Ota mitat uusille portaille oikein

Onko alakerrasta yläkertaan vieville portaille ylipäätään tilaa? Katso, miten otat mitat oikein, jotta säästyt yllätyksiltä.

Päätös on tehty, uudet portaat rakennetaan itse tai tilataan valmiina. Portaiden askelmien korkeus ja syvyys on selvitettävä tarkoin, jos halutaan, että portaissa on helppo ja mukava kulkea. Lisäksi niille on toki oltava tilaa, sekä ylhäällä että alhaalla. Välipohjan aukko ei saa olla niin pieni, että siihen lyö kulkiessa päänsä. Annamme muutamia tärkeitä neuvoja, jotka kannattaa pitää mielessä, kun ryhtyy porrasprojektiin.

Rakenna itse tai osta valmiit

Suoralinjaiset portaat voi rakentaa itse, jos on huolellinen työssä. Jos portaat kaartavat neljänneksen, puolikkaan tai kokonaisen ympyrän verran, useimmat meistä turvautuvat puuseppään tai kirvesmieheen. Portaat voi myös tilata valmiina, jopa asennusta myöten.

Valmiita portaita tarjotaan yleensä kahdenlaisin ratkaisuin: vakiorat-kaisuna, jossa portaiden kaikki mitat korkeutta lukuun ottamatta ovat standardimittoja, tai mittatilausratkaisuna, jossa kaikki mitat on otettu erikseen ja sovitettu juuri siihen kohteeseen, johon portaat tulevat.

LUE MYÖS: Laske portaiden mitat oikein porraskaavallal

Piirrä portaat lattiaan

Selvitä aluksi, kuinka korkeat portaista tulee, ja jaa korkeus 200 mm:llä. Näin saat askelmien luku-määrän. Ota huomioon, että jokainen askelma on 210 mm syvä, jotta voit laskea, kuinka pitkät portaista tulee. Nyt voit piirtää portaat lattiaan nähdäksesi, onko suorille portaille riittävästi tilaa vai onko valittava kiertävä porrasmalli.

Korkeus

Portaiden korkeus (C) mitataan pystysuo-raan alakerrasta yläkertaan siitä kohdasta, mistä portaat yläkerrassa alkavat. Mitta koostuu kattokorkeudesta (D) + välipohjan (E) paksuudesta. Kaikkia kolmea mittaa tar-vitaan, ja korkeusmitta on sama kaikille por-rasmalleille riippumatta kiinnitystavasta tai alustasta, jolle ne tulevat. Huomioi lattian epätasaisuudet, jotka saattavat vaikuttaa mittauspisteiden eroihin ja kohtaan, josta portaat alkavat ja päättyvät.

Piirrä portaat lattiaan

Aukon koko

Jo olemassa oleva porrasaukko ratkaisee yleensä uusien portaiden leveyden. Jos taas portaat asennetaan ensimmäistä kertaa, ne määräävät välipohjaan tehtävän aukon koon.

Aukon koko riippuu sekä portaiden leveydestä että kattokorkeudesta. Aukon pitää olla vähintään 50 mm leveämpi kuin portaat, jotta kaiteiden ulkopuolelle jää tilaa sormille. Lisäksi aukon pitää yltää niin pitkälle portaiden yli, että vapaa korkeus aukon alareunasta on vähintään 2000 mm. Vapaa korkeus mitataan aukon alareunasta sen askelman pintaan, joka sijaitsee suoraan aukon alla.

Nousu ja etenemä

Jotta portaat olisivat hyvät ja luontevat kulkea, askelman syvyyden (etenemä) ja askelmien keskinäisen etäisyyden (nousu) välillä pitää olla tietty suhde.

Olivatpa portaat loivat tai jyrkät, pitkät tai lyhyet, niiden suhteiden pitää sopia yksinkertaiseen kaavaan:

2 nousua + 1 etenemä on yhteensä 610-640 mm.

Tämä tarkoittaa, että mitä kapeammat askelmat, sitä suu-rempi etäisyys niiden välillä pitää olla. Etenemä (A) mitataan askelman etureunasta pystyyn ylemmän askelman etureu-naan. Nousu (B) mitataan askelman yläpinnasta ylemmän askelman yläpintaan. Näitä mittoja ei tarvitse miettiä, jos ostaa valmiit portaat, mutta mitoitus on äärimmäisen tär-keää, jos portaat on aikomus suunnitella ja rakentaa itse.

Kun mittaat askelman syvyyttä, ota huomioon, että kyse ei ole koko askelman syvyydestä, vaan siitä alasta, joka jää yllä olevan askelman ulkopuolelle.

Nousu ja etenemä

Syvyys ja leveys

Portaiden syvyys ja leveys - eli niiden vaatima tila - riippuu siitä, millaiset portaat valitaan. Myös kattokorkeudella on merkitystä mittoihin. Mitä enemmän askelmia, sitä pidem-mät portaat.

Suorissa portaissa pitää huomioida, että alimman askelman edessä on tilaa, jotta portaisiin on helppo astua. Jos tila on ahdas, voi valita portaat, jotka kääntyvät neljännes-, puoli- tai kokoympyrän.

Portaiden leveys

Portaiden leveys mitataan reisilankkujen (sivut, joihin askelmat on kiinnitetty) ulkoreunasta ulkoreunaan. Jos välipohjassa on valmis aukko, portaiden leveys määritellään 50 mm kapeammaksi kuin aukon leveys. Muussa tapauksessa käsijohteiden ulkoreunalla ei ole tilaa sormille. Jos molemmissa sivuissa on käsijohteet, portaiden pitää olla 100 mm aukon halkaisijaa kapeammat.

Aukko kannattaa tehdä ensin. Tällöin on huomioitava, että aukosta tulee 50 (tai 100 mm) mm leveämpi kuin portaista. Kierreporrasmallissa portaiden halkaisijan pitää puolestaan olla 100 mm pienempi kuin aukon halkaisija.

Portaiden muoto

Portaiden mallia ei voi valita vain maun ja halun mukaan, vaan usein myös asennuspaikka vaikuttaa. Suorat portaat (S) vaativat pitkän huoneen, ja portaiden edessä pitää olla tilaa. Kun portaat alkavat kiertää, joko neljänneksen, puo-likkaan tai koko ympyrän, ne vievät vähemmän tilaa pituudessa, mutta enemmän leveydessä.

Piirroksista selviää, kuinka paljon tilaa eri porrasmallit vievät, jos huonekorkeus on 260 cm ja portaisiin halutaan esimerkiksi jyrkähkö 45 asteen kaltevuus.

Portaiden muoto

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Sisäportaat