osat myöhemmin yh-distetään, ne limittyvät hyvin toisiinsa.

1

Sahaa listat (A ja B). Kiinnitä stoppari pitkiä listoja (A) varten 182,3 cm:n ja ly-hyitä listoja (B) varten 95,7 cm:n etäisyy delle terästä. Muista kiinnittää saha pöytään.

VINKKI: Siisti ensin listojen toinen pää.

2

Kehikkosivujen ensim mäiseen listaan (B1) kiinnitetään palikka (Y), jotta seuraavat listat on hel pom pi ohja ta paikalleen, kun ne liimataan yhteen. Lyhyi hin listoihin (B1) riittää palikat päihin, pitkiin pannaan palikat myös keskelle.

3

Liimaa ja ruuvaa seuraava lista (B2) kiinni ensimmäiseen. Aseta liimalla sivelty lista ensimmäisen listan päälle. Pidä listan palaa (Z) kuten kuvassa, jotta listojen päätyihin jää listan levyinen limitys. Kiinnitä listat 4 x 40 mm ruuveilla 30 cm:n välein.

4

Yhdistä kolmas (B3) ja neljäs lista (B4) samaan tapaan. Kun asetat 3. listaa paikalleen, oikaise sitä pitämällä suorakulmaa listojen päätyä vasten. Neljäs lista sijoitetaan jälleen paina malla listan -palaa (Z) 3. listan päätyyn.

5

Yhdistä kehikon vaakaosat samaan tapaan kuin lyhyet listat (B). Merkitse tällä kertaa kuitenkin ensin pyörö-keppien paikat toiseen listaan (2), jotta voit kiinnittää ruuvit merkintöjen väliin.

02
Kokoa kehikot 7 Vaihe

Kun poraat pyörökepeille reiät, porateli-neestä on paljon apua. Sen avulla reiät voidaan porata suorassa kulmassa puu-pintaan nähden samalle etäisyydelle kehikon reunasta ja yhtä syvälle.

Pyörökepit on helppo liimata ja napu-tella toisen kehikonosan reikiin. Tehtävä vaikeutuu hieman, kun ne on yhdistet-tävä toiseen osaan yhdellä kertaa.

Kun olet sahannut pinnat (C) 95 cm:n pituisiksi, pyöristä niiden toista päätä (sitä joka kiinnitetään ensin) kevyesti. Toista päätä teroitetaan 6-7 mm:n ver-ran. Sen voi tehdä nopeasti kiinnittä-mällä nauhahiomakoneen pöytään hiontapinta ylöspäin.

1

Siirrä pyörökeppien (C) paikkamerkinnät kehikon toiseen vaakaosaan suorakulman avulla.

2

Pyörökepeille porataan reiät 8 mm:n syvyyteen 22 mm:n kierre-poralla. Tämän voi tehdä käsivoimin, mutta porateline on säädettävä syvyyteen ja käytettävä apupalikkaa (W), jolla taataan, että etäisyys reunaan säilyy aina samana.

3

Hio kehikonosat, ennen kuin yhdistät ne. Nauhahiomakone on tähän omiaan. Listojen leveys vaihtelee usein hiukan, ja ne hiotaan tasoon hiontakarkeudella 60-80. Viimeistele karkeudella 120-150.

4

Liimaa pinnat (C) kiinni toiseen kehikonosaan. Sivele liimaa alimman kehikonosan reikiin. Sivele liimaa reilusti reikien sivuille vanupuikolla tai pienellä siveltimellä. Naputa pinnojen kevyesti pyöristetyt päät reikiin.

5

Liimaa kehikon sivut kiinni alimpaan kehikonosaan. Sivele liimaa myös yhdistettäville pinnoille. Paina osat yhteen ja kiinnitä liitos 4 x 40 mm:n ruuveilla molemmilta sivuilta, kun osat ovat keskenään täysin suorassa kulmassa.

6

Yhdistä kehikon yläosa samaan tapaan. Sivele liimaa nyt kaikkiin reikiin ja kaikille kulmaliitospinnoille. Aloita yhdestä kulmasta ja asettele teroitetut pinnat reikiin yksi kerrallaan. Naputa lopuksi osat yhteen ja kiinnitä ruuveilla.

7

Hio kaide ja pyöristä reunat. Käsit-tele kulmat karkealla hiomapaperilla ja pyöristä kaikki kulmien ympärillä lähellä lattiaa olevat reunat esim. yläjyrsimellä. Pohjusta pinnat pohjaa lukuun otta matta ja tasoita ruuvikohdat. Maalaa 2-4 kertaa.

03
Pystytä kaide 5 Vaihe

Kaide on niin jämäkkä, että sen voi kiin-nittää liimalla ja ruuveilla lattiaan ja toisen sivun yläreunasta seinään.

Lattian pitää olla liimapinnan koh-dalta tasainen. Kehikon pohjaa hiotaan, jotta liima varmasti tarttuu kunnolla.

Liimaksi sopii esimerkiksi liima- ja sau mamassan yhdistelmä Sikaflex 11FC, joka myötäilee lämmön- ja ilman-kosteuden aiheuttamia vaihteluja menet tämättä otettaan.

Kaiteen tukevuus varmistetaan ruuvaamalla kaide toisesta sivustaan kiinni seinään.

1

Aseta kaide paikalleen ja kiinnitä lattiaan kehikon alareunan myötäisesti suojateippiä.

2

Hio lattia ja pursota asen nus-liimaa. Hio lakatto maan, öljyttö mään tai maalittomaan pintaan asti ja pur sota vanat asennusliimaa teipin sisäpuolelle.

VINKKI: Hionnasta selviää vauhdilla kulmahiomakoneen lamellihiomalaikalla.

3

Paina kaide liimaan ja kiinnitä se kahdella 5 x 80 mm ruuvilla molemmista päädyistä ja keskeltä. Irti olevaa päätyä voi säätää pystysuunnassa kahden ruuvin avulla, joita kiristetään vähän kerrallaan. Pyyhi ylimääräinen liima pois ja poista teipit.

4

Kiinnitä kaide seinustan puolella yläreunasta. Käytä seinämateriaalista riippuen tulppaa pidon varmistamiseksi.

VINKKI: Jos seinään on vaikea kiinnittää, voi yhtenä ratkaisuna olla ruuvaus toiselta puolelta seinää kehikon sisään.

5

Portaat ovat nyt erittäin turvalliset ja kaide paitsi vankka ja kestävä, myös kaunis. Jos haluat pinnoista koristeellisemmat, löydät paljon vaihtoehtoja internetistä.

Materiaalit

Materiaalit 19 pinnan kaiteeseen

21 x 43 mm:n höylättyä mäntyä:
• 8 pystykehikkolistaa (B) á 95,7 cm
• 8 vaakakehikkolistaa (A) á 182,3 cm

22 mm;n pyörökeppiä:
• 19 pinnaa (C) á 95 cm

Lisäksi:
• Puusepänliimaa
• Ruuveja: 4 x 40 mm ja 5 x 80 mm
• Akryylitasoitetta
• Akryylipohjustetta ja -maalia
• Asennusliimaa (esim. Sikaflex 11 FC)

Erikoistyökalut

• Porateline

Vie aikaa

1-2 päivää + kuivumisaika

Hinta

Noin 170 €/tämä 186,6 cm pitkä kaide

Vaikeusaste

Hanke ei sisällä hankalia vaiheita, joten jokainen voi onnistua.

Piirustus

Multimedia

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Video

VINKIT: Levitä liima pensselillä

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Sisäportaat