Täydellinen ulkopinta edellyttää hyvää alustaa

Näyttävin tapa suojata kiviseinäpinta on kalkita se. Jos työ tehdään kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, kalkitseminen on myös kestävin tapa maalata kivitalon ulkoseinät.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3-4 viikkoa
Hinta
500 euroa

Johdanto

Viereisestä kuvasta huomaa, miten suuri ero työn jäljessä on, kun talo kalkitaan hieman hosuen tai kun se tehdään kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Talossa on kaksi asukasta, ja molemmat kalkitsivat omat talonpuolikkaansa kuusi vuotta sitten. Oikean puoliskon omistaja kalkitsi nopeasti ja tehokkaasti yhdellä paksulla kalkkikerroksella. Naapuri käytti kalkitsemiseen lähes koko kesän.

Kuusi vuotta on kulunut. Naapurin julkisivu on yhä edusta-vassa kunnossa, mutta oikeanpuoleisessa päädyssä seinä pilkottaa jo kalkin alta. Tämä omistaja saa kalkita uudestaan - oikeaoppisesti. Kalkittu seinä pysyy siistinä lähes 20 vuotta, ja kun pinta aikanaan kaipaa ehostusta, työstä selviää nopeasti.

Ensin seinä pestiin, korjattiin ja kasteltiin. Seinä ruiskute-taan ensin kalkkivedellä, käsitellään sitten 3-4 ohuella kalkki-kerroksella ja ruiskutetaan lopuksi jälleen kalkkivedellä. Kuulostaa työläältä, mutta jokainen työvaihe sujuu varsin nopeasti. Vain kuivumisajat venyttävät kalkitsemistyön usealle päivälle. Onneksi työ on palkitsevaa: tuloksena on hieno ja tasainen seinää suojaava pinta.

Paritalon julkisivussa on vaikea havaita mitään eroja, kun talon molemmat puoliskot on kalkittu oikeaoppisesti.

Ohjeet

01
Puhdista ja valmistele seinä 5 Vaihe

Muurari aloittaa työnsä puh-distamalla seinän aina kivi-pintaan saakka, jolloin siinä ei enää ole mitään maalijään-teitä ja laasti on hyvin kiinni. Työstä selviää käsityökaluilla, muurarinvasaralla, kaavin-raudalla ja teräsharjalla. Isommissa projekteissa on hyvä olla korkeapainepesuri. Osta tai vuokraa sellainen tarvittaessa. Hankintaa ei joudu katumaan, kustannukset maksavat itsensä takaisin välittömästi.

1

Peitä ikkunat ja ovet. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytetään korkeapainepesuria. Aseta aukkokohtaan huopapala tms., jotta aukko peittyy tiiviisti, ja kata se 3 mm:n vanerilevyllä.

2

Kiinnitä levy parilla hieman liian isolla rimanpätkällä. Ne naputellaan varovasti aukkoon puristuk-seen. Älä vaurioita kivipintaa.

3

Poista kaikki irtokalkki ja -rappaus. Seinän saa pestyä tehokkaimmin korkeapainepesurilla.

TÄRKEÄÄ: Korkeapainepesu-ria käytettäessä on pukeudut-tava turvavarusteisiin.

4

Poista yhä kiinni oleva, paksu kalkkikerros, jos seinä ohutrapataan tai haluat seinään hyvin tasaisen pinnan. Muurarinvasara on hyvä työkalu. Jos siisti, kalkittu seinä uusiokäsitellään, poista vain irtokalkki.

5

Käytä lopuksi teräs-harjaa. Kulmahiomakoneen pyörivä teräsharja on tehokas. Tavallisella teräsharjalla voi myös silottaa seinän puhdistuksen lopuksi. Poista kaikki maali.

02
Korjaa seinä 4 Vaihe

Nyt kaikki puhdistetun sei-nän kolot paikataan laastilla. Jos seinässä on irtonaisia ja epätiiviitä saumoja, sadevesi pääsee niiden kautta laastin alle. Tämä voi aiheuttaa rakenteeseen kosteusvauri-oita pidemmällä aikavälillä ja routavaurioita talven jäljiltä. Jos seinäpinnan sisään pääs-syt vesi jäätyy, se laajenee ja työntää laastin ulos saumois-ta ja irrottaa ohuemmat kivi-kerrokset. Sen vuoksi kaikki saumat ja reiät pitää tilkitä.

1

Kostuta korjattava seinä. Kostuta pinta nurkkia myöten huolellisesti kostealla harjalla. Käytä hyvälaatuista kalkkiharjaa.

2

Täytä saumat laastilla. Paina laasti saumojen pohjaan saumaraudalla. Työ sujuu helpoiten ja jäljestä tulee siistein, jos käytät saumarautaa, joka sopii vanhoihin saumoihin.

3

Tasoita pinta, jos siinä on epätasaisuuksia. Levitä laastia teräslastalla. Laastin rae-koon pitää olla 1-2 mm, jotta laasti kestää tietyn määrän kuormitusta.

4

Silota laasti hiertimellä, siten kun laasti on asettunut, jotta se ei takerru kosteaan hiertimeen. Tee suuria pyöreitä liikkeitä kevyellä kädellä, kunnes pinnan rakeet ovat hiertyneet yhteen.

03
Kalkkivesi-käsittely 5 Vaihe

Hieno seinäpinta saadaan aikaan vain, jos pinta on ensin kalkkivesikäsitelty tai rapattu. Jos seinä on hyvässä kunnossa, sitä ei välttämättä tarvitse kalkkivesikäsitellä, mutta tämä seinä oli niin epätasainen, että siitä ei olisi saatu siistiä kertakalkkauksella.

