Näin kokoat ja asennat uudet portaat

Portaat toimitetaan asennussarjana tilasipa ne mittaan tehtyinä tai osti vakiomallisina. Mallista riippumatta portaat on ruuvattava huolellisesti yhteen. Tässä kohteessa voi seurata L-portaiden asennusta, mutta useimmat muutkin porrasmallit asennetaan periaatteessa aivan samalla tavalla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
2.500 euroa

Johdanto

Välipohjaan on tehty aukko uutta ullakkoasuntoa varten. Aukko on mitoitettu portaita varten ja uusien L-portaiden asennussarja on saapunut. Porrasvalmistajan kotisivuilla voi itse suunnitella portaat ja sovittaa malliin omat porrasmitat. Kannattaa kuitenkin pyytää valmistajan edustaja kotiin ottamaan lopulliset mitat, jotta ei itse joudu myöhemmin pulaan väärin otettujen mittojen vuoksi.

Portaiden toimitusaika on usein 10–12 viikkoa riippuen hieman mallista ja vuodenajasta. Kun porrastoimitus saapuu, se kannetaan siihen tilaan, jonne portaat asennetaan. Portaat pitää koota porrasaukkotilassa, sillä valmiita portaita on vaikea saada oviaukoista läpi.

Portaiden annetaan olla paketissa kunnes työt päästään aloittamaan. Varsinkin askelmien pitäisi olla paketissa, jotta ne eivät ime ilmasta kosteutta. Ne on mitoitettu niin tarkasti reisilankkuihin, että niitä on vaikea sovittaa paikalleen, jos ne imevät paljon kosteutta.

Kun paketit purkaa, pahvit kannattaa jättää alustaksi suojaamaan portaita ja lattiaa kokoamisen ajaksi.

L-portaat odottavat kokoamista suoraan välipohjaan tehdyn aukon alle. Kun portaat on koottu, ne ovat hyvin painavat, joten varaa avuksesi pari apulaista.

Ohjeet

01
Aloita lyhyestä osasta 5 Vaihe

Jos portaat koostuvat useista osioista, jokainen osio koo-taan erikseen. Jos portaat kiertyvät, kaikki askelmat ovat erilaisia. Useimmissa tapauksissa erilaiset askel-mat on numeroitu, ja sarjan mukana tulee piirros, josta selviää kunkin askelman si-jainti. Askelmat pitää napu-tella huolella reisilankkuihin jyrsittyjen urien pohjaan asti. Tiivis ja vankka liitos askel-man ja reisilankun välissä estää portaita narisemasta ja löystymästä ajan saatossa.

1

Aseta L-portaiden pitkä reisilankku pahvin päälle. Aseta askelmat jyrsittyihin uriin ja naputa ne paikoilleen. Suojaa askelman reunaa lyöntikapulalla.

2

Lyhyt reisilankku sijoitetaan askelmien päälle ja asetetaan uriin. Naputa reisilankku paikoilleen ja ruuvaa askelmat kiinni kumpaankin reisilankkuun portaiden mukana tulleilla ruuveilla.

3

Nosta reisilankku ylös, jotta voit kiinnittää pitkän kulmatolpan lyhyeen reisilankkuun. Tue lankkua levynpalalla ja ruuvipuristimilla, jotta saat portaat tuettua pystyasentoon.

4

Kiinnitä kulmatolppa lyhyen reisilankun reunaan kahdella ruuvilla. Kiristä ne kunnolla kiinni toisiinsa. Kulmatolpan loven pitää kannatella seuraavaa askelmaa.

5

Seuraava askelma työnnetään kulma-tolpan loveen ja painetaan pitkän reisilankun avoimen uran pohjaan asti. Ruuvaa tämän jälkeen askelma kiinni molempiin sivuihin.

02
Työstä toinen osa ja yhdistä osat 6 Vaihe

Portaiden toinen ja pisin osa kootaan kuten ensimmäinen lyhyt porrasosa. Pisin reisi-lankku asetetaan lattialle, askelmat sijoitetaan jyrsittyi-hin uriin ja naputellaan pai-koilleen. Vastakkainen reisi-lankku asetetaan askelmille niin, että askelmat sijoittuvat uriin. Reisilankku naputel-laan paikoilleen ja askelmat ruuvataan kiinni molempiin sivuihin. Kaksi porrasosiota voidaan nyt koota kulmatolp-paan toisella puolella ja loviliitoksin toiselta puolelta.

1

Aseta pisin reisilankku lattialle jyrsityt urat ylöspäin. Aseta askelmat kaikkiin uriin ja naputa ne reisilankun pohjaan asti.

2

Viistä askelmien reunat kevyesti hiomapaperilla. Sen ansiosta askelmat saadaan helpommin kiinnitettyä vastakkaisissa reisilankuissa oleviin uriin yhtä aikaa.

3

Aseta vastakkainen reisilankku askelmien päälle. Varmista, että askelmat ovat urissa ja naputa reisilankku paikoilleen. Aloita toisesta päästä ja suojaa reisilankkua käyttämällä lyöntikapulaa.

4

Ruuvaa askelmat kiinni, kun olet varma, että ne ovat reisilankkujen urien pohjassa asti. Käännä portaat ja napauta reisilankkua vasaralla ja lyöntikapulalla ennen kuin ruuvaat askelmat kiinni vastakkaiseen sivuun.

5

Anna pitkän porras-osion maata pisimmän reisilankun päällä ja aseta lyhyt osa kulmatolppineen paikoilleen. Ruuvaa tämän jälkeen kulmatolppa kiinni reisilankkuun ja kiristä ruuvit tiukalle.

6

Ruuvaa kaksi pitkää reisilankkua yhteen molemmilta sivuilta lapaliitoksin. Jos valmistaja ei ole tehnyt reikiä valmiiksi, esiporaa ne 5 mm poralla 70 mm pitkille ja 6 mm paksuille lukkopulteille.