Seinä käsitellään kalkki-vedellä: sivelemme seinään ohuen laastikerroksen, jolloin kivet ja saumat voi vain aavistaa sen alta. Käsittelyyn käytetään sementitöntä 0-1 mm:n raekoon laastia.

1

Laasti levitetään teräslastalla. Kostuta seinä ensin huolella. Lasta painetaan tiiviisti seinää vasten, jolloin kerrospaksuudeksi jää 1-2 mm. Kun laasti myöhemmin hierretään, paksuus on vain 1 mm.

2

Levitä laastia edestakaisin, kunnes koko tietty alue on katettu. Pinnasta tulee hienon yhtenäinen, jos seinä käsitellään samassa yhteydessä kalkkivedellä.

3

Anna laastin asettua 10-20 min. Sen pitää olla niin kiinteää, että sormet voi painaa varovasti laastiin ilman, että niistä jää syviä jälkiä. Laasti ei tosin saa olla liian kuivaa, sillä tällöin sitä ei voi työstää.

4

Seinä kalkkivesikäsitellään pehmeällä hiertimellä. Rakeet hiertyvät yhteen, ja laasti tarttuu kunnolla alus-taan. Laastin pitää olla pehmeää, jotta rakeet voivat liikkua, mutta niin kovaa, että ne eivät putoa.

Laasti hierretään kiinnni isoin, pyörein liikkein.

5

Lisää laastia tarvittaessa, jos kerroksesta uhkaa tulla liian ohut. Kokeile, kuinka kostea hiertimen on hyvä olla, ja lisää tai poista laastia tarpeen mukaan.

04
Julkisivun kalkkaus 7 Vaihe

Kun ohutrappaus on saanut kovettua muutaman viikon, seinä kalkitaan valkoiseksi ja kiiltäväksi. On tärkeää, että ohutrappaus on kovet-tunut, jotta riski pinnan värjääntymiselle läpi on mahdollisimman pieni.

Kalkkaus alkaa ja loppuu kalkkivesikäsittelyyn. Itse kalkkaus tehdään ohueksi sekoitetulla kalkilla kolmeen tai useampaan kertaan. Mitä ohuempana kerroksena kalkki kovettuu, sitä pienempi on sen lohkeilun riski.

1

Seinä harjataan tai ruiskutetaan kalkkivedellä. Kalkkivesi vahvistaa alustaa, sitoo pölyä ja varmistaa parhaiten seuraavan kalkkikerroksen kiinnittymisen. Anna kalkkiveden vaikuttaa vuorokausi.

2

Ruiskuta seinä seuraa-vana päivänä vedellä. Jos alusta on kuiva, vesi imey-tyy kalkista liian nopeasti, jolloin kalkkia on vaikea levittää tasaisesti ja ohuesti eikä se kovetu parhaalla tavalla.

Seinä pitää kostuttaa ennen jokaista kalkkauskertaa.

3

Kalkkimaali sekoitetaan porakoneen vispiläl-lä. Sekoitamme veteen 25 kilon ämpärillisen kalkkitahnaa. Jotkut ohjeistavat sekoittamaan sen kalkkiveteen, mutta se on sekä kallista että turhaa.

4

Harjaa seinään ohut kalkkikerros. Työstä ristiin rastiin, niin kalkki tarttuu kunnolla. Työ voi tuntua loputtomalta, mutta ole kärsivällinen: mitä ohuempi kerros, sitä parempi lopputulos.

5

Toista käsittely, kun kalkki on kuivunut valkoiseksi. Seinä kostutetaan ja siihen harjataan ohut kalkki-kerros. Kerroksia pitää olla yhteensä vähintään kolme. 4-5 kerrosta on vielä parempi.

6

Sekoita kalkkivesi ruiskua varten. Ruisku on kätevin väline seinän käsittelemiseksi kalkkivedellä. Me käytämme valmista kalkkivettä. Se maksaa hieman enemmän, mutta koostumus on oikea.

7

Ruiskuta seinä lopuksi kalkkivedellä. Kalkkivesi sitoo kalkin rakeet ja seinän tiiviisti yhteen, eikä upeasta valkoisesta seinästä irtoa tämän jälkeen juuri mitään ylimääräistä ainesta.

Materiaalit

• Saumalaasti, 0-2 mm
• Kalkkivesi (valmista tai sammutetusta kalkista valmistettava)
• Kalkkimaali (sekoitetaan sammutetusta kalkista ja vedestä)

Erikoistyökalut
• Muurarinvasara
• Teräsharja
• Korkeapainepesuri (vuokraa tarvitt.)
• Kulmahiomakoneen kuppiharja (tarv.)
• Muurarinharja
• Muurauskauha
• Saumarauta
• Teräslasta
• Rappaushierrin, pehmeä
• Kalkkiharja ja patterisivellin
• Iso sumutinpullo
• Tehokas porakone + vispilä

Vie aikaa

3–4 päivää ohutrappaukseen ja 3–4 päivää kalkkaukseen. Näiden välissä viikkojen kuivumisaika.

Hinta

Noin 500 €.

Vaikeusaste

Alusta ratkaisee, jos haluaa kalkitun julkisivun, joka kestää. Työ vaatii näppäryyttä, ja kalkki pitää malttaa levittää ohuina kerroksina – mitä ohuempina, sitä parempi.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Tiilijulkisivu