03
Nosta portaat ylös ja kiinnitä ne 8 Vaihe

Työnnä portaat niin pitkälle aukosta läpi, että kulmatolppa voidaan kiinnittää reisilankkuun yläpuolelta. Jos portaat ovat vapaasti seisovat, ne pitää kiinnittää ylhäältä. Voit asettaa pari kulmarautaa reisilankkujen ja peitelautojen väliin. Sijoita kulmaraudat molempiin sivuihin, aivan ylimmän askelman alle, mistä ne näkyvät vähiten. Jos portaat tulevat seinää vasten, sisempi reisilankku kiinnitetään kiviseinään karmiruu-veilla - tai ruuvilla ja tulpilla.

1

Suojaa portaita pakkausmateriaalilla kohdista, joissa portaat lepäävät aukon reunaa vasten. Suojaa myös ne kohdat, joissa reisilankku osuu lattiaan.

2

Pyydä apulaisiasi tarttumaan portaisiin ja nosta portaat aukosta läpi. Jos portaat sijaitsevat kulmassa kuten tässä, portaita voi joutua kääntämään, kunnes ne saadaan oikealle paikalleen.

3

Työnnä portaat mah-dollisimman pitkälle ylös niin, että reisilankku lepää porrasaukon reunalla. Aseta ylin kulmatolppa reisilankun päätyyn ja ruuvaa se kiinni.

4

Paina portaita alas paikalleen apulaistesi avulla. Säädä portaita niin, että ne seisovat oikein ja lepäävät kulmatolpan lovessa toisella sivulla ja vastaavassa reisilankun lovessa toisella sivulla.

5

Suorista portaat niin, että askelmat asettuvat vaakasuoraan. Jos sisempi reisilankku ei tukeudu kulmaan, se usein roikkuu hieman. Nosta sitä ylös ja tue se väliaikaisesti levynpalalla ja puristimilla.

6

Tee upotukset oksa-poralla tai antenniporalla, joka sopii portaiden mukana tulleiden peitelevyjen kokoon. Poraa reisilankun läpi puuporalla, joka sopii käytettävien ruuvien kokoon.

7

Vaihda kiviseinäpo-raan ja jatka poraamista seinään. Kiristä reisilankku kar-miruuveilla, jotka eivät vedä reisilankkua sisään. Jos käytät tavallisia ruuveja, tue reisilankkua suoraan ruuvien alta.

8

Portaat ovat painavat. Varmista, että saat apua, kun portaat nostetaan paikalleen. Suojaa portaita ja lattiaa pakkausmateriaalin paloilla.

04
Asenna kaide-pinnat 6 Vaihe

Nyt asennetaan portaiden kaiteet, jotka koostuvat pys-typinnoista ja käsijohteesta. Pinnat kiinnitetään reisilank-kuun parilla liimapisaralla, ja niiden pitää tietenkin työntyä aivan pohjaan asti. Tämän jälkeen asennetaan käsijohde pinnojen päälle, jälleen kerran liimalla.

Käsijohde ruuvataan kiinni kulmatolppaan molemmissa päissä. Lopuksi ruuvinreiät katetaan peitelevyillä.

1

Upota ensin kaikki pinnat reisilankkuun. Laita jokaiseen pari pisaraa liimaa, jota tuli pinnojen mukana, tai tavallista PVA-puuliimaa. Työnnä pinnat reikiin ja varmista, että ne työntyvät pohjaan asti.

2

Aseta käsijohde pinnojen päälle lopusta päin. Voit viistää pinnoja hieman, jotta ne kiinnittyvät käsijohteen reikiin helpommin. Laita jokaisen reunaan pari liimatippaa niin, että liima pursuaa sivua pitkin.

3

Naputa käsijohde kunnolla pinnoihin kiinni. Ole tarkkana, että saat pinnat aivan pohjaan asti kiinni.

4

Kun käsijohde on täysin paikallaan, se ruuvataan tiukasti kiinni kulmatolppaan molemmista päistään portaiden mukana tulevilla ruuveilla.

5

Peitelevyt asetetaan sekä ruuvinreikiin, jotka valmistaja on työstänyt liitokseen että niihin reikiin, jotka tehtiin itse asennuksen aikana.

6

L-portaat on koottu ja pystytetty, ja nyt askelmat ja käsijohde voidaan haluttaessa pintakäsitellä.

Piirustus

Näin mittaat portaat

Jos harkitset portaiden asentamista kerrosten väliin paikkaan, jossa ei tällä hetkellä ole portaita, pääset hyvin alkuun seuraa-valla tavalla. Selvitä ensin, kuinka korkeat portaista tulee, ja jaa korkeus 20 cm:llä. Näin saat selville askelmien lukumäärän.

Laske, että askelmat ovat 21 cm syviä, niin tiedät, kuinka pitkät portaista tulee. Piirrä portaat lattiaan, jotta näet, onko huoneessa tilaa piirroksen kaltaisille suorille portaille vai joudutko valitsemaan kiertyvät portaat.

Portaiden korkeus (A) mitataan lattiatasosta pystysuoraan välipohjan kohtaan, johon portaat päättyvät. Mitta vastaa kattokorkeutta (B) + välipohjan paksuutta (C).

Kaikkia kolmea mittaa tarvitaan, ja korkeusmitat ovat samat kaikille porrasmalleille riippumatta niiden jyrkkyydestä tai loivuudesta. Huomioi lattian epätasaisuudet, jotka voivat aiheuttaa eroja mittauspisteen ja sen kohdan välillä, mistä portaat alkavat ja päättyvät.

Näin mittaat portaat

Multimedia

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Sisäportaat